Kroatija

Atgal į žemėlapį
Kroatija Kroatija Kroatija

Bendroji informacija apie švietimo sistemą

Kroatijoje egzistuoja binarinė aukštesniojo mokslo sistema, kuri reiškia, kad studentai gali pasirinkti iš dviejų aukštesniojo mokslo studijų tipų:

 • Universitetinės studijos, sudarytos iš akademinių programų, kurios vykdomos tiktai universitetuose.
 • Profesinės studijos, sudarytos iš profesinių programų, kurios vykdomos politechnikos mokyklose ar taikomojo mokslo kolegijose (atskirais atvejais profesinės programos gali būti vykdomos universitetuose).

Privačios ir viešosios aukštesniojo mokslo institucijos (toliau – AMI)
Kroatijoje yra ir viešosios, ir privačios aukštojo mokslo institucijos. Dauguma Kroatijos universitetų yra viešosios institucijos. Tačiau neseniai Kroatijoje pradėjo vystytis privatūs universitetai: buvo įkurti du privatūs universitetai (Dubrovniko tarptautinis universitetas ir Kroatijos katalikiškasis universitetas).

Vertinimo sistema

Kroatijos nacionalinė vertinimo sistema sudaryta iš penkių įvertinimų, atitinkančių skaičius:

 • Puikiai (izvrstan) – 5
  Pastaba: aukščiausias įvertinimas
 • Labai gerai (vrlo dobar) – 4
 • Gerai (dobar) – 3
 • Pakankamai (dovoljan) – 2
  Pastaba: minimalus teigiamas įvertinimas
 • Nepatenkinamai (nedovoljan) – 1
   Pastaba: studentas privalo perlaikyti egzaminą/iš naujo padaryti darbą

AMI tipai

Kroatija turi tris AMI tipus: universitetai (sveučilišta), politechnikos mokyklos (veleučilišta) ir taikomojo mokslo kolegijos (visoke škole).

Šiuo metu Kroatijoje yra 120 AMI (institucijų sąrašą gali rasti “Institutions and study programmes”). Kroatijos aukštesniojo švietimo sistema turi 10 universitetų (70 fakultetų, meno akademijų ir profesinių aukštesniojo mokslo institucijų), 15 politechnikos mokyklų ir 32 taikomojo mokslo kolegijų.

Kaip išsirinkti, ką mokytis?

Profesinis orientavimas gali būti suteikiamas Darbo biržoje arba privačiuose švietimo centruose.

Šis klausimynas taip pat gali padėti pažinti savo sugebėjimus: http://mrav.ffzg.hr/zanimanja/, pasirink Upitnik, po to pasirink versiją anglų kalba.

Visiems bebaigiantiems vidurines mokyklas, studentams ar kitiems besidomintiems didesniuose Kroatijos miestuose kasmet rengiama Universitetų mugė. Jos tikslas laiku informuoti būsimuosius studentus apie mokymo programas, pasiekimus tam tikrose srityse, atskirų kolegijų galimybes, mokymo tvarkaraščius, studijų lygmenis ir doktorantūrą, kūrybiškas įdarbinimo vietas atskirose srityse, naujas darbo sąlygas kompanijose, apgyvendinimą studijų metu, studentišką gyvenimą ir kt.

Dažniausiai jaunimas renka informaciją apie kolegijas iš jų interneto svetainių. Čia gali rasti visas Kroatijos AMI (puslapis, deja, tik kroatiškai):  http://www.skole.hr/skole/popis-fakulteta?pu_zupanija=Grad+Zagreb&Submit=

Priėmimas

Priklausomai nuo tarptautinių studentų statuso ir studijų programos, priėmimo procesas ir jo reikalavimai gali skirtis, todėl studentams patariama kiekvienu atveju pasitikrinti informaciją. Įprastiniai tarptautinių studentų statusai Kroatijoje:

 • Mokslo laipsnio siekiantys studentai (paskutinio kurso studentai, turintys mokslo laipsnį, doktorantai)
 • Mainų studentai (Erasmus, Erasmus Mundus, CEEPUS, dvišaliai susitarimai)
 • Kviestiniai studentai (svečiai) (laisvai judantys, trumpalaikės studijos).

Nuo to momento, kai Kroatija taps pilnateise Europos Sąjungos nare, studentai, kurie yra Europos Sąjungos piliečiai, galės registruotis studijų programoms tokiomis pat sąlygomis kaip ir Kroatijos piliečiai.

Laipsnių programos

Priimant į AMI egzistuoja bendrieji ir institucijų specialieji reikalavimai priklausomai nuo studijų lygmens.  Priėmimas į pirmos pakopos studijų programas Kroatijoje administruojamas per centrinę prašymų priėmimo sistemą, kur būsimi studentai privalo užpildyti prašymo formą ir pasirinkti iki 10 studijų programų bet kurioje Kroatijos AMI.

Priėmimą į magistro ir doktorantūros studijas Kroatijoje administruoja AMI, tad būsimi studentai privalo kreiptis tiesiai į AMI dėl priėmimo sąlygų, terminų ir priėmimo dokumentų. 
Pažymėtina, kad Kroatijoje priėmimas į daugumą studijų programų yra ribojamas, kas reiškia, kad maksimalus vietų skaičius kasmet nustatomas pačių AMI.

Priėmimo kriterijai ir reikalavimai

AMI nustato registracijos kriterijus pagal kuriuos kandidatai klasifikuojami ir atrenkami.

Laipsnių programoms yra nustatyti tokie:

 • Išsilavinimo kvalifikacija (baigto išsilavinimo tipas);
 • Ankstesnio mokslo pasiekimai (gauti įvertinimai);
 • Stojamųjų egzaminų rezultatai, jei to reikalauja AMI;
 • Specialiosios žinios, įgūdžiai ar sugebėjimai, jei to reikalauja AMI.

Kaip registruotis: bakalauro studijos

Prieš registruojantis

Nuo 2010/2011 akademinių metų Kroatijos AMI prašymų priėmimo procedūros yra centralizuotos ir jas valdo Centrinis prašymų priėmimo biuras, kuris priklauso Mokslo ir aukštojo švietimo agentūrai. Priėmimo reitingavimo pagrindas yra vidurinės mokyklos pažymiai ir naujai įvesto State Matura egzamino rezultatų (arba kitų šalių ekvivalentas, išorinio vidurinio mokslo įvertinimo egzaminas). AMI savarankiškai nustato valstybinių egzaminų rezultato svorį stojantiesiems.
Daugumai AMI yra nustatyti du terminai, iki kurių būsimieji studentai turi pristatyti reikalaujamus dokumentus: liepa ir rugsėjis (jei priėmimo kvota nebuvo užpildyta liepą).

Registravimasis Centrinėje prašymų priėmimo sistemoje

Būsimieji studentai, kurie siekia mokslo laipsnio ir kurie įgijo vidurinį išsilavinimą už Kroatijos ribų gali teikti prašymus Kroatijos AMI per Centrinę prašymų priėmimo sistemą www.postani-student.hr. Būsimieji studentai turėtų:

 • Pasitikrinti prašymų priėmimo informaciją ir kalendorių www.studij.hr;
 • Užsiregistruoti Centrinėje prašymų priėmimo sistemoje www.postani-student.hr;
 • Užpildyti prašymo formas nurodant asmeninę ir išsilavinimo informaciją;
 • Pasirinkti iki 10 studijų programų;
 • Pasitikrinti State Matura egzaminus (galioja tik studentams iš tų šalių, kurios neturi vidurinio mokslo išorinio įvertinimo). Studijų programų reitingavimo sąrašai skelbiami www.postani-student.hr.
 • Užsiregistruoti studijų programoms, į kurias buvo leista pretenduoti.

Būsimieji studentai, kurie baigė vidurinę mokyklą šalyse, kurios turi išorinę vidurinio mokslo vertinimo sistemą, savo baigiamųjų egzaminų rezultatus turi pasitvirtinti Kroatijos mokslo, švietimo ir sporto ministerijoje, kad jie būtų prilyginami State Matura egzaminų rezultatams.

Išsilavinimo kvalifikacijų pripažinimas

Užsienio vidurinių mokyklų atestatai, kurie išduoti ne Kroatijoje turi būti pripažinti Užsienio išsilavinimo kvalifikacijų pripažinimo departamente prie Mokslo, švietimo ir sporto ministerijos. Detalią informaciją galima rasti “Foreign qualifications and degrees”.

Iškilus klausimams dėl State Matura egzaminų ar studijų programų, peržiūrėk Dažniausiai užduodamų klausimų skiltį www.studij.hr arba susisiek su Centriniu prašymų priėmimo biuriu:

El.paštas: spu@azvo.hr
Telefonas: + 385 1 6274 844 (Pr – Pn, 9 – 12 val.)

Kaip registruotis: magistro ir doktorantūros studijos

Būsimieji studentai, norintys teikti prašymus, turėtų susisiekti su atitinkamos AMI Tarptautinio bendradarbiavimo biuru, kuris suteiks reikalingos informacijos dėl procedūrų.

Būsimieji studentai privalo pateikti atitinkamus dokumentus kartu su prašymu, kurie paprastai būna šie:

 • Prašymo forma (gaunama AMI);
 • Gyvenimo aprašymas;
 • Diplomas;
 • Įvertinimų nuorašas;
 • Ketinimų pareiškimas;
 • Dvi rekomendacijos iš savo šalies AMI;
 • Kroatų kalbos mokėjimo sertifikatas (studijų programoms, kurios vykdomos kroatų kalba).

Svarbu nepamiršti, kad teiktini dokumentai gali skirtis priklausomai nuo AMI, tad rekomenduojama dėl jų tikslaus sąrašo kreiptis į atitinkamą AMI.

Pastaba: Visi užsienio dokumentai privalo būti išversti sertifikuotuose vertimų biuruose. Originalų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

Kai kandidatai yra priimti į studijų programas Kroatijos AMI, jos turi pateikti būsimiesiems studentams priėmimo dokumentus ir informaciją apie studijų programos pradžios datą, taip pat informuojama, ką studentas turėtų daryti, kad:

 • Gautų studento pažymėjimą;
 • Gautų leidimą gyventi Kroatijoje;
 • Turėtų galiojantį sveikatos draudimą;
 • Rastų apgyvendinimą.

Stojamieji egzaminai

Kaip ir minėta anksčiau, kai kurios AMI reikalauja stojamųjų egzaminų. Būsimieji studentai turėtų pasidomėti, ar studijų programai, į kurią jie ruošiasi stoti, yra taikomi stojamieji egzaminai.

Kai kurios AMI gali prašyti būsimųjų studentų pristatyti dokumentus įrodančius jų specialiąsias žinias, įgūdžius ar sugebėjimus. Dažniausiai tai taikoma meno studijų programoms. Būsimieji studentai turėtų pasidomėti ar studijų programai, į kurią jie ruošiasi stoti, yra taikomi specialieji reikalavimai.

Studijų kalba

Dauguma studijų yra kroatų kalba, todėl būtinas kroatų kalbos mokėjimo egzaminas. Kursus ir kalbos egzaminą organizuoja Zagrebo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas: http://croaticum.ffzg.unizg.hr/

Galimybės kroatiškai nekalbantiems

Studijavimo galimybė yra ir būsimiesiems studentams, kurie nekalba kroatiškai (arba nestudijuoja kroatų kalbos). Kai kurios AMI organizuoja kroatų kalbos kursus kaip semestro užsiėmimus, vieno mėnesio kursus ar vasaros mokyklas. Kitos AMI siūlo specialius kursus užsienio kalbomis (vieno ar dviejų semestrų trukmės), taip pat kai kurios laipsnių programos mokomos anglų ar kitomis užsienio kalbomis.

AMI kursai

Humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetas, Zagrebo universitetas 
Miestas: Zagrebas
Daugiau informacijos: http://croaticum.ffzg.hr/.

Humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetas, Splito universitetas
Miestas: Splitas
Daugiau informacijos: http://www.ffst.hr/en

Kroatų kalbos ir kultūros universitetinė mokykla 
Miestas: Zagrebas
Daugiau informacijos: www.matis.hr/eng/

Rijekos kroatiška mokykla, Meno ir mokslų fakultetas, Rijekos universitetas
Miestas: Rijeka
Daugiau informacijos: http://www.ffri.uniri.hr/hr/

Zoranic's Arcady kroatų kalbos vasaros mokykla 
Miestas: Zadar
Daugiau informacijos: www.unizd.hr

Kroatų seminaras užsienio slavų studijų studentams
Miestas: Dubrovnikas
Daugiau informacijos: www.hrvatskiplus.org/

Dubrovniko kroatų kalbos kursas 
Miestas: Dubrovnikas
Daugiau informacijos: http://cms.unizg.hr

Kroatų kalbos kaip antros užsienio kalbos e. mokymo kursai
Zagrebo universitetas, Kroatų paveldo fondas ir universiteto kompiuterijos centras siūlo kroatų kalbos e. mokymą, pradedančiųjų lygmenį. Daugiau informacijos.

Kursai privačiose kalbų mokyklose
Daug kalbų mokyklų siūlo kroatų kalbos kursus užsieniečiams. Visoje Kroatijoje esančių kalbų mokyklų sąrašas: www.moja-edukacija.com/strani-jezici/hrvatski-jezik-za-strance/.

Studijų kaina

Mokestį už studijas Kroatijoje nustato kiekviena AMI. Mokestis priklauso nuo studijų programos tipo ir trukmės. Todėl kiekvienas būsimas studentas turėtų susisiekti su konkrečia AMI, kad gautų tikslią informaciją apie studijų mokestį, kuris už humanitarinių mokslų krypties studijas gali būti nuo 6,000 Kuna (apie 800 eurų) iki 16,500 Kuna (apie 2,200 eurų) per metus, techninių mokslų – apie 22,000 Kuna (apie 3,000 eurų) per metus, o medicinos studijų apie 27,000 Kuna per metus (apie 3,600 eurų).

Studijų trukmė

Bakalauro programos tęsiasi tris arba keturis metus. Magistro programos tęsiasi vienerius arba dvejus metus. Doktorantūros programos paprastai tęsiasi tris metus. Po doktorantūros programos gaunamas uniersiteto specialisto vardas su profesijos nuoroda. Profesinės programos paprastai tęsiasi vienerius arba dvejus metus, o specialiosios profesinės programos – trejus arba ketverius metus.

Pragyvenimo išlaidos

Vidutinės mėnesio išlaidos Kroatijoje sudaro apie 400-700 eurų, priklausomai nuo gyvenamųjų patalpų ir miesto. Tokios sumos turėtų užtekti maistui, būstui, paslaugoms, knygoms, transportui ir kitoms smulkioms išlaidoms.

Stipendijos

Šiuo metu didžioji dalis Kroatijos AMI nesiūlo stipendijų ar kitos finansinės pagalbos užsienio studentams. Tačiau galima gauti stipendijas per dvišales programas, kurias administruoja Kroatijos mokslo, švietimo ir sporto ministerija, per universitetų dvišalius susitarimus, per tokias programas kaip CEEPUS, Erasmus Mundus, taip pat per Erasmus programą, kuriai vadovauja Mobilumo ir Europos Sąjungos programų agentūra.

Paskolos

Kroatijoje bankai teikia studentams paskolas tik tuo atveju, jei jie yra Kroatijos piliečiai.

Studentų bendrabučiai

Deja, dėl vietos stokos ne visiems studentams suteikiamas apgyvendinimas bendrabučiuose (nepaisant, ar tai Kroatijos pilietis, ar užsienietis). Tarptautiniai studentai negauna apgyvendinimo automatiškai, todėl turi kreiptis į atitinkamos AMI Tarptautinio bendradarbiavimo biurą dėl apgyvendinimo galimybės.

Kambariai, paslaugos, kainos

Kambariai bendrabučiuose paprastai yra dviviečiai, o vonios kambarys skirtas dviem ar daugiau kambarių. Kai kuriuose bendrabučiuose yra studentų kavinės, sporto salės, kompiuterių klasės ir gali būti organizuojamos įvairios veiklos. Bendrabučio kambario kaina kiekviename mieste skiriasi, tačiau bet kuriuo atveju – tai pigiausia apgyvendinimo galimybė.

Studentai, kurie negauna apgyvendinimo, gali išsinuomoti kambarį arba butą. Nuomos kainos skirtingos, priklauso nuo vietos, kambarių dydžio ir įrangos. Mokesčiai už paslaugas kartais būna įskaičiuoti į kainą, bet gali tekti mokėti ir pačiam studentui. Nuomos mokestis paprastai mokamas mėnesio pradžioje, nors kai kurie nuomotojai reikalauja avansinio mokesčio už kelis mėnesius į priekį. Lengviausia išsinuomoti kambarį ieškant laikraščių skelbimuose. Kroatijoje nuomotojo ir nuomininko santykiai nėra reglamentuojami, dažniausiai nesudaroma nuomos sutartis. Rekomenduojama būstą išsinuomoti per nekilnojamojo turto agentūrą, kuri suteiks gyvenamąją vietą su nuomos sutartimi, be kurios negalėsi užregistruoti savo gyvenamosios vietos.

Darbas studentams

Dieninio skyriaus studentai Kroatijoje gali prašyti nereguliaraus darbo. Jų įdarbinimą organizuoja Studentų paslaugų centras (Student servis), kuris turi savo padalinius visuose studentų miesteliuose ir kitose vietose.

Studentams su negalia

Zagrebe, studentų gyvenamosiose vietose Cvjetno naselje, Stjepan Radić ir Ante Starčević yra kambariai pritaikyti neįgaliems studentams. Taip pat tokie kambariai įrengti ir Splite, Osijek ir Varaždin.

Sveikatos draudimas

Per visą savo buvimo laiką Kroatijoje visi tarptautiniai studentai privalo turėti galiojantį sveikatos draudimą. Jis reikalingas ir gaunant laikinąją gyvenimo vietą.

Šalys, kurios neturi sveikatos priežiūros sutarčių su Kroatija

Studentai iš šalių, kurios neturi socialinės apsaugos sutarčių su Kroatija (arba jei studentai negauna dokumento, numatyto socialinės apsaugos susitarime) privalo atvykę į Kroatiją apsidrausti Kroatijos sveikatos apsaugos institute (HZZO).

Tam, kad užsiregistruotų HZZO, studentai turėtų pranešti atitinkamam HZZO padalinio biurui. Studentai turi pristatyti savo studento identifikacijos numerį, kuris išduodamas kiekvienam studentui centriniame policijos poste, prašant laikinosios gyvenamosios vietos. Tada HZZO laikinai užregistruoja studentą ir išduoda pažymėjimą. Šis pažymėjimas turi būti pristatytas centriniam policijos postui prieš suteikiant laikinąją gyvenamąją vietą.

Kai laikinoji gyvenamoji vieta suteikta, HZZO išduoda dokumentą, kuris suteikia studentui teisę gauti pilną sveikatos apsaugą HZZO tinkle esančiuose gydytojų kabinetuose ir sveikatos priežiūros institucijose. Mėnesinis sveikatos draudimo mokestis yra apie 400 Kuna per mėnesį (apie 55 erai), šiai sumai Finansų ministerijos atitinkamas mokesčių departamentas išsiunčia sąskaitą studentui į jo gyvenamąją vietą Kroatijoje.

Kaip gauti sveikatos priežiūros paslaugas Kroatijoje

Bendrosios sveikatos priežiūros paslaugos gali būti gaunamos pasirinkus pirminį sveikatos priežiūros gydytoją, o kito lygmens sveikatos priežiūros paslaugos gaunamos pagal pasirinkto gydytojo siuntimą. Studentams rekomenduojama pirmiausia apsilankyti konsultacijai studentų klinikoje, kurioje patars, kaip pasirinkti gydytoją. Informaciją su studentų klinikų vietomis rasi kiekvienoje AMI.

Dėl papildomos informacijos apie sveikatos draudimą kreipkis į HZZO:

Croatian Institute for Health Insurance (HZZO)
Margaretska 3,10000 Zagreb
Tel. +385 1 4806 333
Faks: +385 1 4812 606
El.paštas: obvezno-osiguranje@hzzo-net.hr
Interneto svetainė: www.hzzo-net.hr

Susijusios naujienos Daugiau

Naujienos apie stojimus 2020 metais
Naujienos apie stojimus 2020 metais
„Ką veikti pabaigus mokyklą?“ ir dar 5 Rasos Jusionytės patarimai jaunimui
„Ką veikti pabaigus mokyklą?“ ir dar 5 Rasos Jusionytės patarimai jaunimui
COVID-19 poveikis aukštojo mokslo institucijose – naujienos iš viso pasaulio!
COVID-19 poveikis aukštojo mokslo institucijose – naujienos iš viso pasaulio!

Susiję straipsniai Daugiau

Kaip išgyventi barake?
Kaip išgyventi barake?
Kaip įveikti stresą prieš egzaminus?
Kaip įveikti stresą prieš egzaminus?
Kaip išsirinkti tau tinkamą aukštąją mokyklą Didžiojoje Britanijoje?
Kaip išsirinkti tau tinkamą aukštąją mokyklą Didžiojoje Britanijoje?