Organizacijos

Ieškoti Lietuvos žemėlapyje
Asociacija „Kultūrų ambasada“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Biržų g. 14B-3, Pasvalys
Telefonas: +37069066426
Interneto svetainė: http://www.k-ambasada.org

Asociacija – nepolitinė organizacija, kurios tikslas – pilietiškumo ugdymas per kūrybą, bendravimą su lietuvių išeivijos bendruomenėmis, šiandien prioritetą teikiant Rosario (Argentina) lietuviams, puoselėti ir skleisti tradicinę bei šiuolaikinę lietuvių kultūrą pasaulyje, skatinti kultūrinius mainus, sudaryti sąlygas jaunimui visapusiškai brandinti asmenybę, ugdyti atsakomybę ir aktyviai dalyvauti visuomenės kultūriniame gyvenime.

Ateitininkų organizacija „Salvė“
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Vytauto g. 37, Joniškėlis, Pasvalio r.
Telefonas: (8~451) 38378; 8 625 48695

Tai religinė jaunimo organizacija, jungianti katalikišką jaunimą. Susidraugavimo, auklėjimosi, lavinimosi tikslų siekianti organizacija, vadovaujasi principu „Viską atnaujinti Kristuje“. Ateitininkų šūkis „Dievui ir Tėvynei“. Organizacija rajone veikia nuo 1989 metų, ypač aktyviai dirbusi Pasvalyje 1989 – 1994 m, vadovaujama kunigo Gintaro Joniko. Senos tradicijos, siekiant inteligentiškumo ir tautiškumo, išliko tarp Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės vidurinėje mokykloje veikiančios organizacijos narių.

Grūžių krašto kaimo bendruomenės jaunimo iniciatyvinė grupė
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Grūžių k., Vaškų sen., Pasvalio r.
Telefonas: 8 618 33821
E. paštas: gdomarkiene@gmail.com

Grūžių krašto kaimo bendruomenės jaunimo iniciatyvinės grupės siekis – suburti aktyvų vietinį jaunimą, pritraukti į veiklą išvykusius iš gimto krašto, buvusius bendruomenės narius. Savo veiklomis skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti ekologinių idėjų švietime ir plėtojime, kaimo bendruomenės gyvenime, veikti išvien, siekti bendro tikslo panaudojant pagarbos ir tolerancijos principus. Skatinti domėtis, dalyvauti ekologinių sprendimų, darnios raidos, ekologiškos kultūros idėjos plėtroje bei atsakingos gyvensenos skatinime.

Jaunieji krikščionys demokratai
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Vytauto Didžiojo a. 4, Pasvalys
Telefonas: 8-682 68031
Interneto svetainė: http://www.jkd.lt/

Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas. Jaunųjų krikščionių demokratų sąjunga veikia Pasvalyje nuo 1999 m. Šis judėjimas propaguoja krikščioniškas demokratines idėjas ir jungia jaunus žmones nuo 18 metų bendrai įdėjai, kultūrinei ir pažintinei veiklai.

Jaunimo organizacija ,,Darbas“ Pasvalio skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Vytauto Didžiojo a.8, Pasvalys
Telefonas: 8 624 42 502
Interneto svetainė: www.jod.lt
Juventus
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Pasvalio r.
Adresas: Ąžuolyno a. 3, Pumpėnai, Pasvalio raj.
Telefonas: 8 613 48 338
Lietuvos šaulių sąjungos Panevėžio 5-osios šaulių rinktinės Pasvalio 7-oji kuopa
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Vilniaus g. 4, Pasvalys
E. paštas: ilgutis.sig@gmail.com

LŠS Panevėžio 5-osios šaulių rinktinės Pasvalio 7-oji kuopa yra Šaulių Sąjungos padalinys, kuri yra sukarinta visuomeninė organizacija, stiprinanti valstybės gynybinę galią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtojanti valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikianti pagalbą policijai bei civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijoms. 

Maironiečių organizacija
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Vilniaus g. 46, Pasvalys
Telefonas: (8 451) 52 734
Faksas: -
Interneto svetainė: -

Organizacija veikia Pasvalio Svalios pagrindinėje mokykloje nuo 2012 m. Tikslas – domėtis Maironio gyvenimu ir kūryba, siekti pažinti tautos istoriją, semtis meilės ir pagarbos savo kraštui, jo kalbai ir tikėjimui. Šūkis – Maironio žodžiai: „Paimsme arklą, knygą, lyrą/Ir eisim Lietuvos keliu!“ Maironiečius vienijanti ir telkianti giesmė – Maironio eilėraštis „Užtrauksim naują giesmę“.

MARABU
Veiklos sritis: Savanoriškos veiklos organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Vilniaus g. 7, Vaškų mst. Pasvalio r.
Telefonas: 8 68211970
Faksas: -
Interneto svetainė: -

Pasvalio rajono Vaškų krašto jaunimo iniciatyvinė grupė MARABU užsiima kultūriniu jaunimo gyvenimu, skatina jaunimą prasmingai praleisti laisvalaikį, realizuoti save muzikinėje, vaidybinėje, etnokultūrinėje veikloje, lavinti teigiamą požiūrį į meną, skatina savanorystę.

Moksleivių parlamentas
Veiklos sritis: Moksleiviškos organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys
Telefonas: (8~451) 34274
Faksas: (8~451) 54 083

Subūręs Pasvalio rajono mokyklų moksleivių lyderius, atstovauja mokinių interesams, nagrinėja mokiniams aktualias problemas. Svarbiausias tikslas – susipažinti ir supažindinti moksleivius su demokratijos pagrindais, išmokti kelti problemas ir jas patiems spręsti. Parlamento nariai aktyviai įsijungia į prevencinį darbą, rūpinasi socializacijos klausimais, bendradarbiauja su kitomis jaunimo organizacijomis.

Norių jaunimo iniciatyvinė grupė „Mes ateinam“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Pasvalio r.
Adresas: Beržų g.3, Norių k., Vaškų sen., Pasvalio r.
Telefonas: 8 678 76 760
E. paštas: mesateinam@gmail.com

Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas, vietos jaunimo laisvalaikio ir saviraiškos skatinimas.

Pasvalio rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Pasvalio r.
Adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys
E. paštas: pjosas@gmail.com

Pasvalio rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ yra demokratinė, savarankiška, savanoriška, pelno nesiekianti, visuomeninė Pasvalio rajono visuomeninių organizacijų sąjunga. Veikla apima visą Pasvalio rajoną. Vizija - aktyvią jaunimo organizacijų veiklą įgalinančios ekonominės, teisinės bei socialinės aplinkos formavimas. Misija - siekti pokyčių jaunimo politikoje, kurie gerintų jaunimo organizacijų veiklos sąlygas.

Pasvalio rajono skautų organizacija
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Pilietinės organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Vilniaus g. 2/14 Pasvalys
Telefonas: (8~451) 45634, 861331450

Pasvalio rajono skautų organizacijos  veiklos sritis – jaunimo užimtumas.
Skautų organizacija, jungianti rajono jaunimą skautiškai veiklai, sistemingam ir prasmingam darbui su jaunimu, kad jie augtų sveikais ir dorais, sąmoningais lietuviais, kūrybingais asmenimis.

Lietuvos skautija yra visuomeninė, laisvanoriška, nepolitinė organizacija, veikianti pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir metodą. Ji atvira Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religijos, lyties ar visuomeninės padėties. Lietuvos skautijos tikslas – ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos. 

Lietuvos skautija yra Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (World Organization of the Scout Movement) nacionalinė narė. Pasaulio skautų judėjimo organizacija yra tarptautinė, nepolitinė ir susideda iš pripažintų nacionalinių skautų organizacijų. Pasaulyje yra daugiau nei 28 milijonai skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusių, 216 šalių ir vietovių. Tai didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje Lietuvos skautija yra didžiausia skautus vienijanti organizacija Lietuvoje. Ji vienija per 2000 skautų visuose Lietuvos regionuose.

Pasvalio šaulių kuopa
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Statybininkų g.19, Pasvalys
Telefonas: 8 (451) 50 446, 8 686 10 088
E. paštas: savanorisak@gmail.com

Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas, pilietinis ugdymas, socializacija, prevencija. Jungia rajono jaunus žmones. Ugdo solidarumo, tėvynės gynimo ir stiprinimo jausmus. Šios organizacijos nariai skatina šviestis, kultūringai pramogauti, įdomiai ir turiningai leisti laisvalaikį, propaguoti ir saugoti krašto istoriją.

Žilpamūšio jaunimo iniciatyvinė grupė „Prisijunk“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Pasvalio r.
Adresas: Žilpamūšio k., Saločių sen., Pasvalio r.
Telefonas: 8 675 14 050

Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas, vietos jaunimo laisvalaikio ir saviraiškos skatinimas.

Susijusios naujienos Daugiau

#NATO2030 vaizdo įrašų konkursas
#NATO2030 vaizdo įrašų konkursas
Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
Hakatonas Vilniaus miesto pažangai
Hakatonas Vilniaus miesto pažangai

Susiję straipsniai Daugiau

Devynis mėnesius Ispanijoje savanoriavusi Ugnė: „Pradėjau vertinti tokius dalykus, kurių anksčiau nevertinau“
Devynis mėnesius Ispanijoje savanoriavusi Ugnė: „Pradėjau vertinti tokius dalykus, kurių anksčiau nevertinau“
Turkijoje savanoriavęs Domas: „Suvokiau, jog ne visi žmonės gyvena kaip aš“
Turkijoje savanoriavęs Domas: „Suvokiau, jog ne visi žmonės gyvena kaip aš“
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?