Slovakija

Atgal į žemėlapį

Bendroji informacija apie švietimo sistemą

Stojimo į universitetą reikalavimai užsieniečiams yra tokie patys kaip ir Slovakijos Respublikos piliečiams. Atskirais atvejais dekano siūlymu akademinis senatas gali keisti reikalavimus. Stojantieji iš užsienio gali studijuoti universitetuose pagal sutartinius įsipareigojimus Slovakijai, laimėję Slovakijos Respublikos vyriausybės stipendiją, pagrįstą Slovakijos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos kasmetiniu siūlymu arba savo lėšomis. Studijų kainą ir kitus su studijomis susijusius mokesčius studijuojantiesiems savo lėšomis nustato aukštojo mokslo įstaigos. Daugiau informacijos gali suteikti  atitinkamos Slovakijos Respublikos diplomatinės institucijos užsienyje, Švietimo, mokslo, tyrimų ir sporto ministerija (Tarptautinio bendradarbiavimo sekcija, tel. 02/69 20 22 18), Švietimo, mokslo, tyrimų ir sporto ministerijos Tarptautinių santykių rūmai (tel.: 02/55 43 32 36) ir Slovakijos akademinės informacijos agentūra.

Aukštojo mokslo institucijų tipai

 1. Viešosios aukštojo mokslo įstaigos;
 2. Valstybinės aukštojo mokslo įstaigos;
 3.  Privačios aukštojo mokslo įstaigos.

Viešosios aukštojo mokslo įstaigos yra įkurtos pagal įstatymą. Jas daugiausiai finansuoja valstybė. Jos yra įstatyminės ir turi savivaldos teises. Šiuo metu Slovakijoje yra 20 viešųjų aukštojo mokslo įstaigų, kurias sudaro 9 tradiciniai universitetai, 5 technologijos universitetai, 3 meno ir muzikos aukštojo mokslo įstaigos, vienas ekonomikos universitetas, vienas veterinarijos universitetas ir vienas žemės ūkio universitetas:

Valstybinės aukštojo mokslo įstaigos: karo, policijos ir medicinos mokyklos. Jos yra įkurtos pagal įstatymą ir valdomos valstybės per atitinkamas valdžios ministerijas.

Privačios aukštojo mokslo įstaigos (10) turi turėti Slovakijos Respublikos vyriausybės išduotą leidimą. Jos yra įkurtos ir finansuojamos nevalstybinių institucijų ir įkūrėjų. Dauguma privačių aukštojo mokslo institucijų suteikia tik bakalauro laipsnio išsilavinimą tokiose srityse kaip ekonomika, verslas, vadyba, viešasis administravimas, teisė, tarptautiniai santykiai, regiono plėtra, medicininis ir socialinis darbas.

 • College of Management, Trenčín (www.vsm.sk), (www.vsm.sk/us), anglų kalba
 • St. Elizabeth Medical and Social Work University, Bratislava (www.vssvalzbety.sk), tik slovakų kalba
 • College of Economics and Management of Public Administration, Bratislava (www.vsemvs.sk), tik slovakų kalba
 • Bratislava Law College (www.uninova.sk), tik slovakų kalba
 • College of international business ISM Slovakia in Prešov (www.ismpo.sk), tik slovakų kalba
 • Central European College in Skalica (www.sevs.sk), tik slovakų kalba
 • College in Sládkovičovo (www.vssladkovicovo.sk), tik slovakų kalba
 • Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom (www.dti.sk), tik slovakų kalba
 • Bratislava International College of Liberal Studies in Bratislava (www.bisla.sk), tik slovakų kalba
 • College of Security Managment in Košice (www.vsbm.sk), tik slovakų kalba

Reitingus gali rasti čia: http://www.webometrics.info/en/Europe/Slovakia.

Priėmimas

Prašymo teikimo mokestis priklauso nuo prašymo teikimo būdo. Elektroninio prašymo teikimo mokestis yra mažesnis nei popierinio. Skirtumas gali siekti daugiau nei 30 eurų.

Mokesčiai:

 • E. prašymai: nuo 20 iki 40 eurų;
 • Popieriniai prašymai: nuo 50 iki 80 eurų

Kaip viskas vyksta: informuok pasirinktą universitetą, kuriame fakultete nori studijuoti; tuomet nusiųsk savo dokumentus, reikalingus stojant į universitetą: gimimo liudijimą, vidurinės mokyklos brandos atestato su pažymiais nuorašą (viskas turi būti notaro patvirtinta ir išversta į anglų kalbą), CV anglų kalba ir paso titulinio puslapio kopiją. Su šiais dokumentais teikiamas prašymas universitetui, tuomet universitetas kiekvienam siunčia kvietimą laikyti stojamąjį egzaminą ir su šiuo dokumentu gali prašyti vizos. 

Kaip išsirinkti, ką mokytis?

Universitetinės studijos gali būti dvejopos:

 • nuolatinės studijos (viešuosiuose universitetuose ir koledžuose nemokamos tuo atveju, jei studijų trukmė neviršija numatytosios; privačiuose universitetuose ir koledžuose mokslas yra mokamas);
 • studijos eksternu (viešuosiuose koledžuose ir universitetuose taip pat mokamos).

Be mokesčio už mokslą, kuris gali būti skiriamas tik įstatymo numatytais atvejais (viešojo sektoriaus aukštosiose mokyklose tuo atveju, jei viršiji numatytą studijų trukmės limitą nuolatinėse ar eksterno studijų formose), aukštosios mokyklos taip pat gali apmokestinti kai kurias administracines paslaugas (pvz., mokesčiai, susiję su stojimo procedūra, procedūros, susijusios su doktorantūros disertacijomis, dokumentai ir jų kopijos, patvirtinančios įgytą laipsnį, diplomo pripažinimas). 

Studijų kaina

Viešuosiuose universitetuose ir koledžuose turi teisę į nemokamą mokslą. Tačiau Slovakijos Konstitucija garantuoja šią teisę tik „priklausomai nuo asmens galimybių ir visuomenės potencialo“. Kitaip tariant, turi teisę nemokamai mokytis viešuosiuose universitetuose ir koledžuose tik tuo atveju, jei atitinki reikalavimus (sėkmingi stojamieji egzaminai ir kt.). Užsieniečių, kurie turi teisėtą leidimą gyventi Slovakijos teritorijoje, vaikams stojant taikomos tos pačios taisyklės kaip ir Slovakijos piliečiams.

Slovakijos ir ES piliečiams studijos valstybiniuose ir viešuosiuose universitetuose yra nemokamos. Visgi mokyklos mokesčiai yra numatyti. Kiti studentai turi mokėti nuo 2500 USD iki 6500 USD už vienus akademinius metus. Daugiau informacijos apie tai: http://www.minedu.sk ir http://show.studyin.sk/. 

Studijų kalba

Galima studijuoti anglų ir slovakų kalbomis. Studentai, norintys studijuoti slovakų kalba, turi metus lankyti paruošiamuosius kalbos kursus ir akademinį paruošimą. Norintys studijuoti anglų kalba gali iš karto laikyti stojamuosius egzaminus.
Prašymas universitetui turi būti pateikiamas iki einamųjų akademinių metų pabaigos.
Studijų programų anglų kalba sąrašas.

Reikalingi egzaminai

Priklauso nuo aukštosios mokyklos, pvz., teisės ir medicinos fakultetai skiria papildomus taškus, jei turi puikius paskutiniųjų metų mokykloje rezultatus, techninės mokyklos dažnai suteikia galimybę visiems stojantiesiems su gerais rezultatais nelaikyti stojamųjų egzaminų.

Daugiau informacijos: http://office.studyin.sk/entering-slovakia/admission-procedure.html

Stipendijos

Stipendijų skyrimą nustato Slovakijos Respublikos Švietimo ministerijos reglamentas (Nr. 102/2006 Coll.). Jis taikomas ir tiems studentams, kurie nėra Slovakijos piliečiai, bet turi leidimą gyventi Slovakijoje. Be to, studentai gali teikti paraiškas stipendijoms, kurias teikia atskiri universitetai ir koledžai, gauti; šiuo atveju kiekvienas koledžas ir universitetas nusistato savo sąlygas.
Diplomų, įgytų užsienyje, pripažinimo taisykles nustato įstatymas Nr. 477/2002 Coll. dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. 

Visa išsami informacija apie stipendijas yra čia: http://show.studyin.sk/

Paskolos

Študentský pôžičkový fond (Studentų paskolų fondas) www.spf.sk prieinamas tik slovakų kalba. Paskolos gali prašyti universitetų studentai (nuolatiniai ir eksternai) arba piliečiai, kurių studijos užsienyje yra paremtos studijomis Slovakijos universitete (toliau „kandidatas“). Kandidatas turi turėti pastovią gyvenamąją vietą Slovakijos respublikoje arba būti ekspatriantas. Fondo paskola turėtų būti garantuojama kandidatui, kuris yra doktorantūros arba lygiagretaus mokslo užsienyje studentas.

Bendrabučiai

Dauguma aukštojo mokslo institucijų siūlo apgyvendinimą bendrabučiuose. Jų standartai gali skirtis. Paprastai kambariai yra dviviečiai arba triviečiai, tačiau taip pat yra ir vienviečių kambarių. Kambariuose yra lovos, stalai ir spintos. Vonios kambarius paprastai dalijasi du kambariai arba kiekvienas aukštas.

Kiekvienas bendrabutis turi savo valgyklą arba bufetą, kur galimą įsigyti maisto už žemą kainą visus akademinius metus. Pietūs ar vakarienė paprastai kainuoja apie 1,5 euro. Kai kurie bendrabučiai turi savo gimnastikos sales, baseinus, fitneso centrus ir kt. Gyvenimo bendrabutyje kaina siekia nuo 20 iki 60 eurų per mėnesį. Studentams, kurie nori studijuoti Slovakijoje ne pagal dvišalę sutartį ar mainų programą, vieta bendrabutyje negali būti garantuota dėl riboto vietų skaičiaus.

Jei studentą domina gyvenimo bendrabutyje galimybė, jis turi susisiekti su universitetu bent prieš du mėnesius iki savo studijų pradžios ar iki akademinių metų pradžios. Dauguma universitetų informaciją apie bendrabučius pateikia savo internetinėse svetainėse.

Kita lengviausia apgyvendinimo galimybė (neskaitant apsistojimo viešbutyje) yra buto nuoma. Šiuo atveju patariama su buto nuomininku pasirašyti sutartį, kur būtų tiksliai nurodomos sąlygos ir tavo apsistojimo bute laikotarpis. Butuose turėtų būti puodai, indai, lovos užvalkalai ir kt. Dauguma butų turi skalbimo mašinas, bet automatinės džiovyklos nėra naudojamos.

Kasdieninės išlaidos

Priklauso nuo miesto:

 • Bratislava (sostinė) vidurkis 250-300 eurų/mėn.
 • Trnava vidurkis 200 eurų/mėn.
 • Žilina vidurkis 100 – 200 eurų/mėn.
 • Banská Bystrica vidurkis 100 – 200 eurų/mėn.
 • Prešov vidurkis 100 – 200 eurų/mėn.
 • Košice – vidurkis 140 – 240 eurų/mėn.

Darbas studentams

Kaip kreiptis dėl darbo?
Dažniausiai kreipiantis dėl darbo pateikiamas CV ir motyvacinis laiškas ar kita prašymo forma. Atrankos dažniausiai vykdomos pokalbio būdu. Kandidatai turi būti pasiruošę būti iškviesti pokalbiui be išankstinio perspėjimo, greičiausiai dvi dienos po to, kai su jais buvo susisiekta. Tarptautinės kompanijos vis dažniau taiko kelių pakopų atrankos procesus su skaitmeniniais ir žodiniais samprotavimo testais prieš interviu.

Kokio tipo CV man reikia?
Standartinio CV, paprastai naudojamo JK. Žiūrėti CVs and covering letters. Jis turi būti siunčiamas darbdaviui kartu su motyvaciniu laišku, kuriame išdėstomas tavo susidomėjimas darbu, atitinkama patirtis, kvalifikacijos ir gebėjimai. Motyvacinio laiško pavyzdį gali rasti www.profesia.skEURES - European Job Mobility Portal.

Koks bus interviu?
Dauguma darbdavių naudoja oficialų interviu personalo atrankai. Kai kurie, ypač tarptautinės kompanijos, kartu su interviu gali naudoti ir kitus atrankų metodus.

Ar mano kvalifikacijos bus pripažintos?
Apsilankykite ENIC-NARIC  svetainėje, kur galėsi gauti daugiau informacijos apie akademinių kvalifikacijų sulyginimą.

Susijusios naujienos Daugiau

Naujienos apie stojimus 2020 metais
Naujienos apie stojimus 2020 metais
„Ką veikti pabaigus mokyklą?“ ir dar 5 Rasos Jusionytės patarimai jaunimui
„Ką veikti pabaigus mokyklą?“ ir dar 5 Rasos Jusionytės patarimai jaunimui
COVID-19 poveikis aukštojo mokslo institucijose – naujienos iš viso pasaulio!
COVID-19 poveikis aukštojo mokslo institucijose – naujienos iš viso pasaulio!

Susiję straipsniai Daugiau

Kaip išgyventi barake?
Kaip išgyventi barake?
Kaip įveikti stresą prieš egzaminus?
Kaip įveikti stresą prieš egzaminus?
Kaip išsirinkti tau tinkamą aukštąją mokyklą Didžiojoje Britanijoje?
Kaip išsirinkti tau tinkamą aukštąją mokyklą Didžiojoje Britanijoje?