Estija

Atgal į žemėlapį

Bendroji informacija apie švietimo sistemą

Estijoje aukštasis mokslas susideda iš trijų ciklų – bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų, taip pat turi integruotą bakalauro ir magistro programą. Egzistuoja profesinės aukštosios mokyklos bei profesinės mokyklos, suteikiančios profesinį aukštąjį išsilavinimą. Profesinėje aukštojoje mokykloje galima įgyti teologijos, visuomenės/viešojo saugumo ir krašto apsaugos magistro laipsnį, kitų dalykų studijos organizuojamos profesinei aukštajai mokyklai bendradarbiaujant su universitetais. Ugdymo institucijos gali būti valstybinės, viešosios arba privačios.

Pirmos aukštojo ugdymo pakopos studentai gali pasirinkti:

 • Bakalauro studijų programą, kurios pagrindą sudaro teorija ir profesiniai įgūdžiai ugdomi remiantis teoriniais principais;
 • Praktika paremta profesinio aukštojo ugdymo programa, kur teorinės žinios plečiamos jas pritaikant praktikoje. Praktinis darbas sudaro 30% visos programos.

Aukštojo mokslo institucijų tipai

Estijoje 34 švietimo įstaigos teikia aukštąjį mokslą, jos skirstomos į:

 • 6 viešosios teisės universitetai 
 • 4 privatūs universitetai
 • 10 viešųjų profesinių aukštojo mokslo įstaigų 
 • 11 privačių profesinių aukštojo mokslo įstaigų 
 • 2 viešosios profesinės mokyklos
 • 1 privati profesinės mokykla

Reitingų tinklapis: http://www.webometrics.info/en/Europe/Estonia

Priėmimas

Priėmimą į studijų programas administruoja aukštojo švietimo įstaiga, į kurią stojantysis teikia prašymą stoti. Geriausia susisiekti su aukštosios mokyklos priėmimo į studijas skyriumi iš anksto ir gauti visą reikalingą informaciją apie paraiškų priėmimo taisykles, apgyvendinimą, vizų gavimo taisykles ir pan. Užsienio studentams, norintiems įgyti išsilavinimą Estijoje, paprastai taikomos tos pačios stojimo taisyklės kaip ir vietos kandidatams. Stojant į universitetus yra nustatytos bendrosios stojimo taisyklės bei atskirų universitetų nustatyti reikalavimai. Bendrosios stojimo taisyklės galioja visoms aukštojo mokslo mokykloms. Visi užsienio kandidatai į Estijos universitetus turi būti įgiję išsilavinimą, kuris suteiktų teisę stoti į universitetą jų gimtoje šalyje. Kandidatai turi pateikti įrodymus apie anglų kalbos mokėjimą. Visi tarptautiniu mastu pripažįstami testai yra priimtini, tačiau kai kurios mokymo įstaigos organizuoja atskirus anglų kalbos patikrinimo testus. Kai kurios mokymo įstaigos (ar pasirinkus tam tikrą studijų programą) gali organizuoti papildomus stojamuosius egzaminus: žodžiu, raštu, CV ir pan.

Stojimo paraiškos procedūra:

Pateikiami šie dokumentai:

 • Paraiškos forma;
 • Gyvenimo aprašymas;
 • Rekomendacija;
 • Studento (arba universiteto darbuotojo) pažymėjimas, išduotas vietiniame universitete;
 • Detalus darbo planas (išskyrus, norinčius mokytis vasaros kursuose);
 • Patvirtinta vėliausiai baigto universiteto diplomo kopija (išskyrus, norinčius mokytis vasaros kursuose);
 • Kvietimas, išduotas priimančios mokymo institucijos Estijoje (išskyrus, norinčius mokytis vasaros kursuose).

Daugiau informacijos čia: Estijos Švietimo ir mokslo ministerija ir Studijos Estijoje.

Stojimo terminai kiekviename universitete skiriasi. Visa informacija pateikiama universitetų interneto svetainėse.

Visi dokumentai turi būti parengti arba išversti į anglų kalbą. Paraiškos forma ir visi pridedami dokumentai turi būti pateikti 2 egzemplioriais (originalas ir kopija), įdėti į įmautę arba voką. Jei pateikiami ne visi dokumentai ar nepateikus paraiškos laiku – ji nesvarstoma. Su paraiška pateikti dokumentai negrąžinami.

Stojantieji turi susisiekti su universiteto fakultetu, į kurį stoja, arba tarptautinių ryšių skyriumi ir užsisakyti pakvietimą studijuoti. Stojantysis turi nurodyti, kad jie pretenduoja į stipendiją, suteikiamą pagal dvišalę sutartį.

Stojantieji turėtų teikti prašymus studijuoti iš šalies, kurios piliečiai yra, net jeigu šiuo metu gyvena kitoje šalyje. Negalima paraiškos pateikti tiesiai į Archimedo Fondą (išskyrus stojančiuosius iš Danijos). Stojantieji turi teikti prašymus per vietos instituciją, kuri skelbia paraiškos terminus.

Paraiškos pildymo subtilybės priklauso nuo to, į kokią programą stojama.

Paprastai stojimo mokesčio nėra, tačiau visą informaciją galima rasti programų interneto svetainėse.

Studijų kaina

Mokestis už mokslą skirtinguose universitetuose gali žymiai skirtis, priklausomai nuo studijų lygio ir atitinkamos specialybės. Apskritai, mokestis už mokslą svyruoja nuo 1023 Eur iki 7350 Eur per metus. Bakalauro ir magistrantūros studijų programos gali būti brangesnės, priklausomai nuo studijų programos ir universitetų. Vienos iš brangesnių specialybių – tai medicina, teisė, verslo administravimas ir socialiniai mokslai. Kai kurios aukštojo mokslo įstaigos turi skirtingą mokesčių už mokslą sistemą Europos Sąjungos studentams ir iš už Europos Sąjungos ribų. Mokesčio už mokslą dydis periodiškai keičiasi. Taigi norint gauti naujausią informaciją, reikia kreiptis į aukštojo mokslo įstaigą, kuri tave domina.

Studijų trukmė

Dažniausiai studijos profesinėje aukštojoje mokykloje trunka 3–4.5 metų, o studijų krūvis priklausomai nuo mokymo programos būna 180–240 kreditų pagal Europos kreditų perkėlimo sistemą (EKPS).

Paprastai bakalauro studijos trunka 3–4 metus ir studijų krūvis, nurodytas mokymo programoje, apima 180–240 kreditų pagal Europos kreditų perkėlimo sistemą.

Magistro studijų programa arba antrosios pakopos aukštasis mokslas trunka 1–2 metus, o studijų apimtis siekia 60–120 kreditų pagal EKPS. Bakalauro ir magistro studijos bendrai paėmus užtrunka mažiausiai 5 metus ir studijų krūvį sudaro 300 EKPS kreditų.

Studijuojant mediciną ir veterinariją (ištęstinės studijos) studijos trnka 6 metus ir tai sudaro 360 EKPS kreditų. Odontologo, farmacininko, architekto, statybų inžinieriaus ir mokytojo studijos trunka 5 metus, o studijų programa yra sudaryta iš 300 EKPS kreditų.

Doktorantūros studijų programa užtrunka 3–4 metus ir ją sudaro 180–240 EKPS kreditų.

Reikalingi egzaminai

Egzaminų rezultatų reikalavimai ir egzaminų kainos priklauso nuo pasirinktos studijų programos. Visa informacija pateikiama universitetų interneto svetainėse.

Pragyvenimo išlaidos

Studentams Estijoje pragyvenimas ir studijos per mėnesį kainuoja vidutiniškai 560 Eur per mėnesį / 5600 Eur per mokslo metus.

Stipendijos

Estijos švietimo ir mokslo ministerija ir Archimedo fondas kiekvienais metais suteikia stipendijas užsienio studentams, pagal dvišalius tarpvyriausybinius arba tarpžinybinius susitarimus iš šių šalių:

 • Čekijos Respublikos, Prancūzijos, Graikijos, Italijos, Belgijos (Flamandų Bendrijos), Belgijos, Danijos, Kinijos, Gruzijos, Vengrijos, Kazachstano, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Turkijos, Izraelio, Šveicarijos, Ukrainos.
 • Stipendijos yra skiriamos universitetų studentams, mokslininkams ir dėstytojams, už studijavimą ir daromus tyrimus Estijos valstybiniuose universitetuose ir institucijose, pasirašiusiose susitarimą tarp šalių Vyriausybių. Susitarime nurodomos sąlygos ir kandidatų reikalavimai pagal kategorijas.

Nustatytos stipendijų kategorijos:

 • Ilgalaikėms bakalauro studijoms;
 • Ilgalaikėms magistro studijoms;
 • Ilgalaikėms doktorantūros studijoms;
 • Estų kalbos vasaros kursams;
 • Universitetų dėstytojams, mokslininkams ir tyrėjams (trumpalaikiams vizitams);
 • Universitetų dėstytojams, mokslininkams ir tyrėjams (ilgalaikiams vizitams).

Ilgalaikės stipendijos yra skiriamos 1-10 mėnesių laikotarpiui. Trumpalaikis universitetų darbuotojų vizitas gali trukti iki 21 dienos, o ilgalaikis daugiau nei 21 dieną. Studijų ar mokslinių tyrimų vizitai turi vykti nuo rugsėjo iki liepos. Estų kalbos vasaros kursai vyksta nuo liepos iki rugpjūčio Tartu universitete arba Talino universitete. Stipendija nepadengia mokesčių už mokslą (išskyrus mokesčius už mokslą vasaros kursuose). Stipendijos yra skiriamos mokslininkų ir studentų mainams. Kadangi kursai nesuteikia laipsnio, pareiškėjams nereikia laikyti stojamųjų egzaminų ir mokėti mokesčių už mokslą. Stojant į studijų programas, suteikiančias mokslinį laipsnį, stojantysis turi išlaikyti stojamuosius egzaminus ar kitos formos stojančiojo kūrybos įvertinimą, kurie yra nesusiję su stipendijos gavimo paraiška. Dėl papildomos informacijos kandidatai turėtų kreiptis į pasirinktus universitetus (tarptautinių ryšių skyrių). Stojantieji turi aiškiai nurodyti, kad jie kreipiasi dėl stipendijos pagal tarptautinį dvišalį susitarimą stojant į pasirinktą universitetą.

Priimtieji moka savo kelionės išlaidas į Estiją ir atgal. Stipendija yra skiriama tik vieno asmens pragyvenimo išlaidoms padengti, bet kokia papildoma finansinė parama atvykusiems šeimos nariams nėra teikiama. Stipendija yra mokesčiais neapmokestinama. Stipendijas suteikia Estijos švietimo ir mokslo ministerija.

Paraiškos sąlygos priklauso nuo stipendijos tipo. Jas galima rasti pasirinkto universiteto interneto svetainėje: http://www.studyinestonia.ee/en/scholarships

Paskolos

Jei esi Estijos pilietis arba gyveni Estijoje, turėdamas ilgalaikį leidimą gyventi šalyje, mokaisi pagal dieninę studijų programą ne trumpiau kaip devynis mėnesius, gali teikti paraišką studento paskolai gauti. Valstybinė studento paskola yra vienintelė paskola, kurią galima gauti neturint jokių pastovių mėnesinių pajamų. 

Bendrabučiai

Kai kurie universitetai turi studentų bendrabučius su vienviečiais, dviviečiais ir triviečiais kambariais. Kaina priklauso nuo vietos ir apgyvendinimo sąlygų, bet per mėnesį kainos paprastai svyruoja nuo 80 iki 190 eurų bendrabučiuose iki 100-510 eurų privačiuose butuose. Privačius kambarius arba butus galima rasti skelbimuose laikraščiuose, interneto svetainėse ar nekilnojamojo turto agentūrose. Tačiau geriausi butai dažniausiai aptinkami per vietos pažįstamus ir draugus. Tarptautinių ryšių tarnyba gali padėti tau ieškant būsto ar rekomenduoti kitą universiteto darbuotoją ar studentą, kuris galėtų padėti susirasti būstą. Būk atsargus ir naudokis buto su vietos studentų ir draugų pagalba, kitaip nuomos kainos tau, kaip užsieniečiui, gali būti pakeltos.

Įprasta tarptautinių studentų grupei nuomotis didesnį butą miesto centre kartu. Nuomos kainos centre gali būti šiek tiek didesnės, bet galima sutaupyti viešojo transporto sąskaita. Kainos gali labai skirtis priklausomai nuo kambarių skaičiaus ir papildomų patogumų. Pasirašant nuomos sutartį, reikia sumokėti užstatą, kurio dydis – trijų mėnesių nuoma. Vieno mėnesio nuomos dydžio suma tau bus grąžinta prieš išsikraustant su sąlyga, kad būstas paliekamas priimtinos būklės. 

Darbas studentams

Studentams Estijoje suderinti studijas ir darbą yra įmanoma (dauguma Estijos studentų dirba pusę etato ir mokosi tuo pačiu metu). Kai kurios darbo vietos siūlomos tik studentams.

 • ES, Europos ekonominės zonos ir Šveicarijos studentams nereikia gauti darbo leidimo Estijoje.
 • Ilgiausia leidimo dirbti galiojimo trukmė – tokia pati kaip ir leidimo gyventi Estijoje.

Daugiau informacijos:

 • Estai dirba 40 valandų per savaitę
 • Paprastai darbo dienos valandos 8:00–17:00 ar 9:00–18:00

Estijoje labiau priimtina susisiekti su galimu darbdaviu el. paštu, telefono skambučiai nėra įprasta praktika. Siųsti reikia CV ir motyvacinį laišką. Būk pasirengęs pokalbiui dėl darbo.

Kur galima ieškoti darbo pasiūlymų: karjeros centras ir informacijos skyrius universitete, interneto puslapiai, draugai – kurso draugai ir vietiniai studentai, kontaktiniai asmenys iš konkrečios kompanijos. Kiek jie man mokės? – vidutinis mėnesio atlyginimas 950 Eur dirbant pilnu etatu, minimalus atlygis 540 Eur.

Paraiškos svarstymas paprastai užtrunka mėnesį. Papildomos informacijos apie darbo leidimus galima rasti Pilietybės ir migracijos biure (Citizenship and Migration Bureau).

Populiariausios įdarbinimo agentūros: www.cvkeskus.ee/ and www.cv.ee/

Studentams su negalia

Kai kurios švietimo įstaigos pritaikytos neįgaliesiems, universitetai šiuo metu vykdo plėtrą šiuo klausimu.

Sveikatos draudimas

Visiems tarptautiniams studentams patariama įsitikinti, kad jų sveikatos draudimas yra viską padengiantis. Asmeniniu draudimu pasirūpinti turi pats studentas. Kai kurios draudimo agentūros išduoda draudimus, kurie galioja būnant ir kitoje šalyje, dėl daugiau informacijos apie tai reikėtų susisiekti su dabartine draudimo agentūra. Pagal Europos teisės aktus, sveikatos draudimas, įsigytas vienoje iš ES šalių, galioja visoje Europos Sąjungos teritorijoje. Tačiau, naudodamiesi medicininėmis paslaugomis užsienyje ES piliečiai turėtų turėti Europos sveikatos draudimo kortelę, kuri išduodama asmens kilmės šalyje. Europos sveikatos draudimo kortelės turėtojas turi tokią pačią teisę į medicinines paslaugas Estijoje, kaip ir visi Estijos piliečiai. Norėdamas gauti daugiau informacijos apie ėjimą pas gydytoją, teisės aktus ir Estijos sveikatos priežiūros sistemą apsilankyk Estijos sveikatos draudimo fondo interneto puslapyje (anglų kalba). Jei neturi Europos sveikatos draudimo kortelės, Estijos Sveikatos priežiūros įstaigos suteiks tau mokamas paslaugas, tai reiškia, kad turėsi mokėti už visas suteiktas paslaugas ir atliktus tyrimus. Tokiu atveju tau pinigai bus grąžinti, kai sugrįši į savo šalį ir kreipsiesi į sveikatos priežiūros finansus reguliuojančią įstaigą.

Tokia pati praktika prieš einant pas gydytoją taikoma visiems. Daugiau informacijos anglų kalba Estijos sveikatos draudimo fonde (Estonian Health Insurance Fund).

Sveikatos draudimo fondo klientų informacijos telefonas 16363 (skambinant iš užsienio +372 669 6630, +372 669 6630).

Susijusios naujienos Daugiau

„Ką veikti pabaigus mokyklą?“ ir dar 5 Rasos Jusionytės patarimai jaunimui
„Ką veikti pabaigus mokyklą?“ ir dar 5 Rasos Jusionytės patarimai jaunimui
COVID-19 poveikis aukštojo mokslo institucijose – naujienos iš viso pasaulio!
COVID-19 poveikis aukštojo mokslo institucijose – naujienos iš viso pasaulio!
Nuotolinių kursų platformos tau!
Nuotolinių kursų platformos tau!

Susiję straipsniai Daugiau

Kaip išgyventi barake?
Kaip išgyventi barake?
Kaip įveikti stresą prieš egzaminus?
Kaip įveikti stresą prieš egzaminus?
Kaip išsirinkti tau tinkamą aukštąją mokyklą Didžiojoje Britanijoje?
Kaip išsirinkti tau tinkamą aukštąją mokyklą Didžiojoje Britanijoje?