Viltė Žukaitė

Viltė Žukaitė
Jaunasis žurnalistas
Miestas:
Vilnius

Freiburgo universitete, Vokietijoje, baigiau socialinių mokslų magistrantūros studijas, o prieš tai praleidau šioje šalyje savanoriškus socialinius metus. Gerai moku vokiškai ir angliškai. Mane domina savanoriavimo kultūros skatinimo ir pilietinės visuomenės ugdymo Lietuvoje tema.