Organizacijos

Ieškoti Lietuvos žemėlapyje
Jaunimas YRA
Veiklos sritis: Laisvalaikio organizacijos
Marijampolės
Adresas: Vytenio g. 12-31
Telefonas: +37063750417
E. paštas: jaunimasyra@gmail.com

Jaunimas YRÀ – savanoriškai veikianti organizacija, siekianti padidinti jaunų žmonių užimtumą bei motyvaciją. Asociacija prisideda prie įdomaus ir naudingo laisvalaikio kūrimo, aplinkos gerinimo, taip pat ir asmeninių įgūdžių tobulinimo. Svarbiausias tikslas – parodyti miestui, jog jaunimas YRÀ!

Jaunimo grupė „Šešupės vaikai"
Veiklos sritys: Gamtosaugos organizacijos, Jaunimo užimtumo organizacijos
Marijampolės
Telefonas: 8 621 10 272

Organizuojame žygius Šešupe, Šešupės valymo akcijas bei kitus renginius, naudingus  miestui. Konsultuojame dėl renginių organizavimo, padedame organizuoti renginius, kurie susiję su Šešupe.

Jaunimo organizacija DARBAS, Marijampolė
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Marijampolės
Adresas: Bažnyčios g. 19, Marijampolė
Telefonas: 8 600 17 899
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunųjų konservatorių lygos Marijampolės filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Marijampolės
Adresas: Kęstučio g. 3, Marijampolė
Telefonas: 8 605 03 977
E. paštas: marijampole@jkl.lt
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/

Jaunųjų konservatorių lyga (JKL) – tai viena iš seniausių Lietuvos jaunimo organizacijų, šiuo metu vienijanti daugiau nei tūkstantį jaunų žmonių visoje Lietuvoje. Tai savarankiška, savanoriška, nevyriausybinė Lietuvos jaunimo organizacija.

Lietuvos jūrų skautijos Marijampolės skyrius
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Marijampolės
Adresas: Mokolų g. 61, Marijampolė
Telefonas: (8 343) 57 227
Faksas: (8 343) 57 227

Jūrų skautai stropiai atlieka „Gerojo darbelio“ pareigą, dalyvauja labdaringose akcijose, susipažįsta su Lietuvos jūrų skautų istorija, studijuoja skautų mokslus, kartu su kitais mūsų krašto skautais rengia žygius, dalyvauja Lietuvos jūrų skautų  nacionalinėse stovyklose. 

Lietuvos skautijos Marijampolės krašto tuntas „Sūduva“
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Marijampolės
Adresas: R.Juknevičiaus g. 28, Marijampolė
Telefonas: 8 682 57 553
Interneto svetainė: http://www.skautai.lt/_suduvos

Lietuvos skautijos programa – kruopščiai paruošta, pritaikyta įvairaus amžiaus grupėms bei išbandyta laiko ir skautų visame pasaulyje. Veikloje taikomi įvairūs metodai: pasižadėjimas ir priesakai, mokymasis veikiant, savęs išbandymas, mažų grupių (skilčių) sistema, mokymasis sekant pavyzdžiu.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) Marijampolės skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Marijampolės
Adresas: Vytauto g. 27, Marijampolė
Telefonas: 8 638 82978
E. paštas: artūrac.v@gmail.com
Interneto svetainė: http://jaunimieciai.lt/

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (oficialus sutrumpinimas – LSDJS) yra nepriklausoma, nacionalinė, savanoriškumo principu veikianti nevyriausybinė, kairiosios politinės pakraipos jaunimo organizacija.

Jaunimas užsiima įvairia veikla: organizuoja renginius, rašo įvairius projektus, organizuoja mokymus, seminarus, užsiima viešųjų ryšių veikla.  Tai ambicingas jaunimas, siekiantis, kad Marijampolėje jaunimo užimtumas būtų ne tik kuo didesnis, bet ir tikslingesnis. LSDJS Marijampolės skyrius taip pat bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis, aktyviai dalyvauja LSDJS veikloje Vilniuje.

Lietuvos šaulių sąjungos Marijampolės apskrities 4-oji rinktinė
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Marijampolės
Adresas: Gedimino g. 29, Marijampolė
Telefonas: 8 699 68 290
Faksas: (8 343) 92 290

Organizacijos veiklos tikslas – valstybės gynybinės galios stiprinimas, pilietiškumo ir tautinio sąmoningumo ugdymas.

Marijampolės apskrities moters veiklos centras
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Marijampolės
Adresas: Kęstučio g. 3-12, Marijampolė
Telefonas: (8 343) 59 525, 8 633 55007
E. paštas: mvc.mot@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.marmvc.webs.com

Pagalba sprendžiant socialines, teisines, šeimos, sveikatos bei kitas aktualias moterų problemas, patyrus bet kokį smurtą, skyrybas, netekus artimo žmogaus, nesugebančioms prisitaikyti aplinkoje, integruotis į visuomenę. Veikia darbo dienomis 9.00-16.00 val.

Marijampolės baikerių klubas „Siena“
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Marijampolės
Adresas: P. Rimšos g. 5-1, Marijampolė
Telefonas: 8 681 46 499
E. paštas: ka.hearldas@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.sienamcc.lt

Klubo veiklos tikslas: aktyvinti ir populiarinti motociklininkų judėjimą Sūduvos krašte.

Marijampolės jaunimo klubas „Dimera“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Marijampolės
Adresas: Stoties g. 16, Marijampolė
Telefonas: (8-698) 37595
E. paštas: info@dmr.lt
Interneto svetainė: http://www.dmr.lt
Marijampolės klubas „Sūduviukas“
Veiklos sritis: Sporto organizacijos
Marijampolės
Telefonas: (8 343) 33 157
Marijampolės kolegijos studentų atstovybė
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Marijampolės
Adresas: Vytauto g. 47-213, Marijampolė
Telefonas: 8-692-77448
E. paštas: mksa@mksa.lt
Interneto svetainė: http://www.mksa.lt

Marijampolės kolegijos studentų atstovybė – Marijampolės studentijai atstovaujanti, nepolitinė, demokratiniais, visuomeniniais pagrindais dirbanti institucija, kurios veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Atstovybė dirba Marijampolės studentijos labui, gina jų teises ir interesus, atstovauja jiems kolegijoje, Marijampolės mieste ir už jo ribų, aktyviai dalyvauja Lietuvos studentų atstovybių sąjungos veikloje atstovaujant studentiją nacionaliniu mastu.

Manome, kad studentai turi ne tik aktyviai dalyvauti studijų procese, mokytis ir visokeriopai tobulėti, bet ir dalyvauti keliant savo miesto įvaizdį, siekti įgyvendinti naujas idėjas, rodyti iniciatyvą, semtis patirties iš miesto bendruomenės.

Marijampolės regiono jaunųjų verslininkų klubas
Veiklos sritis: Verslo klubai
Marijampolės
Adresas: Vytauto g.18, Marijampolė
Telefonas: 8 616 40090
Interneto svetainė: http://www.verslininkuklubas.lt
Vilkaviškio vyskupijos Caritas
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Marijampolės
Adresas: J. Bendoriaus g. 3, Marijampolė
Telefonas: (8 343) 56 338 ; 8 671 88 754, 8 672 98 981
Faksas: (8 343) 56 338
E. paštas: caritas@vk.lcn.lt

Šiuo metu Vilkaviškio vyskupijos Caritas  teikia paslaugas, vykdo įvairias programas.

Pagalbos centre „Rūpintojėlis“ teikiama informacinė, psichologinė ir socialinė pagalba asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis ir jų šeimos nariams, bei vykdoma prevencinė švietėjiška veikla.

„Didysis draugas / Didžioji draugė“, padeda rizikos grupės vaikams integruotis į visuomenę.

MIATLNA skiria maisto produktus labiausiai nepasiturintiems asmenims;

„Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“, teikia pagalbą moterims, kurios apgaule prekeivių žmonėmis buvo ar yra išvežtos į užsienio šalių ar Lietuvos viešnamius; moterims, kurios sutiko bet kurioje šalyje būti įtrauktos į prostituciją, bet jaučiasi paniekintos, apgautos, žeminamos.

„Vaiko orumo išsaugojimas Lietuvoje“ padėda skurstančioms šeimoms.

„Kalinių globa ir reintegracija“,suteikia pagalbą asmenims, išėjusiems iš įkalinimo įstaigų.

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Marijampolės
Adresas: Bendoriaus g. 3, Vilkaviškis
Telefonas: 8-343 92891; 8-671 88763
E. paštas: jaunimo.c@vk.lcn.lt
Interneto svetainė: http://www.vvjc.lt

Susijusios naujienos Daugiau

#NATO2030 vaizdo įrašų konkursas
#NATO2030 vaizdo įrašų konkursas
Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
Hakatonas Vilniaus miesto pažangai
Hakatonas Vilniaus miesto pažangai

Susiję straipsniai Daugiau

Devynis mėnesius Ispanijoje savanoriavusi Ugnė: „Pradėjau vertinti tokius dalykus, kurių anksčiau nevertinau“
Devynis mėnesius Ispanijoje savanoriavusi Ugnė: „Pradėjau vertinti tokius dalykus, kurių anksčiau nevertinau“
Turkijoje savanoriavęs Domas: „Suvokiau, jog ne visi žmonės gyvena kaip aš“
Turkijoje savanoriavęs Domas: „Suvokiau, jog ne visi žmonės gyvena kaip aš“
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?