Stipendijos

Studentams gali būti mokamos socialinės, skatinamosios stipendijos ir studijų stipendijos.

Studijų stipendija – valstybės parama aukščiausiais balais įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų (VnF) vietas. Studijų stipendijos yra skiriamos tik tų aukštųjų mokyklų studentams, kurios priimdamos studentus taiko ne žemesnį nei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytą mažiausią stojamąjį konkursinį balą. Konkursas studijų stipendijoms vyksta jau bendrojo priėmimo metu. Asmuo, siekiantis gauti studijų stipendiją, pildydamas prašymą LAMA BPO sistemoje privalo pasirinkti valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija. 

Studijų stipendijas gali gauti:

  • studentai priimti į pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir surinkę aukščiausius konkursinius balus;

  • studentai priimti į antros pakopos ar doktorantūros studijų valstybės nefinansuojamos studijų vietas, jei jų konkursinis balas dešimtbalėje sistemoje yra ne mažesnis nei aštuoni. 

Socialinę stipendiją gali gauti visi aukštųjų mokyklų (pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai), atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų: 

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys;

  • turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

  • turi teisės aktų nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa arba jų tėvai yra mirę. ​

Dėl socialinės stipendijos kiekvieną semestrą reikia pateikti naują prašymą. Kreiptis į Valstybinį studijų fondą.

Skatinamosios stipendijos geriausiems studentams, neatsižvelgiant į jų studijų finansavimo pobūdį, skiriamos iš aukštųjų mokyklų ar kitų lėšų, atsižvelgiant į studijų rezultatus ar kitus akademinius laimėjimus. Valstybinių aukštųjų mokyklų skatinamųjų stipendijų fondas sudaromas ir šios stipendijos skiriamos valstybinių aukštųjų mokyklų senatų (akademinių tarybų) nustatyta tvarka, suderinta su studentų atstovybe. Tad nepraleisk progos gauti skatinamąją stipendiją ir pasidomėk jų galimybėmis savo aukštojoje mokykloje!