Organizacijos

Ieškoti Lietuvos žemėlapyje
„Baltijos Vėtrungė“
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Rokantiškių g. 3, Vilnius
Telefonas: (8-5) 2678747
E. paštas: selim_baku@yahoo.com
„Berželio“ kaimo bendruomenės jaunimo grupė
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kelmės r.
Adresas: Pašilėnų k., Užvenčio sen., Kelmės r.
Telefonas: 8 684 18605
„Drūtas dzūkas“, Luksnėnų kaimas
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Alytaus r.
Adresas: Luksnėnai, Alytaus r.
Telefonas: 8 606 09318
E. paštas: linapo83@gmail.com
„Grožio mokykla"
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Rokiškio r.
Adresas: Respublikos g. 96, Rokiškis
Telefonas: 861029478
E. paštas: jaunimas@zebra.lt
Interneto svetainė: http://www.apvalusstalas.lt/
„YFU Lietuva“
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Antakalnio g. 17, Vilnius (Vilnius Tech Park, 5 pastatas)
Telefonas: +370 671 99739
Faksas: +370 5 261 0803
E. paštas: info@yfu.lt
Interneto svetainė: http://www.yfu.lt

YFU (Youth For Understanding) – tarptautinė organizacija, vykdanti ilgalaikes mainų programas visame pasaulyje 15-18 metų moksleiviams . YFU suteikia galimybę moksleiviams išvykti metams, semestrui ar vasarai mokytis į kitą šalį, o šeimoms – priimti atvykusį moksleivį. Moksleiviai apgyvendinami priimančiosiose šeimose, eina į vietines tos šalies mokyklas ir mokosi priimančiosios šalies kalbos. Tai leidžia jiems pažinti skirtingą kultūras, tapti tolerantiškesniais bei savarankiškesniais. Šeimos, atvėrusios duris, priima naują šeimos narį iš kitos šalies, kur yra kiti papročiai ir kitas požiūris į įvairius dalykus. Jos artimiau susipažįsta su kita kultūra, įgyja naują požiūrį į kasdienį gyvenimą.

„Jaunieji liberalcentristai"
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Jonavos r.
Telefonas: +37065326817
E. paštas: jlc.jonava@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.jlc.lt

Asociacija „Jaunieji liberalcentristai” (JLC) yra nepriklausoma nevyriausybinė jaunimo organizacija, jungianti nuosaikiai liberalių pažiūrų jaunimą.

„Jaunimas Kražių ateičiai“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Kelmės r.
Adresas: M.Valančiaus g.50. 1, Kražiai, Kelmės raj.
Telefonas: 8 648 66969
„Kino kvantas“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Kultūrinės organizacijos
Vilniaus m.

„Kino kvantas“ – jaunųjų kino kūrėjų komanda Vilniuje. Studija kuria trumpus vaidybius bei dokumentinius filmus, reklamas, vaizdo klipus, taip pat užsiima kino edukacija.

„Kitas variantas“
Veiklos sritis: Savanoriškos veiklos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Kauno g. 34, Vilnius
Telefonas: 8 678 72380
Interneto svetainė: http://www.kitasvariantas.lt

VšĮ „Kitas variantas“ – tai savanoriška organizacija, rengianti nemokamus, tęstinius lyderystės ir saviraiškos mokymus 14-19 metų moksleiviams Vilniuje ir Kaune. Neformalaus ugdymo organizacija jau septynerius metus nuosekliai stengiasi išugdyti kuo daugiau laisvų, drąsių ir nepriklausomai mąstančių asmenybių.

Mokymai tęsiasi per visus mokslo metus nuo spalio iki gegužės, paskaitas veda kūrybiški ir profesionaliai paruošti mentoriai. Grupės sudaromos iš 8-12 moksleivių, ir joms rengiami po vieną užsiėmimą kas savaitę. Paskaitų metu ugdomi tiek komandinio, tiek individualaus darbo įgūdžiai, o sezono pabaigoje moksleiviai jau įgyvendina pačių sukurtą socialinį projektą. Moksleiviams pristatome platų temų spektrą nuo laiko planavimo, viešo kalbėjimo iki projektų valdymo pagrindų, tikslų įgyvendinimo strategijos ir kt.

Organizacijoje „Kitas variantas“ yra daug savirealizacijos galimybių savanoriams – nuo moksleivių ugdymo iki programavimo, nuo žurnalistinių gebėjimų ugdymo iki personalo vadybos, nuo organizacijos reprezentavimo iki renginių organizavimo. Savanoris prisideda prie visos organizacijos kultūros puoselėjimo, tad visi jo gebėjimai, iniciatyvos ir norai yra įgyvendinami. „Kitame variante“ visada laukiami entuziastingi bei kūrybingi nariai, galintys įpūsti naujų vėjų.

„Lentvario parko renesansas“
Veiklos sritys: Neformalaus ugdymo organizacijos, Organizacijos, teikiančios paslaugas jaunimui
Trakų r.
Adresas: Klevų al. 61-3, Lentvaris
Telefonas: 8 68504636
E. paštas: lpr@lpr-lt.org
„Mene“
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Aguonų 19-322, Vilnius
Telefonas: +370 652 57837
E. paštas: info@mene.cc
Interneto svetainė: http://www.mene.cc

VšĮ „Mene“ įkurta ir valdoma jaunų kultūros vadybininkų ir menininkų. Ji rengia fotografijos ir medijų meno parodas, seminarus bei leidžia teorines ir meno knygas.

„Mūsų karta“
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Trakų r.
Adresas: Trakai
Telefonas: 869856993
E. paštas: m_ciras@yahoo.com
„Ne be garso“
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Varėnos r.
Adresas: Marcinkonių g. 8-10, Varėna
Telefonas: 862965113
„Romuvos“ gimnazijos ekologinis klubas „Žalieji namai“
Veiklos sritys: Gamtosaugos organizacijos, Moksleiviškos organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Dainų g. 7, Šiauliai LT-78325
Telefonas: (8 41) 552901, 8 614 12050
„Transparency International“ Lietuvos skyrius
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Didžioji g. 5-402, LT-01128, Vilnius
Telefonas: +37052126951
E. paštas: info@transparency.lt
Interneto svetainė: www.transparency.lt

„Transparency International“ Lietuvos skyrius – nepolitinė organizacija, bendraujanti ir koordinuojanti savo veiklą tiek su vyriausybinėmis, tiek nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje. Savo veikla siekiame skaidresnės ir sąžiningesnės Lietuvos.

„Tvarkos ir teisingumo jaunimo lyga“ (TTJL) Varėnos skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Varėnos r.
Adresas: Vasario 16-osios g. 5, Varėna
Telefonas: 8 600 88044, 8 629 7255
Faksas: (8 310) 30248
E. paštas: marius@m-ko.eu
Interneto svetainė: http://www.ttjl.lt
A. Stulginskio universisteto studentų atstovybė
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Kauno r.
Adresas: Studentų g. 5, 112 kab., Akademijos mstl., Kauno r.
Telefonas: 860538062
Interneto svetainė: http://sa.asu.lt/

1997 metais ASU (tuometinė LŽŪU) Studentų atstovybė (SA) pradėjo savo veiklą. Tuo metu drąsūs, veiklūs, ambicingi bei kūrybingi studentai susivienijo į vieną bendrą organizaciją, kurios tikslas – atstovauti studentų interesams, ginti jų teises ir rūpintis  akademine, socialine, kultūrine gerove ir tarptautiniais reikalais. Bėgant metams, keičiasi SA valdyba, bet ASU SA veido kontūrai nekinta. Naujieji nariai prisijungę prie mūsų atstovybės perima patirtį iš senbūvių ir pasinaudodami ja bando palikti antspaudą šioje organizacijoje.
ASU SA vis stiprėja ir su kiekvienu nauju prezidentu bei naujais žmonėmis į SA veiklą įnešama vis daugiau naujų įdėjų, kurios aktyvių narių pagalba tampa darbais. ASU SA taip pat tapo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) nare. Būdama LSS narė ASU SA sprendžia nacionalines ir tarptautines studentų gyvenimo, studijų kokybės problemas. Taip pat ASU SA studentams atstovauja ASU Senate, Rektorate, Taryboje, Fakultetuose, Fakultetinėse atstovybėse ir nenutrūkstamai bendrauja su kitomis aukštosiomis mokyklomis, dalijasi patirtimi, vykdo bendrus projektus.
SA nariai nuolatos dalyvauja įvairiuose mokymuose ir seminaruose, konferencijose, kuriuose įgauna vis daugiau naujų žinių ir geba jas pritaikyti SA veikloje, o iškilusias problemas išsprendžia greitai ir efektyviai. 

AEGEE Kaunas/Europos studentų forumas
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: Kauno m.
E. paštas: Kaunas@aegee.org

AEGEE/Europos studentų forumas – organizacija, gyvuojanti nuo 1989 metų, siekia sukurti įvairių jaunų žmonių tinklą, pagrįstą pasitikėjimu ir savitarpio supratimu, kur jie gali praturtinti vieni kitų interesus ir kartu dirbti visuomenės labui. Organizacijos tikslas kurti atvirą ir integruotą bendros Europos tapatybės jausmą, pabrėžiant įvairovę kaip idėjų ir jėgos šaltinį. AEGEE veikla padeda jauniems ir aktyviems žmonėms tapti kompetentingais specialistais tarptautinėje aplinkoje, taip gerinant jų asmeninę, profesinę ir socialinę gerovę.

AIESEC in Šiauliai
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Vytauto g. 103A, Šiauliai 77160
Telefonas: +37069853214
Faksas: -
Interneto svetainė: http://www.aiesec.lt

AIESEC yra tarptautinis tinklas jauniems žmonėms, siekiantiems išnaudoti ir tobulinti savo žinias bei įgūdžius, taip prisidedant prie savų valstybių ir visuomenių vystymosi.Veikdami 107 pasaulio šalyse, mes suderiname jaunų ir iniciatyvių visuomenės narių ugdymą su sprendimais verslui. AIESEC nariai, kasdien glaudžiai dirbdami su verslo organizacijomis, organizuodami projektus, tarptautinę mainų stažuotėmis programą, nuolat mokydamiesi, tobulina savo praktinius įgūdžius ir teorines žinias bei ugdo tinkamą požiūrį į mus supantį pasaulį ir darbą. Visa tai po kelerių metų, praleistų organizacijoje, tampa neįkainojama patirtimi, kuri pritaikoma tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. AIESEC svarbiausi tikslai yra ugdyti jaunus žmones tam, kad jie būtų aktyvūs ir sąmoningi visuomenės piliečiai, kad jie būtų tikri lyderiai darbe ir visuomenėje, kad jie norėtų ir sugebėtų kurti geresnę rytdieną. AIESEC partneriai – verslo organizacijos – iš daugumos verslo sektorių mato AIESEC kaip būdą prisidėti prie jaunų žmonių ugdymo bei pasiekti didelį potencialą turintį jaunimą iš viso pasaulio. AIESEC alumni yra lyderiai savo įmonėse ir bendruomenėse – naudodamiesi sukaupta AIESEC patirtimi, įgūdžiais bei susikurta vizija ir aplink save kurdami teigiamus pokyčius.

AIESEC Vilnius
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Saulėtekio al. 9 (II rūmai, II aukštas), Vilnius
Telefonas: (8 5) 2366 286
E. paštas: vilnius@aiesec.lt
Interneto svetainė: http://aiesec.lt/

AIESEC yra tarptautinis tinklas jauniems žmonėms, siekiantiems išnaudoti ir tobulinti savo žinias bei įgūdžius, taip prisidedant prie savų valstybių ir visuomenių vystymosi. Veikdami 107 pasaulio šalyse, mes suderiname jaunų ir iniciatyvių visuomenės narių ugdymą su sprendimais verslui. 
AIESEC nariai, kasdien glaudžiai dirbdami su verslo organizacijomis, organizuodami projektus, tarptautinę mainų stažuotėmis programą, nuolat mokydamiesi, tobulina savo praktinius įgūdžius ir teorines žinias bei ugdo tinkamą požiūrį į mus supantį pasaulį ir darbą. Visa tai po kelerių metų, praleistų organizacijoje, tampa neįkainojama patirtimi, kuri pritaikoma tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. 
AIESEC svarbiausi tikslai yra ugdyti jaunus žmones tam, kad jie būtų aktyvūs ir sąmoningi visuomenės piliečiai, kad jie būtų tikri lyderiai darbe ir visuomenėje, kad jie norėtų ir sugebėtų kurti geresnę rytdieną. 
AIESEC partneriai – verslo organizacijos – iš daugumos verslo sektorių mato AIESEC kaip būdą prisidėti prie jaunų žmonių ugdymo bei pasiekti didelį potencialą turintį jaunimą iš viso pasaulio. 
AIESEC alumni yra lyderiai savo įmonėse ir bendruomenėse – naudodamiesi sukaupta AIESEC patirtimi, įgūdžiais bei susikurta vizija ir aplink save kurdami teigiamus pokyčius.

Aistiškių neformali jaunimo grupė ,,Aista“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kalvarijos
Adresas: Aistiškių k., Akmenynų sen., Kalvarijos sav.
Telefonas: 8 654 79 264
Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: A. Jakšto g. 5, Vilnius
Telefonas: (8-5) 261 96 70, (8-686) 553 73
E. paštas: zemaiciu@gmail.com
Akmenės liberalaus jaunimo organizacija
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Akmenės r.
Telefonas: +37060149844
E. paštas: elopaityte@gmail.com
Akmenės rajono bendruomenės informacinio centro sąjunga
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Akmenės r.
Adresas: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė
Telefonas: 8 615 17436
E. paštas: mockuviene@akmene.lt
Akmenės rajono jaunieji policijos rėmėjai
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Akmenės r.
Adresas: P. Juodelės g. 2, Naujoji Akmenė
Telefonas: 8 425 40012 , 8 612 10074

Jaunieji policijos rėmėjai (JPR) siekia padėti rajono policijos komisariatui vykdyti nepilnamečių prevenciją; bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, policijos institucijomis. Stengiasi ugdyti moksleivių patriotiškumą, pilietinį sąmoningumą, teisinę sąmonę ir atsakomybę. Taip pat padeda žmonėms spręsti saugaus eismo ir kitas problemas. Didelis dėmesys skiriamas moksleivių teisiniam švietimui bei prevencijai.

Jei nori teisiškai kovoti prieš jaunimo žalingus įpročius, išmokti skaityti paskaitas savo bendraamžiams, bendradarbiauti su policijos institucijomis ar stovyklauti bei bendrauti su panašius interesus turinčiais žmonėmis – prisijunk prie jaunųjų policijos rėmėjų.

Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Akmenės r.
Adresas: Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė
Telefonas: 864543760
E. paštas: akmenesjas@gmail.com
Interneto svetainė: http://akmene.apskritasisstalas.lt

Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“ – regioninė jaunimo organizacijų taryba, veikianti Akmenės rajone. Sąjunga vienija net 19 pačių aktyviausių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių grupių ir mokinių savivaldų. 2004-aisiais įkurtos sąjungos pagrindinis tikslas – ginti ir atstovauti narių interesams. Taip pat užsiimama narių ir rajono jaunimo informavimu, švietimu, problemų identifikavimu ir sprendimu atstovaujant, organizacijų narių stiprinimu, pozityvaus požiūrio į jaunimo veiklą formavimu.
Atstovavimas interesams užtikrinamas visais lygmenimis: pusė rajono Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narių – JAS atstovai, sąjunga yra aktyvi Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narė, glaudžiai bendradarbiaujama su kitomis Lietuvos regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis, Akmenės darbo biržos Jaunimo darbo centru, kitais instituciniais partneriais.
„Jaunimo apskritasis stalas“ – vieta, kurioje išklausomas jaunimo balsas ir inicijuojamas jaunimo ir jaunimo organizacijų problemų sprendimas, aktyvi ir prasminga jaunimo veikla. JAS aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką Akmenės rajone. Esame pasiruošę suteikti Jums daugiau informacijos, konsultuoti jaunimo politikos ir veiklos klausimais, išgirsti Jūsų nuomonę ir problemas, kartu imtis iniciatyvų, bendradarbiauti. Laukiame Jūsų atvykstant, paskambinant ar brūkštelint el. laišką.

Akmenės rajono veiklaus jaunimo asociacija ,,Šiaudinukai"
Akmenės r.
Adresas: Parko g. 20, Kairiškių k.
Telefonas: 864647330
Aktyvaus jaunimo klubas
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Telšių r.
Adresas: Sedos g. 9-4, Telšiai
Telefonas: 8~656 05523
E. paštas: linakyb@gmail.com
Aktyvaus laisvalaikio klubas „Juostandis“
Veiklos sritis: Laisvalaikio organizacijos
Varėnos r.
Adresas: J. Basanavičiaus g. 17, Varėna
Telefonas: 868355035
E. paštas: info@juostandis.lt
Interneto svetainė: http://juostandis.lt/
Alėjų kaimo bendruomenės jaunimo grupė
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Raseinių r.
Adresas: Alėjų kaimas, Raseinių rajonas
Telefonas: (8~689) 06 673
E. paštas: rasdita@gmail.com
Aleksandravėlės kaimo bendruomenė
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Rokiškio r.
Adresas: Aleksandravėlė, Obelių sen., Rokiškio rajonas
Telefonas: 8 6 991 2840
Interneto svetainė: http://www.aleksandravele.lt
Alytaus apskrities A.Juozapavičiaus šaulių rinktinės jaunieji šauliai
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Alytaus m.
Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 10
Telefonas: 8687 91814

Valstybės remiama ir padedanti užtikrinti nacionalinį saugumą savanoriška sukarinta pilietinės savigynos asociacija, veikianti pagal Lietuvos šaulių sąjungos įstatymą ir savo statutą. Misija – stiprinti Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą telkiant Lietuvos Respublikos piliečius aktyviai prisidėti prie valstybės gynybinės galios didinimo, viešojo saugumo užtikrinimo, visuomenės pilietinio, patriotinio ir tautinio ugdymo, taip pat ugdyti pasitikinčius savimi, kūrybingus, motyvuotus, drausmingus Lietuvos Respublikos piliečius, pasirengusius ginti Tėvynę ir padėti nelaimės atveju kitiems.

Alytaus apskrities kudirkaičių organizacija
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Alytaus m.
Adresas: Likiškėlių g. 12, Alytus
E. paštas: augiss11@gmail.com
Alytaus kazimieraičių katalikiškoji moksleivių organizacija
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Alytaus m.
Adresas: Šaltinių g. 1 , Alytus
Telefonas: 8673 17020
Alytaus kolegijos studentų atstovybė
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Alytaus m.
Adresas: Merkinės g. 2B, Alytus
Telefonas: 862315754
Interneto svetainė: http://atstovybe.lt/
Alytaus liberalus jaunimas
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Alytaus m.
Telefonas: 863395500
Alytaus miesto mokinių taryba
Veiklos sritis: Moksleiviškos organizacijos
Alytaus r.
Adresas: Pilėnų g. 7, Alytus
Telefonas: 860129854
E. paštas: mmtalytus@gmail.com
Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas"
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Alytaus m.
Adresas: Alytaus m. Jurgiškių g. 35-36
Telefonas: 860361399
Interneto svetainė: https://www.facebook.com/AVJOSAS/
Alizavos jaunimo centras ALSJA
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Jaunimo užimtumo organizacijos
Kupiškio r.
Anykščių jaunimo klubas „Čia gera sugrįžti“
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Savanoriškos veiklos organizacijos
Anykščių r.
Adresas: Šaltupio 49-3, 29133 Anykščiai, Lietuva
Telefonas: +37062223734
Faksas: -
Interneto svetainė: www.facebook.com/ciagerasugrizti

Mūsų tikslas – skatinti jaunų žmonių pritraukimą į Anykščius bei vietinio jaunimo užimtumą per savanorystę bei aktyvų kultūrinių renginių organizavimą. Veikime čia, dabar ir savame krašte!

Anykščių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Anykščių r.
Adresas: J.Biliūno g. 57, Anykščiai
E. paštas: anyksciu.as@gmail.com
Anykščių jaunimo verslumo centras
Veiklos sritis: Verslo klubai
Anykščių r.
Adresas: K. Ladygos g. 1, Anykščiai
E. paštas: anyksciujvc@gmail.com
Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos mokinių klubas „Europietis“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Anykščių r.
Adresas: Smėlynės k., Anykščių r.
Antakalnio atviras jaunimo centras „Žalianamis“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Kultūrinės organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Organizacijos, teikiančios paslaugas jaunimui
Vilniaus m.
Adresas: Antakalnio g. 84A, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2685845
E. paštas: zalianamis@gmail.com

Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras, vadinamas Žalianamiu – tai erdvė 14 – 29 metų jauniems žmonėms. Atviri jaunimo centrai – tai būtent jauniems žmonėms ir dėl jų veikiančios patalpos, skirtos būti, bendrauti, susipažinti, mokytis, tobulėti ir veikti. Buvimas jaunimo centre jauniems žmonėms nieko nekainuoja, nereikalauja jokios registracijos ar įsipareigojimų.

Antanavo jaunimo klubas „Draugai“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Kazlų Rūdos
Adresas: Bagotosios g. 4-4, Antanavo k., Kazlų Rūdos savivaldybė
Telefonas: 8-689-41129

Dalyvauja projektinėje veikloje, organizuoja įvairius renginius, stovyklas, bendradarbiauja su bendruomenėmis ir įvairiomis jaunimo organizacijomis.

Antazavės jaunimo klubas „Horizontas“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Zarasų r.
Adresas: Zarasų raj., Antazavė
Telefonas: +37060464656
E. paštas: hoorizontas@gmail.com

Klubo tikslas — vienyti siekiantį save realizuoti Antazavės jaunimą prasmingai veiklai, savanoriškam darbui socialinėje, švietimo, kultūros, sporto srityje. Sudaryti sąlygas iniciatyviai ir savanoriškai jaunimo veiklai vystyti bei bendruomenės poreikiams tenkinti.

Klubo veiklos uždaviniai:

 • Atstovauti ir ginti jaunimo interesus; 
 • Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką; 
 • Organizuoti ir vykdyti kryptingą, į poreikius orientuotą jaunimo užimtumą; 
 • Sudaryti sąlygas jaunimo aktyvaus pilietiškumo ugdymui(si); 
 • Sudaryti sąlygas jaunimo aktyviai meninei saviraiškai — muzikoje, dailėje bei kitose meninėse formose.
 • Spręsti vietos jaunimo bendruomenės problemas; 
 • Ugdyti jaunimo pasitikėjimą savimi bei jų kūrybiškumą; 
 • Stiprinti toleranciją ir bendruomeniškumą bei įtaką visuomenėje; 
 • Organizuoti savanoriškus darbus, teikti paslaugas vaikams ir jaunimui bei vietos bendruomenei;
 • Konsultuoti jaunimą, teikti informaciją besidomintiems jaunimo politika, organizacijomis, problemomis, svarbiais klausimais.
Ariogalos 13 kuopa
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Raseinių r.
Adresas: Vytauto g. 94, Ariogala, 60260 Raseinių r.
Telefonas: 8 624 86 944
E. paštas: baubas01@gmail.com

Veiklos sritys: pilietiškumas, savanorystė, kultūra, sveika gyvensena, sportas, edukacija, demokratiškumo skatinimas.

Asociacija „Kultūrų ambasada“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Biržų g. 14B-3, Pasvalys
Telefonas: +37069066426
Interneto svetainė: http://www.k-ambasada.org

Asociacija – nepolitinė organizacija, kurios tikslas – pilietiškumo ugdymas per kūrybą, bendravimą su lietuvių išeivijos bendruomenėmis, šiandien prioritetą teikiant Rosario (Argentina) lietuviams, puoselėti ir skleisti tradicinę bei šiuolaikinę lietuvių kultūrą pasaulyje, skatinti kultūrinius mainus, sudaryti sąlygas jaunimui visapusiškai brandinti asmenybę, ugdyti atsakomybę ir aktyviai dalyvauti visuomenės kultūriniame gyvenime.

Asociacija ,,Jaunoji sūduva“
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Kazlų Rūdos
Adresas: Gedimino g. 1, Kazlų Rūda
Telefonas: 8 672-28824

Dalyvauja projektinėje veikloje, organizuoja įvairius renginius, bendradarbiauja su bendruomenėmis ir įvairiomis jaunimo organizacijomis.

Asociacija ,,Milžinų lizdas"
Akmenės r.
Adresas: Darbininkų g. 4-14, Naujoji Akmenė, LT-85115
Telefonas: 864464430
Asociacija ,,Skambėjimas“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Kultūrinės organizacijos
Kalvarijos
Adresas: Sodų 1, Kalvarija
Telefonas: +37062664889
E. paštas: info@sonantem.lt
Interneto svetainė: www.sonantem.lt

Asociacija ,,Skambėjimas“ yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija dirbanti su jaunimu Kalvarijoje. Organizacija vienija apie 50 narių. Kolegalus organizacijos valdymo organas yra 7 asmenų Asociacijos Valdyba.  Organizacijos tikslai yra:

sakralinės, profesionaliosios muzikos sklaida;

kokybiškos kultūrinės pasiūlos ir nauju muzikinių tradicijų kūrimas;

bendradarbiavimo, savanorystės skatinimas;

nusikalstamumo ir žalingu įpročių, fizinio bei psichologinio smurto prevencija.

Asociacija „3 Kryptys“
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Varėnos r.
Adresas: Lakštingalų g. 13 Varėna
Telefonas: 860824440
E. paštas: 3 kryptys@gmail.com
Asociacija „A priori projektai"
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Alytaus m.
Adresas: Merkinės g. 10, Alytus
Telefonas: 8679 73444
Asociacija „Aktyvus jaunimas“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Naugarduko g. 3, Vilnius
Telefonas: +37064331871
E. paštas: info@activeyouth.lt
Interneto svetainė: https://activeyouth.lt/

Asociacija „Aktyvus jaunimas“ yra ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas – jaunimo tarptautinių galimybių kūrimas bei pilietiškumo skatinimas. Dirbdami su jaunimu savo veikloje pasitelkiame neformalų ugdymą, rengiame diskusijas ir mokymus jiems aktualiomis temomis. Tuo siekiame sudominti jaunimą įsitraukti į viešojo valdymo procesus!

 

Asociacija „Bendraukime“
Veiklos sritys: Kultūrinės organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Socialinės organizacijos, Švietimo organizacijos
Mažeikių r.
Adresas: Daukšos g. 47, Mažeikai
Telefonas: 8 686 06866
Asociacija „Dzūkijos vaikai“
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Alytaus m.
Adresas: Girakalnio g. 24, Alytus
Telefonas: 861843769
Interneto svetainė: http://www.dzukijosvaikai.lt/

Asociacijos „Dzūkijos vaikai“ misija – įvairiais būdais telkti Dzūkijos regiono bei respublikos visuomenę visokeriopai paramai, diegiant ir vystant neformalųjį švietimą regiono vaikų globos namuose bei ieškant naujų ir palaikant tradicinius tų namų auklėtinių integracijos į visuomenę metodus.

Asociacija „Išvien“
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Kėdainių r.
Adresas: J. Basanavičiaus g. 15-13, Kėdainiai
Telefonas: 863845035
E. paštas: isvien.info@gmail.com
Asociacija „Jaunieji liberalcentristai"
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: T.Vrublevskio 4, LT-01100, Vilnius
Telefonas: 8-5 2120847
E. paštas: jlc.vilnius@gmail.com

Asociacija „Jaunieji liberalcentristai (JLC) yra nepriklausoma nevyriausybinė jaunimo organizacija, jungianti nuosaikiai liberalių pažiūrų jaunimą. Pagrindiniai mūsų tikslai: Remti konstitucinės demokratijos, pilietinės visuomenės ir liberalios rinkos vystymąsi. Skatinti jaunimo iniciatyvą ir aktyvų dalyvavimą politiniame procese. Propaguoti jaunimo tarpe tarpusavio supratimo, bendradarbiavimo ir tolerancijos idėjas.

Asociacija „Jaunimiečiai“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Tauragės r.
Telefonas: 8 655 40 029
Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Išganytojo g. 2/4, Vilnius
Telefonas: 8 676 390 97
Faksas: (8 5) 212 32 36
E. paštas: info@jig.lt
Interneto svetainė: http://www.jig.lt

Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ — tai nevyriausybinė jaunimo organizacija, įkurta 2004 metais.

Misija: veikti jaunų žmonių labui, tobulinant jų bendruosius gebėjimus, kuriant aplinką, palankią tobulėjimo proceso įgyvendinimui, bei stiprinant vidinį organizacijos potencialą, kurio dėka bus užtikrinta aukšta įgyvendinamos veiklos kokybė ir efektyvumas.

Vizija: „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ – tai jaunų žmonių komanda, aktyviai veikianti tiek savo, tiek kitų jaunų žmonių tobulėjimo ir įgalinimo link, savo darbo procese sukurianti dinamišką erdvę, kurioje vyksta efektyvus mokymasis.

Veiklos tikslai:
1. Tobulinti jauno žmogaus bendruosius gebėjimus.
2. Kurti aplinką, palankią jauno žmogaus tobulėjimui.
3. Stiprinti organizacijos „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ potencialą.

Asociacija „Jaunimo verslo klubas“
Veiklos sritis: Verslo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Laisves pr. 77, Vilnius
Telefonas: +370 684 14118
E. paštas: info@verslus.lt

Verslus jaunimas mūsų klube:

• gauna žinių reikalingų verslui įsteigti, plėsti;
• ugdo norimus įgūdžius, būdo savybes, susidaro savo siekiamus tikslus;
• susitinka su sėkmingais verslininkais, specialistais;
• žaidžia strateginius žaidimus;
• aptarinėja verslo literatūrą;
• kartu leidžia laisvalaikį.

Asociacija „Jaunoji Dzūkija“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Alytaus m.
Adresas: Mokyklos g. 3, Pivašiūnų kaimas,Alytaus raj.,
Telefonas: 865750455
E. paštas: pivasiunai@gmail.com
Asociacija „JCI Klaipėda"
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Klaipėdos m.
Adresas: +370 613 02163
E. paštas: info@jciklaipeda.lt
Interneto svetainė: http://www.jciklaipeda.lt
Asociacija „JCI Panevėžys“
Veiklos sritis: Verslo klubai
Panevėžio m.
Adresas: Nemuno g. 76-34, Panevėžys
Telefonas: 8 606 74848
E. paštas: info@jcipanevezys.lt
Interneto svetainė: http://www.jcipanevezys.lt
Asociacija „JCI Šiauliai“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Verslo klubai
Šiaulių m.
Adresas: Trakų g. 9
Telefonas: 8 617 77 407
Interneto svetainė: http://www.jcisiauliai.lt

JCI Šiauliai – tai vietinė organizacija, JCI Lietuva regioninė narė, kuri priklauso tarptautiniam JCI (Junior Chamber International / Tarptautiniai Jaunimo Rūmai) tinklui, vienijančiam apie 200 000 (18 – 40 m. amžiaus) narių iš 110 pasaulio šalių. JCI Šiauliai organizacija įregistruota 2002 m. kovo 20 d.
Pagrindinis JCI Šiauliai veiklos tikslas: Prisidėti prie pasaulio bendruomenės progreso, suteikiant jauniems žmonėms galimybę tobulinti lyderio, socialinio atsakingumo, verslumo ir komunikabilumo savybes, būtinas teigiamiems pokyčiams kurti.

Asociacija „Jūrų šaulys“
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Klaipėdos m.
Adresas: Šilutės pl. 9, Klaipėda
Telefonas: +370 46 217932
Interneto svetainė: http://www.jurusaulys.lt/
Asociacija „Juspo“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Socialinės organizacijos, Organizacijos, teikiančios paslaugas jaunimui
Šiaulių m.
Adresas: Krymo g. 14-19, Šiauliai
Veiklos teritorija: Šiaulių miestas
Telefonas: +37069160868
E. paštas: info.juspo@gmail.com

Asociacija „Juspo“ – Jaunimo užimtumo stebėsenos ir plėtros organizacija Vizija – įgalinti kiekvieną jauną asmenį realizuoti save visuomenėje Misija – skatinti jaunimo užimtumą, remiantis bendruomeniškumo, solidarumo bei darnos principais Vertybės: Bendruomeniškumas – komandiškai ieškom problemų sprendimų, nes kiekvieno mūsų organizacijos nario nuomonė yra svarbi Darna – organizacijos veikla tausoja gamtą ir kuria išliekamąją vertę ateities kartoms Solidarumas – siekiame įtraukti jaunus žmones, nepriklausomai nuo rasės, religinių pažiūrų, seksualinės orientacijos, ekonominės ir socialinės padėties Mūsų organizacijas tikslai: 1. suteikti įrankius ir galimybes jaunimui ugdyti savo asmeninius įgūdžius; 2. vienyti Lietuvos nevyriausybines organizacijas; 3. savo veikloje integruoti darnios ekonomikos modelį; 4. skatinti jaunimo mobilumą; 5. padėti jaunimui integruotis į darbo rinką.

Asociacija „MEMOVE“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Kitos organizacijos, Kultūrinės organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Verslo klubai
Kauno m.
Adresas: Jaunimo a.10 Kaunas
Telefonas: 862044045

Asociacija „MEMOVE“ yra  sukurta jaunų MEnininkų, MOkslininkų ir VErslininkų, kurie ieško idėjų naujiems bendriems projektams kurti. Mūsų tikslas yra pateikti informaciją apie esamas jaunimo programas, studijų,darbo ir tobulinimosi galimybes. „MEMOVE“ skatina ir remia asmeninį ir profesinį tobulėjimą,rengia tarptautinius projektus ir vietos renginius jaunimui.

Asociacija „Nemunaičio stovykla"
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Alytaus m.
Adresas: Nemunaičio kaimas, Alytaus rajonas
Telefonas: 868793718
Interneto svetainė: http://nemunaiciostovykla.lt/
Asociacija „Pamario jaunimas“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Organizacijų sąjunga
Šilutės r.
Adresas: H. Zudermano g. 3-7, Šilutė
Telefonas: 865128554

Siekia suburti rajono jaunimą, su jaunimu dirbančiais ir jaunimo organizacijas.

Asociacija „Pašyšių jaunimas“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Laisvalaikio organizacijos
Šilutės r.
Adresas: Pašyšių kaimas
Telefonas: 860210246
E. paštas: arturaspwz@yahoo.com

Bendradarbiauja su kitų bendruomenių jaunimu. Siekia kaimo jaunimo užimtumo, organizuoja renginius, išvykas.

Asociacija „Plungės skautai“
Veiklos sritys: Gamtosaugos organizacijos, Jaunimo užimtumo organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Pilietinės organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Socialinės organizacijos, Sporto organizacijos
Plungės r.
Adresas: Slyvų g. 8, Kaušėnai, Plungės r.
Telefonas: 8 682 56996
E. paštas: zp55598@gmail.com

Lietuvos skautijos narė – asociacija „Plungės skautai“ – patriotinė jaunimo ugdymo organizacija, savo veiklą grindžianti šūkiu „Dievui, Tėvynei, Artimui“.

Asociacija „Skambėjimas“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Kultūrinės organizacijos
Kalvarijos
Adresas: Sodų 1, Kalvarija
Telefonas: +37062664889
E. paštas: info@sonantem.lt
Interneto svetainė: www.sonantem.lt

Asociacija „Skambėjimas“ yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija dirbanti su jaunimu Kalvarijoje. Organizacija vienija apie 50 narių. Kolegialus organizacijos valdymo organas yra 7 asmenų Asociacijos valdyba. Organizacijos tikslai yra: sakralinės, profesionaliosios muzikos sklaida; kokybiškos kultūrinės pasiūlos ir nauju muzikinių tradicijų kūrimas; bendradarbiavimo, savanorystės skatinimas; nusikalstamumo ir žalingų įpročių, fizinio bei psichologinio smurto prevencija.

Asociacija „Skeptiškas jaunimas“
Veiklos sritys: Neformalaus ugdymo organizacijos, Švietimo organizacijos
Kauno m.
Adresas: Studentų g. 65, Kaunas
Telefonas: 864603343
Interneto svetainė: https://www.skeptiskasjaunimas.lt

Asociacija „Skeptiškas jaunimas“, tai organizacija vienijanti jaunus žmones, kurie skatina ir vertina racionalų mąstymą, skepticizmą, mokslo populiarinimą ir sveikatingumą. Mūsų organizacijos pasaulėžiūra, pagrįsta moksliniu požiūriu ir humaniška vertybių sistema, laisva nuo bet kokios religijos, dogmos ir savavališko valdžios priėmimo. Mes siekiame laisvos, demokratiškos, tolerantiškos visuomenės, gerbiančios kritinį mąstymą, dialogą, atsakomybę, žodžio laisvę ir žmogaus teises. Pagrindiniai mūsų įrankiai yra mokslas ir technologijos, kuriuos naudodami sugebame geriau suprasti mus supantį pasaulį.

Asociacija „Svajoklio projektai“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Raseinių r.
Adresas: Klevų g. 4b, Raseiniai
Telefonas: 8 615 29 818
Asociacija „Už Jonavos futbolo ateitį“
Veiklos sritis: Sporto organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Kalnų g. 8, Jonava
Telefonas: 8-687-75404
E. paštas: valdaszinys@yahoo.com

Asociacijos tikslas – propaguoti sveiką gyvenseną, populiarinti futbolo žaidimą, skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą.

Asociacija „Už Pakruojo sportą“
Veiklos sritis: Sporto organizacijos
Pakruojo r.
Adresas: P. Mašioto g. 61-9, LT-83131 Pakruojis
Telefonas: 860393000
Asociacija „Visuomenės pažangos institutas“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Chemikų g. 136, Jonava
Telefonas: 8 601 07135
E. paštas: info@vpinstitutas.lt
Interneto svetainė: http://www.vpinstitutas.lt

Asociacija „Visuomenės pažangos institutas“ yra ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, siekianti tenkinti kultūrinius, pilietinius ir kitus poreikius vykdant visuomenei naudingą veiklą. Taip pat skatinti visuomenės narių mokymąsi visą gyvenimą, sudaryti jiems kuo palankesnes sąlygas tobulėti, plėsti akiratį, vystyti darbo bei meninius įgūdžius, ugdyti kultūrines ir kitas vertybes, siekiant formuoti pažangią, kūrybišką asmenybę.

Asociacija „Zarasų jaunimo lyga"
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Zarasų r.
Adresas: Šiaulių g. 2B, Zarasai
Telefonas: +37061619403
E. paštas: zjllyga@gmail.com

Asociacija "Zarasų jaunimo lyga" įsikūrė 2010 m. lapkritį. Šią asociaciją įkurti paskatino noras didinti Zarasų rajono jaunų žmonių užimtumą, skatinti socializacijos procesus, ugdyti pilietiškumą bei patriotiškumą savo kraštui. Vos tik įsikūrusi ir radusi grupelę bendraminčių organizacija pradėjo aktyvią veiklą. Asociacija "Zarasų jaunimo lyga" netrukus prisijungė prie bendros Zarasų rajono jaunimą vienijančios asociacijos „Zarasų jaunimas“ ir jau gruodžio mėnesį drauge organizavo akciją "Padovanok spindulėlį šviesos". Jos metu Zarasų rajono gyventojai bei svečiai galėjo padovanoti žaislų ar knygų rajono kaimiškosioms bendruomenėms. Pirmoji akcija buvo sėkminga ir užtikrino asociacijos pagrindinių tikslų įgyvendinimą - paragino jaunus žmones tapti socialiai aktyvesniais pilietinės visuomenės nariais, paskatino jaunimo organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą bei, svarbiausia, suteikė galimybę pagelbėti savo rajono bendruomenėms. Asociacija "Zarasų jaunimo lyga" siekia skatinti jaunimą kuo aktyviau reikštis visuomenės gyvenime, viešai išsakyti savo idėjas ir mintis rajono visapusiško vystymosi klausimais. Nemiegokime, nes būtent mes visi drauge galime kurti tokią bendruomenę, apie kokią iki šiol tik tyliai svajojome! Asociacija "Zarasų jaunimo lyga" - už teigiamas iniciatyvas MŪSŲ rajone!!!

Asociacija Druskininkų stalo žaidimų klubas
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Laisvalaikio organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos
Druskininkų
Adresas: Veisiejų g. 17, Druskininkai
Telefonas: 862170843
Interneto svetainė: www.boardpunks.lt

Druskininkų stalo žaidimų klubo „Board Punks“ ištakos – 2016 m., tačiau klubo gimtadienis – 2017 gegužės 13 d., kuomet surengtas pirmasis stalo žaidimų konventas PineCon 2017. Klubas organizuoja stalo žaidimų vakarus, naktis ir kitus renginius, įprastai renkasi Druskininkų jaunimo užimtumo centre Veisiejų g. 17, konferencijų salėje III a. 2018 m. projekto „Žaidimų pandemija“ ir bendrų veiklų su JUC metu sustiprėjęs klubas surengė antrąjį „PineCon 2018“ ir tapo oficialia NVO – įsteigiama asociacija Druskininkų stalo žaidimų klubas. Organizacija ne tik rūpinasi kokybišku jaunimo laisvalaikio užimtumu Druskininkų savivaldybėje, organizuodama stalo žaidimų vakarus, naktis, turnyrus, kūrybines miniatiūrų dirbtuves, fantastinių knygų skaitymus, vaidmenų žaidimo sesijas ir kitas veiklas, bet ir prisideda prie miesto švenčių, veda užsiėmimus stovyklose bei telkia savanorius. 2019 m. Asociacija surengė jau trečiąjį stalo žaidimų konventą „PineCon 2019“ su žinute „žaidimas – dalykas rimtas“ ir išties, anot klubo atstovų, žaidimas yra „viena iš geriausių mokymosi formų, ji įtraukianti ir smagi, sukurianti draugišką, žaismingą, tačiau kartu ir konkurencingą aplinką, kurioje sprendžiamos iškilusios problemos, mokomasi iš klaidų, o žaidimo elementai tampa metaforomis ir analogijomis, padedančiomis susieti ir įsisavinti turinį.“

Asociacija JCI Sostinė
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Verkių g. 5a-60, Vilnius
Telefonas: +370 685 00071
E. paštas: sostine@jci.lt
Interneto svetainė: http://www.jcisostine.lt

JCI Sostinė – vietinis tarptautinės jaunųjų lyderių ir verslininkų organizacijos Junior Chamber International (JCI) skyrius Vilniuje, vienijantis jaunus (18 – 40m.), verslius ir socialiai atsakingus žmones.

Asociacija Merkinės Jaunimo Futbolo Klubas „Merkinė"
Veiklos sritis: Sporto organizacijos
Varėnos r.
Adresas: Vilniaus g. 54, Merkinė, Varėnos r.
Telefonas: 861652907
E. paštas: serdusko@gmail.com
Asociacija Neringos jaunimo apskritasis stalas
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Neringos
Adresas: L. Rėzos 22-2, Neringa
Telefonas: 865089900
E. paštas: labas@najs.lt
Interneto svetainė: www.najs.lt

„NAjS“ – Neringos jaunimo apskritasis stalas - tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija vienijanti Neringos jaunimą.

Asociacija Verslo ir lyderystės akademija
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Socialinės organizacijos, Švietimo organizacijos
Palangos m.
Adresas: Virbališkės t. 3, Palanga
Telefonas: +370 676 32718
Faksas: -

Asociacija vienija verslo, mokslo, kultūros, švietimo, meno, sporto atstovus norinčius kartu kurti bei įgyvendinti savo idėjas siekiant bendruomeniškumo. Asociacijos veiklos tikslai: laisvalaikio organizavimas; neformalus ugdymas; pagalba nevyriausybinėms organizacijoms; pilietinis ugdymas; profesinis tobulinimas; savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas; tarptautinis bendradarbiavimas; verslo skatinimas; vietos bendruomenių vystymas.

Verslo ir lyderystės akademija „In corpore“ siekia suburti skirtingų sričių atstovus po vienu stogu, galinčius ir norinčius prisidėti prie asociacijos veiklos vystymo, . organizuoja vaikų ir jaunimo neformalų ugdymą, rengia mokymus, seminarus, stovyklas ir renginius skatinančius jaunimo aktyvumą. Savo veikla asociacija stengiasi įkvėpti kurti ir įgyvendinti savo sumanymus ne tik vietos bendruomenės lygmeniu, bet ir siekiant tarptautinio bendradarbiavimo, skatina pilietinį ugdymą bei savanoriškos veiklos organizavimą.

Asociacija Visalaukės kaimo bendruomenė
Veiklos sritis: Švietimo organizacijos
Vilniaus r.
Adresas: Šviesos g. 9, Visalaukės I k.
Telefonas: 8-5 2505313
Faksas: -
Interneto svetainė: -

Visalaukės kaimo bendruomenė veikia Visalaukės kaime, vienija socialiai aktyvius Visalaukės kaime gyvenančius, jame dirbančius ar kitaip su Visalaukės kaimu susijusius fizinius asmenis, bei jame registruotus ar veiklą vykdančius juridinius asmenis.

Asociacija Žiežmarių aktyvaus jaunimo klubas
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Kaišiadorių r.
Adresas: Vytauto g. 13, LT-56237 Žiežmariai
Telefonas: +370 603 63035
E. paštas: youth@ziezmariai.org
Interneto svetainė: http://www.žiežmariai.lt

Asociacija Žiežmarių aktyvaus jaunimo klubas – tai veiklių žmonių grupė nusprendusi, jog jų pačių ir aplinkinių gerovė didžiąja dalimi priklauso nuo savomis jėgomis sukurto indėlio. Asociacijos įkūrimas, tai žingsnis link konstruktyvesnio ir produktyvesnio miestelio gyventojų įsitraukimo į įvairią veiklą. Aktyvių žmonių klubas skatina veiklumą ir užimtumą daugelyje kultūrinių sričių, kurios prisideda prie kasdienio žmogaus ir bendruomenės ugdymo bei tobulėjimo. Sportas, kinas, šokiai ar savanoriška veikla, tai vieni iš tikslų, sukuriančių žmonėms galimybes bendravimui bei bendradarbiavimui. Taip pat, remdamasi vakarų valstybių patirtimi, asociacija kaip vieną savo tikslų kelia gyventojų įtraukimą į savo miestelio valdymą. Žodis „jaunimas“ ne atsitiktinai įtrauktas į asociacijos pavadinimą. Jis rodo teikiamą pirmenybę jaunatviškoms, naujoms bei modernioms idėjoms, skatinančioms atsisakyti konservatyvaus stereotipinio požiūrio.

Ateities lyderiai
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Jaunimo užimtumo organizacijos
Kazlų Rūdos
Adresas: Kazlų Rūda
Telefonas: +37069361827
E. paštas: augmaa@gmail.com

Projektas „Ateities lyderiai”, pasitelkdamas buvusius mokinius, judančius sėkmingos karjeros link, stengiasi mažinti miesto ir regiono atotrūkį, suteikdamas mokiniams galimybę pabendrauti su labiau patyrusiais. Kiekvienas prie organizacijos prijungiantis gimnazistas yra supažindinamas su mentoriumi, gimnaziją jau baigusiu ir dabar studijuojančiu arba dirbančiu žmogumi. Mentorius pagrindinis tikslas – įkvėpti drąsos imtis naujų veiklų, iššūkių, paskatinti nebijoti ateities, aplinkinių kalbų ir eiti unikaliu savo karjeros keliu. Tokiu būdu siekiame didinti mokinio pasitikėjimą savo jėgomis, kuris yra ypatingai svarbus pradedant savarankišką gyvenimą. Jeigu susidomėjai, parašyk mums.

Ateitininkų federacija
Veiklos sritys: Kultūrinės organizacijos, Moksleiviškos organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Pilietinės organizacijos, Religinės organizacijos, Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Aušros vartų g. 12, Vilnius
Telefonas: +37069928557
Faksas: (8 373) 24025
E. paštas: af@ateitis.lt
Interneto svetainė: www.ateitis.lt

Ateitininkai siekia sudaryti palankias galimybes jaunimo saviugdai ir aktyviam dalyvavimui kultūriniame, visuomeniniame, religiniame krašto gyvenime. Ateitininkų principai – katalikiškumas, inteligentiškumas, tautiškumas, visuomeniškumas ir šeimyniškumas – apima svarbiausias asmenybės raiškos sritis, o pati organizacija yra paremta asmenišku, aktyviu bei demokratiniu narių dalyvavimu. Moksleivių ateitininkų susitikimai vyksta reguliariai, juos veda studentai. Taip pat ateitininkai organizuoja renginius moksleiviams ir studentams, rengia vaikų vasaros stovyklas.

Ateitininkų federacija
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Kauno m.
Adresas: Laisvės al.13, Kaunas
Telefonas: 837324025
Faksas: 837324025
E. paštas: af@ateitis.lt
Interneto svetainė: www.ateitis.lt

Ateitininkų organizacija siekia ugdyti jaunuolius, turinčius stiprią tautinę ir katalikišką savimonę, gebančių aktyviai ir kūrybingai reikštis įvairiose gyvenimo ir kūrybos srityse, kurie darytų ženklią ir teigiamą įtaką šiuolaikinei Lietuvos jaunimo kultūrai. Tai daroma per neformalų jaunimo ugdymą, nuolatinę veiklą kuopose su kuopų globėjais, akademinius savaitgalius, akademijas, stovyklas.

Ateitininkų organizacija „Salvė“
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Vytauto g. 37, Joniškėlis, Pasvalio r.
Telefonas: (8~451) 38378; 8 625 48695

Tai religinė jaunimo organizacija, jungianti katalikišką jaunimą. Susidraugavimo, auklėjimosi, lavinimosi tikslų siekianti organizacija, vadovaujasi principu „Viską atnaujinti Kristuje“. Ateitininkų šūkis „Dievui ir Tėvynei“. Organizacija rajone veikia nuo 1989 metų, ypač aktyviai dirbusi Pasvalyje 1989 – 1994 m, vadovaujama kunigo Gintaro Joniko. Senos tradicijos, siekiant inteligentiškumo ir tautiškumo, išliko tarp Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės vidurinėje mokykloje veikiančios organizacijos narių.

Ateitininkų Šv. Trejybės kuopa
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Raseinių r.
Adresas: Laisvės g. 11, Nemakščių mstl., Raseinių r.
Telefonas: (8~ 428) 48 344
Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) Alytaus skyrius
Alytaus m.
Adresas: Pylimo g. 36, Vilnius
Telefonas: 867288452
Interneto svetainė: http://www.lata.lt/
Atvira jaunimo erdvė
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Raseinių r.
Adresas: Maironio g. 7, Raseiniai

Raseinių Atviros jaunimo erdvės misija – atviros ir saugios erdvės darbui su jaunimu ir jaunimo veiklai organizavimas.

Šios erdvės funkcijos:

 • užtikrinti ilgalaikį užimtumą, atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius ir interesus,
 • atlikti nusikalstamumo, žalingų įpročių ir kitų psichosocialinių problemų prevenciją 
 • konsultuoti jaunimą jiems rūpimais klausimais.
Atvira jaunimo erdvė
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Raseinių r.
Adresas: Maironio g. 7, Raseiniai

Raseinių Atviros jaunimo erdvės misija – atviros ir saugios erdvės darbui su jaunimu ir jaunimo veiklai organizavimas.

Šios erdvės funkcijos yra užtikrinti ilgalaikį užimtumą, atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius ir interesus, atlikti nusikalstamumo, žalingų įpročių ir kitų psichosocialinių problemų prevenciją bei konsultuoti jaunimą jiems rūpimais klausimais.

Atviras jaunimo centras „Baltų ainiai“
Veiklos sritis: Laisvalaikio organizacijos
Rokiškio r.
Adresas: Respublikos g. 82, Rokiškis
Telefonas: 862256799
Interneto svetainė: http://www.apvalusstalas.lt/
Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Šiaulių r.
Adresas: Sodo g. 4, Kuršėnai, Šiaulių r.
Telefonas: + 370 673 53555

Šiaulių rajono jaunimo centras veikia nuo 1998 m. Iniciatorius ir įkūrėjas verslininkas Ramūnas Karbauskis. Nuo 2007 m. Šiaulių rajono jaunimo centras dirba pagal atvirų jaunimo centrų koncepciją.

Atviros Lietuvos Fondas
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Didžioji g. 5, Vilnius, LT 01128
Telefonas: +370 5 2685511
E. paštas: info@olf.lt
Interneto svetainė: https://olf.lt/

Atviros Lietuvos fondas ALF (atkurtas 2017) yra viena svarbiausių nevyriausybinio sektoriaus organizacijų Lietuvoje. ALF siekia kurti ir stiprinti atvirą visuomenę, o tai reiškia, kad palaiko atvirumo įvairiems požiūriams, neprieštaraujantiems žmogaus teisėms ir laisvėms, idėją, siekia stiprinti piliečių dalyvavimą formuojant politiką, vienija skirtingų politinių pažiūrų žmones, kuriuos jungia taikios ir vieningos Europos idėja. ALF turi tris pagrindines veiklos kryptis: • atsparios visuomenės skatinimas. ALF kasmet prisideda prie demokratijos festivalio “Būtent!” ir stengiasi ne tik užtikrinti aktyvų mažesnių organizacijų įsitraukimą, bet ir iškelti nepatogias temas, susijusias su socialiniais klausimais. • diskusijų apie Europą ir viešąją politiką palaikymas. ALF stengiasi padaryti teigiamą įtaką kalbant apie besikeičiančią Europą. • kitų NVO bei vietos bendruomenių palaikymas ir mokymai joms. ALF padeda aktyvioms bendruomenėms ir mažoms NVO suteikiant ekspertinę ir finansinę pagalbą bei stiprinant jų gebėjimus.

Automobilių Sporto Klubas „Autoakimirka“
Veiklos sritis: Sporto organizacijos
Varėnos r.
Adresas: Pievų g. 24, Senosios Varėnos k., Varėnos r.
Telefonas: 869870807
Autosporto klubas „Žiemgaliai“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Pakruojo r.
Adresas: Rožių g. 25, LT-83111 Pakruojis
Telefonas: 861473995
AVJOSAS - Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Alytaus m.
Adresas: Jurgiškiškių g. 35-36, Alytus
Telefonas: 861345170
E. paštas: alytaus.as@gmail.com
Baikerių klubas „Laisvieji vanagai“
Veiklos sritis: Laisvalaikio organizacijos
Pakruojo r.
Adresas: Sidaugų g. 60, Mažeikonių k., LT-83105 Pakruojo r.
Telefonas: 867809722

Klubas užsiima baikerių judėjimo propagavimu ir palaikymu, laisvalaikio organizavimu.

Bebruliškės kaimo jaunimo organizacija „Bebriukai“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kazlų Rūdos
Adresas: Bebruliškės k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos savivaldybė
Telefonas: 8 680 46418
E. paštas: smitzke.B@gmail.com

Jaunimas organizuoja įvairius renginius, bendradarbiauja su bendruomenėmis ir įvairiomis jaunimo organizacijomis.

Bendruomenė „Ateities vardan“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Rokiškio r.
Adresas: Stoties g. 11, Obeliai
Telefonas: 868653736
Interneto svetainė: http://www.apvalusstalas.lt/
Birštono jaunimo klubas
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Birštono
Adresas: Birutės g. 10A, Birštonas
Telefonas: 863037440
Biržų jaunimo klubas “Žalias“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Biržų r.
Adresas: J. Janonio g. 36, Biržai
Telefonas: 867112400

Mes dirbame dėl jaunimo tobulėjimo. Domimės savanoryste, tarptautiniu bendradarbiavimu, verslumo skatinimu, jaunimo problemų sprendimu.

Biržų jaunimo klubas „Žalias“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Biržų r.
Adresas: J. Janonio g. 36, Biržai
Telefonas: 867112400

Mes dirbame dėl jaunimo tobulėjimo. Domimės savanoryste, tarptautiniu bendradarbiavimu, verslumo skatinimu, jaunimo problemų sprendimu.

Daugailių sveikatingumo ir sporto rėmimo fondas
Veiklos sritis: Sporto organizacijos
Utenos r.
Adresas: Daugailiai, Utenos raj.
Telefonas: (8 389) 35544
E. paštas: stasy@centras.lt
Daugėlaičių jaunimo klubas „Laisvas paukštis“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Radviliškio r.
Adresas: Daugėlaičių kaimas, Radviliškio rajonas
Telefonas: 8 612 42 691
Degučių jaunimo organizacija „Jaunatis“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Šilutės r.
Adresas: Plaškuoto g. 2 Degučiai, Šilutės rajonas
Telefonas: 863300487
E. paštas: djojaunatis@gmail.com

Jaunimo organizacija „Jaunatis“ savo veiklą pradėjo vykdyti dar oficialiai neįsikūrusi: prieš lapkričio 1 d. buvo tvarkomos Degučių kapinės. Taip pat, Degučių vaikams ir jaunimui bendruomenės namuose buvo surengusi filmo peržiūrą. Nors asociacijos narių skaičius nėra didelis, tačiau ji vienija aktyvų jaunimą norintį prikelti gimtąjį kaimą naujam gyvenimui. Pagrindinis asociacijos tikslas: telkti ir ugdyti Degučių kaimo jaunimą siekiant užtikrinti jo užimtumą, skatinti prasmingas ir visuomenei naudingas veiklas. Asociacijos uždaviniai: telkti jaunimą bendroms, aktualioms problemoms spręsti, skatinti jaunimo iniciatyvumą, tarpusavio supratimą, plėtoti jaunimo turimus sugebėjimus, ugdyti jaunimo verslumą, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlymą jaunimui ir kt.

Didkiemio vaikų ir jaunimo klubas „Vizija“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Šilalės r.
Adresas: Didkiemis, Šilalės r.
Telefonas: 8 655 17434
E. paštas: rendarguz@gmail.com
Draugija „Ariogalos vienybė“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Raseinių r.
Adresas: Verdėlupio g. 13-4, Ariogala

Draugija „Ariogalos vienybė" vienija neabejingą futbolui ir aplinkai jaunimą, kuris ne tik sportuoja ir siekia tobulėti, bet ir patys kuria bei prižiūri reikalingą infrastruktūrą, prisideda prie Ariogalos miesto viešų erdvių priežiūros, Raseinių rajono vaikų ir jaunų žmonių užimtumo didinimo. Aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose - nuo sporto iki kultūros.

Druskininkų liberalus jaunimas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Druskininkų
Telefonas: +37061085257
Dukstynos tolerancijos ugdymo centras
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Ukmergės r.
Adresas: Vaižganto g. 44, Ukmergė
Telefonas: (8 340) 65290, 8 671 14147
E. paštas: viddapul@yahoo.com

Veiklos tikslas: siekti tolerancijos tarp skirtingų rasių, tautybių, politinių pažiūrų, lyčių ir kitų socialinių grupių.

Ekologinė draugija „Užupis“
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Kelmės r.
Adresas: Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė
Telefonas: 860370593
Ekologinio ugdymo centras „Žalioji viltis“
Veiklos sritis: Gamtosaugos organizacijos
Jurbarko r.
Adresas: Smalininkai, Jurbarko r. sav
Telefonas: 8 656 73123
Ekologinis klubas „Žvejonė“
Veiklos sritis: Gamtosaugos organizacijos
Klaipėdos m.
Adresas: Taikos pr. 42-3,LT-91216 Klaipėda
Telefonas: +370 46 380650
E. paštas: zvejone@zvejone.lt
Interneto svetainė: http://www.zvejone.lt
Ekologų klubas „Žalioji žemė“
Veiklos sritis: Gamtosaugos organizacijos
Klaipėdos r.
Adresas: Mokyklos g. 1, Dreverna, Klaipėdos raj.
Telefonas: +37064164079
E. paštas: zaliojizeme@gmail.com

Ekologų klubas „Žalioji žemė“ įkurtas 1998 metais. Nuo pat įkūrimo klubo tikslas – vykdyti visuomenės (ypač jaunimo) švietimą aplinkosaugos klausimais, prisidėti prie aplinkos išsaugojimo. Klubo veikla:

 

 • informacijos sklaida aktualiais ekologiniais klausimais;
 • ekologinė arba „žalioji‘ savanorystė įvairių ekologinių akcijų metu, nacionaliniuose, regioniniuose parkuose, gyvūnų priežiūros įstaigose;
 • bendradarbiavimas su mokslininkais, kitomis gamtosauginėmis įstaigomis, vykdant įvairaus pobūdžio stebėjimus, tyrimus;
 • talkinimas aplinkosaugininkų veiklai;
 • gamtosauginių projektų inicijavimas ir vykdymas.

 

Klubas „Žalioji žemė“ turi per 30 aktyvistų. Organizacija nuolat plečiasi, aktyviai ieško naujų narių Klaipėdoje, Gargžduose ir Kretingoje.

Ekstremalų asociacija
Veiklos sritis: Organizacijos, teikiančios paslaugas jaunimui
Tauragės r.
Telefonas: 8 676 60 06
E. paštas: tea@post.lt
Elektrėniečiai
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Elektrėnų
Adresas: Lapiakalnio k., Elektrėnų sav.
Telefonas: 867721655
Elektrėnų liberalus jaunimas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Elektrėnų
Telefonas: +37067298015
E. paštas: livi781@gmail.com
Elektrėnų savivaldybės „Sporto savanorių sąjungos“ filialas
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Sporto organizacijos
Elektrėnų
Adresas: Užupio g. 14, Semeliškės
Telefonas: +370 699 94370

Elektrėnų savivaldybės jaunimo užimtumas, savanorystės idėjų skatinimas, sporto populiarinimas.

Elektrėnų šaulių kuopa
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Elektrėnų
Adresas: Draugystės g. 10-2, Elektrėnai
Telefonas: 869818214
Erasmus Studentų Tinklas Klaipėdoje (ESN KUK)
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Studentiškos organizacijos
Klaipėdos m.
Adresas: H. Manto 84, Klaipėda
Telefonas: 863644667
E. paštas: esnkuk11@gmail.com

Erasmus Studentų Tinklas ESN Lietuva tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, veikianti principu „studentai padeda studentams“. ESN Lietuva nariai – jauni žmonės, savanoriškai padedantys studentams, atvykstantiems į Lietuvą pagal studijų mainų programas, prisitaikyti ir integruotis naujoje aplinkoje. Organizacija taip pat puoselėja tarpkultūrinę komunikaciją, toleranciją bei tarpusavio supratimą, skatindama užsienio ir Lietuvos studentus, sugrįžusius iš mainų, dalintis svetur sukauptomis patirtimis. ESN KUK mentoriai siekia, kad ERASMUS ir mainų studentai lengviau integruotųsi į jiems naują aplinką ir savo viešnagę Lietuvoje prisimintų kaip vieną smagiausių įvykių savo gyvenime! Organizuojami įvairūs laisvalaikio praleidimo būdai (pvz. kelionės po Lietuvą, tarpkultūriniai vakarai, filmų peržiūros, piknikai ir pan.), taip pat – socialinės akcijos (Social ERASMUS). Jei turi laisvo laiko, nori patobulinti savo anglų (ir ne tik) kalbos žinias, pabendrauti su įvairiais žmonėmis iš skirtingų pasaulio kampelių ar tiesiog tapti įdom-ESN-iu, ateik ir prisijunk prie mūsų. Mes laukiame Tavęs!

Europos jaunimo parlamentas Lietuvoje
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Žalgirio g. 97-23, LT-08218, Vilnius, Lietuva
Telefonas: (8-638) 92908
E. paštas: info@eyp.lt
Interneto svetainė: www.eyp.lt

Europos jaunimo parlamentas (EJP) skatina jaunimo nepriklausomą mąstymą ir ragina aktyviai dalyvauti viešajame valstybės gyvenime. Nuo pat EJP įkurimo jau galima skaičiuoti dešimtis tūkstančių jaunuolių, kurie dalyvavo regioninėse, nacionalinėse ir tarptautinėse sesijose. Taip pat, EJP duoda didžiulį postūmį vienijant Europą. Šiandien EJP yra viena iš didžiausių Europinių platformų, kurios veikla yra orientuota į politinius debatus, tarpkultūrinius susitikimus, politinį mokomąjį darbą ir įdėjų mainus tarp jaunų žmonių iš visos Europos. EJP susideda iš 40 Europos šalių nacionalinių komitetų t.y. organizacijų tinklo, kuriame dalyvauja tūkstančiai jaunų žmonių savanoriavimo paskatomis.

Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“
Veiklos sritis: Savanoriškos veiklos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Juozapavičiaus g. 10a, LT-09311 Vilnius
Telefonas: +370 5 2728292
E. paštas: info@saltes.net
Interneto svetainė: http://www.saltes.net
Europos studentų teisininkų asociacijos MRU filialas
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Ateities g. 20 IIIK 224 kab.
Telefonas: +37064038788
Interneto svetainė: www.elsa-lithuania.org

The European Law Students' Association yra didžiausia ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija pasaulyje, vienijanti teisės studentus ir jaunuosius teisininkus. 1997 m. ELSA gavo Jungtinių Tautų patarėjo statusą. ELSA MRU filialas Mykolo Romerio universitete įsteigtas 1999 m. ELSA rūpinasi jaunų žmonių teisiniu švietimu, organizuoja paskaitas, diskusijas, jaunųjų teisininkų konkursus, stažuotojų mainus. Organizacijoje veikia daug sričių, iš kurių populiariausios yra S&C, AA bei STEP sritys. Naujiems ELSA nariams suteikiamos galimybės iš karto aktyviai įsilieti į organizacijos veiklą.

Europos studentų teisininkų asociacijos VDU filialas
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: Jonavos g. 66, 107 kabinetas, 44191 Kaunas
Telefonas: +37064192573
E. paštas: vdu@lt.elsa.org
Interneto svetainė: www.elsa-lithuania.org

The European Law Students' Association yra didžiausia ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija pasaulyje, vienijanti teisės studentus ir jaunuosius teisininkus. 1997 m. ELSA gavo Jungtinių Tautų patarėjo statusą. ELSA VDU yra nacionalinės grupės ELSA Lietuva filialas. ELSA rūpinasi jaunų žmonių teisiniu švietimu, organizuoja paskaitas, diskusijas, jaunųjų teisininkų konkursus, stažuotojų mainus. Organizacijoje veikia daug sričių, iš kurių svarbiausios yra S&C, AA bei STEP sritys. Naujiems ELSA nariams suteikiamos galimybės iš karto aktyviai įsilieti į organizacijos veiklą.

​Europos studentų teisininkų asociacijos Vilniaus filialas
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: ​​Saulėtekio al. 9, korp. I, 106 kab., 10222 Vilnius
Telefonas: ​+370 5 2366287
Faksas: ​+370 5 2366287
E. paštas: info@elsa-vilnius.org
Interneto svetainė: ​www.elsa-lithuania.org

ELSA Vilnius – seniausias ir pats pirmasis ELSA Lietuva filialas, vienijantis Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentus bei jį baigusius jaunuosius teisininkus. ELSA Vilnius vykdo lokalinio, nacionalinio ir tarptautinio lygio veiklą, paremtą nustatytomis ELSA veiklos sritimis. Dauguma narių veikia AA ir S&C srityse, kuriose jie įtraukiami į aktyvų darbą, gauna praktinių organizacinių įgūdžių. Aktyviai vykdoma STEP veikla leidžia pajausti, ką reiškia priklausyti tarptautinei organizacijai. Studentai turi galimybę ne tik patys išvykti stažuotis į kitas valstybes, bet ir patys ieškoti stažuočių bei bendrauti su atvykstančiais į Lietuvą stažuotojais. Organizacija siekia neapsiriboti renginiais skirtais tik VU TF studentams, todėl bendradarbiauja su kitomis organizacijomis ir kasmet surengia su jomis bent kelis renginius. Pasidalink savo idėjomis, žiniomis bei iniciatyva! Junkis prie mūsų! Kreipkis į ELSA Vilnius generalinį sekretorių el.paštu: secgen@elsa-vilnius.org

Ežerėlio bendruomenės centras
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Jaunimo užimtumo organizacijos
Kauno r.
Adresas: Ežerėlio sen. Kauno r.
Telefonas: +37068782361
E. paštas: arturas@stogava.lt
Interneto svetainė: http://www.ezerelyje.lt
Gargždų šv. Arkangelo Mykolo ateitininkų kuopa
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Klaipėdos r.
Adresas: Tilto g. 1, Gargždai
Telefonas: 8 610 60899
E. paštas: kajo@balticum-tv.lt
Interneto svetainė: http://www.ateitis.lt
Genių kaimo Beržyno asociacija
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Kultūrinės organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Sporto organizacijos
Alytaus r.
Adresas: Alytaus raj. Genių k. Mokyklos g. 2
Telefonas: +37064792884

Genių Beržyno asociacija, tai bendruomenė kuri rūpinasi žmonių geresniu gyvenimu Genių kaime. Šeštadieniais mūsų asociacijoje vyksta būreliai vaikams,kuriuose jie lavina savo dailės,teatro,sporto ir technologijų įgudžius!

Gervinės kaimo bendruomenės jaunimo grupė „Gerviukai“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Raseinių r.
Adresas: Gervinės kaimas, Raseinių rajonas
Telefonas: 8 670 65 012
Girininkų bendruomenės jaunimo klubas „Blyksnis“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Klaipėdos r.
Adresas: Girininkų k. Klaipėdos r.
Telefonas: 8 676 73484
Griškabūdžio jaunimo organizacija „Savas“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Šakių r.
Adresas: J. Jablonskio g. 1, Griškabūdis, Šakių r.
Telefonas: (8 345) 41286
Grūžių krašto kaimo bendruomenės jaunimo iniciatyvinė grupė
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Grūžių k., Vaškų sen., Pasvalio r.
Telefonas: 8 618 33821
E. paštas: gdomarkiene@gmail.com

Grūžių krašto kaimo bendruomenės jaunimo iniciatyvinės grupės siekis – suburti aktyvų vietinį jaunimą, pritraukti į veiklą išvykusius iš gimto krašto, buvusius bendruomenės narius. Savo veiklomis skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti ekologinių idėjų švietime ir plėtojime, kaimo bendruomenės gyvenime, veikti išvien, siekti bendro tikslo panaudojant pagarbos ir tolerancijos principus. Skatinti domėtis, dalyvauti ekologinių sprendimų, darnios raidos, ekologiškos kultūros idėjos plėtroje bei atsakingos gyvensenos skatinime.

Guostagalio sporto klubas „Uranas
Veiklos sritis: Sporto organizacijos
Pakruojo r.
Adresas: Guostagalio k., LT-83401 Pakruojo r.
Telefonas: 861553600
YEU Lietuva – jaunimo mainai ir bendradarbiavimas
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Kremplių g. 5, Vilnius
Telefonas: +370 699 11301
E. paštas: simmonn@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.yeulietuva.org/

VJO „Jaunimo mainai ir bendradarbiavimas“ (JMB) – viena iš tarptautinės nevyriausybinės jaunimo organizacijos Youth for Exchange and Understanding (YEU) nacionalinių atšakų. Organizacija skatina glaudų jaunimo iš skirtingų kultūrų, religinių bendruomenių, politinių sistemų bendradarbiavimą, siekia užtikrinti informacijos bei patirties sklaidą, tarpkultūrinį bendradarbiavimą, pilietiškumo skatinimą. Šiuo metu JMB vienija apie 40 tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygiu aktyvių jaunų žmonių. Organizacijos pagrindinė veikla yra projektai, seminarai, mokymai nacionaliniu ir tarptautiniu mastu bei jaunimo mainai.

Ignalinos krepšinio asociacija
Veiklos sritis: Sporto organizacijos
Ignalinos r.
Adresas: Medžiotojų 15-1, Ignalina
Telefonas: 860414074
Ignalinos r. bendruomenės centras „Bruknelė“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Ignalinos r.
Adresas: Ažušilės g. 31, Ignalina
Telefonas: 8 687 61370
E. paštas: astrad@ignet.lt
Infocentras „Jaunimas kelyje į Europą“
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Radviliškio g. 66, Šiauliai
Telefonas: 8 682 15456, (8 41) 543103
Informacinių technologijų klubas
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Šakių r.
Adresas: J. Basanavičiaus g. 28, Šakiai
Telefonas: 8 679 80409

Šakių rajono informacinių technologijų klubas – naujas požiūris į IT technologijas. Naujas požiūris į mokslą. Šiuo metu pagrindinė veikla – projektas „ROBOTS CLUB“.

Iniciatyvių ir kūrybingų žmonių klubas „Homo ludens“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Jonavos r.
Adresas: Žeimių g. 15, Jonava, LT-55158
Telefonas: (8~349) 5 16 61
E. paštas: jurgitau@mail.lt
Iniciatyvų vystymo centras
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Kauno g. 13-7, Jonava
Telefonas: 8-615-94411
E. paštas: info@ivcentras.lt

Tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą kultūrinėje, meninėje, švietimo, mokslinėje, ugdymo, pilietiškumo skatinimo, verslumo skatinimo ir kt. srityse.

Jaunieji krikščionys demokratai
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Vytauto Didžiojo a. 4, Pasvalys
Telefonas: 8-682 68031
Interneto svetainė: http://www.jkd.lt/

Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas. Jaunųjų krikščionių demokratų sąjunga veikia Pasvalyje nuo 1999 m. Šis judėjimas propaguoja krikščioniškas demokratines idėjas ir jungia jaunus žmones nuo 18 metų bendrai įdėjai, kultūrinei ir pažintinei veiklai.

Jaunieji krikščionys demokratai
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Pylimo g. 36/2 , Vilnius
Telefonas: +370 676 80376
E. paštas: jkd@jkd.lt
Interneto svetainė: http://www.jkd.lt/

Jaunieji krikščionys demokratai (JKD) – nevyriausybinė organizacija, kuriai svarbios šios vertybės: demokratija, pagarba individo teisėms ir laisvei, solidarumas, subsidiarumas. Mūsų misija: Išlaikydami ir puoselėdami krikščioniškosios demokratijos vertybes, ugdome Lietuvos pilietinį sąmoningumą, iniciatyvumą tam, kad patys kurtume savo ir Lietuvos ateitį pasaulinėje bendruomenėje.

 

Jaunieji krikščionis demokratai
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Panevėžio r.
Adresas: Ėriškiai 30, Ėriškiai, Panevėžio raj.
Telefonas: 8-45-555766, 8-86-76787
E. paštas: visvidas@hotmail.com
Interneto svetainė: http://www.jkd.lt/
Jaunieji krikščionys demokratai Radviliškio skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Radviliškio r.
Adresas: Laisvės al. 6, Šeduva, Radviliškio rajonas
Telefonas: 8 670 88 898
E. paštas: ananjeviene@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.jkd.lt/
Jaunieji maltiečiai
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Gedimino pr. 56b, Vilnius
Telefonas: (8-5) 249 86 04
Interneto svetainė: http://jaunieji.maltieciai.lt

Jaunieji maltiečiai – aktyvių, kūrybingų ir kitais besirūpinančių jaunuolių būrys, kurį vienija savanorystė!


Jaunieji maltiečiai – Maltos ordino pagalbos tarnybos dalis, savo veiklą pradėjusi 1993 metais. Organizacijos jaunuomenė šiandien buriasi 25 Lietuvos vietovėse ir vienija apie 500 savanorių. Maltietiškas jaunimas ne tik savanoriškai padeda seneliams, neįgaliesiems ir vaikams, tačiau ir patys dalyvauja mokymuose, sambūriuose bei stovyklose. Pasitelkiant neformalųjį bei patyriminį ugdymą savanoriai turi galimybę stiprinti savo bendrąsias kompetencijas, socialinį jautrumą, pažinti bei atrasti save.

Jaunieji pavasarininkai
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Klaipėdos r.
Adresas: Pušų g. 26
Telefonas: 8 678 48123
Jaunieji policijos rėmėjai
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Šilalės r.
Adresas: D. Poškos g. 24, Šilalė
Telefonas: 8449 74262
E. paštas: dgmokyklele@gmail.com
Jaunieji policijos rėmėjai
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kėdainių r.
Adresas: A. Mickevičiaus g. 25, Kėdainiai
Telefonas: 8 655 65225
Jaunieji policijos rėmėjai
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kretingos r.
Adresas: Vytauto g. 19, Kretinga (Policijos komisariate)
Telefonas: 8 656 50 620, 8 656 50 486
Jaunieji šauliai
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Šilalės r.
Adresas: Šilalės g. 37, Kvėdarna
Telefonas: 8 615 70159
Jaunieji šauliai
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Pilietinės organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos
Šilutės r.
Adresas: Lietuvininkų g. 6
Telefonas: 868658989

Organizuoja mokymus, stovyklas, rūpinasi jaunimo tautiniu, patriotiniu ugdymu. Įsitraukia į savanorystę.

Jaunimas YRA
Veiklos sritis: Laisvalaikio organizacijos
Marijampolės
Adresas: Vytenio g. 12-31
Telefonas: +37063750417
E. paštas: jaunimasyra@gmail.com

Jaunimas YRÀ – savanoriškai veikianti organizacija, siekianti padidinti jaunų žmonių užimtumą bei motyvaciją. Asociacija prisideda prie įdomaus ir naudingo laisvalaikio kūrimo, aplinkos gerinimo, taip pat ir asmeninių įgūdžių tobulinimo. Svarbiausias tikslas – parodyti miestui, jog jaunimas YRÀ!

Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras
Veiklos sritys: Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos
Kauno m.
Adresas: Šakių g. 11, Kaunas
Telefonas: 8673 28927
E. paštas: info@jatc.lt
Interneto svetainė: http://www.jatc.lt

Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras – tai su jaunimu dirbanti pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinė misija yra programos „Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“ populiarinimas Lietuvoje. Pagrindinės organizacijos veiklos sritys ir tikslai:

 • Vykdyti ir skleisti „Tarptautinių jaunimo apdovanojimų“ programą, užtikrinti jos įgyvendinimo kokybę ir bendradarbiauti tarptautiniame programos tikle.
 • Skatinti ir sudaryti sąlygas aktyviam jaunimo dalyvavimui vietiniu ir tarptautiniu lygmeniu.
 • Skleisti neformalaus ugdymo idėjas ir mokyti neformaliu ugdymu besidominčius asmenis.
Jaunimo asociacija „Antilopė“
Veiklos sritis: Sporto organizacijos
Radviliškio r.
Adresas: Radvilų g. 6, Radviliškis
Telefonas: 8 686 25 419
E. paštas: poskuva@gmail.com
Jaunimo asociacija „COFA“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos
Biržų r.
Adresas: Dvaro g. 30, Biržai
Telefonas: 865404407
E. paštas: cofa@hotmail.lt
Interneto svetainė: www.cofa.lt

Pagrindiniai COFA tikslai yra skatinti vaikus ir jaunimą dalyvauti neformalaus ugdymo veiklose, sudaryti galimybes vaikams ir jaunimui patiems įgyvendinti jų idėjas, skatinti tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą, ugdyti veiklų ir kūrybingą jaunimą. Ypatingas dėmesys COFA veikloje yra skiriamas audiovizualinės išraiškos metodams - tokiems kaip raiška per foto ir video, socialinę mediją, dizainą, grafiką ir pan. COFA narius vienija idėja, kad jauniems žmonėms reikia sudaryti galimybes, sukurti erdvę, kuri paskatintų bei pagelbėtų jaunam žmogui įgyvendinti savo idėjas. COFA yra atvira visiems aktyviems ir kūrybingiems jauniems žmonėms, norintiems prisidėti prie COFA tikslų įgyvendinimo. Todėl COFA bendraminčiai yra visuomet laukiami su savo idėjomis, o nuolatiniai nariai gali jiems pagelbėti rengiant užsiėmimus, veiklas, projektus ar realizuojant kitas idėjas.

Jaunimo asociacija „Sportuok ir progresuok"
Biržų r.
Adresas: Kooperatininkų g. 15, Biržai
Telefonas: 863972231
Interneto svetainė: https://www.facebook.com/siplife/
Jaunimo asociacija „Tau penki"
Veiklos sritis: Laisvalaikio organizacijos
Biržų r.
Adresas: Mokyklos aklg. 4A, Germaniškis
Telefonas: 860116151
E. paštas: rokasbel@gmail.com
Jaunimo asociacija „Žaliasis šilas“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Radviliškio r.
Telefonas: 8 671 10040
Jaunimo asociacija LEMIK
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Laisvalaikio organizacijos
Panevėžio m.
Telefonas: +37067299972
E. paštas: info@lemik.lt
Interneto svetainė: http://www.lemik.lt

„LEMIK“ asociacijos idėja prasidėjo nuo kelių jaunų žmonių entuziazmo ir didelio noro dalyvauti įvairioje veikloje. Mes norime kurti naudingą ir įdomų laisvalaikį bei kartu mokytis ir mokyti kitus. Organizacija subūrė jaunuolius, kurie domisi verslu ir visuomeniniu gyvenimu. Visi mes turime talentų ir noro nuveikti kažką, kas teiktų ne tik asmeninę naudą, bet ir padėtų Panevėžio miesto ir rajono jaunimui tobulėti.

Jaunimo bendradarbiavimo centras „Europroject"
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Šalčininkų r.
Adresas: Vilniaus g. 112, LT-17125, Šalčininkų mst.
Telefonas: +37069576486
Faksas: 0037038051230

Mes aktyviai dalyvaujame viso rajono veikloje: organizuojame ekologines akcijas, konferencijas ir jaunimo sutikimus.
Aktyviai užsiimame labdaringa veikla. Administruojame ir patys rašome įvairius jaunimo projektus, kurie yra finansuojami įvairių Europos jaunimo programų. Esame pasirašę nemažai bendradarbiavimo sutarčių ir turime partnerių iš užsienio valstybių: Turkijos, Rumunijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Vokietijos, Italijos, todėl turime galimybę savo centro aktyvius dalyvius išsiųsti į kitose šalyse rengiamus projektus. Taip pat padedame rajono švietimo įstaigoms bei kitoms rajono jaunimo organizacijoms ruošti projektus, kuriuose galėtumėme visi kartu dalyvauti.

Jaunimo bendrija „Sėlos Ramuva“
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Akmenės r.
Adresas: Mokyklos g. 9, Obeliai, Rokiškio r.
Telefonas: 862137075
E. paštas: veilex6@gmail.com
Jaunimo centras „Babilonas“
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Šopeno g. 3, Vilnius
Telefonas: (8-5) 2169666
Faksas: (8-5) 2169666
E. paštas: Babilonas@delfi.lt
Interneto svetainė: http://www.babilonas.ws
 • Kitokia savaitė – pagrindinė jaunimo neformalaus ugdymo programa vidurinių mokyklų klasėms iš visos Lietuvos;   
 • Tarpkultūrinių jaunimo mainų, kitų tarptautinių projektų organizavimas;
 • Teatro studija;
 • Dalyvavimas Europos Savanoriškos tarnybos programoje;
 • Savanorių klubo veikla;
 • Proginių švenčių bei tradicinių „Babilono“ renginių organizavimas;
 • Seminarai mokytojams, jaunimo bei kultūros darbuotojams.
Jaunimo centras „Būk savas“
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Jaunimo užimtumo organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos
Mažeikių r.
Adresas: Mažoji g. 1a, Seda, LT-89379 Mažeikių raj.
Telefonas: 8 699 58379
E. paštas: buksavas@gmail.com

Jaunimo centras „Būk savas“ yra nepelno siekiantis, iniciatyvus, aktyvus, atviras, ieškantis naujovių, demokratiškas jaunimo centras. Mūsų tikslas - telkti ir ugdyti jaunimą siekiant užtikrinti jo užimtumą bei savirealizaciją. Mes skatiname prasmingas ir visuomenei naudingas jaunuolių veiklas. Jaunimo centre jaunimas vykdydamas visuomenei naudingas veiklas neformaliai mokosi bendradarbiavimo, vadybos, pilietiškumo, tolerancijos,socialinio aktyvumo. Jaunimo centras „Būk savas“ organizuoja jaunimui skirtus mokymus, socialines akcijas, rengiame įvairius renginius.

Jaunimo centras „Po laiptais” (NVO)
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Kupiškio r.
Adresas: Gedimino 7 Kupiškis
Telefonas: 8 625 22161
Jaunimo centras-klubas „Geras“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Jurbarko r.
Adresas: Algirdo g. 9, Jurbarkas
Telefonas: 8 685 71555
E. paštas: klubasgeras@gmail.com
Jaunimo darbo centras
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Telšių r.
Adresas: S. Daukanto g. 64, Telšiai
Telefonas: (8 ~444) 60683
E. paštas: jdc.telsiai@ldb.lt
Interneto svetainė: http://www.ldb.lt/jaunimui

Jaunimo darbo centras yra Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padalinys, padedantis jaunimui orientuotis socialinėje aplinkoje ir darbo rinkoje, savarankiškai spręsti savo užimtumo problemas.  Pagrindinis Jaunimo darbo centro tikslaspadėti jaunimui greičiau integruotis į darbo rinką.

Jaunimo erdvė
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Radviliškio r.
Adresas: Radvilų g. 17, Radviliškis
Telefonas: 8 422 60030

Tai atviras jaunimo centras, kuriame laukiamas 14 – 29 metų jaunimas. Vykdome įvairias veiklas, inicijuojame ir įgyvendiname projektus.

Jaunimo grupė „Šešupės vaikai"
Veiklos sritys: Gamtosaugos organizacijos, Jaunimo užimtumo organizacijos
Marijampolės
Telefonas: 8 621 10 272

Organizuojame žygius Šešupe, Šešupės valymo akcijas bei kitus renginius, naudingus  miestui. Konsultuojame dėl renginių organizavimo, padedame organizuoti renginius, kurie susiję su Šešupe.

Jaunimo ir moksleivių organizacija „Idėja“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Elektrėnų
Adresas: Elektrinės g. 8, Elektrėnai
Telefonas: +37065592393
Jaunimo klubas ,,Largo“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Kazlų Rūdos
Adresas: Kazliškių km., Kazlų Rūdos sav.
Telefonas: 8-616-32892
E. paštas: largo@largo.lt

Largo – asociacija, vienijanti Lietuvos muzikuojantį jaunimą. Veiklos pobūdis ir siekiai: plėstis, įtraukiant kuo daugiau veiklaus jaunimo ir kuo plačiau skleisti muziką.

Jaunimo klubas ,,Regilda"
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Biržų r.
Adresas: Vytauto g. 88, Biržai
Telefonas: 861875096
Jaunimo klubas „Ėjimas“
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Religinės organizacijos
Utenos r.
Adresas: Paupio g. 1, Utena
Telefonas: 8 389 73054
E. paštas: asapokosg@utena.lm.lt

Katalikiškos ideologijos klubas. Didelį dėmesį skiria moksleivių teatrui. Organizuoja gimnazistų teatrų festivalį.

Jaunimo klubas „Visiems“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Alytaus m.
Adresas: Lelijų g. 133, Alytus
Telefonas: 868292898
E. paštas: vilija21@hotmail.com
Jaunimo kultūrinė organizacija „Kultūros raktas"
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Klaipėdos m.
Telefonas: +370 656 33768
Interneto svetainė: http://kulturosraktas.blogas.lt
Jaunimo kūrybos ir sporto centras
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Šakių r.
Adresas: Šaulių g. 4/23, Šakiai
Telefonas: (8 345) 60187
E. paštas: jksc@takas.lt
Jaunimo laisvalaikio klubas „i-17“
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Laisvalaikio organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Žukausko g. 17, Vilnius
Telefonas: 8 672 14422
E. paštas: info@i-17.lt
Interneto svetainė: http://www.i-17.lt

Klubas skirtas moksleiviams. Klube veikia 6 erdvės:

 • laisvo laiko (arbatos gėrimas, pasiplepėjimai su draugais, stalo žaidimai);
 • kūrybinės pamokų ruošos;
 • pokalbių erdvė;
 • judesio;
 • menų;
 • diskotekų ir teminių vakarų.

Klubas „i-17“ veikia kasdien nuo pat 15h ir net iki 19h nuo pirmadienio iki penktadienio.

Tai geriausia vieta Tau ir Tavo draugui!

Ateik, išbandyk, įsitikink!

Jaunimo muzikos grupė „Be stabdžių“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Tauragės r.
Telefonas: 8 630 72 115
Jaunimo muzikos klubas „Rockmergė"
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Ukmergės r.
Adresas: Kauno g. 16A, Ukmergė
Telefonas: 8 603 85393
Faksas: (8 340) 61452
E. paštas: rockmerge@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.rockmerge.lt
ROCKMERGĖ – tai klubas, vienijantis žmones, kurie yra neabejingi muzikai.
Muzikai visuose jos pavidaluose! Nuo pat savo pradžios, klubas siekė padėt žmonėms eit jų pasirinktu keliu. Ir štai dabar ROCKMERGĖ vėl atgimsta! Atgimsta, kad galėtų tęsti tradicija ir gyvenimo būdu virstančią savo veiklą.
Jaunimo organizacija ,,Darbas“ Pasvalio skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Vytauto Didžiojo a.8, Pasvalys
Telefonas: 8 624 42 502
Interneto svetainė: www.jod.lt
Jaunimo organizacija ,,Nestabdyk“
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Akmenės r.
Adresas: Ventos g. 13, Akmenės r.
Telefonas: 842539211
E. paštas: eleciob@gmail.com
Jaunimo organizacija „DARBAS“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Tauragės r.
Telefonas: 8 673 73 197
Jaunimo organizacija „DARBAS“ (JOD), Širvintų skyrius
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Širvintų r.
Adresas: I.Šeiniaus g. 10, Širvintos
Telefonas: 8 671 26296, 8 625 11891
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir regionuose. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija „Jaunieji lyderiai“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Socialinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Antanavos g. 10-6
Telefonas: +37068788068
Interneto svetainė: www.jaunieji-lyderiai.lt

Jaunimo organizacija „Jaunieji lyderiai“, ne pelno siekianti organizacija, kurios vienas iš tikslų ugdyti jaunų žmonių iniciatyvumą, kūrybingumą, kultūringą, harmoningą, sveiką gyvenseną, bendradarbiavimo bei lyderystės įgūdžius, gebėjimą pačiam atsinaujinti ir keistis.

Jaunimo organizacija „Labirintas"
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Plungės r.
Adresas: Vytauto g. 6-6, LT-90123, Plungė
Telefonas: 8 613 31319
Jaunimo organizacija „Savanorių pajėgos“
Veiklos sritis: Savanoriškos veiklos organizacijos
Elektrėnų
Adresas: Elektrinės g. 8, Elektrėnai
Telefonas: +37067858739

Pagrindinė veikla – savanorystė. Skatina jaunimą prisidėti prie savanoriškos veiklos bei inicijuoja įvairias savanorystės akcijas ir projektus, ugdo jauno žmogaus pilietiškumą. Ketiname priimti savanorius iš visos Lietuvos ir užsienio šalių, taip pat suteikia savo organizacijos savanoriams galimybę vykti savanoriauti į kitus miestus ir šalis.

Jaunimo organizacija „Savas“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Visagino
Adresas: Festivalio g. 7, Visaginas
Telefonas: 8-386-34186
Faksas: 8-386-34186
E. paštas: vpm@vpm.lt
Interneto svetainė: http://www.vpm.lt/savas/
Jaunimo organizacija DARBAS
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Vilniaus r.
Adresas: Gedimino pr. 10, LT-01103 Vilnius
Telefonas: +37052107152
Interneto svetainė: www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

2006 m. virtualioje erdvėje įdiegta užduočių valdymo sistema (UVS), kuri užtikrina galimybę visiems nariams efektyviai dalyvauti organizacijos veikloje, būti išgirstiems, demokratiškai reikšti savo nuomonę bei aktyviai bendrauti. Per kelerius metus Jaunimo organizacija DARBAS pasiekė, kad jaunimo politikos problemos būtų įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Organizacija turi daug partnerių visoje Europoje (Ispanijoje, Kipre, Prancūzijoje, Italijoje, Čekijoje, San Marine) - 2007 m. JOD iniciatyva buvo įsteigta Youth Democrats for Europe (YDE) asociacija, kurios misija - atstovauti Europos šalių jaunimo politiką.

2010 m. balandžio 17d. JOD tapo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) stebėtoja, o 2011 m. pavasarį LiJOT nare. Nuo 2011 m. gegužės mėnesio iki šiol mokymus skyrių nariams veda mokymų vadovė 4 temomis: komandos formavimas, viešieji ryšiai, projektų rašymas bei oratorystė. Šiuo metu JOD UVS'e praktiškai visas funkcijas, susijusias su organizacijos veikla bei dokumentais galima atlikti sistemoje. UVS funkcijas gali atlikti ne tik skyrių pirmininkai.

Jaunimo organizacija DARBAS
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Elektrėnų
Adresas: Trakų g. 7, Vievis
Telefonas: 860872665
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Ankštoji g. 3, Vilnius
Telefonas: (8-5) 210 7152
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt/

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Anykščių r.
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS Telšių skyrius
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Telšių r.
Adresas: Aukštoji g. 3, Telšiai
Telefonas: 8 ~ 623 11153
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Alytus
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Alytaus m.
Adresas: Jaunimo g,3 Alytus
Telefonas: 8695 50785
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Jonava
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Chemikų g.136, Jonava
Telefonas: 8-678-05101
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją. Vienu iš svarbiausių JOD ilgalaikių tikslų yra užtikrinti glaudžius ryšius tarp organizacijos ir jos narių. JOD siekia, kad organizacijos nariai galėtų realizuoti savo poreikius ir visuomeninė veikla jiems taptų papildomu motyvu siekiant profesinės karjeros.

Jaunimo organizacija DARBAS, Kaunas
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Kauno m.
Telefonas: 8 624 96728, 8 600 18823
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Kazlų Rūda
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Kazlų Rūdos
Adresas: Mindaugo g. 23, Kazlų Rūda
Telefonas: 8 692 38672
E. paštas: info@jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Kelmė
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Kelmės r.
Adresas: Vytauto Didžiojo g. 86, Kelmė
Telefonas: 869362381
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Klaipėda
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Klaipėdos m.
Adresas: Daržų g. 1A, 91246 Klaipėda
Telefonas: +370 63603397
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir regionuose. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Kretinga
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Kretingos r.
Adresas: J.K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga
Telefonas: 8 673 35532
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt
Jaunimo organizacija DARBAS, Kupiškis
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Kupiškio r.
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Lazdijai
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Lazdijų r.
Adresas: Lazdijai, Vilniaus g. 55
Telefonas: 8 646 81372
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir regionuose. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Marijampolė
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Marijampolės
Adresas: Bažnyčios g. 19, Marijampolė
Telefonas: 8 600 17 899
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Molėtai
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Molėtų r.
Adresas: Cvirkos g. 16, Molėtai
Telefonas: 8 60374401
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Pagėgiai
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Pagėgių
Telefonas: 8-642-37225
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Panevėžys
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Vasario 16-osios g. 8, LT-35174 Panevėžys
Telefonas: 8 639 94770
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir rajonuose. Tai suteikia galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Panevėžys
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Panevėžio r.
Adresas: Staniūnų g. 66, Panevėžys
Telefonas: 8 648 99324
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Plungė
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Plungės r.
Adresas: Telšių g. 3, Plungė
Telefonas: 8 676 98342
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Radviliškis
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Radviliškio r.
Adresas: Gražinos g. 8 Radviliškis
Telefonas: 8 677 40 473
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir regionuose. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Raseiniai
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Raseinių r.
Adresas: Sporto 16, Raseiniai
Telefonas: (8~ 600) 24 227
E. paštas: pirmininkas@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Šiauliai
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Aušros al. 64, Šiauliai
Telefonas: 860 861 754
E. paštas: gita2252@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir rajonuose. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Švenčionėliai
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Švenčionių r.
Telefonas: 8-695-82165
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Varėna
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Varėnos r.
Adresas: Vasario 16-osios g. 5, Varėna
Telefonas: 861150443
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacija DARBAS, Zarasai
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Zarasų r.
Telefonas: 868493963
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo organizacijos DARBAS Šilutės skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Šilutės r.
Adresas: Lietuvininkų g. 6, Šilutė
Telefonas: 863922394

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir regionuose. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo pilietiškumo ugdymo klubas „Draugystė“
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Pilietinės organizacijos
Kelmės r.
Adresas: Kalnų g. 54, Kelmė
Telefonas: (8 427) 52086 , 8 687 29180
Jaunimo regbio klubas „Lūšis“
Veiklos sritis: Sporto organizacijos
Jurbarko r.
Adresas: Viešvilė, Jurbarko rajonas
Telefonas: 8 447 71755
E. paštas: alksnys@jktv.lt
Jaunimo sceninės raiškos grupė
Veiklos sritis: Laisvalaikio organizacijos
Širvintų r.
Telefonas: 8 698 07498
E. paštas: anciunai@yahoo.com
Jaunimo skatinimo fondas
Veiklos sritys: Kitos organizacijos, Verslo klubai
Klaipėdos m.
Adresas: I.Simonaitytės g. 24, Klaipėda
Telefonas: +370 630 44828
E. paštas: info@jsf.lt
Interneto svetainė: http://www.jsf.lt

Fondo uždaviniai – tenkinti Fondo narių poreikius ir uždavinius verslo srityse. Fondo veiklos rūšys:

• jauno žmogaus verslumo skatinimas;
• planuoti, organizuoti, rengti ir kontroliuoti jaunimo įgyvendinamus projektus;
• organizuoti ar rengti verslo, meno ar sporto konferencijas bei seminarus aktualiais klausimais fondo tikslams pasiekti.

Jaunimo sodas
Veiklos sritis: Laisvalaikio organizacijos
Trakų r.
Adresas: Trakų g. 50, Senieji Trakai
Telefonas: 8 676 83 582
Jaunimo teatrinio meno ugdymo klubas „Mes“
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Laisvalaikio organizacijos
Kretingos r.
Adresas: Savanorių g. 54-5, LT-97113 Kretinga
Telefonas: (8 445) 54309 , 8 683 96423, 8 606 86044

Klubas buria teatro veikla besidomintį jaunimą nuo 14 metų, ugdo jo teatrinę saviraišką. Ieško jaunųjų talentų, aktyviai bendradarbiauja su jais, skatina ir remia jų kūrybą. Bendradarbiauja su respublikos ir užsienio jaunimo klubais, jaunimo teatrais. Rengia susitikimus su įdomiais krašto žmonėmis, susirinkimus, įvairius masinius renginius. Organizuoja įvairius kultūrinius ir švietimo renginius (seminarus, festivalius, konferencijas, parodas ir kt.). Rengia išvykas, žygius, organizuoja klubo narių vasaros stovyklas.

Jaunimo turizmo ir aktyvaus laisvalaikio klubas „Klajūnas“
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Jaunimo užimtumo organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Sporto organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: A.Jakšto g. 1 (IV aukštas), Panevėžys
Telefonas: 8 674 14017
E. paštas: info@klajunas.eu
Interneto svetainė: www.klajunas.eu

Klubo tikslai ir uždaviniai yra:

 • plėtoti turizmą kaip aktyvaus poilsio, žmogaus rekreacinių poreikių tenkinimo priemonę, skiriant prioritetą aktyvioms keliavimo formoms, padedančioms ugdyti sveiką, ištvermingą, aukštos dorovinės kultūros žmogų;
 • propaguoti įvairias sporto šakas, rengti turizmo technikos komandas, organizuoti jų sportinį darbą;
 • organizuoti keliones, ekspedicijas, žygius, varžybas, sąskrydžius, stovyklas bei kitus turistinius, sportinius, pramoginius bei masinius sveikatingumo renginius;  
 • koordinuoti savo narių veiklą;  
 • padėti klubo nariams ginant jų teises, profesinius, ekonominius bei socialinius interesus, atstovauti klubo narių interesus valstybinėse, savivaldybės ir kitose institucijose bei organizacijose;
 • organizuoti aktyvų laisvalaikio leidimą gyventojų tarpe; 
 • sudaryti sąlygas jaunimui užsiimti sportine ir turistine veikla.
Jaunųjų ateitininkų Šv. Trejybės kuopa
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Raseinių r.
Adresas: Laisvės g. 11, Nemakščių mstl., Raseinių r.
Telefonas: (8~ 428) 48 344
Jaunųjų ekologų klubas „Žalioji ateitis“
Veiklos sritis: Gamtosaugos organizacijos
Visagino
Adresas: Vilties g. 16, Visaginas
Telefonas: (8 386) 33 181 , (8 386) 32 512, 8 612 02 436
E. paštas: greenfuture@yandex.ru
Jaunųjų konservatorių lyga (JKL)
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: J. Jasinskio g. 17, Vilnius, LT-01111
Telefonas: +370 5 2615736
Faksas: +370 5 2784722
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/

Jaunųjų Konservatorių lyga (JKL) yra savarankiška, savanoriška visuomeninė Lietuvos jaunimo organizacija. Tai viena iš didžiausių tokio pobūdžio organizacijų Lietuvoje ir vienintelė, kurios veikla paremta konservatizmo ideologija ir vertybėmis. Jaunųjų Konservatorių lyga organizuoja daugybę konferencijų, forumų, mokymų, seminarų, diskusijų ir kitokių renginių, kuriuose yra įgyvendinami organizacijos tikslai. Taip pat organizuojame daug susitikimų su svarbiais valstybės ir visuomenės veikėjais, aptariame Lietuvos politinę padėtį, ieškome įvairių problemų sprendimo būdų.

Jaunųjų konservatorių lyga (JKL) Šilutės filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Šilutės r.
Adresas: Lietuvininkų g. 17-402, Šilutė
Telefonas: 868529499
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/

Jaunųjų konservatorių lyga (JKL) – tai viena iš seniausių Lietuvos jaunimo organizacijų, šiuo metu vienijanti daugiau nei tūkstantį jaunų žmonių visoje Lietuvoje. Tai savarankiška, savanoriška, nevyriausybinė Lietuvos jaunimo organizacija.

Jaunųjų konservatorių lyga, Tauragės filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Tauragės r.
Adresas: Tauragė
Telefonas: 8 641 24 592
Jaunųjų konservatorių lyga, Varėnos skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Varėnos r.
Adresas: Vytauto g. 8, Varėna
Telefonas: 869181864
E. paštas: simka.w@inbox.lt
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/
Jaunųjų konservatorių lygos Anykščių filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Anykščių r.
Adresas: J. Biliūno g. 23, Anykščiai
Telefonas: 8 61040224
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/
Jaunųjų konservatorių lygos Biržų filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Biržų r.
Telefonas: 8 614 17 719, 8 628 91 497
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/
Jaunųjų konservatorių lygos Elektrėnų filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Elektrėnų
Adresas: Draugystės g. 2, Elektrėnai
Telefonas: +37064144567
Jaunųjų konservatorių lygos Jonavos filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Chemikų g.136, Jonava
Telefonas: +37063148683
E. paštas: jonavajkl@gmail.com
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/

Kad įvykdytų užsibrėžtus tikslus, skyrius rengia įvairias diskusijas, seminarus, minėjimus, mokymus, vyksta į kitų skyrių ir bendrus visos Jaunųjų Konservatorių lygos renginius, aktyviai dalyvauja politiniame savo savivaldybės ir Lietuvos gyvenime. Taip pat skyriaus nariai atstovauja savo organizacijai ir skyriui kitų organizacijų renginiuose bei veikloje.

Jaunųjų konservatorių lygos Kauno filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Savanorių pr. 214, Kaunas
Telefonas: 8 658 20038
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/
Jaunųjų konservatorių lygos Klaipėdos filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Klaipėdos m.
Adresas: Liepų g. 3, Klaipėda, LT-92138 Klaipėda
Telefonas: +370 699 86012
E. paštas: klaipeda@jkl.lt
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/

Skyrius siekia vykdyti JKL Įstatuose numatytus tikslus ir uždavinius. Propoguoti konservatizmo idėjas visuomenėje. Skatinti jaunimo pilietines iniciatyvas ir domėjimąsi politika. Analizuoti jaunimo socialines ir kultūrines problemas bei ieškoti jų sprendimo būdų. Organizuoti taikius susirinkimus ir masinius renginius. Plėtoti ryšius su jaunimo organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. Skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas bei valstybei naudingą jaunimo veiklą. Įgyvendinti JKL strategiją.

Jaunųjų konservatorių lygos Klaipėdos rajono filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Klaipėdos r.
Adresas: Žemaitės g. 20, Gargždai
Telefonas: 862460162
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/
Jaunųjų konservatorių lygos Kuršėnų filialas
Šiaulių r.
Adresas: Aušros g. 5 , Kuršėnai
Telefonas: 8 600 733 15
E. paštas: richandras@gmail.com
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/
Jaunųjų konservatorių lygos Marijampolės filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Marijampolės
Adresas: Kęstučio g. 3, Marijampolė
Telefonas: 8 605 03 977
E. paštas: marijampole@jkl.lt
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/

Jaunųjų konservatorių lyga (JKL) – tai viena iš seniausių Lietuvos jaunimo organizacijų, šiuo metu vienijanti daugiau nei tūkstantį jaunų žmonių visoje Lietuvoje. Tai savarankiška, savanoriška, nevyriausybinė Lietuvos jaunimo organizacija.

Jaunųjų konservatorių lygos Panevėžio skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Vasario 16-osios g. 8, Panevėžys
Telefonas: 861083016
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/
Jaunųjų konservatorių lygos Radviliškio filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Radviliškio r.
Telefonas: 8 684 22 639
E. paštas: r.jolantele@gmail.com
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/
Jaunųjų konservatorių lygos Šiaulių skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Aušros al. 64, Šiauliai
Telefonas: +3706473786
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/

Jaunųjų konservatorių lygos (JKL) veikla nukreipta į aktyvios ir atviros pilietinės visuomenės bei teisinės valstybės ugdymą, jaunimo skatinimą dalyvauti valstybės kūrimo, tobulinimo ir demokratizavimo darbuose, nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą su kitomis, panašia veikla užsiimančiomis organizacijomis, taip pat visuomenės įtraukimą į viešojo intereso gynimą ir saugojimą bei aktyvų dalyvavimą darant įtaką sprendimų priėmimo procesams.

Jaunųjų konservatorių lygos Trakų filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Trakų r.
Adresas: Kudirkos g. 12A, Trakai
Telefonas: 8 672 92931
E. paštas: nerijus.pn@gmail.com
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/

Kad įvykdytų užsibrėžtus tikslus, skyrius rengia įvairias diskusijas, seminarus, minėjimus, mokymus, vyksta į kitų skyrių ir bendrus visos Jaunųjų Konservatorių lygos renginius, aktyviai dalyvauja politiniame savo savivaldybės ir Lietuvos gyvenime. Taip pat skyriaus nariai atstovauja savo organizacijai ir skyriui kitų organizacijų renginiuose bei veikloje.

Jaunųjų konservatorių lygos Vilniaus filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: L.Stuokos – Gucevičiaus g. 11, LT-01122 Vilnius
E. paštas: julpau01@gmail.com
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/
Jaunųjų krikščionių demokratų organizacijos Vilniaus skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Pylimo g. 36/2, Vilnius
Telefonas: +370 610 89242
E. paštas: jkd@jkd.lt
Interneto svetainė: http://www.jkd.lt/

Jaunųjų krikščionių demokratų organizacijos (JKD) Vilniaus skyrius populiarina Vilniaus mieste Jaunųjų krikščionių demokratų vertybes: demokratiją, pagarbą individo teisėms ir laisvei, solidarumą, subsidiarumą (vietiniame lygyje kylantys iššūkiai turi būti sprendžiami kaip galima žemesniame lygyje, kadangi tik taip bus pasiektas maksimalus bet kokio veiksmo efektyvumas). Jauniesiems krikščionims demokratams svarbu, jog organizacijos nariai būtų mąstantys, atviri, neabejingi savo ir Tėvynės ateičiai.

Jaunųjų krikščionių sąjungos Kretingalės skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Klaipėdos r.
Adresas: Kretingalė
Telefonas: 8 683 17825
Jaunųjų liberalcentristų Trakų skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Trakų r.
Telefonas: 8 675 58405
Jaunųjų liberalų aljanso Alytaus skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Alytaus m.
Adresas: Vilniaus g. 22/Labdarių g.1, Vilnius
Telefonas: 8681 40329
Interneto svetainė: http://www.jla.lt
Jaunųjų liberalų aljanso Klaipėdos skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Klaipėdos m.
Adresas: H. Manto g. 12, 92131 Klaipėda
Telefonas: +370 609 12176
E. paštas: klovaite.r@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.jla.lt
Jaunųjų lyderių klubas
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Rokiškio r.
Adresas: Respublikos g. 96, Rokiškis
E. paštas: projects@lyderiai.net
Interneto svetainė: http://lyderiai.net/
Jaunųjų menininkų klubas „M-13“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Šiaulių m.
Adresas: Aušros al. 13-7, Šiauliai
Telefonas: 8 652 59280, (8 41) 520021

Klubas jungia jaunus, kuriančius, ieškančius ir įdomius 16 – 20 metų moksleivius, studentus. Narių daugumą sudaro Gegužių vidurinės mokyklos, dirbančios pagal kryptingo meninio ugdymo programą, buvę ir dabar besimokantys moksleiviai. Klubo narių kredo: „Nelauk, pradėk kurti jau šiandien!“ Jaunųjų menininkų klubo „M-13“ veikla apima dailės parodų, konkursų, meno festivalių, meninių bei pilietinių akcijų organizavimą, aktyvų dalyvavimą miesto ir šalies kultūriniame gyvenime.

Jaunųjų miško bičiulių klubas „Kadagys“
Veiklos sritis: Gamtosaugos organizacijos
Lazdijų r.
Adresas: Metelių g. 7, Seirijų miestelis, LT-67227 Lazdijų rajonas
Telefonas: 869818527
Jaunųjų tautininkų organizacija
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Laisvės al. 99 – 13, LT - 44291 Kaunas
Telefonas: 8 647 03453
Jaunųjų žurnalistų klubas „Garlekys“
Veiklos sritis: Laisvalaikio organizacijos
Kauno r.
Adresas: S. Lozoraičio 13, Garliava, Garliavos sen. Kauno r.
Telefonas: 8~689-64626
E. paštas: asta@artexpo.lt
Jonavos jaunimo centras
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Chemikų g. 136, Jonava LT-55222
Telefonas: (8 349) 47516
Faksas: (8 349) 47516
E. paštas: JJCentras@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.jjcentras.blogas.lt/

Pagrindinis Jonavos jaunimo centro tikslas – telkti ir ugdyti jaunimą, siekiant užtikrinti jo užimtumą bei savirealizaciją, skatinant prasmingas ir visuomenei naudingas veiklas. Jonavos jaunimo centre rasite:

 • nemokamą vietą saviraiškai (šokiams, muzikuoti ir t.t.);   
 • futbolo ir teniso stalus;   
 • TV, namų kino sistemą, projektorių;   
 • mini virtuvėlę, kurioje galėsi iškepti blyną, užkąsti, išgerti kavos ar arbatos; 
 • nemokamą bevielį internetą;   
 • informacijos apie jaunimo veiklas ir užimtumo galimybes;   
 • stalą ir kėdes posėdžiams, debatams, susitikimams;   
 • minkštą kampą ir stalo žaidimus; 
 • kolegą, draugą, kompanioną.
Jonavos liberalus jaunimas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Jonavos r.
Telefonas: +37062812327
E. paštas: medajakaite@gmail.com
Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Jonavos r.
Adresas: Chemikų g. 136, Jonava LT-55222
Telefonas: 8-678-64509
E. paštas: jonasbiuras@gmail.com

Ką veikia JonAS?

 • atstovavimas/dalyvavimas Jonavos rajono savivaldybės komisijose, jaunimo reikalų taryboje;
 • dalyvavimas Lietuvos jaunimo reikalų tarybos (LiJOT) vykdomose veiklose;
 • regioninės politikos plėtra ir „Apskritųjų stalų“ bendradarbiavimas;
 • vykdomi jaunimo organizacijų poreikių ir situacijos tyrimai;
 • seminarai, mokymai, susitikimai;
 • jaunimo konferencijos/diskusijos/debatai;
 • tarptautiniai jaunimo mainai;
 • jaunimo organizacijų mugės atstovavimas/dalyvavimas Jonavos rajono savivaldybės komisijose, jaunimo reikalų taryboje;
 • Jonavos „Apskritasis stalas“ į Jonavos rajono jaunimo reikalų tarybą deleguoja keturis asmenis, o likusius keturis – Jonavos rajono savivaldybė. Pagrindiniai jaunimo reikalų tarybos tikslai: bendradarbiaujant su Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;
 • koordinuoti Jonavos rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
 • užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Jonavos rajono savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
 • stiprinti bendradarbiavimą tarp Jonavos rajono savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų, verslo sektoriumi.
Jonavos Sporto Savanoriai
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Kultūrinės organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Sporto organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Žeimių g. 17, Jonava
Telefonas: +3706 06 34450
Interneto svetainė: www.savanoriai.jkksc.lt

Jonavos sporto savanoriai – organizacija, kuri gimė Jonavos mieste. Ši organizacija vienija žmones mylinčius sportą, aktyvų laisvalaikį bei sveiką gyvenimo būdą, žmones, kurie nori įgauti įvairios patirties, tobulėti, taip pat keisti nuomonę apie savanorystę! Esame įkurti Jonavos Kūno kultūros ir sporto centro iniciatyva, aktyviai gausėjant renginiams Jonavoje. Jonavos Sporto Savanoriai padeda organizuoti ir įgyvendinti sporto renginius, šventes visoje Jonavoje! Manome, kad galime ir mokame, visada stengiamės tobulėti ir įgauti kuo daugiau renginių organizavimo patirties! Manome, kad kiekvieno renginio puošmena – pavargę, tačiau visada laimingi savanorių veidai!

Joniškio parapijos Šv. Martinijono jaunimo centras
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Joniškio r.
Adresas: Bažnyčios g. 2, Joniškis
Telefonas: 8 629 58 907
Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Joniškio r.
Telefonas: 862429750
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Joniškio r.
Adresas: Žemaičių g. 9, Joniškis
Telefonas: 8 426 52388
E. paštas: vic@jvic.lt
Interneto svetainė: www.jvic.lt, www.visitjoniskis.lt

Vykdydamas savo veiklas Joniškio TVIC plėtoja turizmo ir verslo sektorių bei didina miesto patrauklumą ne tik turistams, bet ir potencialiems investuotojams, bei pristato Joniškį kaip patrauklų miestą.

Veikla trumpai:

 • Turizmo srityje yra pristatomi rajono ir šalies turizmo rekreaciniai ištekliai, turizmo paslaugos.
 • Verslo srityje teikiamos konsultacijos, pagalba pradedant ir plečiant verslą, vykdomi sklaidos renginiai, seminarai, reklama.
 • Kaip ir kasmet, didelis darbuotojų dėmesys skiriamas jaunimo verslumui ir užimtumui skatinti, verslumo praktiniams įgūdžiams formuoti.
 • Siekiant didinti Joniškio TVIC žinomumą jaunimo tarpe, buvo organizuoti informaciniai renginiai, kuriuose buvo pristatomi Joniškio turizmo ištekliai, turistinių maršrutų sudarymo metodika, pristatoma Joniškio ir Lietuvos verslo aplinka, situacija, dalyvauta „Karjeros dienoje“, kartu su Joniškio verslininkų asociacijos nariais suorganizuota diskusija su LPK pirmininku R. Dargiu.
 • Bendradarbiaujama su mokyklomis, kultūros įstaigomis, jaunimo centrais, NVO, kaimo bendruomenėmis.
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Joniškio r.
Adresas: Žemaičių g. 9, Joniškis
Telefonas: 8 426 52388
E. paštas: vic@jvic.lt
Interneto svetainė: www.jvic.lt, www.visitjoniskis.lt

Vykdydamas savo veiklas Joniškio TVIC plėtoja turizmo ir verslo sektorių bei didina miesto patrauklumą ne tik turistams, bet ir potencialiems investuotojams, bei pristato Joniškį kaip patrauklų miestą. Veikla trumpai:

 • Turizmo srityje yra pristatomi rajono ir šalies turizmo rekreaciniai ištekliai, turizmo paslaugos.
 • Verslo srityje teikiamos konsultacijos, pagalba pradedant ir plečiant verslą, vykdomi sklaidos renginiai, seminarai, reklama.
 • Kaip ir kasmet, didelis darbuotojų dėmesys skiriamas jaunimo verslumui ir užimtumui skatinti, verslumo praktiniams įgūdžiams formuoti.
 • Siekiant didinti Joniškio TVIC žinomumą jaunimo tarpe, buvo organizuoti informaciniai renginiai, kuriuose buvo pristatomi Joniškio turizmo ištekliai, turistinių maršrutų sudarymo metodika, pristatoma Joniškio ir Lietuvos verslo aplinka, situacija, dalyvauta „Karjeros dienoje“, kartu su Joniškio verslininkų asociacijos nariais suorganizuota diskusija su LPK pirmininku R. Dargiu.
 • Bendradarbiaujama su mokyklomis, kultūros įstaigomis, jaunimo centrais,NVO, kaimo bendruomenėmis.
Juknaičių jaunimo klubas
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Šilutės r.
Adresas: Juknaičiai, Šilutės r.
Telefonas: 869054711
Faksas:
E. paštas: jjklubas@gmail.com

Visuomeninė organizacija organizuojanti jaunimo užimtumo ir profesinio orientavimo veiklą. Padeda pagalbos prašantiems seniems, sergantiems, skurstantiems, neįgaliems vietos žmonėms spręsti buitines problemas, integruotis į šviečiamąją, kultūrinę, aplinkosauginę, sportinę bendruomenės veiklą.

Junior Chamber International Lietuva
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Verslo klubai
Kauno m.
Adresas: Kauno m. J. Žemgulio g. 5-8
Telefonas: (8 5) 2639542
E. paštas: info@jcikaunas.lt
Interneto svetainė: http://www.jcikaunas.lt
Juozo Zeziulevičiaus labdaros ir paramos fondas
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Ukmergės r.
Adresas: Pašilės g. 8-8
Telefonas: 860225397
E. paštas: jzfondas@jzfondas.eu

Ypatingas dėmesys skiriamas jaunimo, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų užimtumui. Jis skatinamas organizuojant sportinius, meninius, kultūrinius bei pilietiškumą skatinančius renginius, vykdant edukacines stovyklas, įgyvendinant neformalaus švietimo programas.  

Fondas remia ir organizuoja paramą ligoniams, neįgaliesiems, pagyvenusiems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, socialiai remtiniems žmonėms, gabiems moksleiviams ir studentams, perspektyviems sportininkams ir gyvūnų globos organizacijoms.
Fondas siekia stiprinti ekologinį sąmoningumą, organizuodamas švietėjiškus renginius, savanoriškas talkas bei įgyvendindamas ekologinę aplinkos būklę gerinančius projektus.

Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Jurbarko r.
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarkas
Telefonas: 864745270
E. paštas: jurbarkojos@gmail.com
Jurbarko liberalus jaunimas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Jurbarko r.
Adresas: Sodų g. Raudonės sen. Jurbarko r. sav
Jurbarko rajono jaunimo iniciatyvos centras
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Jurbarko r.
Adresas: M. Valančiaus g. 1, Jurbarkas
Telefonas: 861147028
Jurdaičių jaunimo klubas
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Joniškio r.
Telefonas: +370 616 59089
Jūrės miestelio neformali jaunimo grupė
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kazlų Rūdos
Adresas: Sodų g. 39A, Jūrės mstl., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos savivaldybė
Telefonas: 8 626 23658
Jūrų skautai
Veiklos sritys: Neformalaus ugdymo organizacijos, Pilietinės organizacijos
Raseinių r.
Adresas: Rimkiškių k., Viduklės sen.
Telefonas: (8~ 428) 48 344
E. paštas: vysnegida@gmail.com

Lietuvos skautija yra visuomeninė, laisvanoriška, nepolitinė organizacija, veikianti pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir metodą. Ji atvira Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religijos, lyties ar visuomeninės padėties. Lietuvos skautijos tikslas – ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos. Lietuvos skautija yra Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (World Organization of the Scout Movement) nacionalinė narė.
Pasaulio skautų judėjimo organizacija yra tarptautinė, nepolitinė ir susideda iš pripažintų nacionalinių skautų organizacijų. Pasaulyje yra daugiau nei 28 milijonai skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusių, 216 šalių ir vietovių. Tai didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje Lietuvos skautija yra didžiausia skautus vienijanti organizacija Lietuvoje. Ji vienija per 2000 skautų visuose Lietuvos regionuose.

Jūrų skautų flotilės organizacija
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Tauragės r.
Adresas: Tauragė
Telefonas: 8 657 98446
E. paštas: Tsaltinis@takas.lt
Juventus
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Pasvalio r.
Adresas: Ąžuolyno a. 3, Pumpėnai, Pasvalio raj.
Telefonas: 8 613 48 338
Kaimo bendruomenės „Gynėvė“ aktyvaus jaunimo grupė
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Raseinių r.
Adresas: Plikių k. Ariogalos sen. Raseinių raj.
Telefonas: (8~ 682) 24218
E. paštas: idejuupe@gmail.com
Kaišiadorių rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Kaišiadorių r.
Adresas: Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys
Telefonas: 8 689 67150
E. paštas: dan.justas@gmail.com

Organizacijos tikslas – skatinti jaunimo iniciatyvas, atstovauti rajono jaunimo organizacijų interesams, organizuoti mokymus bei kitus renginius atsižvelgiant į jaunimo poreikius.

Kaišiadorių rajono liberalus jaunimas
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Moksleiviškos organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Pilietinės organizacijos, Politinės organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Studentiškos organizacijos
Kaišiadorių r.
Telefonas: +37068545519

Kaišiadorių rajono liberalus jaunimas - tai išskirtinė ir vienintelė tokia nuostabi ir nepakartojama liberalias idėjas palaikanti organizacija visame Kaišiadorių rajone. Mūsų tikslas ne tik skleisti liberalizmą savo regione ar organizuoti įvairiausius renginius, bet ir plėtoti jaunimo pilietiškumą, sąmoningumą ir skatinti jų užimtą neformalia, savanoriška veikla. Jei laisvalaikiu norėtum nuveikti ką nors naudingo, sužinoti daugybės naujų dalykų ir susirasti liberalių draugų iš visos Lietuvos, tuomet nieko nelauk ir ateik pas mus!

Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centras
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Kaišiadorių r.
Adresas: Birutės g. 9, Kaišiadorys
Telefonas: (8 346) 60 999
E. paštas: jaunimo.c@ks.lcn.lt
Interneto svetainė: http://kvjk.lt/

Centro darbuotojai lanko parapijas, padeda organizuoti renginius, Kaišiadorių vyskupijos jaunimo dienas, konsultuoja jaunimo vadovus, plėtoja partnerystės ryšius su Vokietijos Magdeburgo vyskupijos jaunimo sielovados skyriumi, inicijuoja ir plėtoja jaunimo centrų tinklą dekanatuose ir parapijose, stiprina bendradarbiavimą su kitomis vyskupijoje veikiančiomis ir pastoracijos srityje dirbančiomis institucijomis.

Kalnelio Gražionių vaikų ir jaunimo užimtumo centras
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Radviliškio r.
Adresas: Taikos g. 6, Kalnelio Gražionių k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav.
Telefonas: 8 650 85 323
Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo kuopa
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Šilalės r.
Adresas: Varnių g. 22, Klatinėnai, LT-75451 Šilalės r.
Telefonas: 864723797
E. paštas: buivyda@gmail.com
Kalvarijos Juozo Balkaus skautų draugovė
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Kalvarijos
Adresas: Laisvės g. 17, LT-69206 Kalvarija
Telefonas: 8 621 44975

Kalvarijos Juozo Balkaus skautų draugovė vykdo projektus, socialinę ir prevencinę veiklą, organizuoja stovyklas, renginius, vaikų ir jaunimo laisvalaikį, atstovauja ir gina organizacijos jaunimo interesus valstybės ir savivaldybės įstaigose, įmonėse, organizacijose.

Kalvarijos liberalus jaunimas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Kalvarijos
Telefonas: +37065319852
E. paštas: xxkarolex@gmail.com
Kalvarijos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Kalvarijos
Adresas: Laisvės g. 17, Kalvarija
Telefonas: 8 691 78726

Organizacija bendrai veiklai buria Kalvarijos savivaldybėje veikiančias jaunimo organizacijas, skatina jaunimo pilietinį aktyvumą, stiprina jo organizuotumą ir įtaką visuomenėje, atstovauja ir gina visuomenėje bei valdžios institucijose jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų interesams, dalyvauja formuojant, tobulinant ir įgyvendinant Kalvarijos savivaldybės jaunimo politiką.

Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos Caritas
Veiklos sritys: Savanoriškos veiklos organizacijos, Socialinės organizacijos
Kalvarijos
Adresas: Ugniagesių g. 18, LT-69206 Kalvarija
Telefonas: 8 621 44 975

Caritas vienija savanorius socialinei veiklai vykdyti ir plėtoti, dalija paramą maisto produktais, vykdant ES Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programą, organizuoja renginius, akcijas, atstovaudami vargstančiųjų interesams, bendradarbiauja su kitais Caritas skyriais, NVO ir vyriausybinėmis struktūromis, ieškodami finansavimo šaltinių socialiniams projektams vykdyti.

Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas „Arka“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kalvarijos
Adresas: Laisvės g. 17, Kalvarija
Telefonas: 8 691 78726

Klubas organizuoja vaikų ir jaunimo laisvalaikį, renginius, vykdo projektus, dalyvauja kitų organizacijų organizuojamuose renginiuose, susirinkimuose, atstovauja vaikams ir jaunimui valstybinėse ir savivaldos institucijose, gina jų teises ir interesus šiose institucijose.

Karklėnų k. bendruomenės jaunimo grupė „Draugystė“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kelmės r.
Adresas: Malūno g. 2, Karklėnai, Kelmės r.
Telefonas: 8 622 84579
Kartenos jaunieji maltiečiai
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Kretingos r.
Adresas: Mokyklos g. 16, LT-97340 Kartena
Telefonas: (8 445) 47141
E. paštas: vida.mopt@gmail.com
Kastu International
Veiklos sritis: Švietimo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Gedimino pr. 28/2, LT-2600 Vilnius
Telefonas: +370 622 65562
E. paštas: info@kastu.lt
Interneto svetainė: http://www.kastu.lt

Kastu International – tai organizacija, kuri buvo įkurta tam, kad padėtų žmonėms realizuoti savo troškimus įgyti aukštąjį išsilavinimą užsienyje. Joje dirba draugiškas ir atsakingas kolektyvas, kuris supranta, su kokiomis kliūtimis ar nesklandumais gali susidurti žmogus, ketinantis studijuoti užsienyje. Būtent todėl Kastu International konsultantai, ne tik suteiks jums nešališką informaciją apie galimybes studijuoti norimą specialybę svetur, bet ir lydės Jus viso stojimo metu. Norime pabrėžti, kadangi mūsų organizacija yra pasirašiusi sutartis su atstovaujamomis Danijos, Nyderlandų, Škotijos ir Didžiosios Britanijos aukštosiomis mokyklomis, visos Kastu International konsultacijos Lietuvos jaunimui yra nemokamos.

Katalikiškojo jaunimo centras „Vartai"
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Vilniaus g. 11, 55181 Jonava, Lithuania
Telefonas: 8-620-77433
Katyčių neformali jaunimo grupė „Katyčių jaunimas“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Šilutės r.
Adresas: Katyčių km. Šilutės rajonas
Telefonas: 860327933
E. paštas: rimpetr@gmail.com

Organizuoja įvairius jaunimo renginius. Rengia projektus neformaliam jaunimo užimtumui organizuoti. Bendradarbiauja su kitomis jaunimo organizacijomis.

Kaulakių kaimo bendruomenės neformali jaunimo grupė „Liolingėlė“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Raseinių r.
Adresas: Liolingos g.1, Kaulakių k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav.
Telefonas: (8~ 653) 31166
E. paštas: kliuska1995@gmail.com

Veiklos sritys: pilietiškumas, kultūra, sveika gyvensena, sportas, viešieji ryšiai

Kauno Apskrities Liberalaus Jaunimo Organizacija
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Laisvės al. 65B-1
Telefonas: 861549163

Kauno liberalus jaunimas – tai jokiai politinei partijai nepriklausanti, liberaliai mąstančius žmones jungianti organizacija. Kauno liberalaus jaunimo susirinkimai vyksta kiekvieną antradienį, 18 valandą. Per susirinkimus diskutuojame aktualiomis temomis, aptariame būsimus renginius/akcijas/projektus, dirbame darbo grupėse.

Kauno apskrities Vytauto Didžiojo II-osios šaulių rinktinės Jonavos Justino Vareikio 11-oji kuopa
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Klaipėdos g. 15, Jonava
Telefonas: 8-622-02828
Faksas: 8-349-53298

Savanoriška, pilietinės savigynos savaveiksmė visuomenės organizacija. Lietuvos Šaulių Sąjunga yra sukarinta organizacija, integruota į Lietuvos gynybinę sistemą. Organizacija stiprina valstybės gynybinę galią, ugdo pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtojame valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikiame pagalbą policijai bei civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijoms. Drauge su kariniu mokymu šauliai plačiai vykdo tautos kultūrinimo darbą. Vyksta įvairių kursų: pirmosios medicinės pagalbos, ugniagesybos ir t.t. Šauliai nuo pat susikūrimo populiarino dainą, muziką, sportą, lietuvišką žodį, kultivuoja sporto šakas: lengvąją atletiką, kovos menus, vandens sportą.

Kauno arkivyskupijos jaunimo centras
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Vilniaus g. 7, Kaunas
Telefonas: (8 37) 322578, +370 68798265
E. paštas: info@kajc.lt
Interneto svetainė: http://www.kajc.lt
Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centras
Veiklos sritys: Kitos organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Socialinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Pramonės pr. 31, Kaunas
Telefonas: 837 452885
Faksas: 837 451575

Tai vienintelis tokio pobūdžio centras Kauno mieste, kuriame sutelktos kompleksinės paslaugos paaugliams ir jaunimui, orientuotos į psichologinę pagalbą, sveikatos stiprinimą, prevencines sveikatos paslaugas 13 – 26 m. jaunuoliams, nesvarbu prie kokios gydymo įstaigos jie būtų prisirašę, teikiamos psichologų, socialinių darbuotojų, gydytojos ginekologės, gydytojo urologo, bendruomenės slaugytojos konsultacijos. Taip pat vyksta užsiėmimai grupėse, paskaitos, diskusiniai seminarai, akcijos, renginiai, konkursai ir pan. Visos teikiamos paslaugos yra nemokamos.

Kauno jaunieji krikščionys demokratai
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Kauno r.
Telefonas: 8~685-16736
E. paštas: skaneda@takas.lt
Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Kauno m.
Adresas: Gedimino g. 33-20, Kaunas
Telefonas: 8 627 03246
E. paštas: pirmininkas@kjosas.lt
Interneto svetainė: http://www.kjosas.lt

Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (KJOSAS) yra skėtinė jaunimo organizacija, įkurta 1996 m. rugsėjo mėn. 19 d. „Apskritasis stalas“ buvo viena pirmųjų sąjungų (jaunimo regioninių tarybų), vienijančių jaunimo organizacijas miesto lygmeniu. Jaunimo organizacijų steigimosi banga, kaip ir viso Lietuvos NVO sektoriaus plėtra, sutapo su padidėjusiomis galimybėmis pritraukti finansinių išteklių iš vakarų atėjusių fondų skirtų demokratijos plėtrai rytų ir centrinėje Europoje. Sąjungos kūrėjais tapo 18 tuo metu Kauno mieste aktyviai veikiančių jaunimo organizacijų. Šiuo metu sąjunga vienija 39 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizaciją.

Vizija:
Stipriausia regioninė jaunimo organizacijų sąjunga, pripažinta jaunimo politikos dalyvė ir patikima socialinė partnerė.

Misija:
Jungdami ir atstovaudami aktyviausias Kauno jaunimo organizacijas, identifikuojame ir sprendžiame jaunimui aktualias problemas.

Kauno jaunimo žiniasklaidos centras
Veiklos sritis: Laisvalaikio organizacijos
Kauno m.
Telefonas: 8 698 10456
E. paštas: kadras@kadras.lt
Kauno kolegijos studentų atstovybė
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: Pramonės pr. 20, LT - 50468, Kaunas
Telefonas: (8 37) 40 75 56, 8 604 77814, 8 683 40048
Interneto svetainė: http://www.kksa.lt

Kauno kolegijos studentų atstovybė – visos kolegijos studentų veidas. Veidas turi daugybę išraiškų, jis – linksmas, protingas, susimąstęs, liūdnas ar susikaupęs. MES – studentų atstovybė – nuolat besikeičiantis ir vis kažkuo nustebinantis veidas. Esame linksmas, veiklus ir svarbiausia didelis bei darnus kolektyvas, kuris siekia užsibrėžtų tikslų. Mes tiek atstovaujame studentų interesams, tiek stengiamės gerinti studijų kokybę ir, žinoma, organizuojame renginius. Nestovime vietoje, nuolat judame, sukame galvas, kaip kultūrinti kolegijos studentus ir dėstytojus, atkreipti dėmesį į mums rūpimus dalykus. Mes aktyviai dalyvaujame akademiniuose ir socialiniuose kolegijos reikaluose. Esame viena didelė komanda, kuri dirba studentų labui ir jų gerovei.

Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Kauno m.
Adresas: Panerių g. 151, Kaunas
E. paštas: kkjo2007@gmail.com
Interneto svetainė: http://kkjo.weebly.com/

Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos tikslai: rūpintis neprigirdinčių ir visiškai kurčių jaunuolių integracija į visuomenę; atstovauti kurčiųjų, ypač jaunimo, interesus.

Kauno liberalus jaunimas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Kauno m.
Telefonas: +37065661020
Kauno miesto ir rajono jaunieji socialliberalai
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Kauno r.
Telefonas: 8~685-62202
Kauno nevyriausybinių organizacijų paramos centras
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Kauno r.
Adresas: Gimnazijos 4/ Šv. Gertrūdos 17, Kaunas
Telefonas: 8~37-320319, 8~ 37-320419
Faksas: 8~ 37-321270
E. paštas: info@knopc.lt
Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Kauno r.
Adresas: Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.
Telefonas: +37067474532
E. paštas: krjosas@gmail.com
Interneto svetainė: http://krjosas.lt/

Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“ tai yra savanoriška, aktyvi, nepolitinė ir ne pelno siekianti organizacija. Mes vienijame aktyviąsias Kauno rajono jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, studentų atstovybes ar neformalias grupes. Mūsų veiklos tikslas – atstovauti bendruomenėse bei valdžios institucijose Kauno rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų interesus. Skatinti jaunimo užimtumą, suteikti visapusišką pagalbą organizacijoms, plėsti bendradarbiavimą su kitomis jaunimo organizacijų sąjungomis, spręsti jaunimo problemas esančias Kauno rajone. Kviečiame naujas jaunimo ar su jaunimu dirbančias organizacijas, studentų atstovybes, mokinių tarybas prisijungti prie mūsų sąjungos. Taip pat konsultuojame norinčias įsikurti jaunimo organizacijas, padedame parengti dokumentus ir finansuojame jų įsikūrimą. Mes norime Kauno rajoną padaryti gražesnį, vieningesnį, veiklesnį !!!

Kauno technologijos universiteto studentų atstovybė (KTU SA)
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: K. Donelaičio g. 73, Kaunas
Telefonas: (8 37) 300857
Faksas: (8 37) 300962
E. paštas: info@ktusa.lt
Interneto svetainė: https://http://www.sa.ktu.edu

KTU Studentų atstovybė atstovauja Universiteto studentų interesams. Studentų atstovybę sudaro studentų susirinkimo (konferencijos) išrinkti studentai. KTU SA susideda iš aštuonių fakultetinių studentų atstovybių ir vienos centrinės atstovybės. KTU SA atstovauja studentams KTU Senate, rektorate, fakultetų tarybose ir Lietuvos studentų sąjungoje, kurioje turi itin svarų balsą.Renginiai, akcijos, projektai Tai Kaune ir visoje Lietuvoje žinomi renginiai ir festivaliai: „Dizaino dienos“, „InfoShow“, Kauno miesto studentų lyga (KMSL), studentų fakultetinių atstovybių organizuojamos fuksų stovyklos, krikštynos, kiti. Kiekvienais metais KTU SA vykdo ir dalyvauja daugybėje vietinių ir tarptautinių projektų. Tai galimybė susipažinti ir pabendrauti su Lietuvos ir užsienio universitetų studentais ar įvairių jaunimo organizacijų atstovais.

Kazlų Rūdos savivaldybės atvira jaunimo erdvė
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kazlų Rūdos
Adresas: S. Daukanto g. 19N, Kazlų Rūda
Telefonas: 866358190, 834395117
E. paštas: alvarasz@inbox.lt

Atviroji jaunimo erdvė „JėGA“ – tai atviro darbo su jaunimu principais veikianti, Kazlų Rūdos jaunimą vienijanti vieta. Atvirai jaunimo erdvei pavadinimą sugalvojo tie patys jaunuoliai, kuriems ši vieta tapo neatsiejama jų laisvalaikio ir pomėgių erdve. Žodis JėGA – Jaunime, Gal Ateisi – tai tarsi raginimas jungtis į vieną stiprų kumštį, vieną stiprią jėgą ir kartu siekti geresnio laisvalaikio praleidimo būdų, kokybiškesnių pramogų, prasmingesnių darbų. Nors atviroji jaunimo erdvė „JėGA“ veikia ganėtinai trumpai, tačiau jos veiklos kryptis išaiškėjo jau po pirmųjų susitikimų su jaunimu – tai pagalba kitiems jauniems žmonėms, kuriems trūksta motyvacijos, noro, žinių ar paramos pasiekti didesnius tikslus gyvenime

Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kazlų Rūdos
Adresas: Vytauto g. 23, Kazlų Rūda
Telefonas: +370 655 88600

Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ (toliau KRSJOS „Apskritas stalas“) pagrindinis tikslas – vienyti Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje veikiančias jaunimo organizacijas ir joms atstovauti. KRSJOS „Apskritas stalas“ apjungia 7 Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijas. Sąjungos tikslai siekti pokyčių jaunimo politikoje, kurie gerintų jaunimo organizacijų veiklos sąlygas, atstovauti jaunimui bei jaunimo organizacijoms valstybinėse institucijose, skatinti jaunimo organizacijų iniciatyvas, koordinuoti jaunimo organizacijų vienijimąsi, bendradarbiavimo, informacijos keitimosi srityse. KRSJOS „Apskritas stalas“ vykdo projektinę veiklą, aktyviai dalyvauja Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veikloje.

Kėdainių jaunimo centras „Tiltai“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kėdainių r.
Adresas: J. Basanavičiaus g. 40-13 Kėdainiai
Telefonas: 8 686 93543
E. paštas: zitaka2000@yahoo.com

Neformalus jaunimo ugdymas remiantis krikščioniškos moralės principais.

Kėdainių liberalaus jaunimo organizacija
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Kėdainių r.
Telefonas: +37069992533
E. paštas: ilgysbenas@gmail.com
Interneto svetainė: https://www.facebook.com/KedLiJo/
Kėdainių policijos centras
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kėdainių r.
Adresas: