ES piliečių teisės, vertybės ir demokratija

Europos Sąjunga
2017/01/26

STRAIPSNĮ PARENGĖ:

Otilija Tolušytė
Jaunasis žurnalistas
ES piliečių teisės, vertybės ir demokratija

Europos Sąjungą sudaro 28 valstybės narės ir 507 416 607 jų gyventojai. 2 943 472 Lietuvos gyventojus atstovauja 11 Europos Parlamento narių. Piliečiai vis labiau domisi savo, kaip Europos Sąjungos piliečių, teisėmis.

2016 m. rudens standartinės „Eurobarometro“ apklausos duomenimis: 81 proc. europiečių palankiai vertina laisvą ES piliečių judėjimą ir galimybę gyventi, dirbti, studijuoti ir užsiimti verslu bet kurioje ES šalyje. Laisvam judėjimui pritarė visų šalių respondentų dauguma (95 proc. lietuvių). Tačiau dėl žinių trūkumo Europos Sąjungos piliečiai visapusiškai nepasinaudoja savo teise balsuoti Europos Parlamento ir vietos valdžios rinkimuose, daugelis nežino apie savo teisę į konsulinę kitų valstybių narių ambasadų apsaugą. 2017 m. ES pilietybės ataskaitoje aprašomi nustatyti Europos Komisijos prioritetai, siekiant didinti supratimą apie šias teises ir palengvinti jų praktinį taikymą.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Europos Komisijos narė Věra Jourová sako: „Paskatinti siekti Europos Sąjungą demokratinių pokyčių ir užtikrinti piliečių teises praktikoje yra bendra atsakomybė: mes, Europos Komisija, kitos ES institucijos, valstybės narės, vietos ir regionų valdžios institucijos, pilietinė visuomenė ir patys piliečiai – turi dirbti kartu, kad tai taptų kasdienybe“. Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos sako: „Europos Sąjunga egzistuoja Europos piliečiams ir jų dėka. Siekdami užtikrinti, kad ES piliečiai galėtų visapusiškai naudotis savo teisėmis daugėjant tarpvalstybinio masto problemų, esame įsipareigoję tęsti savo darbą stiprinant saugumą Europos Sąjungoje ir intensyvinant mūsų bendrų išorės sienų apsaugą.“

Lisabonos sutartis ir ES pagrindinių teisių chartija sujungė teises, galimybes ir apsaugą Europos Sąjungos piliečiams. Tai apima laisvę keliauti, dirbti ir studijuoti kitose ES šalyse, dalyvauti Europos politiniame gyvenime ir būti apsaugotam nuo diskriminacijos dėl pilietybės. Norėdami gauti įžvalgas apie ES piliečius visose Europos Sąjungos valstybėse ir įvertinti įtaką kasdieniniam Europos piliečių gyvenimui, ir imtis tolimesnių veiksmų. 2015 m. Europos Komisija atliko specialias konsultacijas ir du tyrimus dėl ES pilietybės. Prieš dvidešimt penkerius metus pirmą kartą buvo įtvirtinta ES pilietybė, buvo padaryta pažanga siekiant užtikrinti ES piliečių teisėms veiksmingumą praktikoje. Šiandien du trečdaliai europiečių mano, kad jie yra Europos Sąjungos piliečiai. Ypač taip mano jaunesnioji karta! Nuolatinės pastangos yra reikalingos, kad visi ES piliečiai žinotų savo teises ir galėtų visapusiškai dalyvauti demokratiniuose procesuose. Tai yra politinis Europos Komisijos prioritetas.

Piliečiai turi žinoti savo teises, siekiant gauti naudos iš jų. Nors kai kurios teisės yra gerai žinomos ir veiksmingai įgyvendinamos, tačiau yra spragų ir nesusipratimų. ES pilietybės teisių žinomumas priklauso nuo jų suvokimo tarp piliečių, valstybių narių vyriausybių ir vietos bei regionų valdžios institucijų.

Prioritetai 2017–2019 m. ES piliečių teisėmis ir bendrų vertybių skatinimui:

 • 2017–2018 m. vykdyti ES informavimo ir sąmoningumo kampanija apie ES pilietybės teises.

 • Imtis veiksmų siekiant sustiprinti Europos Savanorių Tarnybą ir skatinti integraciją savanoriškos veiklos švietimo skiltyje.

 • Apsaugoti ES pilietiškumo esmę ir tam būdingas vertybes.

Buvimas ES piliečiu taip pat reiškia mėgavimąsi politinėmis teisėmis. Kiekvienas suaugęs Europos Sąjungos pilietis turi teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

Prioritetai 2017–2019 m. skatinti ir stiprinti piliečių dalyvavimą ES demokratiniame gyvenime:

 • aktyviau skatinti viešus debatus, siekiant pagerinti visuomenės supratimą ir poveikį, skatinti keitimąsi nuomonėmis su piliečiais.

 • Pranešti apie 2017 m. ES teisės, kad piliečiai galėtų veiksmingai pasinaudoti savo balsavimo teisėmis.

 • 2018 m. skatinti praktiką, kuri padėtų balsuoti piliečiams ES rinkimuose, išlaikant teisę balsuoti, kai vyksta į kitą valstybę narę.

Laisvas judėjimas Europos Sąjungoje pirmą kartą buvo įtvirtintas prieš keletą metų. Jis palengvino gyvenimą, darbą, mokymąsi ir keliones Europoje. Daugiau nei 15 mln. Europos Sąjungos piliečių gyvena kitoje ES valstybėje. Prioritetai 2017 – 2019 m. supaprastinti keliones, darbą ir gyvenimą visiems Europos Sąjungos piliečiams:

 • pateikti pasiūlymą steigti „Single Digital Gateway“.

 • Palengvinti ir skatinti ES mastu daugiarūšes keliones.

Europa susiduria su saugumo grėsme ir didžioji dalis europiečių mano, kad ES turi tai spręsti. Prioritetai 2017–2019 m. stiprinti saugumą ir skatinti lygybę:

 • per I 2017 m. ketvirtį baigti tyrimą dėl ES politikos apsirinkimo pagerinti ES piliečių saugumą asmens tapatybės kortelėms ir gyvenamosios vietos dokumentams, nes dalis ES piliečių gyvena kitose šalyse, nei jų šeimos.

 • 2017 m. įvertinti kaip modernizuoti  taisykles, kad piliečiai galėtų pasinaudoti teise į konsulinę apsaugą.

 • Atlikti kampaniją dėl smurto prieš moteris ir aktyviai remti prisijungimą prie Europos Sąjungos Stambulo konvencijos.

 • Veikti siekiant pagerinti socialinį palankumą LGBT žmonėms visoje ES.

Pilietinis sąmoningumas ir demokratinis dalyvavimas tarp Europos Sąjungos piliečių yra labai svarbūs. Ypač žvelgiant į priekį, į artimiausius Europos rinkimus, Europos Komisija mano, kad reikėtų imtis tolesnių veiksmų siekiant gerinti demokratinį Europos Sąjungos gyvenimą.

ES pilietybės ataskaita 2017 m.

Susijusios naujienos Daugiau

Galimybė išvykti į mainus pradedantiems verslininkams
Galimybė išvykti į mainus pradedantiems verslininkams
Pagalba ir patarimai vartotojams Europoje
Pagalba ir patarimai vartotojams Europoje
18-mečių dėmesiui! #DiscoverEU
18-mečių dėmesiui! #DiscoverEU

Susiję straipsniai Daugiau

Viskas, ką reikia žinoti apie EP rinkimus
Viskas, ką reikia žinoti apie EP rinkimus
„Erasmus+“: neužmirštami įspūdžiai ir neįkainojama patirtis
„Erasmus+“: neužmirštami įspūdžiai ir neįkainojama patirtis
EYE – renginys, siekiantis įtraukti jaunimą į politiką
EYE – renginys, siekiantis įtraukti jaunimą į politiką