EEE parama

Kategorija: Idėjų finansavimas

EEE parama, arba dar kitaip vadinama EEE Finansinių mechanizmų parama, siekia mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje (EEE) bei sudaryti galimybes EEE šalims visapusiškai dalyvauti vidaus rinkoje. EEE Finansinio mechanizmo lėšas gauna 10 šalių, 2004 m. įstojusių į ES ir prisijungusių prie Europos ekonominės erdvės (Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija, Slovakija), taip pat Graikija, Ispanija bei Portugalija. Lėšas šiai paramai skiria trys EEE-EFTA šalys – Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

agal EEE Finansinius mechanizmus finansuojami projektai, atitinkantys šias prioritetines sritis:

  • Aplinkos apsauga;
  • Darni plėtra;
  • Europos kultūros paveldo išsaugojimas;
  • Žmogiškųjų išteklių plėtra;
  • Sveikatos apsauga ir vaikų priežiūra;
  • Šengeno acquis įgyvendinimas;
  • Regioninė politika ir bendradarbiavimas abipus sienos;
  • Techninė pagalba, susijusi su acquis communautaire įgyvendinimu;
  • Akademiniai tyrimai;
  • Kiti bendrieji su šiomis sritimis susiję klausimai.

Be jau įvardintų galimybių gauti finansavimą idėjų įgyvendinimui, papildomai sukurtos skirtingos subsidijų schemos, skatinančios bendradarbiavimą ypač su tomis pilietinės visuomenės grupėmis, kurios anksčiau negalėjo pasinaudojant teikiamoms EEE paramos galimybėmis. Pastarosios subsidijų schemos administruojamos nacionalinių tarpinių institucijų, kiekvienoje paramos gavėjos statusą turinčioje šalyje, siekiant atsižvelgti į individualius poreikius bei interesus.

Keletas naujų projektų pagalbos tipų:

Subsidijų schema (angl. Block Grants):

Fondas, įkurtas aiškiai apibrėžtiems tikslams, galintis teikti paramą individams, organizacijoms ar institucijoms. Jis remia nevyriausybines organizacijas, suteikia stipendijas. Tai paramos programa, skirta remti organizacijas, kurios dažniausiai geriausiai išmano specifinius klausimus (pvz., socialinė integracija ar vietinės iniciatyvos plėtra), tačiau nėra pasirengusios pačios  efektyviai administruoti projektą.

Spauskite čia norėdami sužinoti daugiau.

NVO finansavimas:

Šis NVO finansinis mechanizmas – tai papildoma galimybė NVO gauti paramą, kuri būtų skirta specialiems NVO poreikiams įgyvendinti. NVO finansinis mechanizmas, kiekvienoje paramos gavėjos statusą turinčioje šalyje, administruojamas nacionalinių tarpinių institucijų, kurios glaudžiai bendradarbiauja su NVO sektoriumi.

Spauskite čia norėdami sužinoti daugiau.

Programos (projektų grupės):

Programa – koordinuotas atskirų projektų portfelis, skirtas bendriems tikslams įgyvendinti. Šiais tikslais siekiama įgyvendinti platesnio masto strategijas.

Spauskite čia norėdami sužinoti daugiau.

Projektų rengimo fondas (angl. Seed Money):

Projektų rengimo fondo parama, skirta pasirengti (pvz., sugalvota gera projekto idėja, tačiau pateikėjui yra reikalinga finansinė parama projektui parengti ir prašymui pateikti) kitam skelbiamam didelių individualių projektų, programų ir subsidijų schemų konkursams. Projektų rengimo fondą administruoja tarpinė institucija.

Spauskite čia norėdami sužinoti daugiau.

Stipendijos:

EEE Finansinių mechanizmų remiamos stipendijos veiks 11 paramos gavėjos statusą turinčiose šalyse, kurių bendra vertė sudarys apie 26 mlj. eurų. Stipendijų fondai dengia įvairias išlaidas: akademinius studentų ir dėstytojų mainus, valstybės tarnautojų mokymus, taip pat teikia dotacijas švietimo įstaigoms bendradarbiavimo projektams įgyvendinti.

Spauskite čia norėdami sužinoti daugiau.

Kas gali teikti paraiškas paramai gauti?

Paraišką gali teikti pareiškėjas, kuris yra juridinis asmuo (privatus sektorius, NVO), įregistruotas paramą gaunančioje valstybėje ir veikiantis viešųjų interesų labui – pvz., centrinės, regioninės ir vietinės valdžios įstaigos, švietimo/tyrimų įstaigos, aplinkosaugos institucijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, taip pat viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės pagrindu galima gauti paramą ir tapti Subsidijų schemos tarpine institucija, atsakinga už jos valdymą bei paprojekčių įgyvendinimo priežiūrą.

Pagrindiniai dokumentai:

EEE parama – gairės internete: http://www.eeagrants.org/id/60

EEE parama – projektų, gavusių EEE paramą, sąrašas internete: http://www.eeagrants.org/id/13

Kontaktai:

EEA Financial Mechanism
Financial Mechanism Office
12-16 Rue Joseph II
B-1000 Brussels
Telefonas: +32 (0) 2 286 1701
Faksas: +32 (0) 2 286 1789
El. paštas: info-fmo@efta.int
Interneto svetainė: http://www.eeagrants.org

Susijusios naujienos Daugiau

Dalyvauk skaitymo iššūkyje ir laimėk prizus
Dalyvauk skaitymo iššūkyje ir laimėk prizus
Dalinkis iniciatyva ir laimėk kampanijos „Metas keisti“ prizą!
Dalinkis iniciatyva ir laimėk kampanijos „Metas keisti“ prizą!
#BeInclusive ES sporto apdovanojimas
#BeInclusive ES sporto apdovanojimas

Susiję straipsniai Daugiau

Interviu su NASA stažuotoju Deividu Čelkiu: kaip patekti į NASA?
Interviu su NASA stažuotoju Deividu Čelkiu: kaip patekti į NASA?
Ieškantiems trumpalaikio darbo: 4 priežastys, kodėl verta išvykti dirbti į užsienį trumpam laikui
Ieškantiems trumpalaikio darbo: 4 priežastys, kodėl verta išvykti dirbti į užsienį trumpam laikui
Neįgaliųjų integracija – ar tikrai ji vyksta taip, kaip tikimės?
Neįgaliųjų integracija – ar tikrai ji vyksta taip, kaip tikimės?