Dora Plataunaitė

Dora Plataunaitė
Jaunasis žurnalistas
Miestas:
Plateliai

Studijuoju Vilniuje Kūrybines Industrijas.
Negaliu gyventi be kelionių.
Domiuosi kinu.
Mėgstu literatūrą.
Dalyvavau jaunimo mainuose Šveicarijoje, Turkijoje, Sicilijoje.
Koordinavau žiniasklaidos ir komunikacijos/jaunimo informavimo projektą „Be kampų“.
Laisvalaikiu piešiu ir lankau teatrą.

Nuotraukos