Organizacijos

Ieškoti Lietuvos žemėlapyje
„Baltijos Vėtrungė“
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Rokantiškių g. 3, Vilnius
Telefonas: (8-5) 2678747
E. paštas: selim_baku@yahoo.com
„YFU Lietuva“
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Antakalnio g. 17, Vilnius (Vilnius Tech Park, 5 pastatas)
Telefonas: +370 671 99739
Faksas: +370 5 261 0803
E. paštas: info@yfu.lt
Interneto svetainė: http://www.yfu.lt

YFU (Youth For Understanding) – tarptautinė organizacija, vykdanti ilgalaikes mainų programas visame pasaulyje 15-18 metų moksleiviams . YFU suteikia galimybę moksleiviams išvykti metams, semestrui ar vasarai mokytis į kitą šalį, o šeimoms – priimti atvykusį moksleivį. Moksleiviai apgyvendinami priimančiosiose šeimose, eina į vietines tos šalies mokyklas ir mokosi priimančiosios šalies kalbos. Tai leidžia jiems pažinti skirtingą kultūras, tapti tolerantiškesniais bei savarankiškesniais. Šeimos, atvėrusios duris, priima naują šeimos narį iš kitos šalies, kur yra kiti papročiai ir kitas požiūris į įvairius dalykus. Jos artimiau susipažįsta su kita kultūra, įgyja naują požiūrį į kasdienį gyvenimą.

„Kino kvantas“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Kultūrinės organizacijos
Vilniaus m.

„Kino kvantas“ – jaunųjų kino kūrėjų komanda Vilniuje. Studija kuria trumpus vaidybius bei dokumentinius filmus, reklamas, vaizdo klipus, taip pat užsiima kino edukacija.

„Kitas variantas“
Veiklos sritis: Savanoriškos veiklos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Kauno g. 34, Vilnius
Telefonas: 8 678 72380
Interneto svetainė: http://www.kitasvariantas.lt

VšĮ „Kitas variantas“ – tai savanoriška organizacija, rengianti nemokamus, tęstinius lyderystės ir saviraiškos mokymus 14-19 metų moksleiviams Vilniuje ir Kaune. Neformalaus ugdymo organizacija jau septynerius metus nuosekliai stengiasi išugdyti kuo daugiau laisvų, drąsių ir nepriklausomai mąstančių asmenybių.

Mokymai tęsiasi per visus mokslo metus nuo spalio iki gegužės, paskaitas veda kūrybiški ir profesionaliai paruošti mentoriai. Grupės sudaromos iš 8-12 moksleivių, ir joms rengiami po vieną užsiėmimą kas savaitę. Paskaitų metu ugdomi tiek komandinio, tiek individualaus darbo įgūdžiai, o sezono pabaigoje moksleiviai jau įgyvendina pačių sukurtą socialinį projektą. Moksleiviams pristatome platų temų spektrą nuo laiko planavimo, viešo kalbėjimo iki projektų valdymo pagrindų, tikslų įgyvendinimo strategijos ir kt.

Organizacijoje „Kitas variantas“ yra daug savirealizacijos galimybių savanoriams – nuo moksleivių ugdymo iki programavimo, nuo žurnalistinių gebėjimų ugdymo iki personalo vadybos, nuo organizacijos reprezentavimo iki renginių organizavimo. Savanoris prisideda prie visos organizacijos kultūros puoselėjimo, tad visi jo gebėjimai, iniciatyvos ir norai yra įgyvendinami. „Kitame variante“ visada laukiami entuziastingi bei kūrybingi nariai, galintys įpūsti naujų vėjų.

„Mene“
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Aguonų 19-322, Vilnius
Telefonas: +370 652 57837
E. paštas: info@mene.cc
Interneto svetainė: http://www.mene.cc

VšĮ „Mene“ įkurta ir valdoma jaunų kultūros vadybininkų ir menininkų. Ji rengia fotografijos ir medijų meno parodas, seminarus bei leidžia teorines ir meno knygas.

„Transparency International“ Lietuvos skyrius
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Didžioji g. 5-402, LT-01128, Vilnius
Telefonas: +37052126951
E. paštas: info@transparency.lt
Interneto svetainė: www.transparency.lt

„Transparency International“ Lietuvos skyrius – nepolitinė organizacija, bendraujanti ir koordinuojanti savo veiklą tiek su vyriausybinėmis, tiek nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje. Savo veikla siekiame skaidresnės ir sąžiningesnės Lietuvos.

AIESEC Vilnius
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Saulėtekio al. 9 (II rūmai, II aukštas), Vilnius
Telefonas: (8 5) 2366 286
E. paštas: vilnius@aiesec.lt
Interneto svetainė: http://aiesec.lt/

AIESEC yra tarptautinis tinklas jauniems žmonėms, siekiantiems išnaudoti ir tobulinti savo žinias bei įgūdžius, taip prisidedant prie savų valstybių ir visuomenių vystymosi. Veikdami 107 pasaulio šalyse, mes suderiname jaunų ir iniciatyvių visuomenės narių ugdymą su sprendimais verslui. 
AIESEC nariai, kasdien glaudžiai dirbdami su verslo organizacijomis, organizuodami projektus, tarptautinę mainų stažuotėmis programą, nuolat mokydamiesi, tobulina savo praktinius įgūdžius ir teorines žinias bei ugdo tinkamą požiūrį į mus supantį pasaulį ir darbą. Visa tai po kelerių metų, praleistų organizacijoje, tampa neįkainojama patirtimi, kuri pritaikoma tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. 
AIESEC svarbiausi tikslai yra ugdyti jaunus žmones tam, kad jie būtų aktyvūs ir sąmoningi visuomenės piliečiai, kad jie būtų tikri lyderiai darbe ir visuomenėje, kad jie norėtų ir sugebėtų kurti geresnę rytdieną. 
AIESEC partneriai – verslo organizacijos – iš daugumos verslo sektorių mato AIESEC kaip būdą prisidėti prie jaunų žmonių ugdymo bei pasiekti didelį potencialą turintį jaunimą iš viso pasaulio. 
AIESEC alumni yra lyderiai savo įmonėse ir bendruomenėse – naudodamiesi sukaupta AIESEC patirtimi, įgūdžiais bei susikurta vizija ir aplink save kurdami teigiamus pokyčius.

Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: A. Jakšto g. 5, Vilnius
Telefonas: (8-5) 261 96 70, (8-686) 553 73
E. paštas: zemaiciu@gmail.com
Antakalnio atviras jaunimo centras „Žalianamis“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Kultūrinės organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Organizacijos, teikiančios paslaugas jaunimui
Vilniaus m.
Adresas: Antakalnio g. 84A, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2685845
E. paštas: zalianamis@gmail.com

Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras, vadinamas Žalianamiu – tai erdvė 14 – 29 metų jauniems žmonėms. Atviri jaunimo centrai – tai būtent jauniems žmonėms ir dėl jų veikiančios patalpos, skirtos būti, bendrauti, susipažinti, mokytis, tobulėti ir veikti. Buvimas jaunimo centre jauniems žmonėms nieko nekainuoja, nereikalauja jokios registracijos ar įsipareigojimų.

Asociacija „Aktyvus jaunimas“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Naugarduko g. 3, Vilnius
Telefonas: +37064331871
E. paštas: info@activeyouth.lt
Interneto svetainė: https://activeyouth.lt/

Asociacija „Aktyvus jaunimas“ yra ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas – jaunimo tarptautinių galimybių kūrimas bei pilietiškumo skatinimas. Dirbdami su jaunimu savo veikloje pasitelkiame neformalų ugdymą, rengiame diskusijas ir mokymus jiems aktualiomis temomis. Tuo siekiame sudominti jaunimą įsitraukti į viešojo valdymo procesus!

 

Asociacija „Jaunieji liberalcentristai"
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: T.Vrublevskio 4, LT-01100, Vilnius
Telefonas: 8-5 2120847
E. paštas: jlc.vilnius@gmail.com

Asociacija „Jaunieji liberalcentristai (JLC) yra nepriklausoma nevyriausybinė jaunimo organizacija, jungianti nuosaikiai liberalių pažiūrų jaunimą. Pagrindiniai mūsų tikslai: Remti konstitucinės demokratijos, pilietinės visuomenės ir liberalios rinkos vystymąsi. Skatinti jaunimo iniciatyvą ir aktyvų dalyvavimą politiniame procese. Propaguoti jaunimo tarpe tarpusavio supratimo, bendradarbiavimo ir tolerancijos idėjas.

Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Išganytojo g. 2/4, Vilnius
Telefonas: 8 676 390 97
Faksas: (8 5) 212 32 36
E. paštas: info@jig.lt
Interneto svetainė: http://www.jig.lt

Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ — tai nevyriausybinė jaunimo organizacija, įkurta 2004 metais.

Misija: veikti jaunų žmonių labui, tobulinant jų bendruosius gebėjimus, kuriant aplinką, palankią tobulėjimo proceso įgyvendinimui, bei stiprinant vidinį organizacijos potencialą, kurio dėka bus užtikrinta aukšta įgyvendinamos veiklos kokybė ir efektyvumas.

Vizija: „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ – tai jaunų žmonių komanda, aktyviai veikianti tiek savo, tiek kitų jaunų žmonių tobulėjimo ir įgalinimo link, savo darbo procese sukurianti dinamišką erdvę, kurioje vyksta efektyvus mokymasis.

Veiklos tikslai:
1. Tobulinti jauno žmogaus bendruosius gebėjimus.
2. Kurti aplinką, palankią jauno žmogaus tobulėjimui.
3. Stiprinti organizacijos „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ potencialą.

Asociacija „Jaunimo verslo klubas“
Veiklos sritis: Verslo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Laisves pr. 77, Vilnius
Telefonas: +370 684 14118
E. paštas: info@verslus.lt

Verslus jaunimas mūsų klube:

• gauna žinių reikalingų verslui įsteigti, plėsti;
• ugdo norimus įgūdžius, būdo savybes, susidaro savo siekiamus tikslus;
• susitinka su sėkmingais verslininkais, specialistais;
• žaidžia strateginius žaidimus;
• aptarinėja verslo literatūrą;
• kartu leidžia laisvalaikį.

Asociacija JCI Sostinė
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Verkių g. 5a-60, Vilnius
Telefonas: +370 685 00071
E. paštas: sostine@jci.lt
Interneto svetainė: http://www.jcisostine.lt

JCI Sostinė – vietinis tarptautinės jaunųjų lyderių ir verslininkų organizacijos Junior Chamber International (JCI) skyrius Vilniuje, vienijantis jaunus (18 – 40m.), verslius ir socialiai atsakingus žmones.

Ateitininkų federacija
Veiklos sritys: Kultūrinės organizacijos, Moksleiviškos organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Pilietinės organizacijos, Religinės organizacijos, Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Aušros vartų g. 12, Vilnius
Telefonas: +37069928557
Faksas: (8 373) 24025
E. paštas: af@ateitis.lt
Interneto svetainė: www.ateitis.lt

Ateitininkai siekia sudaryti palankias galimybes jaunimo saviugdai ir aktyviam dalyvavimui kultūriniame, visuomeniniame, religiniame krašto gyvenime. Ateitininkų principai – katalikiškumas, inteligentiškumas, tautiškumas, visuomeniškumas ir šeimyniškumas – apima svarbiausias asmenybės raiškos sritis, o pati organizacija yra paremta asmenišku, aktyviu bei demokratiniu narių dalyvavimu. Moksleivių ateitininkų susitikimai vyksta reguliariai, juos veda studentai. Taip pat ateitininkai organizuoja renginius moksleiviams ir studentams, rengia vaikų vasaros stovyklas.

Atviros Lietuvos Fondas
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Didžioji g. 5, Vilnius, LT 01128
Telefonas: +370 5 2685511
E. paštas: info@olf.lt
Interneto svetainė: https://olf.lt/

Atviros Lietuvos fondas ALF (atkurtas 2017) yra viena svarbiausių nevyriausybinio sektoriaus organizacijų Lietuvoje. ALF siekia kurti ir stiprinti atvirą visuomenę, o tai reiškia, kad palaiko atvirumo įvairiems požiūriams, neprieštaraujantiems žmogaus teisėms ir laisvėms, idėją, siekia stiprinti piliečių dalyvavimą formuojant politiką, vienija skirtingų politinių pažiūrų žmones, kuriuos jungia taikios ir vieningos Europos idėja. ALF turi tris pagrindines veiklos kryptis: • atsparios visuomenės skatinimas. ALF kasmet prisideda prie demokratijos festivalio “Būtent!” ir stengiasi ne tik užtikrinti aktyvų mažesnių organizacijų įsitraukimą, bet ir iškelti nepatogias temas, susijusias su socialiniais klausimais. • diskusijų apie Europą ir viešąją politiką palaikymas. ALF stengiasi padaryti teigiamą įtaką kalbant apie besikeičiančią Europą. • kitų NVO bei vietos bendruomenių palaikymas ir mokymai joms. ALF padeda aktyvioms bendruomenėms ir mažoms NVO suteikiant ekspertinę ir finansinę pagalbą bei stiprinant jų gebėjimus.

Europos jaunimo parlamentas Lietuvoje
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Žalgirio g. 97-23, LT-08218, Vilnius, Lietuva
Telefonas: (8-638) 92908
E. paštas: info@eyp.lt
Interneto svetainė: www.eyp.lt

Europos jaunimo parlamentas (EJP) skatina jaunimo nepriklausomą mąstymą ir ragina aktyviai dalyvauti viešajame valstybės gyvenime. Nuo pat EJP įkurimo jau galima skaičiuoti dešimtis tūkstančių jaunuolių, kurie dalyvavo regioninėse, nacionalinėse ir tarptautinėse sesijose. Taip pat, EJP duoda didžiulį postūmį vienijant Europą. Šiandien EJP yra viena iš didžiausių Europinių platformų, kurios veikla yra orientuota į politinius debatus, tarpkultūrinius susitikimus, politinį mokomąjį darbą ir įdėjų mainus tarp jaunų žmonių iš visos Europos. EJP susideda iš 40 Europos šalių nacionalinių komitetų t.y. organizacijų tinklo, kuriame dalyvauja tūkstančiai jaunų žmonių savanoriavimo paskatomis.

Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“
Veiklos sritis: Savanoriškos veiklos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Juozapavičiaus g. 10a, LT-09311 Vilnius
Telefonas: +370 5 2728292
E. paštas: info@saltes.net
Interneto svetainė: http://www.saltes.net
Europos studentų teisininkų asociacijos MRU filialas
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Ateities g. 20 IIIK 224 kab.
Telefonas: +37064038788
Interneto svetainė: www.elsa-lithuania.org

The European Law Students' Association yra didžiausia ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija pasaulyje, vienijanti teisės studentus ir jaunuosius teisininkus. 1997 m. ELSA gavo Jungtinių Tautų patarėjo statusą. ELSA MRU filialas Mykolo Romerio universitete įsteigtas 1999 m. ELSA rūpinasi jaunų žmonių teisiniu švietimu, organizuoja paskaitas, diskusijas, jaunųjų teisininkų konkursus, stažuotojų mainus. Organizacijoje veikia daug sričių, iš kurių populiariausios yra S&C, AA bei STEP sritys. Naujiems ELSA nariams suteikiamos galimybės iš karto aktyviai įsilieti į organizacijos veiklą.

​Europos studentų teisininkų asociacijos Vilniaus filialas
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: ​​Saulėtekio al. 9, korp. I, 106 kab., 10222 Vilnius
Telefonas: ​+370 5 2366287
Faksas: ​+370 5 2366287
E. paštas: info@elsa-vilnius.org
Interneto svetainė: ​www.elsa-lithuania.org

ELSA Vilnius – seniausias ir pats pirmasis ELSA Lietuva filialas, vienijantis Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentus bei jį baigusius jaunuosius teisininkus. ELSA Vilnius vykdo lokalinio, nacionalinio ir tarptautinio lygio veiklą, paremtą nustatytomis ELSA veiklos sritimis. Dauguma narių veikia AA ir S&C srityse, kuriose jie įtraukiami į aktyvų darbą, gauna praktinių organizacinių įgūdžių. Aktyviai vykdoma STEP veikla leidžia pajausti, ką reiškia priklausyti tarptautinei organizacijai. Studentai turi galimybę ne tik patys išvykti stažuotis į kitas valstybes, bet ir patys ieškoti stažuočių bei bendrauti su atvykstančiais į Lietuvą stažuotojais. Organizacija siekia neapsiriboti renginiais skirtais tik VU TF studentams, todėl bendradarbiauja su kitomis organizacijomis ir kasmet surengia su jomis bent kelis renginius. Pasidalink savo idėjomis, žiniomis bei iniciatyva! Junkis prie mūsų! Kreipkis į ELSA Vilnius generalinį sekretorių el.paštu: secgen@elsa-vilnius.org

YEU Lietuva – jaunimo mainai ir bendradarbiavimas
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Kremplių g. 5, Vilnius
Telefonas: +370 699 11301
E. paštas: simmonn@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.yeulietuva.org/

VJO „Jaunimo mainai ir bendradarbiavimas“ (JMB) – viena iš tarptautinės nevyriausybinės jaunimo organizacijos Youth for Exchange and Understanding (YEU) nacionalinių atšakų. Organizacija skatina glaudų jaunimo iš skirtingų kultūrų, religinių bendruomenių, politinių sistemų bendradarbiavimą, siekia užtikrinti informacijos bei patirties sklaidą, tarpkultūrinį bendradarbiavimą, pilietiškumo skatinimą. Šiuo metu JMB vienija apie 40 tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygiu aktyvių jaunų žmonių. Organizacijos pagrindinė veikla yra projektai, seminarai, mokymai nacionaliniu ir tarptautiniu mastu bei jaunimo mainai.

Jaunieji krikščionys demokratai
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Pylimo g. 36/2 , Vilnius
Telefonas: +370 676 80376
E. paštas: jkd@jkd.lt
Interneto svetainė: http://www.jkd.lt/

Jaunieji krikščionys demokratai (JKD) – nevyriausybinė organizacija, kuriai svarbios šios vertybės: demokratija, pagarba individo teisėms ir laisvei, solidarumas, subsidiarumas. Mūsų misija: Išlaikydami ir puoselėdami krikščioniškosios demokratijos vertybes, ugdome Lietuvos pilietinį sąmoningumą, iniciatyvumą tam, kad patys kurtume savo ir Lietuvos ateitį pasaulinėje bendruomenėje.

 

Jaunieji maltiečiai
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Gedimino pr. 56b, Vilnius
Telefonas: (8-5) 249 86 04
Interneto svetainė: http://jaunieji.maltieciai.lt

Jaunieji maltiečiai – aktyvių, kūrybingų ir kitais besirūpinančių jaunuolių būrys, kurį vienija savanorystė!


Jaunieji maltiečiai – Maltos ordino pagalbos tarnybos dalis, savo veiklą pradėjusi 1993 metais. Organizacijos jaunuomenė šiandien buriasi 25 Lietuvos vietovėse ir vienija apie 500 savanorių. Maltietiškas jaunimas ne tik savanoriškai padeda seneliams, neįgaliesiems ir vaikams, tačiau ir patys dalyvauja mokymuose, sambūriuose bei stovyklose. Pasitelkiant neformalųjį bei patyriminį ugdymą savanoriai turi galimybę stiprinti savo bendrąsias kompetencijas, socialinį jautrumą, pažinti bei atrasti save.

Jaunimo centras „Babilonas“
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Šopeno g. 3, Vilnius
Telefonas: (8-5) 2169666
Faksas: (8-5) 2169666
E. paštas: Babilonas@delfi.lt
Interneto svetainė: http://www.babilonas.ws
 • Kitokia savaitė – pagrindinė jaunimo neformalaus ugdymo programa vidurinių mokyklų klasėms iš visos Lietuvos;   
 • Tarpkultūrinių jaunimo mainų, kitų tarptautinių projektų organizavimas;
 • Teatro studija;
 • Dalyvavimas Europos Savanoriškos tarnybos programoje;
 • Savanorių klubo veikla;
 • Proginių švenčių bei tradicinių „Babilono“ renginių organizavimas;
 • Seminarai mokytojams, jaunimo bei kultūros darbuotojams.
Jaunimo laisvalaikio klubas „i-17“
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Laisvalaikio organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Žukausko g. 17, Vilnius
Telefonas: 8 672 14422
E. paštas: info@i-17.lt
Interneto svetainė: http://www.i-17.lt

Klubas skirtas moksleiviams. Klube veikia 6 erdvės:

 • laisvo laiko (arbatos gėrimas, pasiplepėjimai su draugais, stalo žaidimai);
 • kūrybinės pamokų ruošos;
 • pokalbių erdvė;
 • judesio;
 • menų;
 • diskotekų ir teminių vakarų.

Klubas „i-17“ veikia kasdien nuo pat 15h ir net iki 19h nuo pirmadienio iki penktadienio.

Tai geriausia vieta Tau ir Tavo draugui!

Ateik, išbandyk, įsitikink!

Jaunimo organizacija DARBAS
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Ankštoji g. 3, Vilnius
Telefonas: (8-5) 210 7152
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt/

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunųjų konservatorių lyga (JKL)
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: J. Jasinskio g. 17, Vilnius, LT-01111
Telefonas: +370 5 2615736
Faksas: +370 5 2784722
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/

Jaunųjų Konservatorių lyga (JKL) yra savarankiška, savanoriška visuomeninė Lietuvos jaunimo organizacija. Tai viena iš didžiausių tokio pobūdžio organizacijų Lietuvoje ir vienintelė, kurios veikla paremta konservatizmo ideologija ir vertybėmis. Jaunųjų Konservatorių lyga organizuoja daugybę konferencijų, forumų, mokymų, seminarų, diskusijų ir kitokių renginių, kuriuose yra įgyvendinami organizacijos tikslai. Taip pat organizuojame daug susitikimų su svarbiais valstybės ir visuomenės veikėjais, aptariame Lietuvos politinę padėtį, ieškome įvairių problemų sprendimo būdų.

Jaunųjų konservatorių lygos Vilniaus filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: L.Stuokos – Gucevičiaus g. 11, LT-01122 Vilnius
E. paštas: julpau01@gmail.com
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/
Jaunųjų krikščionių demokratų organizacijos Vilniaus skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Pylimo g. 36/2, Vilnius
Telefonas: +370 610 89242
E. paštas: jkd@jkd.lt
Interneto svetainė: http://www.jkd.lt/

Jaunųjų krikščionių demokratų organizacijos (JKD) Vilniaus skyrius populiarina Vilniaus mieste Jaunųjų krikščionių demokratų vertybes: demokratiją, pagarbą individo teisėms ir laisvei, solidarumą, subsidiarumą (vietiniame lygyje kylantys iššūkiai turi būti sprendžiami kaip galima žemesniame lygyje, kadangi tik taip bus pasiektas maksimalus bet kokio veiksmo efektyvumas). Jauniesiems krikščionims demokratams svarbu, jog organizacijos nariai būtų mąstantys, atviri, neabejingi savo ir Tėvynės ateičiai.

Kastu International
Veiklos sritis: Švietimo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Gedimino pr. 28/2, LT-2600 Vilnius
Telefonas: +370 622 65562
E. paštas: info@kastu.lt
Interneto svetainė: http://www.kastu.lt

Kastu International – tai organizacija, kuri buvo įkurta tam, kad padėtų žmonėms realizuoti savo troškimus įgyti aukštąjį išsilavinimą užsienyje. Joje dirba draugiškas ir atsakingas kolektyvas, kuris supranta, su kokiomis kliūtimis ar nesklandumais gali susidurti žmogus, ketinantis studijuoti užsienyje. Būtent todėl Kastu International konsultantai, ne tik suteiks jums nešališką informaciją apie galimybes studijuoti norimą specialybę svetur, bet ir lydės Jus viso stojimo metu. Norime pabrėžti, kadangi mūsų organizacija yra pasirašiusi sutartis su atstovaujamomis Danijos, Nyderlandų, Škotijos ir Didžiosios Britanijos aukštosiomis mokyklomis, visos Kastu International konsultacijos Lietuvos jaunimui yra nemokamos.

Kitas variantas
Veiklos sritis: Savanoriškos veiklos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Kauno g. 34, Vilnius
Telefonas: 8 678 72380
Interneto svetainė: http://www.kitasvariantas.lt

Įsivaizduokite, kad moksleiviai jau mokykloje susipažįsta su sėkmę lemiančiomis nuostatomis, geba atrasti savo kryptį, prisiima atsakomybę už savo gyvenimą, išsilaisvina iš įvairių baimių ir stereotipų, tampa versliais ir sugebančiais kritiškai mąstyti, ima siekti savo svajonių... O jei tai taptų taip pat įprasta, kaip gebėjimas skaityti ar rašyti? Mes dirbame, kad ši vizija taptų realybe. Prisijunk! Viešoji įstaiga „Kitas variantas“  – tai nepriklausoma, savanorišku pagrindu veikianti organizacija, siekianti paskatinti ir padėti Lietuvos jaunimui išsikelti aiškius ir ilgalaikius gyvenimo tikslus, daug sparčiau ugdyti savo asmeninius gebėjimus, atrasti ir panaudoti visą savo potencialą.
Savo veikloje norime, kad moksleivis: mokėtų planuoti savo laiką; žinotų ką nori veikti ateityje; keltų ilgalaikius tikslus ir kryptingai jų siektų; būtų drąsus ir pasitikintis savimi; atsakingai ir sąžiningai žiūrėtų į savo pareigas ir veiklą.

Organizacija veikia nuo 2008 metų, šiuo metu jau apima tris miestus: Vilnių, Kauną ir Klaipėdą. Kiekviename meste veikia: lektorių, viešųjų ryšių, žmogiškųjų išteklių, renginių organizavimo komandos.

Laipiotojų uolomis klubas
Veiklos sritis: Sporto organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Žirmūnų g. 123-53, Vilnius
Telefonas: (8-699) 12400
E. paštas: info@climbing.lt
Lenkų studentų klubas
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Naugarduko g. 76, Vilnius
Telefonas: +370 604 46 979
Faksas: +370 5 233 3225
E. paštas: info@klubstudentow.lt
Interneto svetainė: http://www.klubstudentow.lt/
Lietuviškas prancūzakalbių studentų klubas – CLEF
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Didlaukio g. 57, Vilnius
Telefonas: +37061861185
E. paštas: info@clef.lt
Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Kalvarijų g. 125-808, Vilnius
Telefonas: +37060254611
Interneto svetainė: http://www.tautosjaunimas.lt

Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos tikslas yra lietuvių kultūros puoselėjimas, pagarba mūsų istorijai ir protėviams, patriotizmas ir meilė Tėvynei Lietuvai, tautinės bei pilietinės savimonės ugdymas – tai, kas mums, nariams, svarbiausia. LTJS – viena iš nedaugelio Lietuvoje veikiančių jaunimo organizacijų, siekiančių išsaugoti Lietuvą tokią, kokia ji buvo ilgus šimtmečius.

Lietuvos jaunimo sąjunga (LJS) „Žingsnis“
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Žaliųjų ežerų g. 3-21 Vilnius, LT-08408
Telefonas: +37064897073
E. paštas: info@zingsnis.lt
Interneto svetainė: http://www.zingsnis.lt

Lietuvos jaunimo sąjunga (LJS) „Žingsnis“ yra prevencinė jaunimo organizacija, vienijanti moksleivius, studentus, mokytojus bei visus norinčius dalyvauti visuomeninėje savanoriškoje veikloje, siekiančius neformalaus ugdymo metodais skatinti tikslingą užimtumą, sveiką gyvenimo būdą.LJS „Žingsnis“ veikia nuo 1997 metų. Per šį laiką sąjunga atrado savo nišą prevencinių iniciatyvų tarpe, išpopuliarino „Sniego gniūžtės“, „Tilto“ stovyklas, rengė konferencijas ir seminarus psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos klausimais. Organizacija taip pat jau daugybę metų vykdo „Operation Snowball Inc.“ programą.


Žingsnis yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT), Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos (NTAKK) narys bei tarptautinės organizacijos Youth Health Organization (YHO) narys stebėtojas. Sąjunga aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos medicinos (LiMSA) bei Lietuvos psichologijos (LiPSA) studentų asociacijomis, drauge organizacijos turi tvirtą sveikatingumo balsą Lietuvos jaunimo tarpe.

Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacija
Veiklos sritis: Švietimo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Kęstučio g. 4/14, Vilnius
Telefonas: +370 674 15673
Faksas: (8 5) 2330987
E. paštas: lgmoa@olimpiados.lt
Interneto svetainė: http://lgmoa.olimpiados.lt

LGMOA pagrindinis tikslas: skatinti Lietuvos jaunimą domėtis fiziniais, biomedicininiais mokslais, chemijos, biologijos specialybėmis, akcentuoti jų svarbą ir pritaikymą įvairiose sferose, suteikti studentams galimybę tapti aktyvia, šiuolaikiška akademinės visuomenės dalimi, prisidėti prie moksleivių cheminio bei biologinio ugdymo. LGMOA tikslai: organizuoti ir dalyvauti mokslą populiarinančiuose renginiuose; prisidėti prie Lietuvos moksleivių chemijos bei biologijos olimpiadų miestų-rajonų turo Vilniuje ir Kaune bei respublikinių turų organizavimo; prisidėti prie moksleivių ruošimo Baltijos šalių bei tarptautinėms chemijos, biologijos olimpiadoms; motyvuoti abiturientus rinktis gamtos bei medicinos mokslų specialybes Lietuvos universitetuose; plėsti biologijos nuotolinio ugdymo programą; atnaujinti www.olimpiados.lt puslapį.

Lietuvos istorijos studentų asociacija
Veiklos sritys: Studentiškos organizacijos, Švietimo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Universiteto g. 3.
Telefonas: 862839184

Lietuvos istorijos studentų asociacija – tai ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra populiarinti istorijos mokslą Lietuvoje bei skatinti visuomenės domėjimąsi istorija, telkiant Lietuvos aukštųjų mokyklų istorijos studentus ir mokslininkus bendrai veiklai.

Lietuvos jaunimo centras
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Blindžių g. 17, Vilnius
Telefonas: 865911080
Faksas: -
E. paštas: info@ljc.lt
Interneto svetainė: www.ljc.lt

Lietuvos jaunimo centras – tai jauna, veržli ir didelių tikslų turinti organizacija. Įkurta 2010 m. viešoji įstaiga aktyviai dalyvauja užsienio mokymuose bei seminaruose, rengia ir įgyvendina projektus Lietuvoje. Mūsų tikslas – skatinti jaunimo iniciatyvas bei savitarpio supratimą nepriklausomai nuo žmogaus kultūrinės patirties, socialinio statuso ar išsimokslinimo lygio. Mes nuolatos ieškome būdų, kaip nukreipti jaunatvišką energiją tinkama linkme ir kartu sukurti tai, kas būtų naudinga visuomenei ir šaliai. Mes padedame įgyvendinti ir populiarinti jaunų žmonių idėjas bei vertybes. Esame įsitikinę, kad kiekvienas asmuo turėtų būti vertinamas nepriklausomai nuo jo (jos) etninės kilmės, rasės, seksualinės orientacijos ir religinių įsitikinimų. Mūsų nariai ir darbuotojai tiki, kad suteikdami jaunimui, ypač gyvenančiam Lietuvos regionuose, galimybes tobulėti, pažinti skirtingas šalis, mokytis ir mokyti kitus, sudarydami sąlygas griūti visuomenėje įgalėjusiems stereotipams kuriame atviresnę, demokratiškesnę visuomenę.
Mūsų naujienas galite rasti ir čia – https://www.facebook.com/JaunimoCentras

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Vilniaus m.
Adresas: Didžioji g. 8-5, LT-01128 Vilnius
Telefonas: 8 5 279 10 14
Faksas: 8 5 279 12 80
E. paštas: lijot@lijot.lt
Interneto svetainė: www.lijot.lt
Lietuvos jaunimo ramuva
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: A.Vivulskio g. 27 – 4, Vilnius
Telefonas: 8 688 90379

Lietuvos jaunimo ramuva (LJR) įkurta 1990 m. kovo 9 d. Vilniuje. Organizacija vienija jaunimą, siekiantį pažinti lietuvių tautos etninį palikimą ir grąžinti į gyvenimą jos dvasines vertybes kaip gyvenimo būdo dorovinį pagrindą.

Lietuvos jaunimo ramuvos veikla: etninis ir ekologinis švietimas, gamtos, istorijos ir kitų kultūros paminklų tvarkymas ir priežiūra, etnografinės ekspedicijos, žygiai, stovyklos, tradiciniai amatai, senųjų baltiškų kalendorinių švenčių šventimas, darbas su vaikais mokyklose.

Lietuvos jaunimo turizmo centras
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Filaretų g. 17, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2154585
E. paštas: info@ljtc.lt
Interneto svetainė: http://www.ljtc.lt/
Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Jonažolių 17-71, LT-04136 Vilnius
Telefonas: +370 610 2581; +370 612 22487
E. paštas: info@ljef.org
Interneto svetainė: http://www.ljef.org

Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija – tai judėjimas, vienijantis jaunus žmones, pritariančius gilesnei Lietuvos integracijai į Europos Sąjungą bei pasisakančius už vieningesnę Europą. LJEF, skleisdama tarp jaunimo informaciją apie Europos Sąjungą ir joje vykstančius procesus bei bendraudama šiose srityse su Europos jaunimu, prisideda prie vieningos Europos kūrimo.

Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Socialinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Giedraičių 2/33-8, Vilnius
Telefonas: +370 5 2724529
Faksas: +370 5 2724529
E. paštas: ljks27@hotmail.com
Interneto svetainė: http://www.ymca.lt

LJKS pagrindinės veiklos sritys yra lyderių ruošimas, muzikinė-kultūrinė programa paaugliams ir jaunimui TEN SING, skautavimas, chorinės muzikos Gospel projektai, vasaros stovyklų organizavimas, sporto varžybos, kultūriniai projektai. Organizacija rengia ir siūlo visuomenei projektus ir apmokymus, kurie padėtų spręsti užimtumo, nusikalstamumo ir narkotikų vartojimo, taip pat asocialių ir socialiai remtinų šeimų problemas.

Lietuvos jaunųjų socialliberalų sąjungos Vilniaus skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Gedimino pr.10/1, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2107 600
Faksas: (8 5) 2107 602
E. paštas: ljssajunga@yahoo.com
Interneto svetainė: http://www.ljss.lt

Organizacija bendradarbiauja su valstybės institucijomis bei kitomis asociacijomis, taip pat su Lietuvos ir tarptautinėmis jaunimo organizacijomis, organizuoja susitikimus, seminarus, diskusijas, švietėjiškus ir kitus renginius ne tik sau, bet ir kitiems. Mes siekiame skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti Lietuvos valstybės, visuomenės gyvenime, ugdyti politinę jaunimo kultūrą ir savivoką.

Lietuvos krikščionių studentų bendrija
Veiklos sritys: Religinės organizacijos, Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Žirmūnų 30 a - 35, Vilnius
Telefonas: 860080578
E. paštas: info@lksb.lt
Interneto svetainė: http://www.lksb.lt

Įgyvendindama savo tikslus bendrija:

 • Suburia, remia ir globoja krikščionių ir besidominčių krikščionybe studentų grupes aukštosiose mokyklose;
 • Organizuoja paskaitas, konferencijas, stovyklas ir kitus renginius; 
 • Leidžia, kaupia ir platina metodinę ir pažintinę medžiagą bei informaciją.
Lietuvos liberalus jaunimas (LLJ)
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Konstitucijos pr. 23, Vilnius
Telefonas: +370 60361399
E. paštas: info@laisve.lt
Interneto svetainė: http://www.laisve.lt

Manome, kad laisvos visuomenės pagrindas yra žmogaus laisvės ir teisės, jų pripažinimas ir saugojimas, laisvoji rinka bei minimalias funkcijas atliekanti valstybė. Tikime, kad kiekvienas žmogus turi laisvę gyventi taip, kaip jis nori, jei jo veiksmai nepažeidžia kitų žmonių teisių, nes kiekvienas žmogus geriausiai suvokia savo prioritetus ir poreikius.

Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA)
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 25-11, Vilnius
E. paštas: vilnius@limsa.lt
Interneto svetainė: http://www.limsa.lt

LiMSA vienija Lietuvos medicinos studentus. Vykdome socialines akcijas nukreiptas prieš tabako ir alkoholio vartojimą, siekiame padėti vaikams atsikratyti baltų chalatų baimės, vaikų namų auklėtinius supažindiname su lytiniu švietimu, vyresniajai visuomenės daliai matuojame kraujo spaudimą, gliukozės kiekį kraujyje. Taip pat organizuojame profesinius ir mokslinius mainus medicinos studentams.

Lietuvos moksleivių sąjunga
Veiklos sritis: Moksleiviškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Konstitucijos pr. 25 Vilnius (220 kab.)
Telefonas: 8661062865
Faksas: +370 5 2725651
E. paštas: lms@moksleiviai.lt
Interneto svetainė: http://www.moksleiviai.lt

Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) — tai savarankiška, savanoriška nevyriausybinė organizacija, vienijanti mokinius — savo narius bendroms iniciatyvoms bei problemų sprendimui. Lietuvos moksleivių sąjungos vizija — vienyti ir visapusiškai atstovauti saugiems, pilietiškiems, nepriklausomiems nuo socialinės aplinkos, aktyviai dalyvaujantiems visuomenės gyvenime, vientisos žinių ir ekonomikos visuomenės dalyviams, kūrybingiems ir savarankiškiems mokiniams.

Lietuvos moksleivių sąjunga savo veiklos metu siekia kuo efektyviau atstovauti visiems Lietuvos mokiniams bei ginti jų interesus. Kai kurie organizacijos tikslai, kurių siekiama veiklos metu, nesikeičia jau ilgą laiką, o kiti suformuluojami atsižvelgiant į naujus moksleivių poreikius bei problemas. Vykdydama savo veiklą Lietuvos moksleivių sąjunga:

 • Skatina mokinių iniciatyvą, tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą;
 • atstovauja mokiniams formuodama įtaką jaunimo ir švietimo politikos srityje bei bendraudama su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis;
 • vienija Lietuvos mokinius bendroms problemoms spręsti;
 • renka, analizuoja ir propaguoja mokinių savivaldų veiklos gaires Lietuvoje ir užsienyje;
 • skatina konstruktyvią mokinių savivaldų veiklą, naudingą valstybei ir visuomenei;
 • plėtoja tarptautinius Lietuvos ir užsienio mokinių ryšius;
 • organizuoja susirinkimus, diskusijas bei konferencijas moksleiviams aktualiomis temomis.
Lietuvos moksleivių sąjungos Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centras (MSIC)
Veiklos sritis: Moksleiviškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Konstitucijos pr. 25, Vilnius
Telefonas: 860930425

Lietuvos moksleivių sąjunga – visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti asociacija. Bendradarbiaudama su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, aiškindamasi moksleivių interesus, organizacija siekia prisidėti prie švietimo ir jaunimo politikos formavimo nacionaliniu lygmeniu.

Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centras (MSIC) – vienas iš 24 Lietuvos moksleivių sąjungos padalinių Lietuvoje, vienijantis Vilniaus mokyklų mokinių savivaldas ir atstovaujantis miesto moksleivių interesus.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos jaunimas
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Vilniaus m.
Adresas: Jasinskio g. 9, Vilnius
Telefonas: +370 52 496921
Faksas: +370 52 498078
E. paštas: youth@lpsk.lt
Interneto svetainė: http://www.lpj.lt

Mes – Lietuvos profesinių sąjungų jaunimo asociacija „LPSK Jaunimas“. Nevalstybinė, pelno nesiekianti organizacija, jungianti visus Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) narius iki 35-erių metų.

Lietuvos psichologijos studentų asociacija (LiPSA)
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Universiteto g. 9/1–022, LT-01513 Vilnius
E. paštas: info@lipsa.lt
Interneto svetainė: http://www.lipsa.lt

LiPSA – tai atvira ir aktyvi studentiško jaunimo organizacija, vienijanti psichologijos studentus bei suteikianti galimybę jiems bendrauti, bendradarbiauti ir tobulėti, semtis bei dalintis patirtimi. Tai organizacija, kurios renginiai yra atviri visuomenei, t.y. į renginius gali ateiti bet kas, kam įdomu tai, ką veikia šios organizacijos nariai.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: A. Juozapavičiaus g. 10A
Telefonas: (8-5) 2628037
Faksas: (8-5) 2619 923
E. paštas: youth@redcross.lt
Interneto svetainė: http://www.redcross.lt/
Lietuvos sakaliukų sąjunga
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Jasinskio g. 9-314, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2124839
Faksas: (8 5) 2124839
E. paštas: sakaliukai@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.sakaliukai.lt

Lietuvos Sakaliukų sąjunga yra nevyriausybinė organizacija, kurios nariu gali būti bet kuris Lietuvos vaikas, jaunuolis ar suaugęs žmogus, nepriklausomai nuo socialinės padėties, religiniųįsitikinimų, rasės, lyties, tautybės, amžiaus, neįgalumo ir kt. Organizacija yra atvira, nepriklausoma, savarankiška, šiuolaikiška. Sakaliukų sąjunga yra už Lietuvos vaikų ir jaunimo gerovę, už pagarbą ir pagalbą tiek mažiems, tiek ūgtelėjusiems, nes organizacijos nariai pilietiškai atsakingi ir visuomeniškai aktyvūs.

Lietuvos samariečių bendrija
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Džiaugsmo g. 45, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2685962
Faksas: (8 5) 2685962
E. paštas: samariter.lt@takas.lt
Interneto svetainė: http://www.samarieciai.org

Lietuvos samariečių bendrija (LSB) – tai labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, globos, paramos, integracijos, psichologinės reabilitacijos, dienos centrų, vaikų vasaros užimtumo ir kitas programas.

Lietuvos skautija
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: A. Smetonos g. 8, Vilnius
Telefonas: 8 5 2611252
E. paštas: info@skautai.lt
Interneto svetainė: http://www.skautai.lt
Lietuvos skautų sąjunga
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Pylimo g. 11-1, Vilnius
E. paštas: info@skautas.lt
Interneto svetainė: http://www.skautas.lt/
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: B. Radvilaitės g. 1, Vilnius
Telefonas: (8-5) 261 2635
Faksas: (8-5) 261 5420
E. paštas: info@lsdjs.org
Interneto svetainė: http://www.lsdjs.org/
Lietuvos studentų atstovybių sąjunga
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Geležinio Vilko g. 12, Vilnius
Telefonas: (8-5) 231 30 33
Faksas: (8-5) 231 30 31
E. paštas: info@lsas.lt
Interneto svetainė: http://www.lsas.lt/

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) – nacionalinė, demokratinė, savarankiška, savanoriška, puoselėjanti dalyvaujamosios demokratijos  vertybes, ne pelno siekianti visuomeninių organizacijų sąjunga, vienijanti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybes.
Dalyvaudama demokratinės švietimo sistemos, atitinkančios studentų interesus ir garantuojančios teisių apsaugą, kūrime, LSAS siekia aukštojo mokslo kokybės ir prieinamumo bei atstovauja savo nariams valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose bei judėjimuose, remia ir gina studentų ir atstovaujamų studentų atstovybių interesus, susijusius su socialine ir ekonomine padėtimi, gerove bei padėtimi visuomenėje.
Įgyvendindama veiklos tikslus, LSAS skatina studentų atstovybių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšius su valdžios, valdymo bei vietos savivaldos ir švietimo sistemoje aktyviai veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis.
LSAS buvo įsteigta 2000 m. birželio 1 d. ir tų pačių metų birželio 12 d. įregistruota LR Teisingumo ministerijoje. Organizaciją įsteigė Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto bei tuometinės Lietuvos muzikos akademijos studentų atstovybės.  

Lietuvos studentų sąjunga
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Geležinio Vilko g. 12, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2685330 , 2685331; +370 61005566
Faksas: (8 5) 2611797
E. paštas: info@lss.lt
Interneto svetainė: http://www.lss.lt/

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) – nepriklausoma, demokratinė, nevyriausybinė organizacija. Jungianti Lietuvos aukštųjų mokyklų Studentų savivaldas organizacija nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu atstovauja šalies studentų interesams, gina svarbiausias studentų teises ir laisves, rūpinasi studentų akademine, socialine gerove. LSS yra aktyvi Europos studentų sąjungos (ESU), Šiaurės Europos studentų sąjungos (NOM) narė bei Baltijos šalių studentų sąjungų asociacijos (BOM) narė steigėja. Lietuvos studentų sąjunga kasdien dirba tam, kad kiekvienas atmintų, jog išsilavinimas yra teisė, o ne privilegija.

Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisinininkų skyrius (LTD JTS)
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Tilto g. 17/4, Vilnius arba Ateities g. 20, V-350 kab., Vilnius (Mykolo Romerio universitetas)
Telefonas: 8 647 31287
E. paštas: ltd.jts@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.jauniejiteisininkai.lt

Jaunųjų teisininkų skyrius yra Lietuvos teisininkų draugijos struktūrinis padalinys, savo veikloje mes vadovaujames atsakomybe, pagarba, atvirumu, pilietiškumu, tolerancija bei savanoryste. Mes esame profesinė, savanoriška, vienijanti jaunuosius teisininkus organizacija, kuri siekia:

 • aktyviai prisidėti prie teisės studentų bei jaunųjų teisininkų profesinės etikos ir kultūros bei žinių ugdymo;
 • prisidėti prie suverenios teisinės Lietuvos valstybės formavimo;
 • dalyvauti įtvirtinant demokratinius valdymo pagrindus ir kuriant bei tobulinant juos atitinkančius įstatymus;
 • kelti visuomenėje egzistuojančias teisines problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų;
 • prisidėti prie žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo bei gyventojų teisinės sąmonės formavimo.

Mūsų misija – ugdyti sąmoningą ir pilietišką visuomenę, kurioje kuriama erdvė atviroms ir garbingoms diskusijoms apie visuomenėje egzistuojančias problemas.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Konstitucijos pr. 25, Vilnius
Telefonas: (8 ~ 5) 272 23 55, (8 ~ 5) 273 33 33
E. paštas: info@lvjc.lt
Interneto svetainė: http://www.lvjc.lt

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras – didžiausia neformaliojo ugdymo įstaiga Lietuvoje, siūlanti daugiau nei 200 įvairiausių užsiėmimų ir veiklų vaikams, jaunimui ir suaugusiems. LVJC vyksta sporto, šokių, menų, muzikavimo, kūrybiškumo ir asmeninių savybių ugdymo bei daugelis kitų užsiėmimų, centras organizuoja neįgaliųjų ugdymui pritaikytas veiklas. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras taip pat rengia neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas, rengia asmenybės ugdymui, tolerantiškos ir kūrybiškos visuomenės skatinimui skirtus projektus. Organizuojami seminarai, įvairūs vaikų ir jaunimo projektai padėjo tvirtus bendradarbiavimo pamatus su daugiau nei 150 vaikų ir jaunimo švietimo institucijomis visame pasaulyje.

Lietuvos žydų bendruomenė
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Pylimo g. 4, Vilnius
Telefonas: (8-5) 2613 003
Faksas: (8-5) 2127 915
Interneto svetainė: http://www.litjews.org/
Meno avilys
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Vilniaus g. 39, Vilnius
Telefonas: 8 687 26020
E. paštas: info@menoavilys.org
Interneto svetainė: http://www.menoavilys.org/
Nacionalinė moksleivių akademija
Veiklos sritis: Švietimo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Gedimino pr. 9, Vilnius
E. paštas: info@nmakademija.lt
Interneto svetainė: http://www.nmakademija.lt

NMA – tai unikali papildomo ugdymo institucija, skirta mokslui ir muzikai gabiems Lietuvos vaikams. Ši nuotolinio mokymo mokykla kasmet suburia apie 250 talentingiausių vaikų iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Akademijos idėja – stiprinti Lietuvos intelektinį potencialą, investuojant į aukštus pasiekimus ir motyvaciją turinčius vaikus. Nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, gabiausiems mokiniams suteikiamos sąlygos mokytis pas geriausius Lietuvos ir kitų šalių mokytojus bei dėstytojus.

Šiuo metu Nacionalinėje moksleivių akademijoje veikia 9 dalykinės sekcijos: biochemijos, chemijos, ekonomikos, informatikos, istorijos, fizikos ir astronomijos, lietuvių filologijos, matematikos ir muzikos. Sėkmingai įstoję į pasirinktą sekciją, 7 – 10 klasių moksleiviai pradeda gana intensyvų mokymosi kursą, trunkantį visus mokslo metus. Moksleiviai kas dvi savaites gauna užduotis iš mokytojų ir dėstytojų. Mokslas Akademijoje gali trukti nuo 3 iki 6 metų, t.y. nuo įstojimo iki 12 klasės.

Be reguliaraus mokymosi internetu ir individualių konsultacijų, 3 kartus per metus akademijos moksleiviams organizuojamos tobulėjimui skirtos sesijos. Siekiama, kad tokių sesijų metu mokiniai galėtų dalyvauti aukščiausios kokybės dalykiniuose bei asmenybės ugdymo užsiėmimuose, o jiems žinias perduotų profesionalai iš verslo, meno, mokslo ir akademinio pasaulio. Tokių renginių metu moksleiviai ne tik praplečia akiratį ir įgyja vertingų žinių, bet ir susipažįsta su panašių interesų turinčiais bendraamžiais iš visos Lietuvos.

Nuotolinį mokymą visiškai apmoka Akademijos rėmėjai, jie taip pat skiria stipendijas dalyvauti akivaizdinėse sesijose geriausiai besimokantiems moksleiviams bei vaikams iš socialiai remtinų šeimų. Be to, daugelis žmonių – valdyba, sekcijų vadovai, vadoviukai, lektoriai – Akademijoje dirba neatlygintinai, nes juos sieja bendras tikslas – padėti gabiems Lietuvos vaikams ir kurti gražesnę šalies ateitį.

Iš viso nuo 2004-ųjų NMA ugdymo programose yra dalyvavę daugiau kaip 1100 vaikų. Šiais metais Akademijos moksleiviai parsivežė 12 medalių iš tarptautinių olimpiadų, iškovojo 97 prizines vietas ir gavo 26 pagyrimo raštus respublikinėse olimpiadose ir konkursuose.

Nacionalinis socialinės integracijos institutas
Veiklos sritys: Neformalaus ugdymo organizacijos, Pilietinės organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Socialinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Gedimino pr. 9, 01103, Vilnius
Telefonas: +370 652 63085
Faksas: +370 5 2609575
E. paštas: zmogui@zmogui.lt
Interneto svetainė: http://www.zmogui.lt

Nacionalinis socialinės integracijos institutas (trumpiau – Žmogui.lt) kuria ir taiko socialines inovacijas, padedančias daugialypėje visuomenėje integruotis žmonėms iš įvairių pažeidžiamų socialinių grupių. Šiam siekiui užtikrinti institutas subūrė iniciatyvią biuro ir išorės ekspertų komandą, kurie įgyvendina keturias tęstines programas bei kuria naujas. Žmogui.lt išsiskiria kompleksiniu problemų sprendimo būdų taikymu, visuomenės pažeidžiamų grupių, jaunimo tiesioginiu įtraukimu į aktyvią veiklą.

Novi Homines
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Moksleiviškos organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Pilietinės organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Socialinės organizacijos, Sporto organizacijos, Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: VILNIAUS G. 39-406, VILNIUS
Telefonas: 37060516804
E. paštas: info@novihomines.lt
Interneto svetainė: www.novihomines.lt/blog

Savanoriaujama tiek laiko, kiek galite skirti. Reikalingos asmeninės savybės : iniciatyvumas, atsakingumas, žingeidumas.

Vykdomi projektai:
• jaunųjų programuotojų stovykla;
• nuteistųjų integracija į darbo rinką (darbų paroda galerijoje, seminarai karjeros tema);
• nepilnamečių rūkymo prevencija;
• diskriminacijos darbe dėl lyties ar išvaizdos prevencija;
• nelaimingų atsitikimų geležinkelio pervažose prevencija, akcija Sustok.Palauk.Gyvenk!;
• jaunojo policininko mokykla vaikams iš socialinės rizikos šeimų;
• IT hakatonas vaikų saugumo tema;
• vasaros choras nepasiturinčių šeimų vaikams;
• daugybė kitų smagių projektų ir veiklų, kuriose gali save realizuoti!

Pilietiško jaunimo sąjunga
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Šeškinės g. 65
Telefonas: 867195572

Pilietiško jaunimo sąjunga yra nepriklausoma, nepolitinė, nacionalinė, demokratijos principu veikianti jaunimo organizacija. Tikslai yra:

 • tapti stipria, vieša organizacija,kuri veiktų pritraukdama visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį; 
 • atstovauti visuomenės ir jaunimo abipusę opoziciją, kuri parodytų esamą pilietiškumo padėtį valstybėje ir ją keisti; 
 • atstovauti ir ginti jaunimo interesus demokratinėje visuomenėje; 
 • vystyti demokratiją, jaunimo tarpe. 
Students' European Network for Sustainable Development (SENSD)
Veiklos sritys: Gamtosaugos organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Vilnius
E. paštas: info@sensd.org
Interneto svetainė: http://www.sensd.org/

Students' European Network for Sustainable Development (SENSD) – tai tarptautinis tinklas, kurio tikslas yra skatinti darnų vystymąsi bei sutelkti darnaus vystymosi labui dirbančias studentų organizacijas. Mūsų tinklas taip pat siekia pagerinti Europos studentų komunikaciją ir ryšius darnaus vystymosi klausimais. Įkurta Prancūzijoje 2010 m. rugpjūtį, organizacija šiuo metu veikia Airijoje, Belgijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Juodkalnijoje, Latvijoje, Rusijoje, Vengrijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje.

Ukrainiečių jaunimo asociacija
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Raugyklos g. 25, Vilnius
Telefonas: +37067977727
E. paštas: uja.zoria@gmail.com

Ukrainiečių jaunimo asociacija „Zoria“ (toliau – UjA Zoria) – pirma oficialiai užregistruota ukrainiečių jaunimo organizacija Lietuvoje. Ši nepolitinė ir ne pelno siekianti organizacija įkvėpta daugiametės Vilniaus ukrainiečių bendrijos veiklos, o įsteigta atsižvelgiant į užsienio valstybėse jau veikiančių ukrainiečių jaunimo organizacijų patirtį bei kartu su jomis yra Pasaulio ukrainiečių kongreso jaunimo organizacijų (ukr. Світовий Конґресу Українських Молодіжних Організацій (СКУМО), (toliau – SKUMO) tinklo, jungiančio ukrainiečių diasporos jaunimą plačiąją prasme, narė.

Paklausite ką būtent reiškia diaspora jaunimas plačiąją prasme? Tai reiškia, kad UjA Zoria jungia:

 • Lietuvoje gyvenantį ukrainiečių kilmės jaunimą;
 • Ukrainos jaunimą, kuris keliauja, studijuoja, dirba ar pan. Lietuvoje;
 • Kitus Ukrainos ar jaunimo reikalais besidominčius asmenis.

Remiantis SKUMO patirtimi UjA Zoria orientuojasi į 18-35 m. amžiaus jaunimą, tačiau yra atvira tiek mažiesiems, tiek vyresniems Ukrainos entuziastams Pagrindinės asociacijos veiklos sritys yra:

 • Lietuvos ukrainiečių jaunimo savirealizacija;
 • Ukrainos interesų lobizmas;
 • Integracija Lietuvos Respublikos visuomenėje ir ukrainiečių kultūros ir identiteto stiprinimas Lietuvoje.
Vaikų ir jaunimo klubas „Justiniškės“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Justiniškių g. 62a, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2129758
Vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Šiaulių g. 8, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2629030
Vaikų ir jaunimo klubas „Liepsnelė“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Viršuliškių g. 34, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2416369
Vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras"
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2457441, 862044328
Vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Kalvarijų g. 156, Vilnius
Telefonas: +370 673 90019
Faksas: (8 5) 2765672
Interneto svetainė: http://www.satrijosklubas.lt/

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ – atvira neformalaus ugdymo erdvė vaikams ir jaunimui. Draugiškas bei profesionalus vadovų kolektyvas kiekvienam padeda lavinti meninius, sportinius, muzikinius gebėjimus, įgyvendinti įvairius sumanymus ir kurti savo projektus. Klube veikia šou / gatvės šokių, šiuolaikinio šokio, breiko, lindyhopo, gitaros, ritmo ir mušamųjų, ansamblinio dainavimo, dailės, keramikos, teatro, fotografijos, anglų kalbos, karate, dziudo, gimnastikos, capoeiros, šachmatų ir mažųjų skruzdėliukų studijos. Taip pat vyksta kalanetikos bei jogos užsiėmimai suaugusiems.

Jaunimas nuo 14-os iki 17-os metų buriasi į Lyderių mokyklą, kurioje mokosi laiko planavimo, renginių organizavimo, projektų rašymo ir komandinio darbo įgūdžių.


Vasarą vaikai ilsisi mūsų organizuojamose dieninėse bei išvažiuojamosiose stovyklose, Lyderių mokyklai priklausantys jaunuoliai turi galimybę stovyklauti užsienyje.

Viešoji įstaiga „Europos namai“
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Aguonų g. 10, Vilnius
Interneto svetainė: www.eurohouse.lt

Viešoji įstaiga „Europos namai“ – tai ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas yra plėtoti Lietuvos piliečių sampratą apie Europos integraciją: Europos Sąjungos principus, raidą, politiką bei Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą. Pagrindinės organizacijos veiklos kryptys - neformalus ugdymas ir informacijos sklaida.

Viešoji įstaiga „Jaunimo informacijos biuras“
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Basanavičiaus g. 30 – 1, Vilnius
Telefonas: 8 5 2397387
E. paštas: info@jaunimas.lt
Interneto svetainė: http://www.jaunimas.lt
Viešoji įstaiga „Socialinis veiksmas“
Veiklos sritis: Savanoriškos veiklos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Gedimino pr. 10/1, LT-01103, Vilnius
Telefonas: +370 670 25576
E. paštas: evs_action@yahoo.com
Interneto svetainė: http://www.savanoriai.org

„Socialinis veiksmas“ – tai nevyriausybinė organizacija, skirta savanoriaujančiam jaunimui. Mes vykdome ES „Erasmus +“ „Europos savanorių tarnybą“ programą ir padedame jauniems žmonėms, norintiems išvykti savanoriauti į kitas šalis, bei tiems, kurie nori savanoriauti Lietuvoje. Taip pat įgyvendiname projektą „Jaunimo socialiniai metai“, kuriuo siekiame aktyvinti jaunus žmones pasirinkti ilgalaikę savanorystę Vilniaus mieste.

Vilniaus Jaunieji maltiečiai
Veiklos sritys: Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Socialinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Gedimino pr. 56b
Telefonas: (8-5) 249 86 04
Faksas: (8-5) 249 74 63
Interneto svetainė: jaunieji.maltieciai.lt

Jaunieji maltiečiai yra subūrę socialiai atsakingus ir asmeninio tobulėjimo siekiančius jaunuolius. Juos vienija pamatinės vertybės – artimo meilė, pagalba silpnesniems, atjauta. Savanorystė maltiečių būryje nėra vien siekis padėti negalią turintiems vaikams ar vienišiems seneliams. Kartu tai ir bendravimo, supratimo, komandinio vieningumo pamokos, taip reikalingos jaunam žmogui. Prisijungę savanoriai praturtina savo laisvalaikį, susipažįsta su būriu naujų žmonių, o dažnas atranda ir tikruosius draugus. Šiuo metu veikia 23 jaunųjų maltiečių grupės visoje Lietuvoje. Savanorių, kurie puoselėja maltietiškas vertybes nuo kelių mėnesių iki septynerių metų, amžius svyruoja nuo 10 iki 28 metų. Maltiečių veikla įvairiapusė: nuo vaikučių iš problematiškų šeimų globos iki dalyvavimo tarptautinėsė stovyklose. Jaunimas kasmet įtraukiamas į įvairias Maltos Ordino akcijas bei projektus: organizuoja Maltos Ordino dalyvavimą tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje.

Vilniaus jaunimo centras „In Corpore“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Kalvarijų 153, Vilnius
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Vilniaus m.
Adresas: Gedimino pr. 21, Vilnius, LT
Telefonas: 860096737
E. paštas: info@vjosas.lt
Interneto svetainė: http://www.vjosas.lt
Vilniaus jaunųjų turistų centras
Veiklos sritis: Laisvalaikio organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Polocko g. 7, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2611547
E. paštas: vjtc@delfi.lt
Interneto svetainė: http://www.vjtc.lt/
Vilniaus kolegijos studentų atstovybė (VIKO SA)
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Pamėnkalnio g. 15/16-3, LT-01111 Vilnius
Telefonas: (+370 5) 219 16 18
E. paštas: info@vikosa.lt
Interneto svetainė: http://vikosa.lt/

VIKO SA - tai savarankiška, pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija, atstovaujanti visų Vilniaus kolegijos studentų interesus. Organizacija subūrusi būrį jaunų žmonių dirbti studentų labui Vilniaus kolegijoje ir už jos ribų, veikianti visose srityse atstovaujant studentus: ginant jų teises, peržiūrint studijų programas bei teikiant pakeitimus, suteikiant svarbiausią informaciją, rūpinantis studentų socialine gerove, organizuojant turiningą laisvalaikį, siekiant, kad studentas iš studijų metų pasiimtų daugiau nei diplomą.

VIKO SA TIKSLAI: 

 • Remti, ginti, bei atstovauti VIKO studentų teisėms ir teisėtiems interesams, susijusiems su jų socialine padėtimi, gerove ir statusu VIKO bei už jos ribų;
 • Aktyviai dalyvauti mokslo ir profesinio tobulinimo procese, kuriant demokratišką švietimo sistemą, atitinkančią studentų interesus ir garantuojančią jų teisių apsaugą; • Dalyvauti VIKO studentų gyvenamosios aplinkos tobulinimo veikloje;
 • Skatinti ir vykdyti studentų tarptautinį bendradarbiavimą, formalų, neformalų ir pilietinį ugdymą; 
 • Palaikyti esamas ir kurti naujas studentų tradicijas;

VIKO SA UŽDAVINIAI:

 • Dalyvauti ginant studentų teises ir teisėtus interesus VIKO bei už jos ribų;
 • Dalyvauti VIKO studijų proceso organizavime, studijų programų rengime ir jų gerinime;
 • Teikti konsultacijas studentams visais jiems rūpimais klausimais;
 • Aktyviai dalyvauti mokslo ir ir profesinio tobulinimo procese, kuriant demokratišką švietimo sistemą, atitinkančią studentų interesus;
Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Mėsinių 3A, Vilnius
Telefonas: +37063368817

Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija (VLJO) yra nevyriausybinė jaunimo organizacija, priklausanti stambesniam liberalius jaunuolius vienijančiam organizmui – Lietuvos liberaliam jaunimui. Organizacija vienija liberaliai mąstančius, atvirus, aktyvius, energingus jaunuolius, siekiančius tobulėti individualiai ir drauge skatinančius visuomenės tobulėjimą bei vystymąsi. Siekiame skleisti liberalias vertybes visuomenėje, skatinti pilietinės visuomenės vystymąsi, kelti savo narių kompetenciją. Šie tikslai įgyvendinami aktyviai dalyvaujant viešajame šalies gyvenime, rengiant įvairius projektus, mokymus, akcijas.

Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija (VLJO) yra nevyriausybinė jaunimo organizacija, priklausanti stambesniam liberalius jaunuolius vienijančiam organizmui – Lietuvos liberaliam jaunimui. Organizacija vienija liberaliai mąstančius, atvirus, aktyvius, energingus jaunuolius, siekiančius tobulėti individualiai ir drauge skatinančius visuomenės tobulėjimą bei vystymąsi. Siekiame skleisti liberalias vertybes visuomenėje, skatinti pilietinės visuomenės vystymąsi, kelti savo narių kompetenciją. Šie tikslai įgyvendinami aktyviai dalyvaujant viešajame šalies gyvenime, rengiant įvairius projektus, mokymus, akcijas.
Vilniaus Naujininkų vaikų ir jaunimo klubas
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Konduktorių g. 4, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2164254
Vilniaus Rotaract klubas
Veiklos sritis: Savanoriškos veiklos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Gedimino pr. 20, Vilnus (Workland susitikimų erdvė)
Telefonas: +370 608 66504
E. paštas: info@vrac.lt
Interneto svetainė: www.vrac.lt

Mes, Vilniaus Rotaract Klubas, norime susipažinti ir pakviesti prisijungti prie klubo veiklos aktyvius, ambicingus 18-29 metų asmenis, kurie ieško savanorystės galimybių, erdvės saviugdai ir profesiniam tobulėjimui bei įkvėpiančio žmonių rato. Mūsų klubas didžiuojasi šiais pagrindiniais projektais: - Ančiukų lenktynės. Projekto tikslas skatinti Lietuvos regionuose gyvenančius talentingus vaikus -100 šypsenų daugiau. Pildome 100-to vienišų ir vargingai gyvenančių senolių Kalėdines svajones; -Rotary Akademija. Profesinės mentorystės programa, kurios metu studentai yra ugdomi asmeninėje ir profesinėje veiklose. Rotary ir Rotaract yra tarptautinė nepolitinė organizacija, vienijanti savo srities lyderius ir kurianti bendrą gėrį aplink save. Šiuo metu Lietuvoje veikia 52 klubai ir 1400 narių, kurie vadovaujasi šūkiu: „Būti įkvėpėju“! Rotaract ir Rotary skatina lyderystę ir profesionalumo ugdymą, atsakingą pilietiškumą, aukštus etinius standartus versle. Jaunimas klube, asmenine ir grupine veikla tarnauja visuomenei, skatina tarptautinį sąmoningumą ir geranoriškumą visų žmonių atžvilgiu. Tikime, kad mūsų klubo veikla praturtintų Jūsų gyvenimą: - Socialine veikla, kuri patenkintų norą įprasminti save; - Jaunų ir ambicingų savo srities profesionalų draugija, kurie taptų draugais; - Ryšiais su įtakingais verslininkais, politikais iraktyviais visuomenės nariais; - Bendruomene, kurioje nerealiausios idėjos virsta tikrais darbais; - Savišvieta ir bendru noru tobulėti vieniems iš kitų

Vilniaus universiteto studentų investicinis fondas
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Saulėtekio al.9, II rūmai, 105 kab., Vilnius
E. paštas: info@vusif.lt
Interneto svetainė: http://www.vusif.lt

„VU Studentų Investicinis Fondas“ (VU SIF) – pirmasis studentų investicinis fondas Lietuvoje, kurio veikla skirta supažindinti aukštosiose mokyklose studijuojantį jaunimą su investicijų valdymo pasauliu.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Antakalnis“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Antakalnio g. 84a, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2685844
Faksas: (8 5) 2685845
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Ąžuoliukas“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Trakų g. 8-3, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2620189
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Jaunystė“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Saltoniškių g. 21, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2703067
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Architektų g. 86, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2443773
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Architektų g. 224, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2168799
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Olimpija“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Olimpija“
Telefonas: (8 5) 2137544
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Raganiukė“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Rasų g. 20, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2613418
Interneto svetainė: http://www.raganiukesklubas.lt/
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žirmūnai“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Minties g. 56, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2735349, (8 5) 272 87 91
Interneto svetainė: http://www.zirmunuklubas.lt/
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: L. Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2457960
Visuomeninė organizacija „Mes – jaunimas“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Smetonos g. 5-308, Vilnius
E. paštas: mesjaunimas@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.mesjaunimas.lt/

Visuomeninė Organizacija „Mes – JAUNIMAS“ yra nepriklausoma, nepolitinė, savanoriškumo pagrindu veikianti jaunimo organizacija, dirbanti savanorystės, neformalaus ugdymo, pilietiškumo ugdymo, ugdymo, mokymo, mokslų, darbo ir užimtumo, laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros, socialinės ir sveikatos apsaugos, sveiktingumo, kūno kultūros ir sporto, nusikalstamumo ir kitų priklausomybės formų prevencijos srityse.

Visuomeninio jaunimo klubas
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Vilniaus m.
Adresas: Smalinės g. 21-50, Vilnius
Telefonas: +370 608 11496
E. paštas: armrud@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.vjk.lt/

Visuomeninio jaunimo klubas – tai pilietiška organizacija, vienijanti jaunus žmones, aktyviai besireiškiančius viešojoje erdvėje bei nevyriausybinių organizacijų veikloje. VJK nariai – tai nebijantys drąsiai išsakyti savo moralinių ar politinių įsitikinimų, turintys nemažai visuomeninės veiklos patirties jauni žmonės, susibūrę tam, kad galėtų efektyviai siekti juos vienijančių tikslų. Organizacija atvira įvairiems projektams bei iniciatyvoms, kurie prisideda prie Lietuvos kultūrinio ir intelektualinio vystymosi.

VO „Kitoks varniukas“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Viršuliškių g. 69-101, Vilnius
Telefonas: +370 699 30031
E. paštas: info@kitoks.lt
Interneto svetainė: http://www.kitoks.lt/
VšĮ
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Vilkpėdės g. 9-2, Vilnius
Veiklos teritorija: Lietuva
Telefonas: 868653405

"Sielos sala" veiklą 2020 m. gegužę pradėjo vaikų ir suaugusiųjų stovyklų organizavimu. Tačiau tai buvo tik pirmasis laiptelis organizacijai atsistoti ant kojų. Organizacijos ateities vizija ir misija - įnešti ryškų indėlį į Lietuvos žmonių gerovę - socialinę, fizinę, psichinę sveikatą ir kultūrą. Todėl planuojami didesni projektai, veiklos, renginiai. Organizacijos įkūrėja Indrė Šiliauskaitė - jau 26 metus kultūros, meno ir jaunimo reikalų srityje dirbanti aktyvistė, žurnalistė, entreprenerė, kūrėja ir visuomenininkė. Skleisdama pozityvaus mąstymo, sveikos gyvensenos, sąmoningumo ir kūrybinės saviraiškos idėjas, organizacijos įkūrėja siekia realių pokyčių probleminėse visuomenės sociumo grupėse, tame tarpe ir nusivylusių, depresuojančių, maištaujančių jaunų žmonių grupėse. Organizacija ieško pastiprinimo - savanorių komunikacijos ir vadybos reikaluose. Didesnę dalį darbų atliekame nuotoliniu būdu, tad savanorio lokacija didelės reikšmės neturi. Maždaug kartą per mėnesį suplanuosime gyvus susitikimus Vilniuje, taip pat dalyvausime renginiuose visoje Lietuvoje. Savanoriai bus apmokyti visų darbo organizacijoje pagrindų, įgis praktinių žinių, darbo patirties, supratimą apie visuomenėje ir įvairiose rinkose vykstančius procesus, patirs, ką reiškia suorganizuoti renginį, įgyvendinti projektą ir laimės milijoną nepakartojamų akimirkų su greta dirbančiais nuostabiais žmonėmis!

VšĮ „Savanorių centras“
Veiklos sritis: Savanoriškos veiklos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Algirdo g. 31
Telefonas: 8 699 33 890, 8 640 10 996
Interneto svetainė: http://savanoriucentras.lt/

Savanorių centras - įstaiga, kuri koordinuoja savanorius ir bendrauja su savanorius priimančiomis organizacijomis, potencialiems savanoriams padeda surasti jų pageidaujamos srities tinkamas vietas savanoriauti, taip pat padeda įvairioms organizacijoms surasti jiems tinkamų savanorių, kurie atsakingai atliktų jiems skirtą veiklą.

Savanorių centras bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis, kurios priima savanorius socialinėje, sveikatos, sporto ir kultūros srityse.

Savanorių centro misija - skatinti, skleisti ir populiarinti savanoriavimo idėją tarp įvairaus amžiaus, religinių ir politinių įsitikinimų, išsilavinimo, socialinės padėties ar bet kurios lyties Vilniaus miesto gyventojų, įtraukiant juos į savanorišką veiklą socialinėje, sveikatos, sporto, kultūros ir kitose srityse.

Įstaigos vizija.

Moderni, bendradarbiaujanti, savanoriška veikla užsiimanti įstaiga, kuri:
• bendradarbiauja su savanoriška veikla užsiimančiomis organizacijomis;
• padeda pavieniams savanoriams ir organizacijoms rasti vieniems kitus;
• konsultuoja potencialius savanorius ir savanoriška veikla užsiimančias organizacijas apie savanorystę, jos sklaidą, naudą, privalumus ir kitais aspektais;
• skatina pilietiškumą;
• prisideda prie pilietinės visuomenės kūrimo;
• plečia savanorišką Vilniaus miesto gyventojų veiklą ir jos atlikimo vietą;
• suteikia galimybę visapusiškam žmogaus tobulėjimui, kuris reikšmingas kokybiškos savanoriškos veiklos vykdyme ir visuomenės gerovei.

VšĮ „Jaunimo mainų agentūra“
Veiklos sritis: Savanoriškos veiklos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Mikalojaus g. 4, Vilnius
Telefonas: +370 5 2618257
Faksas: +370 5 2618257
E. paštas: ngo.jama@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.jama.lt/
VšĮ „Ne imti, bet duoti“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Kultūrinės organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Socialinės organizacijos, Švietimo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 21/27, 3 korpusas, 112 kab., Vilnius
Telefonas: +37060558683
E. paštas: nibd@nibd.lt
Interneto svetainė: https://https://www.nibd.lt

„Ne imti, bet duoti“ – tai nuo 2005 m. savanorišką veiklą organizuojanti organizacija, kviečianti aukštųjų mokyklų studentus, moksleivius nuo 14 metų bei vyresnio amžiaus žmones visa širdimi įsitraukti į socialinę veiklą.

KĄ MES VEIKIAME?
Organizuojame savanorišką veiklą Vilniaus apskrities regione, Kaune ir Panevėžyje, kviesdami įsitraukti į: 
Savanorių – korepetitorių programą.Jaunimo savanoriškos tarnybos programą.Trumpalaikę savanorystę įmonių darbuotojams.Vyresnio amžiaus žmonių savanorystę „54+“.
„Ne imti, bet duoti“ tikslas – prisidėti prie tvarios visuomenės ir aplinkos kūrimo skatinant ir organizuojant savanorišką veiklą.
„Ne imti, bet duoti“ uždaviniai:
1. Mažinti tikslinių grupių socialinę atskirtį visuomenėje, skatinti jų pasitikėjimą savimi ir padėti (re)integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką bei gyvenamąją aplinką.
2. Skatinti ir organizuoti „Ne imti, bet duoti“ bendruomenės narių ir tikslinių grupių asmeninį tobulėjimą, ugdant bendravimo, bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius, bendrąsias kompetencijas, savanorių veiklos ir kompetencijų į(si)vertinimą.
3. Skatinti ir organizuoti „Ne imti, bet duoti“ bendruomenės narių ir tikslinių grupių užimtumą, turiningą ir saugų laisvalaikio praleidimą, socialinį aktyvumą, neformalųjį, informalųjį, įtraukųjį ugdymą(si).

VšĮ „Pičas“
Veiklos sritis: Savanoriškos veiklos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: D. Gerbutavičiaus g. 3-214, Vilnius
Telefonas: +370 614 53066
E. paštas: info@pitchas.org
Interneto svetainė: http://www.pitchas.org/
VšĮ „Projektų akademija“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Pramonės g. 97, Vilnius
Telefonas: +37065609505

Viešoji įstaiga „Projektų akademija“ – ne pelno siekianti organizacija dirbanti su jaunimo užimtumo projektais. Mūsų veiklos sritys: dirbtuvės, mokymai, konferencijos, renginiai, vietiniai ir tarptautiniai jaunimui skirti projektai ir iniciatyvos.

VšĮ „Rugsėjo 1-oji“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Kultūrinės organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Socialinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Žirmūnų g. 86-1, Vilnius
Telefonas: 8 693 97762
Faksas: 8 700 30 157
E. paštas: info@r-1.lt
Interneto svetainė: http://www.r-1.lt

VšĮ „Rugsėjo 1-oji“ – tai pelno nesiekianti jaunimo organizacija, kurios tikslas – tenkinti viešuosius jaunimo interesus vykdant jaunimui ir visuomenei naudingą veiklą. Įstaiga siekia kurti bei įgyvendinti studentiškas ir jaunimo iniciatyvas, organizuoti jaunimui skirtus renginius, rengti ir įgyvendinti jaunimui skirtus projektus, taip pat skatinti jaunų žmonių socialinį aktyvumą, įtraukiant juos į savanorišką veiklą.

VšĮ „Socialinės tarnystės savanoriai“ (SOTAS)
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Kalvarijų g. 159, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2121453
Interneto svetainė: http://www.sotas.org

Sotas – socialinę veiklą vykdanti viešoji įstaiga, kurios misija yra gerinti žmogaus gyvenimą, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir suaugusiųjų ugdymui. Organizacijos veikla grindžiama krikščioniškomis vertybėmis.

World Economic Forum Global Shapers Vilnius
Veiklos sritis: Savanoriškos veiklos organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Gynėjų g. 4-110A, Vilnius
Interneto svetainė: http://globalshapersvilnius.com/

We are young, passionate and ambitious leaders in our own fields, driven by a common goal to shape our local community for a better and more inclusive future.

Being a part of World Economic Forum community, we are keen on global problems and creative solutions to constantly move things forward.

OUR MISSION & VISION: Be continuously engaged with local community of Vilnius Spot the issues & problems faced locally and globally

Come together as leaders and entrepreneurs to develop creative and effective solutions Initiate and shape the better future through projects and initiatives!

Žmogaus teisų organizacija „Tolerantiško jaunimo asociacija“
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Vilniaus m.
Adresas: Jakšto 9-133, Vilnius
Telefonas: +370 5 2618483
Faksas: +370 5 2618483
E. paštas: info@tja.lt
Interneto svetainė: http://www.tja.lt

Mes siekiame:
 
• Ugdyti visuomenės pagarbą žmogui, jo pasirinkimui ir požiūriui;
• skatinti visuomenės pagarbą ir toleranciją įvairioms socialinėms grupėms, žmogaus teisių apsaugą ir mažumų integraciją;
• vienyti tolerantišką jaunimą ir visus kitus tolerantiškus asmenis bendrai veiklai, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą bei pagalbą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, politinį aktyvumą, organizuotumą bei iniciatyvumą.

Susijusios naujienos Daugiau

Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
Hakatonas Vilniaus miesto pažangai
Hakatonas Vilniaus miesto pažangai
Hakatonų ciklas „Startuoliai, keičiantys visuomenę”
Hakatonų ciklas „Startuoliai, keičiantys visuomenę”

Susiję straipsniai Daugiau

Devynis mėnesius Ispanijoje savanoriavusi Ugnė: „Pradėjau vertinti tokius dalykus, kurių anksčiau nevertinau“
Devynis mėnesius Ispanijoje savanoriavusi Ugnė: „Pradėjau vertinti tokius dalykus, kurių anksčiau nevertinau“
Turkijoje savanoriavęs Domas: „Suvokiau, jog ne visi žmonės gyvena kaip aš“
Turkijoje savanoriavęs Domas: „Suvokiau, jog ne visi žmonės gyvena kaip aš“
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?