Graikija

Atgal į žemėlapį

Bendroji informacija apie švietimo sistemą

Aukštasis išsilavinimas Graikijoje suskirstytas į du lygiagrečius sektorius: universitetinį sektorių, apimantį universitetus ir politechnikos mokyklas, bei technologinį sektorių, apimantį technologinio išsilavinimo institucijas. 1992 buvo įkurtas Graikų atvirasis universitetas – nepriklausoma, visišką savivaldos teisę turinti aukštojo mokslo institucija, kurios misija – teikti nuotolinio mokymo paslaugas. Aukštojo universitetinio išsilavinimo sektorius apima universitetus, politechnikos mokyklas, Aukštąją vaizduojamojo meno mokyklą ir Graikų atvirąjį universitetą. Universitetinių studijų trukmė yra ketveri arba daugiau metų (priklausomai nuo studijuojamos disciplinos). Palyginus su universitetais, studijos technologinio išsilavinimo institucijose yra labiau taikomojo pobūdžio. Studijų trukmė – ketveri metai. Profesinės aukštojo mokslo institucijos apima aukštąsias religijos mokyklas, jūrų akademijas, aukštąsias šokio ir dramos mokyklas, aukštąsias turizmo mokyklas, aukštąsias puskarininkių mokyklas bei Aukštąją policijos mokyklą. Studijų trukmė neviršija trejų metų.

Nacionalinė švietimo sistema: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/greece_en

Priėmimas

Dalyvaujantys priėmime į Graikijos aukštąsias mokyklas privalo pateikti vidurinio išsilavinimo diplomą, lygiavertį Apolytirio Lykeiou (licėjaus), arba patvirtinimą apie baigtų vidurinės mokyklos mokslo metų skaičių. Taip pat reikia turėti rekomendaciją.

Jei nori Graikijoje studijuoti pagal antrosios pakopos studijų programas, turi turėti ketverių metų bakalauro laipsnį, įgytą Graikijoje ar kitoje valstybėje. PASTABA: trejų metų trukmės universitetinių studijų laipsniai Graikijoje nepripažįstami.

ES piliečiai privalo gauti patvirtinimą, kad jų užsienyje įgyta kvalifikacija yra lygiavertė įgyjamai Graikijoje. ES piliečiams nereikia laikyti stojamųjų egzaminų ar dalyvauti stojamajame pokalbyje, tačiau jų prašymo studijuoti pateikimo procedūra pakankamai sudėtinga. Daugiau detalių apie reikalavimus priimant užsienio studentus į aukštąsias mokyklas pateikta Švietimo, mokymosi visą gyvenimą ir religinių reikalų ministerijos tinklalapyje.

Užsienio studentų priėmimas mokytis aukštosiose Graikijos mokyklose: http://www.tuc.gr/1303.html

Kaip išsirinkti, ką mokytis?

Nors Graikijoje nėra nacionalinės universitetų rangavimo sistemos, Graikijos universitetai minimi Webometrics pasaulio universitetų reitingų sąraše: http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece

Studijų kaina

Pagal Graikijos Konstituciją, aukštasis mokslas yra nemokamas, jį finansuoja Graikijos Respublika. Tai taikoma visiems studentų tipams. Taigi priėmimas ir registracija į visas aukštojo mokslo institucijas (universitetus ir technologinių mokslų institutus) bei patys studijų kursai studentams teikiami nemokamai. Tačiau pagal Departamento Specialiosios generalinės asamblėjos pasiūlymą bei Universiteto Senato sprendimą, už tam tikras pobakalaurinių studijų programas gali būti nustatomas mokestis. Graikų atvirojo universiteto studentai moka už mokslą. Tarptautinio graikų universiteto studentai moka įmokas, kurios padengia bakalauro ir aukštesnių pakopų studijų programų einamąsias išlaidas. Šių įmokų dydis fiksuotas, kaip numatyta bendrame Nacionalinės ekonomikos ir Švietimo, mokymosi visą gyvenimą ir religinių reikalų ministrų nutarime, paremtame Senato nuomone.

Studijų kalba

Daugiausia dėstoma graikų kalba, todėl reikia turėti graikų kalbos sertifikatą (kai kurių magistro studijų tam tikri kursai dėstomi anglų kalba).

Graikijos aukštojo mokslo institucijų keliami reikalavimai kalbai:

  • Užsienio studentai, stojantys į Graikijos aukštąsias mokyklas, turi turėti sertifikatą, patvirtinantį graikų kalbos mokėjimą. Jei kandidatas tokio sertifikato neturi, jis gali būti užregistruotas tik kitais mokslo metais po priėmimo į Graikijos universitetą, su sąlyga, kad per metus įgijo reikalaujamą kalbos sertifikatą. Priešingu atveju, kandidatas neturi teisės būti užregistruotas.
  • Graikų kalbos sertifikatui skirti egzaminai laikomi Atėnuose, Atėnų universiteto Šiuolaikinės graikų kalbos centre  du kartus per metus, birželį ir rugsėjį, bei Tesalonikuose, Tesalonikų universiteto Šiuolaikinės graikų kalbos centre.
  • Šiuolaikinės graikų kalbos mokymo centras.
  • Šiuolaikinės graikų kalbos mokykla: http://smg.web.auth.gr/wordpress/?lang=en

Studijų trukmė

Bakalauro studijos paprastai trunka keturis metus (penkerius metus politechnikos ir kai kuriose technologijų/menų mokyklose bei šešerius – medicinos mokyklose), magistro studijos tęsiasi nuo vienerių iki dvejų metų, o doktorantūros – nuo trejų iki šešerių metų.

Reikalingi egzaminai

Tai priklauso nuo mokyklos. Pavyzdžiui, užsienietis, norintis Atėnų vaizduojamojo meno mokykloje arba Tesalonikų Aristotelio universitete (Vaizduojamojo meno fakultete > Vizualiojo ir taikomojo meno mokykloje) studijuoti tapybą/piešimą, turi išlaikyti stojamąjį dizaino ir spalvų egzaminą. Žinoma, visiems reikalingas graikų kalbos mokėjimą patvirtinantis egzaminas.

Pragyvenimo išlaidos

600-650 Eur per mėnesį, bet tai priklauso nuo to, kuriame mieste studentas ketina gyventi, ar gyvens bendrabutyje, ar nuomosis atskirą būstą bei jo poreikių apskritai.

Stipendijos

Valstybės stipendijų fondas (I.K.Y.) teikia stipendijas visiems užsieniečiams pobakalaurinėms ir podoktorantūros studijoms Graikijoje bei stipendijas, lankantiems Šiuolaikinės graikų kalbos ir kultūros kursus.

Pobakalaurinių/podoktorantūros studijų programos skelbiamos kiekvienų metų sausio-vasario mėnesiais. Stipendijos siūlomos išvardytų šalių piliečiams ir graikų kilmės asmenims, gyvenantiems užsienyje:

  • Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos, JAV, Kanados, Australijos, Naujosios Zelandijos ir Japonijos;
  • Balkanų, Centrinės ir Rytų Europos (valstybių, nepriklausančių Europos Sąjungai), Azijos, Afrikos ir Pietų Amerikos.

Bendrabučiai

Tai priklauso nuo kiekvieno universiteto bendrabučio.

Darbas studentams

Studijuodami studentai turi galimybę susirasti darbą. Apie laisvas darbo vietas gali skaityti čia: http://www.anyworkanywhere.com/jcg_gr.html.

Studentams su negalia

Neįgaliems universiteto studentams siūlomos šios specialios mokymosi sąlygos:

  • Universitetų fakultetų sekretoriatai studentus informuoja apie studijų programą, paskaitų tvarkaraščius bei bet kokius su jų, kaip studentų, statusu susijusius pasikeitimus. Jiems padedama egzaminų metu (esant reikalui, leidžiama atsakinėti žodžiu, parenkami lengvai pasiekiami kabinetai, studentus gali lydėti universiteto personalas ar kiti padedantys žmonės ir t.t.). Per visus akademinius metus paskirtas universiteto profesorius palaiko studentą, siūlo savo konsultacijas bei prireikus gali universiteto valdžiai pranešti apie studento problemas. Neįgalūs studentai gauna kasmėnesinę pašalpą, kurios dydis priklauso nuo negalios tipo. Neįgaliems universiteto studentams universitetų konsultavimo centrų darbuotojai teikia konsultacijas ir psichologinę paramą. Šių centrų paskirtis – teikti konsultavimo paslaugas visiems universiteto studentams.
  • Kai kurie fakultetai studentams su negalia yra įsteigę prieinamumo padalinius. Pavyzdžiui, Atėnų Nacionalinis Kapodistrijaus universitetas turi „Pasiekiamumo padalinį studentams su negalia“ (http://access.uoa.gr), skirtą pagerinti akademinių studijų prieinamumą neįgaliems studentams. Padalinys rūpinasi aplinkos ir pastatų pritaikymu bei siūlo pagalbines technologijas bei prieigos paslaugas. Panašias paslaugas universiteto studentams siūlo „Prieinamumo biuras neįgaliems studentams“, įkurtas Tesalonikų Aristotelio universitete.

Sveikatos draudimas

Tiek vietiniams, tiek iš užsienio atvykusiems aukštojo mokslo studentams suteikiamas sveikatos draudimas, padengiantis sveikatos priežiūros išlaidas, įskaitant ir išlaidas hospitalizacijai bei vaistams.

Draudimas galioja visą studijų universitete laikotarpį (laikotarpio trukmė skiriasi priklausomai nuo aukštosios mokyklos) bei papildomai periodą iki pusės studijų trukmės. Tokia pati tvarka ir pobakalaurinių studijų studentams.

Taip pat žiūrėk: Europos sveikatos draudimo kortelė 

Susijusios naujienos Daugiau

Naujienos apie stojimus 2020 metais
Naujienos apie stojimus 2020 metais
„Ką veikti pabaigus mokyklą?“ ir dar 5 Rasos Jusionytės patarimai jaunimui
„Ką veikti pabaigus mokyklą?“ ir dar 5 Rasos Jusionytės patarimai jaunimui
COVID-19 poveikis aukštojo mokslo institucijose – naujienos iš viso pasaulio!
COVID-19 poveikis aukštojo mokslo institucijose – naujienos iš viso pasaulio!

Susiję straipsniai Daugiau

Kaip išgyventi barake?
Kaip išgyventi barake?
Kaip įveikti stresą prieš egzaminus?
Kaip įveikti stresą prieš egzaminus?
Kaip išsirinkti tau tinkamą aukštąją mokyklą Didžiojoje Britanijoje?
Kaip išsirinkti tau tinkamą aukštąją mokyklą Didžiojoje Britanijoje?