Moldavija

Atgal į žemėlapį

Bendroji informacija apie švietimo sistemą

Švietimo sistema Moldovoje yra organizuojama skirtingais lygiais:

 1. Ikimokyklinis ugdymas;
 2. Pradinis ugdymas;
 3. Vidurinis išsilavinimas, kuris gali būti įgyjamas:
  1. Gimnazijose;
  2. Vidurinėse mokyklose;
  3. Vidurinėse profesinio ugdymo mokyklose;
 4. Aukštasis mokslas

Priėmimas į mokymosi įstaigas rengiamas pagal konkursą, kurio sąlygas nustato Švietimo Ministerija.

Aukštojo mokslo institucijų tipai

Moldovoje veikia 2 tipų aukštojo išsilavinimo įstaigos:

 1. Valstybiniai universitetai
 2. Privačios aukštojo mokslo įstaigos.

Šiuo metu tarptautiniai studentai yra kviečiami studijuoti 2 Moldovos universitetuose:

 • Laisvajame tarptautiniame Moldovos universitete;
  • Galima studijuoti dieniniame skyriuje (trukmė 3-4 metai) ir vakariniame skyriuje (trukmė 4-5 metai)
  • Valstybiniame medicinos ir farmacijos universitete „Nicolae Testemiţanu“
   • Tik dieninės studijos

Priėmimas

Stojant į Laisvąjį Tarptautinį Moldovos universitetą pateikiami šie dokumentai:

 1. Brandos atestatas, kuris įrodo, kad stojantysis įgijo vidurinį išsilavinimą, patvirtintas Švietimo Ministerijos;
 2. Pažyma apie nusikalstamą veiklą savo šalyje (jos buvimą/nebuvimą), kuri turi būti išversta į anglų kalbą ir patvirtinta notaro. Vertimas į rumunų kalbą bus parengtas Moldovos Respublikoje. Svarbu, kad pažyma galiotų atvykstant į Moldovą, kitu atveju teks gauti naują pažymą.
 3. Tarptautinė sveikatos pažyma ir neigiamas ŽIV/AIDS testo rezultatas;
 4. Sveikatos draudimas, kuris galiotų bent 1 metus;
 5. Gimimo liudijimo ir santuokos liudijimo notaro patvirtintos kopijos;
 6. Paruošiamųjų kalbos kursų diplomas arba pažyma, įrodanti kalbos, kuria bus mokomasi, lygį;
 7. Universitetinio išsilavinimo nuorašas (skirtas stojantiems į 2-4 kursus);
 8. Pažyma apie mokumą (gaunama banke) kartu su sąskaitos suvestine, išduota ne vėliau nei 10 dienų prieš dokumentų pristatymą, patvirtinanti, kad kandidatas ar jo globėjas turi ne mažiau kaip 4000 eurų banko sąskaitoje;
 9. Pasas, galiojantis bent 1 metus;
 10. 6 nuotraukos (4 x 5 cm);

Stojantys į magistro studijas turi pateikti papildomus dokumentus:

 1. Bakalauro studijų baigimo dokumentus, pripažintus Švietimo Ministerijos.

Siekiantys mokslų daktaro išsilavinimo turi papildomai pateikti:

 1. Gyvenimo aprašymą;
 2. Magistro studijų baigimo dokumentus;

* Bakalauro ir magistro diplomuose turi būti nurodyta: studijų trukmė, akademiniai rezultatai; vertinimo sistemos aprašymas. Kitu atveju turi būti pristatyta pažyma iš stojančiojo gimtosios šalies Švietimo Ministerijos, kurioje visi šie dalykai yra nurodyti.

Jei dokumentai, paminėti 1, 3-8, 11-13 punktuose yra išduoti kita kalba nei rumunų, rusų, anglų ar prancūzų, turi būti pateiktas notaro patvirtintas vertimas į vieną iš šių kalbų.

Dokumentų priėmimas vyksta Tarptautinių studentų departamente, jei dokumentai yra patvirtinti Užsienio reikalų Ministerijos.

Daugiau informacijos apie priėmimą į šį universitetą rasi http://ulim.md/en/facultati

Jei ketini studijuoti mediciną ar farmaciją „Nicolae Testemiţanu“ universitete, turėsi pateikti šiuos dokumentus:

Norėdamas laikyti stojamuosius egzaminus turėsi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Paso kopiją (pasas turi galioti ne trumpiau kaip metus);
 2. Užpildytą stojančiojo anketą;
 3. Brandos atestato kopiją arba jį atitinkančius dokumentus: licėjaus diplomą, Bagrut diplomą, kurie turi būti išversti į anglų, rumunų arba rusų kalbas ir nuorašai patvirtinti notaro;
 4. Banko sąskaitos nuorašą, įrodantį, kad stojantysis turi bent 400 eurų kiekvienam mėnesiui, kuriuos planuoja praleisti Moldovos Respublikoje;
 5. Notaro patvirtintą gimimo liudijimo kopiją (išversta į anglų kalbą);
 6. Nusikalstamos veiklos pažymos kopiją;
 7. Tėvų leidimą (tiems, kurie yra nesulaukę 18 metų), išverstą į rumunų ar rusų kalbas ir patvirtintą notaro;
 8. 10 nuotraukų (3 x 4 cm).

 

Visi pateikti dokumentai yra peržiūrimi ir stojantieji gauna priėmimo laišką arba oficialų pakvietimo studijuoti laišką, kuris reikalingas norint gauti studijų vizą Moldovos Respublikoje.

Visi stojantieji, sėkmingai išlaikę stojimo egzaminus, turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Pasą ir notaro patvirtintą jo kopiją;
 2. Priėmimo laišką iš universiteto;
 3. Gimimo liudijimo originalą ir patvirtintą jo vertimą į anglų kalbą;
 4. Visus vidurinį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų notaro patvirtintus vertimus;
 5. Banko sąskaitos nuorašą, įrodantį, kad stojantysis turi bent 400 eurų kiekvienam mėnesiui, kuriuos planuoja praleisti Moldovos Respublikoje;
 6. Tėvų leidimą (tiems kurie yra nesulaukę 18 metų), išverstą į rumunų ar rusų kalbas ir patvirtintą notaro;
 7. Pažymą apie sveikatą, išduotą Moldovos Respublikos gydymo įstaigoje;
 8. Pažymą apie neigiamą ŽIV/AIDS testo rezultatą, išduotą Moldovos Respublikos gydymo įstaigoje;
 9. Deklaraciją apie nuolatinę gyvenamąją vietą Moldovos Respublikoje.

 

Daugiau informacijos apie priėmimą rasi: http://usmf.md/index.php?page=tuition-fees_en

Studijų kalba

Studijos vyksta rusų, rumunų arba anglų kalbomis (priklauso nuo pasirinktos studijų programos). Tarptautiniame universitete galima nemokamai mokytis šių kalbų: lenkų, korėjiečių, turkų, ispanų, vokiečių, hebrajų bei čekų.

Studijų trukmė

Laisvajame tarptautiniame Moldovos universitete studijos trunka:

 • Bakalauro – 3-4 metus (vakarinių studijų programos – 4-5 metus)
 • Magistro – 1,5-2 metus;
 • Mokslų daktaro – 4 metus.

„Nicolae Testemiţanu“ universitete studijos trunka:

 • Bendrosios medicininės – 6 metus;
 • Odontologijos – 5 metus;
 • Farmacijos – 5 metus;

Akademiniai metai susideda iš 34 savaičių, padalintų į 2 semestrus: rudens (17 savaičių) ir pavasario (17 savaičių). Po kiekvieno semestro seka egzaminų sesija. Akademiniai metai prasideda rugsėjo 1 dieną ir baigiasi rugpjūčio pradžioje (įskaitant ir vasaros praktiką).

Stipendijos

Stipendijų skirstymas tarptautiniams studentams priklauso nuo Švietimo ministerijos stipendijų fondo paskirstymo, apie kurį paskaityti gali čia: http://ulim.md/en/relatii-internationale/oferte-burse

Studijų kaina

Studijų kaina Laisvajame tarptautiniame Moldovos universitete priklauso nuo pasirinktos studijų programos. Kainos varijuoja nuo 700 iki 1690 eurų per metus.

„Nicolae Testemiţanu“ universiteto studijų programų kainas gali rasti čia: http://usmf.md/index.php?page=admission-requirements-2_en

Reikalingi egzaminai

Stojant į „Nicolae Testemiţanu“ universitetą reikia laikyti stojamuosius egzaminus ir būti išlaikius valstybinius chemijos, biologijos, anglų kalbos egzaminus.

Pragyvenimo išlaidos

Pragyvenimo išlaidos priklauso nuo studento poreikių. Tačiau išgyvenimui metams reikėtų turėti 4500 eurų.

Bendrabučiai

Laisvasis tarptautinis Moldovos universitetas siūlo bendrabučius studentams. Jų kainą svyruoja nuo 45 iki 65 eurų per mėnesį. „Nicolae Testemiţanu“ universitetas taip pat turi studentams skirtus bendrabučius. 

Darbas studentams

Darbą susirasti įmanoma. Moldovoje nėra specialiai studentams pritaikytų darbo vietų.

Studentams su negalia

Studentams su negalia universitetai yra nepritaikyti.

Sveikatos draudimas

Studentai privaloma tvarka turi turėti sveikatos draudimą visam studijų laikui Moldovos Respublikoje. Sveikatos draudimo kaina metams – apie 150 eurų.

Susijusios naujienos Daugiau

Naujienos apie stojimus 2020 metais
Naujienos apie stojimus 2020 metais
„Ką veikti pabaigus mokyklą?“ ir dar 5 Rasos Jusionytės patarimai jaunimui
„Ką veikti pabaigus mokyklą?“ ir dar 5 Rasos Jusionytės patarimai jaunimui
COVID-19 poveikis aukštojo mokslo institucijose – naujienos iš viso pasaulio!
COVID-19 poveikis aukštojo mokslo institucijose – naujienos iš viso pasaulio!

Susiję straipsniai Daugiau

Kaip išgyventi barake?
Kaip išgyventi barake?
Kaip įveikti stresą prieš egzaminus?
Kaip įveikti stresą prieš egzaminus?
Kaip išsirinkti tau tinkamą aukštąją mokyklą Didžiojoje Britanijoje?
Kaip išsirinkti tau tinkamą aukštąją mokyklą Didžiojoje Britanijoje?