Organizacijos

Ieškoti Lietuvos žemėlapyje
Asociacija „JCI Panevėžys“
Veiklos sritis: Verslo klubai
Panevėžio m.
Adresas: Nemuno g. 76-34, Panevėžys
Telefonas: 8 606 74848
E. paštas: info@jcipanevezys.lt
Interneto svetainė: http://www.jcipanevezys.lt
Jaunimo asociacija LEMIK
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Laisvalaikio organizacijos
Panevėžio m.
Telefonas: +37067299972
E. paštas: info@lemik.lt
Interneto svetainė: http://www.lemik.lt

„LEMIK“ asociacijos idėja prasidėjo nuo kelių jaunų žmonių entuziazmo ir didelio noro dalyvauti įvairioje veikloje. Mes norime kurti naudingą ir įdomų laisvalaikį bei kartu mokytis ir mokyti kitus. Organizacija subūrė jaunuolius, kurie domisi verslu ir visuomeniniu gyvenimu. Visi mes turime talentų ir noro nuveikti kažką, kas teiktų ne tik asmeninę naudą, bet ir padėtų Panevėžio miesto ir rajono jaunimui tobulėti.

Jaunimo organizacija DARBAS, Panevėžys
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Vasario 16-osios g. 8, LT-35174 Panevėžys
Telefonas: 8 639 94770
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir rajonuose. Tai suteikia galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunimo turizmo ir aktyvaus laisvalaikio klubas „Klajūnas“
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Jaunimo užimtumo organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Sporto organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: A.Jakšto g. 1 (IV aukštas), Panevėžys
Telefonas: 8 674 14017
E. paštas: info@klajunas.eu
Interneto svetainė: www.klajunas.eu

Klubo tikslai ir uždaviniai yra:

  • plėtoti turizmą kaip aktyvaus poilsio, žmogaus rekreacinių poreikių tenkinimo priemonę, skiriant prioritetą aktyvioms keliavimo formoms, padedančioms ugdyti sveiką, ištvermingą, aukštos dorovinės kultūros žmogų;
  • propaguoti įvairias sporto šakas, rengti turizmo technikos komandas, organizuoti jų sportinį darbą;
  • organizuoti keliones, ekspedicijas, žygius, varžybas, sąskrydžius, stovyklas bei kitus turistinius, sportinius, pramoginius bei masinius sveikatingumo renginius;  
  • koordinuoti savo narių veiklą;  
  • padėti klubo nariams ginant jų teises, profesinius, ekonominius bei socialinius interesus, atstovauti klubo narių interesus valstybinėse, savivaldybės ir kitose institucijose bei organizacijose;
  • organizuoti aktyvų laisvalaikio leidimą gyventojų tarpe; 
  • sudaryti sąlygas jaunimui užsiimti sportine ir turistine veikla.
Jaunųjų konservatorių lygos Panevėžio skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Vasario 16-osios g. 8, Panevėžys
Telefonas: 861083016
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/
Lietuvos maironiečių draugija
Veiklos sritis: Moksleiviškos organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Smėlynės g. 29, Panevėžys
Telefonas: 8 636 63396
E. paštas: birute@panrs.lt
Interneto svetainė: http://maironieciudraugija.lt

Pagrindinė veikla – pilietinė, patriotinė, kūrybinė, kultūrinė, literatūrinė, kraštotyrinė.

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos Panevėžio miesto skyrius
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Vasario 16- osios g. 6, Panevėžys
Telefonas: 8 45 581567
Faksas: 8 45 581567
E. paštas: Nvaliukas@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.redcross.lt/
Lietuvos skautijos Panevėžio kraštas
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Marijonų g. 24, Panevėžys
Telefonas: 860710025
Interneto svetainė: http://www.skautai.lt

Lietuvos skautija yra visuomeninė, laisvanoriška, nepolitinė organizacija, veikianti pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir metodą. Ji atvira Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religijos, lyties ar visuomeninės padėties. Lietuvos skautijos tikslas – ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos.
Lietuvos skautija yra Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (World Organization of the Scout Movement) nacionalinė narė. Pasaulio skautų judėjimo organizacija yra tarptautinė, nepolitinė ir susideda iš pripažintų nacionalinių skautų organizacijų. Pasaulyje yra daugiau nei 28 milijonai skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusių, 216 šalių ir vietovių. Tai didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje Lietuvos skautija yra didžiausia skautus vienijanti organizacija Lietuvoje. Ji vienija per 2000 skautų visuose Lietuvos regionuose.

Lietuvos skautijos Panevėžio krašto jūrų skautų tuntas „Vėtra“
Veiklos sritys: Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos
Panevėžio m.
Telefonas: 8 686 66586

Lietuvos skautijos (LS) Panevėžio jūrų skautų tuntas „Vėtra“ yra visuomeninė, nepolitinė, pelno nesiekianti organizacija, veikianti pagal įstatuose suformuotus tikslus, principus ir metodus, atvira visiems piliečiams, nepriklausomai nuo jų tautybės, relygijos, lyties ar visuomeninės padieties. Tuntas „Vėtra“ Panevėžio savivaldybėje įregistruotas 2001 m. sausio 24 d. Tunto „Vėtra“ tikslas-ugdyti jaunus žmones, siekti jų kaip asmenybių, vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektinio, socialinio ir dvasinio potincialo išraiškos. „Vėtros“ veikla remiasi principais, išreikštais šūkiu: „Dievui, Tevynei, Jūrai ir Artimui“ bei pareiga tobulinti save.

LMS Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centras MSIC
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Moksleiviškos organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Ramygalos g. 18, Panevėžys
Telefonas: +370 625 78438

LMS Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro MSIC tikslas - atstovauti moksleiviams formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kitomis neformaliomis grupėmis bei organizacijomis kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.

LMS Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centras MSIC
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Moksleiviškos organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Ramygalos g. 18, Panevėžys
Telefonas: +370 625 78438

LMS Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro MSIC tikslas - atstovauti moksleiviams formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kitomis neformaliomis grupėmis bei organizacijomis kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.

Maltos ordino pagalbos tarnyba
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Marijonų g. 24
Telefonas: 861149214

Maltos ordino pagalbos tarnyba buvo įkurta prieš tūkstantį metų. Per ilgą laiką mūsų tikslai keitėsi, tačiau dabar Maltos ordino misija yra padėti pagelbėti seniems, savimi negalintiems pasirūpinti žmonėms. Taip pat mes vykdome vaikų, iš skurdžių šeimų, socialinę integraciją į visuomenę.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Panevėžio m.
Adresas: Nemuno g. 33, 37164 Panevėžys
Telefonas: 8 620 11723
E. paštas: panevezioas@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.pas.lt

Panevėžio jaunimo centras „Apskritasis stalas“ atlieka vienintelės kompetetingos Panevėžio nevyriausybinių jaunimo organizacijų (JNVO) sąjungos funkciją, vienija Panevėžio mieste veikiančias jaunimo ir tiesiogiai jaunimu besirūpinančias organizacijas, atstovauja jaunimo interesams savivaldybės jaunimo reikalų taryboje, Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje (LiJOT) ir kitose jaunimui aktualiose struktūrose.

Panevėžio krašto ateitininkai
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Marijonų g. 24, Panevėžys
Telefonas: 8 654 54950, 8 686 16694
E. paštas: panevezys@ateitis.lt
Panevežio liberalus jaunimas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Panevėžys
Telefonas: +37069185114
E. paštas: ado.zidonis@gmail.com

Mūsų veikla labai plati, organizuojame Panevėžio miesto ir rajono mąstu įvarius renginius, kurie dažniausiai turi tęstinumą, esame politinė organizacija, tačiau mūsų renginiai nėra vien susieti su politika ir liberalizmu. Jaunimo laisvės dienos – vienas didžiausių kelias dienas vykstančių renginių ciklas skirtas būtent jaunimui atskleisti save ir smagiai praleisti laiką.

Panevėžio pilietinės iniciatyvos centras
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Moksleiviškos organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Pilietinės organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Statybininkų g. 24
Telefonas: 868234261

Tikslas – burti moksleivius ir jaunimą aktyviam dalyvavimui šiuolaikinės demokratinės valstybės gyvenime.

Panevėžio Šv. Kazimiero ateitininkų kuopa
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Kultūrinės organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Moksleiviškos organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Pilietinės organizacijos, Religinės organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Ramygalos g. 99, Panevėžys
Telefonas: 8 670 60057
E. paštas: laista12@gmail.com
Interneto svetainė: www.zemynos.panevezys.lm.lt

Ateitininkai – katalikiška jaunimo ugdymo organizacija, vienijanti mokinius, studentus bei mokslus baigusius organizacijos narius (sendraugius). Ateitininkų organizacija siekia atnaujinti, stiprinti ir kurti Lietuvos pilietinę visuomenę. Savo veikloje ateitininkai vadovaujasi penkiais principais: katalikiškumo, tautiškumo, inteligentiškumo, visuomeniškumo, šeimyniškumo. Organizacija savo veikloje ir ugdydama jaunuomenę remiasi krikščioniškomis vertybėmis. Ateitininkų šūkis: „Visa atnaujinti Kristuje!“

Panevėžio vyskupijos jaunimo centras
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Religinės organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Marijonų g. 24 Panevėžys
Telefonas: 8 45 50 77 94
E. paštas: pvjc.alkc@gmail.com
Studentų mokslinė draugija
Veiklos sritys: Studentiškos organizacijos, Švietimo organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Klaipėdos g. 29
Telefonas: 8 677 13051
Faksas: 8 45 510009
E. paštas: edita389@gmail.com
Interneto svetainė: http://blog.panko.lt/smd/

Draugijos veiklos tikslas – skatinti kolegijos studentų tiriamąją veiklą, gilinti bei plėsti profesines žinias ir tiriamosios veiklos įgūdžius, padedant dėstytojams prisidėti prie kolegijos mokslo taikomosios veiklos tradicijų puoselėjimo.

Vaikų ir jaunimo katalikiška organizacja „Kertinis akmuo“
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Panevėžio m.
Adresas: Tiškevičiaus g.16, Panevėžys
Telefonas: 8 624 16978
Interneto svetainė: http://petropoviloparapija.lt/

Susijusios naujienos Daugiau

Hakatonų ciklas „Startuoliai, keičiantys visuomenę”
Hakatonų ciklas „Startuoliai, keičiantys visuomenę”
Dalyvauk DiscoverEU nuotraukų konkurse!
Dalyvauk DiscoverEU nuotraukų konkurse!
Dalyvauk vaizdo įrašų konkurse „ERIC“!
Dalyvauk vaizdo įrašų konkurse „ERIC“!

Susiję straipsniai Daugiau

Devynis mėnesius Ispanijoje savanoriavusi Ugnė: „Pradėjau vertinti tokius dalykus, kurių anksčiau nevertinau“
Devynis mėnesius Ispanijoje savanoriavusi Ugnė: „Pradėjau vertinti tokius dalykus, kurių anksčiau nevertinau“
Turkijoje savanoriavęs Domas: „Suvokiau, jog ne visi žmonės gyvena kaip aš“
Turkijoje savanoriavęs Domas: „Suvokiau, jog ne visi žmonės gyvena kaip aš“
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?