Informacija stojantiems

Nemokamos studijos

Nori studijuoti nemokamai, t.y. valstybės finansuojamoje vietoje? Tuomet turi būti išlaikęs:

 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;

 • užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;

 • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojant į menų studijų programas).

Šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40, jeigu pretenduoji studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 25, jeigu pretenduoji studijuoti kolegijoje.

Taip pat privalomas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu pretenduoji studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu pretenduoji studijuoti kolegijoje.

 

Mokamos studijos

Norėtum mokytis mokamoje, t.y. valstybės nefinansuojamoje vietoje? Tuomet turi būti išlaikęs bent vieną valstybinį brandos egzaminą ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Be to stojantieji turi tenkinti mažiausią stojamąjį konkursinį balą, kuris kiekvienoje aukštojoje mokykloje gali skirtis.  

 

Prašymas studijuoti

Išlaikei egzaminus ir gavai brandos atestatą? Pildyk elektoroninį prašymą studijuoti aukštojoje mokykloje. Jeigu nepavyko įstoti į norimą vietą iš pirmo karto, atmink, kad gali dalyvauti antrame ir trečiame stojimo turuose. Daugelyje aukštųjų mokyklų studijų sutartį gali pasirašyti ir elektroniniu būdu.

Stojant į aukštąsias Lietuvos mokyklas yra vykdoma atranka. Ar pateksi į aukštąją mokyklą (universitetą / kolegiją) priklauso nuo tavo konkursinio balo.

Savo konkursinį balą gali skaičiuoti čia.

 

Papildomi stojimo balai:

 Pildydamas studijų prašymą nepamiršk pridėti dokumentų, kurie gali suteikti papildomus stojimo balus. Papildomi balai pridedami: 

 • kai kurių nacionalinių ir tarptautinių olimpiadų laureatams; 

 • profesinių mokyklų absolventams, baigusiems mokyklą su pagyrimu arba turintiems vienerių metų darbo stažą; 

 • abiturientams, kurių brandos darbas įvertintas ne mažiau negu 9;

 • baigusiesiems bazinius karinius mokymus arba tiems, kurie atliko privalomąją karo tarnybą;

 • Dalyvavusiems tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai (Tai tvirtinama kiekvienais metais, tad sek naujienas).

 

Jeigu mokyklą baigei uždienyje:

Gali tai padaryti taip pat kaip ir visi per bendrąjį priėmimų etapą. Tau reikės:

 • kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo (Kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. (+370 5)  210 4772, el. p. skvc@skvc.lt);

 • išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei kalbos mokėjimo negali įrodyti dokumentais). Dėl lietuvių kalbos įskaitos reikia kreiptis į Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedrą (Universiteto g. 5, Vilnius). Išsamesnė informacija teikiama tel. (+370 5)  268 7214, (+370 5) 268 7215 arba http://www.lsk.flf.vu.lt.

 • pateikti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymą internetu;

 • išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas);

Jei turi tarptautinį arba Europos bakalaureato diplomą, į studijų kokybės centrą kreiptis dėl užsienyje įgyto išsilavinimo nereikės, nes diplomas pripažįstamas kaip ir Lietuvoje įgytas brandos atestatas.

 

Jei norėsi pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą, turi būti: 

 • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių pilietis ir jų šeimos narys;

 • Turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jei esi užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, pilietis ar asmuo be pilietybės;

 • Užsienio lietuvis

Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys nurodytų kriterijų, priimami į aukštąsias mokyklas konkurso būdu studijuoti savo lėšomis.

Parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informaciją.