Neatrandi savęs – išvyk dirbti į Europos Parlamentą!

2011/02/11

STRAIPSNĮ PARENGĖ:

Lina Jankauskaitė
Jaunasis žurnalistas
Neatrandi savęs – išvyk dirbti į Europos Parlamentą!

Kai greitai ant kulnų pavasaris lips, ne vienam studentui kils klausimas – o ką gi veiksiu vasarą? Į šį klausimą Tau galbūt padės atsakyti viena labiausiai žinomų ES institucijų – Europos Parlamentas. O ką apie jį žinai? Turėtum žinoti, kad Europos Parlamentą (EP) renka Europos Sąjungos piliečiai tam, kad būtų atstovaujama jų interesams. Jo ištakos siejamos su praėjusio šimtmečio šeštuoju dešimtmečiu ir Bendrijų steigimo sutartimis, o nuo 1979 m. EP narius renka žmonės, kuriems jie atstovauja.

Rinkimai organizuojami kas penkerius metus, o teisę juose balsuoti ar siūlyti savo kandidatūrą turi visi ES piliečiai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Paskutiniai rinkimai įvyko 2009 m. birželio mėn. Taigi diskusijose su kitomis ES institucijomis Parlamentas išreiškia Sąjungos piliečių (daugiau kaip 490 mln. gyventojų) demokratinę valią ir atstovauja jų interesams. Dabar Parlamente yra 736 nariai iš 27 ES valstybių narių.

Europos Parlamentas, kaip ir Europos Komisija, du kartus per metus siūlo stažuotes. Stažuotės EP gali būti apmokamos bei neapmokamos (jos gali tęstis nuo vieno iki keturių mėnesių). Parlamentas sudaro galimybes iki 1 mėnesio trunkančiam studijų vizitui. Apmokamos stažuotės būna 3 tipų: Roberto Šumano stipendija įvairių specializacijų kandidatams; Roberto Šumano stipendija žurnalistams bei Ramón y Cajal stažuotė moksliniams darbuotojams.

Norintiems išvykti į stažuotę EP keliami tam tikri reikalavimai: kandidatas turi būti ES šalies narės ar šalies kandidatės pilietis, jo amžius – tarp 18-45 metų, privaloma mokėti dvi oficialias ES kalbas. Kandidatas negali būti laimėjęs stažuotės kitoje ES institucijoje. Į apmokamą stažuotę gali pretenduoti tik aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys kandidatai. Be to, reikalaujama rašytinės rekomendacijos iš universiteto dėstytojo.

Norintys kandidatuoti į stažuotę asmenys privalo užpildyti specialią kandidato formą (http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/general_paidmodel_en.pdf). Užpildyta forma kartu su kitais reikalaujamais dokumentais siunčiama nurodytu adresu į Europos Parlamentą. Gavę paraiškas, Europos Parlamento Personalo generalinis direktoratas išnagrinėja pateiktus prašymus bei tinkamus kandidatus pateikia Europos Parlamento struktūrinių padalinių vadovams, remiantis kandidatų nurodytais pageidavimais atlikti praktiką viename ar kitame padalinyje. Padalinių vadovai atsirenka jiems tinkamus kandidatus ir pateikia juos Personalo generaliniam direktoratui, kuris susiekia su kandidatais.

Norintiems išvykti stažuotis į Europos Parlamentą nepakanka žinoti, kokie reikalavimai yra keliami kandidatams. Šioms stažuotėms, kaip ir stažuotėms į Europos Komisiją, keliami paraiškų pateikimo terminų reikalavimai. Vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad skiriasi neapmokamų ir apmokamų stažuočių pareiškimų teikimo terminai. Apmokamose stažuotėse kandidatai, norintys stažuotis nuo einamųjų metų rugsėjo 15 d. privalo užsiregistruoti iki tų metų gegužės 15 d. (pvz., norintys stažuotis nuo 2011 m. rugsėjo 15 d. registruojasi iki 2011 m. gegužės 15 d.). Norintys stažuotis nuo kitų metų vasario 15 d. privalo užsiregistruoti iki einamųjų metų spalio 15 d. Jeigu domina neapmokamos stažuotės, norintieji stažuotis nuo einamųjų metų gegužės 1 d. privalo užsiregistruoti iki tų metų vasario 1 d.; norintys stažuotis nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. privalo užsiregistruoti iki tų metų birželio 1 d., o norintys stažuotis nuo kitų metų sausio 1 d. privalo užsiregistruoti iki einamųjų metų spalio 1 d.

Jeigu kandidato paraiška patvirtinama, tai apmokamiems stažuotojams mokama 950 eurų stipendija per mėnesį. Taip pat stažuotojas gali gauti priedą už šeimą (190 eurų per mėnesį). Stažuotojams yra kompensuojamos atvykimo bei išvykimo kelionės išlaidos. Stažuotojai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų (taip pat gali būti apdraudžiami ir šeimos nariai). Stažuotojui priklauso 2 laisvos dienos už kiekvieną išdirbtą mėnesį.

Stažuotė Europos Parlamente suteikia galimybę pakeliauti po Europą, pagilinti užsienio kalbų žinias ir, žinoma, įgyti svarios darbo patirties. Daugiau informacijos apie šias stažuotes galima rasti adresuhttp://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=2&language=EN, o jei nori lietuviškai –http://www.zinauviska.lt/lt/darbas/stazuotes-ir-praktika.