Organizacijos

Ieškoti Lietuvos žemėlapyje
„Romuvos“ gimnazijos ekologinis klubas „Žalieji namai“
Veiklos sritys: Gamtosaugos organizacijos, Moksleiviškos organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Dainų g. 7, Šiauliai LT-78325
Telefonas: (8 41) 552901, 8 614 12050
AIESEC in Šiauliai
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Vytauto g. 103A, Šiauliai 77160
Telefonas: +37069853214
Faksas: -
Interneto svetainė: http://www.aiesec.lt

AIESEC yra tarptautinis tinklas jauniems žmonėms, siekiantiems išnaudoti ir tobulinti savo žinias bei įgūdžius, taip prisidedant prie savų valstybių ir visuomenių vystymosi.Veikdami 107 pasaulio šalyse, mes suderiname jaunų ir iniciatyvių visuomenės narių ugdymą su sprendimais verslui. AIESEC nariai, kasdien glaudžiai dirbdami su verslo organizacijomis, organizuodami projektus, tarptautinę mainų stažuotėmis programą, nuolat mokydamiesi, tobulina savo praktinius įgūdžius ir teorines žinias bei ugdo tinkamą požiūrį į mus supantį pasaulį ir darbą. Visa tai po kelerių metų, praleistų organizacijoje, tampa neįkainojama patirtimi, kuri pritaikoma tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. AIESEC svarbiausi tikslai yra ugdyti jaunus žmones tam, kad jie būtų aktyvūs ir sąmoningi visuomenės piliečiai, kad jie būtų tikri lyderiai darbe ir visuomenėje, kad jie norėtų ir sugebėtų kurti geresnę rytdieną. AIESEC partneriai – verslo organizacijos – iš daugumos verslo sektorių mato AIESEC kaip būdą prisidėti prie jaunų žmonių ugdymo bei pasiekti didelį potencialą turintį jaunimą iš viso pasaulio. AIESEC alumni yra lyderiai savo įmonėse ir bendruomenėse – naudodamiesi sukaupta AIESEC patirtimi, įgūdžiais bei susikurta vizija ir aplink save kurdami teigiamus pokyčius.

Asociacija „JCI Šiauliai“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Verslo klubai
Šiaulių m.
Adresas: Trakų g. 9
Telefonas: 8 617 77 407
Interneto svetainė: http://www.jcisiauliai.lt

JCI Šiauliai – tai vietinė organizacija, JCI Lietuva regioninė narė, kuri priklauso tarptautiniam JCI (Junior Chamber International / Tarptautiniai Jaunimo Rūmai) tinklui, vienijančiam apie 200 000 (18 – 40 m. amžiaus) narių iš 110 pasaulio šalių. JCI Šiauliai organizacija įregistruota 2002 m. kovo 20 d.
Pagrindinis JCI Šiauliai veiklos tikslas: Prisidėti prie pasaulio bendruomenės progreso, suteikiant jauniems žmonėms galimybę tobulinti lyderio, socialinio atsakingumo, verslumo ir komunikabilumo savybes, būtinas teigiamiems pokyčiams kurti.

Asociacija „Juspo“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Socialinės organizacijos, Organizacijos, teikiančios paslaugas jaunimui
Šiaulių m.
Adresas: Krymo g. 14-19, Šiauliai
Veiklos teritorija: Šiaulių miestas
Telefonas: +37069160868
E. paštas: info.juspo@gmail.com

Asociacija „Juspo“ – Jaunimo užimtumo stebėsenos ir plėtros organizacija Vizija – įgalinti kiekvieną jauną asmenį realizuoti save visuomenėje Misija – skatinti jaunimo užimtumą, remiantis bendruomeniškumo, solidarumo bei darnos principais Vertybės: Bendruomeniškumas – komandiškai ieškom problemų sprendimų, nes kiekvieno mūsų organizacijos nario nuomonė yra svarbi Darna – organizacijos veikla tausoja gamtą ir kuria išliekamąją vertę ateities kartoms Solidarumas – siekiame įtraukti jaunus žmones, nepriklausomai nuo rasės, religinių pažiūrų, seksualinės orientacijos, ekonominės ir socialinės padėties Mūsų organizacijas tikslai: 1. suteikti įrankius ir galimybes jaunimui ugdyti savo asmeninius įgūdžius; 2. vienyti Lietuvos nevyriausybines organizacijas; 3. savo veikloje integruoti darnios ekonomikos modelį; 4. skatinti jaunimo mobilumą; 5. padėti jaunimui integruotis į darbo rinką.

Infocentras „Jaunimas kelyje į Europą“
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Radviliškio g. 66, Šiauliai
Telefonas: 8 682 15456, (8 41) 543103
Jaunimo organizacija DARBAS, Šiauliai
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Aušros al. 64, Šiauliai
Telefonas: 860 861 754
E. paštas: gita2252@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir rajonuose. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunųjų konservatorių lygos Šiaulių skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Aušros al. 64, Šiauliai
Telefonas: +3706473786
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/

Jaunųjų konservatorių lygos (JKL) veikla nukreipta į aktyvios ir atviros pilietinės visuomenės bei teisinės valstybės ugdymą, jaunimo skatinimą dalyvauti valstybės kūrimo, tobulinimo ir demokratizavimo darbuose, nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą su kitomis, panašia veikla užsiimančiomis organizacijomis, taip pat visuomenės įtraukimą į viešojo intereso gynimą ir saugojimą bei aktyvų dalyvavimą darant įtaką sprendimų priėmimo procesams.

Jaunųjų menininkų klubas „M-13“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Šiaulių m.
Adresas: Aušros al. 13-7, Šiauliai
Telefonas: 8 652 59280, (8 41) 520021

Klubas jungia jaunus, kuriančius, ieškančius ir įdomius 16 – 20 metų moksleivius, studentus. Narių daugumą sudaro Gegužių vidurinės mokyklos, dirbančios pagal kryptingo meninio ugdymo programą, buvę ir dabar besimokantys moksleiviai. Klubo narių kredo: „Nelauk, pradėk kurti jau šiandien!“ Jaunųjų menininkų klubo „M-13“ veikla apima dailės parodų, konkursų, meno festivalių, meninių bei pilietinių akcijų organizavimą, aktyvų dalyvavimą miesto ir šalies kultūriniame gyvenime.

Labdaros ir paramos fondas „Baltų žygiai“
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Darkiemio g. 15, Šiauliai
Telefonas: 8 687 35345

Sportinių ekspedicijų kalnuose organizavimas, kitų Lietuvai ir Šiaulių miestui reikšmingų projektų vykdymas.

Labdaros ir paramos fondas „Kris – Šiaurės Vakarų Lietuvoje“
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Gardino g. 25-26, LT-78238, Šiauliai
Telefonas: (8 41) 58 91 38
Faksas: (8 41) 58 91 38
E. paštas: info@agapao.lt

Labdaros ir paramos fondo „KRIS – Šiaurės Vakarų Lietuvoje“ pagrindinis veiklos tikslas – socialinio darbo veikla: socialinė, psichologinė pagalba nuteistiesiems bei grįžusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims, jų šeimų nariams. Fondas vykdo įvairias prevencines, reabilitacines, socialinės integracijos programas, siekdamas sumažinti nusikalstamumą Šiaulių mieste bei apskrityje.

Lengvosios atletikos asociacija „Dinamitas“
Veiklos sritis: Sporto organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Daukanto g. 25, Šiauliai
Telefonas: 8 605 68773, 8 677 90680
E. paštas: dinamitas@info.lt
Lietuvos krikščioniškas labdaros ir gailestingumo fondas „Samarija“
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Bijūnų g. 20 A, LT-81490 Ginkūnai, Šiaulių r.
Telefonas: (8 41) 589 138 , 8 652 75779
Faksas: (8 41) 589 138

Kompleksinių paslaugų teikimas (socialinės paslaugos, laikinas apgyvendinimas, psichologinės paslaugos, socialinio pedagogo paslaugos, darbo terapija, profesinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, muzikos įgūdžių mokymas, profesinis konsultavimas, pagalba įsidarbinant).

 

Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centras (MSIC)
Veiklos sritis: Moksleiviškos organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Vytauto g. 103 a., Šiauliai
Telefonas: +370 643 25291

Lietuvos moksleivių sąjunga — visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti jaunimo organizacija. Bendradarbiaudama su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, aiškindamasi moksleivių interesus, organizacija siekia prisidėti prie švietimo ir jaunimo politikos formavimo regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis.

Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centras (MSIC) — vienas iš 33 Lietuvos moksleivių sąjungos padalinių Lietuvoje, vienijantis Šiaulių miesto ir rajono mokyklų mokinių savivaldas ir atstovaujantis miesto moksleivių interesus.

Lietuvos sakaliukų sąjungos Šiaulių skyrius
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Statybininkų g. 23, Šiauliai
Telefonas: 8 600 02814
E. paštas: algidad@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.sakaliukai.lt
Lietuvos skautijos Šiaulių kraštas Šiaulių tuntas
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Šiaulių m.
Telefonas: 8 685 27 293
E. paštas: s.staponkus@yahoo.com
Interneto svetainė: http://www.skautai.lt

Lietuvos skautija yra visuomeninė, laisvanoriška, nepolitinė organizacija, veikianti pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir metodą. Ji atvira Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religijos, lyties ar visuomeninės padėties. Lietuvos skautijos tikslas – ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos.
Lietuvos skautija yra Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (World Organization of the Scout Movement) nacionalinė narė. Pasaulio skautų judėjimo organizacija yra tarptautinė, nepolitinė ir susideda iš pripažintų nacionalinių skautų organizacijų. Pasaulyje yra daugiau nei 28 milijonai skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusių, 216 šalių ir vietovių. Tai didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje Lietuvos skautija yra didžiausia skautus vienijanti organizacija Lietuvoje. Ji vienija per 2000 skautų visuose Lietuvos regionuose.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) Šiaulių miesto skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Aušros al. 15, Šiauliai
Telefonas: 8 605 87577
E. paštas: arnoldinio@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.jaunimieciai.lt

LSDJS Šiauliai — jaunimo organizacija, besilaikanti kairiosios politinės ideologijos. Mūsų svarbiausios vertybės — socialinis teisingumas, solidarumas, demokratija ir žmogaus teisės.Organizacija vienija pilietiškus, aktyvius, socialiai atsakingus ir kūrybingus jaunus šiauliečius.Būdamas sąjungos nariu TU GALI:dalyvauti LSDJS renginiuose Lietuvoje ir užsienyje, išreikšti save dalyvaudamas LSDJS organizacinėje veikloje;turiningai leisti laisvalaikį su bendraminčiais visoje šalyje; stažuotis tarptautinėse socialdemokratinėse organizacijose;dalyvauti jaunimo mokymuose Lietuvoje ir užsienyje;formuoti Lietuvos jaunimo politiką;kandidatuoti į LR Seimą, Savivaldybių tarybas ar Europos Parlamentą bei ĮGYVENDINTI VISAS SAVO IDĖJAS AKTYVIŲ IR DRĄSIŲ JAUNŲ ŽMONIŲ KOMANDOJE!VEIKLOS KRYPTYS:-Visuomeninės akcijosŠiaulių jaunieji socialdemokratai, siekdami atkreipti visuomenės dėmesį į tam tikras problemas arba norėdami ugdyti visuomenės, ypač jaunosios kartos, pilietiškumą dažnai organizuoja įvairias socialines akcijas. Jomis prisideda prie jaunimo politikos formavimo Šiaulių mieste.Kaip pavyzdžius galima paminėti viešąsias akcijas: „Neparduok savo balso“, tarptautinės ligonių dienos „Raudonos nosies diena“ minėjimas, aplinkosauginį projektą – „Visuomeninio transporto populiarinimas Šiaulių miesto gyventojų tarpe“ ir kt.Projektų rašymas ir įgyvendinimasŠiaulių jaunieji socialdemokratai jau keletą metų iš eilės rengia ir įgyvendina keletą įdomių ir svarbių projektų. 

Lietuvos šaulių sąjungos Šiaulių apskr. gen. P. Plechavičiaus Šaulių rinktinė
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: J.Basanavičiaus g. 94, Šiauliai
Telefonas: 8 656 07 940
Interneto svetainė: http://www.siauliusauliai.lt/

Vasaros metu stovyklaujame mobiliose vasaros stovyklose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Taip pat jaunieji šauliai dalyvauja mokymuose, kuriuose savo žinias gali gilinti ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Su jaunaisiais šauliais dirba patyrę instruktoriai. Šauliai lankydami šiuos užsiėmimus gauna naudingos informacijos paskaitų bei pratybų metu, o tie, kurie nori studijuoti karo akademijoje – papildomų balų stojimo į akademiją metu.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ jaunimo lygos Šiaulių skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Aušros al.15, Šiauliai
Telefonas: 8 600 78859
Rėkyvos jaunimo organizacija „Ersas“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Bačiūnų g. 54-3, LT-79208, Šiauliai
Telefonas: 8 639 72 562
Faksas: (8 41) 39 22 60
Studentų verslo idėjų klubas
Veiklos sritys: Studentiškos organizacijos, Verslo klubai
Šiaulių m.
Adresas: Gegužių g. 27-43, Šiauliai
Telefonas: 8 672 32619
Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“
Veiklos sritys: Gamtosaugos organizacijos, Kultūrinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Žaliūkių g. 24a, LT- 78102, Šiauliai
Telefonas: 8 686 12612, (8 41) 370112
Faksas: (8 41) 370336
E. paštas: info@aukuras.lt
Interneto svetainė: http://www.aukuras.lt/

Aukuro klubo tikslai: saugoti ir tvarkyti gamtos bei kultūros paveldą, plačiau supažindinti visuomenę su gamtosaugos problemomis ir ugdyti ekologinę kultūrą, skatinti savišvietą, rengti kraštotyrines ekspedicijas, konkursus, seminarus, konferencijas, rūpintis surinktos medžiagos saugojimu, pažinimu ir populiarinimu, bendradarbiauti su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų.

Šiaulių jaunimo centras
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Vytauto g. 103a, Šiauliai
Telefonas: 8 67173291
E. paštas: laurabarcyte@yahoo.de
Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Šiaulių m.
Adresas: Vytauto g. 103a, Šiauliai
Telefonas: 8 62711862
E. paštas: vrusys@gmail.com

Veikla: vienija jaunimo organizacijas, rūpinasi jaunimo organizacijų potencialu. Organizacija veikia, atsižvelgdama į besikeičiančią situaciją Lietuvoje ir Europoje, bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, valdžios ir verslo struktūromis regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Šiaulių kino meno klubas
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Aušros al. 15, Šiauliai
Telefonas: 8 618 29932
E. paštas: kinoklubas@splius.lt
Šiaulių liberalus jaunimas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Aušros al. 15, Šiauliai
Telefonas: +37062172434

Lietuvos liberalus jaunimas (LLJ) – savarankiška ir nepriklausoma, intelektuali bei pažangi jaunimo organizacija, išugdžiusi ne vieną Lietuvos politikos ir verslo lyderį. Liberalaus jaunimo misija – skleisti laisvės ir teisingumo idėjas esant bet kokiai politinei aplinkai, aktyviai veikiant tiek Lietuvoje, tiek globalioje pasaulio erdvėje.

Šiaulių maironiečių draugija
Veiklos sritys: Kultūrinės organizacijos, Moksleiviškos organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Dainų g. 13, Šiauliai
Telefonas: (8 41) 460541, 8 687 42416
E. paštas: branguole@splius.lt
Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Šiaulių m.
Adresas: Aušros al. 15, Šiauliai
Telefonas: (8 41) 523634, 8 685 19102
Šiaulių turistų klubas
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Vytauto g. 145, Šiauliai
Telefonas: (8 41) 437328
E. paštas: turistas@splius.lt
Šiaulių universiteto studentų atstovybė
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: P. Višinskio 15A, Šiauliai
Telefonas: 8 676 03 445, 39 30 19
Faksas: (8 41) 525709
E. paštas: president@susa.lt
Interneto svetainė: http://www.susa.lt

ŠUSA – ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti visus ŠU studentus. Pagrindinis  tikslas – ginti studentų teises ir interesus Šiaulių universitete. Atstovauti studentus kuriant jiems palankią aplinką ir sudarant sąlygas jų saviraiškai. ŠUSA yra jungtis tarp studentų ir universiteto administracijos, sprendžiant įvairias studentams iškilusias problemas.  ŠUSA yra tam, kad padėtų studentams bet kurioje situacijoje būnant ŠU studentais. ŠUSA: Studentai – Studentams!

Šiaulių valstybinės kolegijos studentų atstovybė
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Aušros al. 40 Šiaulių m.
Telefonas: 8 653 60 406
E. paštas: sa@svako.lt

Šiaulių valstybinės kolegijos studentų atstovybė (ŠVK SA) – tai studentiška organizacija, prie kurios veiklos visuomet gali prisidėti kiekvienas studentas! Čia susibūrę veikliausi, energingiausi, o kartu ir darbštūs bei protingi žmonės, pasiruošę padėti kiekvienam studentui socialinėje, akademinėje, laisvalaikio ir kitose srityse. Studentų atstovybė visuomet stengiasi, kad kiekviena idėja, susijusi su studentišku gyvenimu, būtų išgirsta ir apsvarstyta, o sutelkus tinkamą komandą – įgyvendinta. Ši organizacija kiekvienais metais organizuoja įvairius švietėjiškus, kultūrinius, pramoginius renginius, tiek pačioje kolegijoje, tiek išorėje, mieste ir už jos ribų :)

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Šiaulių miesto skyriaus jaunimo bendruomenė
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Aušros alėja 64, Šiauliai
Telefonas: 8 682 49 828
E. paštas: p.tomas.t@gmail.com
VO „Menininkų klubas“
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Tilžės g. 43-8, Šiauliai
Telefonas: (8 41) 52 11 61
E. paštas: virgisk@yahoo.com

Klubas jungia įvairaus amžiaus menininkus (dailininkus, video, multimedijos meno kūrėjus, teatralus, šokėjus, elektroninės, klubinės muzikos atstovus). Pagrindinė klubo veikla – šiuolaikinio meno ir kultūros projektai.

VšĮ Socialinių inovacijų centras
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Ežero 8-122, Šiauliai
Telefonas: 8616 34383
E. paštas: visiems@socin.lt
Interneto svetainė: www.socin.lt

VšĮ „Socialinių inovacijų centras“ yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios viena iš veiklų – atstovauti jaunimo interesus.

Mes:

 • Stebime ir analizuojame socialinius veiksnius ir procesus švietimo bei socialinėje politikoje, kad galėtume gerinti švietimo kokybę bei šalinant jaunų žmonių integracijos į visuomenę ir darbo rinką barjerus.
 • Dirbame su pažeidžiamomis jaunimo grupėmis teikiame individualias ir grupines socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijas, pagalbą įsidarbinant.
 • Bendradarbiaudami su švietimo įstaigomis, asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis asociacijomis, socialinio verslo atstovais, valstybinėmis institucijomis teikiame ir įgyvendiname įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus.
 • Skatiname jaunimo savanorystę užsienyje ir mūsų šalyje. Esame akredituoti kaip siunčiančioji ir koordinuojančioji tarptautinės savanorystės organizacija.
 • Paslaugas teikiame jaunimui, švietimo įstaigų darbuotojams, dirbantiems su jaunimu, socialinio darbo specialistams.
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras
Veiklos sritys: Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Socialinės organizacijos
Šiaulių m.
Adresas: Ežero 8- 142, Šiauliai
Telefonas: 869845565
E. paštas: biuras@zispb.lt
Interneto svetainė: www.zispb.lt

VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“ yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios vienas pagrindinių tikslų – atstovauti jaunimo interesus.

 • Mes stebime, vertiname ir analizuojame socialinius veiksnius ir procesus švietimo bei socialinėje politikoje, kad galėtume prisidėti gerinant tiek formalaus, tiek neformalaus švietimo kokybę bei šalinant jaunų žmonių integracijos į visuomenę ir darbo rinką barjerus.
 • Dirbame su pažeidžiamomis jaunimo grupėmis – nusikalsti linkusiais, mokyklą metusiais, užimtumo stokojančiais bei žemos kvalifikacijos jaunuoliais, buvusiais vaikų namų auklėtiniais.
 • Teikiame individualias ir grupines socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijas, pagalbą įsidarbinant, stojant į profesinio rengimo įstaigas.
 • Kuriame, adaptuojame ir įgyvendiname inovatyviausias socialines ir edukacines iniciatyvas, susijusias su formaliu ir neformaliu švietimu.
 • Taip pat, teikiame ir įgyvendiname įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus, bendradarbiaudami su formalaus ir neformalaus švietimo įstaigomis, mokslininkais, asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis asociacijomis, socialinio verslo atstovais, kvalifikacijos kėlimo centrais, regioninėmis valstybinėmis institucijomis ir kt.
 • Skatiname jaunimo savanorystę užsienyje ir mūsų šalyje.
 • Esame akredituoti kaip siunčiančioji ir koordinuojančioji tarptautinės savanorystės organizacija, o norinčius įgyti darbo įgūdžių bei mūsų įstaigos veikla besidominčius jaunuolius kviečiame savanoriauti!

Susijusios naujienos Daugiau

#NATO2030 vaizdo įrašų konkursas
#NATO2030 vaizdo įrašų konkursas
Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
Hakatonas Vilniaus miesto pažangai
Hakatonas Vilniaus miesto pažangai

Susiję straipsniai Daugiau

Devynis mėnesius Ispanijoje savanoriavusi Ugnė: „Pradėjau vertinti tokius dalykus, kurių anksčiau nevertinau“
Devynis mėnesius Ispanijoje savanoriavusi Ugnė: „Pradėjau vertinti tokius dalykus, kurių anksčiau nevertinau“
Turkijoje savanoriavęs Domas: „Suvokiau, jog ne visi žmonės gyvena kaip aš“
Turkijoje savanoriavęs Domas: „Suvokiau, jog ne visi žmonės gyvena kaip aš“
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?