Jaunimo galimybės

 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, įgyvendindama Europos Sąjungos Jaunimo dialogo procesą Lietuvoje – „Jaunimo galimybės“, kviečia savarankiškai organizuoti Jaunimo galimybių konsultacijas.

Kas yra ES Jaunimo dialogas? 

Tai unikalus įrankis, kuris jauniems žmonėms suteikia galimybę aktyviai įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą ir daryti tiesioginę įtaką Lietuvos ir Europos politikai. Šiuo metu vyksta 7-asis proceso ciklas, kuris baigsis 2020 m. gruodžio 31 d. Iki šio termino visos Europos Sąjungos narės turi suformuoti bendrą poziciją, kuri bus teikiama ES Komisijai. Dabartiniam ciklui pirmininkauja Rumunija, Suomija ir Kroatija.

Kaip vyksta struktūrinis dialogas?

  • Tėvai (suaugusieji), žinodami finansines atostogų galimybes, pakviečia vaikus, kad sužinotų visos šeimos narių nuomonę: ar šeima nori vykti atostogauti ir kokių atostogų norėtų kiekvienas iš šeimos narių (suformuluojama struktūrinio dialogo tema);
  • Vaikai pasitarę pateikia savo idėjas ir siūlymus tėvams (vyksta konsultacijos, rezultatai apibendrinami);
  • Visos šeimos narių nuomonės apžvelgiamos, sugrupuojamos, suformuluojami galimi kompromisai, pasveriama, kurie variantai realistiški, o kuriems, pavyzdžiui, neužteks pinigų (Europos iniciatyvinis komitetas parengia visų nuomonių apibendrinimą – dokumentą);
  • Tada įvyksta šeimos susitikimas, kai visi pasiūlyti variantai apsvarstomi ir priimami sprendimai, kur šeima vyks atostogauti, kokios idėjos bus atidėtos kitiems metams, kaip kiekvieno iš šeimos narių – tiek suaugusiųjų, tiek vaikų – norai bus įgyvendinti vienos kelionės metu (II-oji Europos jaunimo konferencija, jaunimo delegatai ir sprendimų priėmėjai remdamiesi konsultacijų rezultatais parengia jungtines rekomendacijas);
  • Tėvai paskambina seneliams ir paklausia jų patarimo, kaip geriausiai suplanuoti atostogas. Seneliai pateikia savo pastebėjimus apie jaunos šeimos planus. Šeima dar kartą peržvelgia visas idėjas ir patvirtina kelionės planą (po tolimesnių diskusijų ir politinių debatų III-iojoje ES konferencijoje pateikiamos bendru sutarimu priimtos konferencijos išvados, jos perduodamos ES Tarybai);
  • Šeima išvažiuoja atostogauti (ES Taryba parengia rezoliuciją, į ją atsižvelgiama formuojant ir įgyvendinant su jaunimo reikalais susijusią politiką ES).

Kam yra skirtos konsultacijos? 

Konsultacijos yra skirtos jauniems žmonėms (nuo 14 iki 29 m.), jaunimo organizacijoms ir asmenims, dirbantiems su jaunais žmonėmis. Konsultacijų tikslas – surinkti nuomonę iš jaunų žmonių. Konsultacijų metu surinkta medžiaga bus panaudojama rengiant bendras Lietuvos nacionalines rekomendacijas ES iniciatyviniam komitetui. 7 ciklo tema: „Jaunimo galimybės“, o ciklo metu yra nagrinėjami 3 ES jaunimo tikslai:

  1. Kokybiškas ir visiems vienodai prieinamas darbas (#7);
  2. Kokybiškas mokymasis (#8);
  3. Regionuose gyvenančio jaunimo pažanga (#6).

Kokie yra konsultacijų organizavimo reikalavimai? 

Konsultacijai (fokus grupei) turi vadovauti moderatorius, kuris yra pagrindinis žmogus atsakingas už konsultacijos organizavimą ir konsultacijos rezultatų pateikimą Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai. Fokus grupes gali sudaryti mažiausiai 10 žmonių. Konsultacijos metu reikia atlikti 3 užduotis ir atsakyti į pagrindinius bei orientacinius klausimus.

Kaip pateikti konsultacijų rezultatus?

Konsultacijų rezultatus moderatorius turi atsiųsti per 5 darbo dienas nuo konsultacijos organizavimo dienos. Konsultacijos dalyviai taip pat privalo užpildyti dalyvių sąrašą ir dalyvio anketas, kurių pateikimu rūpinasi moderatorius. Šablonus rasite čia.

Norint organizuoti konsultaciją moderatorius turi iš anksto užsiregistruoti čia.

Susijusios naujienos Daugiau

Galimybė išvykti į mainus pradedantiems verslininkams
Galimybė išvykti į mainus pradedantiems verslininkams
Pagalba ir patarimai vartotojams Europoje
Pagalba ir patarimai vartotojams Europoje
18-mečių dėmesiui! #DiscoverEU
18-mečių dėmesiui! #DiscoverEU

Susiję straipsniai Daugiau

Viskas, ką reikia žinoti apie EP rinkimus
Viskas, ką reikia žinoti apie EP rinkimus
„Erasmus+“: neužmirštami įspūdžiai ir neįkainojama patirtis
„Erasmus+“: neužmirštami įspūdžiai ir neįkainojama patirtis
EYE – renginys, siekiantis įtraukti jaunimą į politiką
EYE – renginys, siekiantis įtraukti jaunimą į politiką