Organizacijos

Ieškoti Lietuvos žemėlapyje
AEGEE Kaunas/Europos studentų forumas
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: Kauno m.
E. paštas: Kaunas@aegee.org

AEGEE/Europos studentų forumas – organizacija, gyvuojanti nuo 1989 metų, siekia sukurti įvairių jaunų žmonių tinklą, pagrįstą pasitikėjimu ir savitarpio supratimu, kur jie gali praturtinti vieni kitų interesus ir kartu dirbti visuomenės labui. Organizacijos tikslas kurti atvirą ir integruotą bendros Europos tapatybės jausmą, pabrėžiant įvairovę kaip idėjų ir jėgos šaltinį. AEGEE veikla padeda jauniems ir aktyviems žmonėms tapti kompetentingais specialistais tarptautinėje aplinkoje, taip gerinant jų asmeninę, profesinę ir socialinę gerovę.

Asociacija „MEMOVE“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Kitos organizacijos, Kultūrinės organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Verslo klubai
Kauno m.
Adresas: Jaunimo a.10 Kaunas
Telefonas: 862044045

Asociacija „MEMOVE“ yra  sukurta jaunų MEnininkų, MOkslininkų ir VErslininkų, kurie ieško idėjų naujiems bendriems projektams kurti. Mūsų tikslas yra pateikti informaciją apie esamas jaunimo programas, studijų,darbo ir tobulinimosi galimybes. „MEMOVE“ skatina ir remia asmeninį ir profesinį tobulėjimą,rengia tarptautinius projektus ir vietos renginius jaunimui.

Asociacija „Skeptiškas jaunimas“
Veiklos sritys: Neformalaus ugdymo organizacijos, Švietimo organizacijos
Kauno m.
Adresas: Studentų g. 65, Kaunas
Telefonas: 864603343
Interneto svetainė: https://www.skeptiskasjaunimas.lt

Asociacija „Skeptiškas jaunimas“, tai organizacija vienijanti jaunus žmones, kurie skatina ir vertina racionalų mąstymą, skepticizmą, mokslo populiarinimą ir sveikatingumą. Mūsų organizacijos pasaulėžiūra, pagrįsta moksliniu požiūriu ir humaniška vertybių sistema, laisva nuo bet kokios religijos, dogmos ir savavališko valdžios priėmimo. Mes siekiame laisvos, demokratiškos, tolerantiškos visuomenės, gerbiančios kritinį mąstymą, dialogą, atsakomybę, žodžio laisvę ir žmogaus teises. Pagrindiniai mūsų įrankiai yra mokslas ir technologijos, kuriuos naudodami sugebame geriau suprasti mus supantį pasaulį.

Ateitininkų federacija
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Kauno m.
Adresas: Laisvės al.13, Kaunas
Telefonas: 837324025
Faksas: 837324025
E. paštas: af@ateitis.lt
Interneto svetainė: www.ateitis.lt

Ateitininkų organizacija siekia ugdyti jaunuolius, turinčius stiprią tautinę ir katalikišką savimonę, gebančių aktyviai ir kūrybingai reikštis įvairiose gyvenimo ir kūrybos srityse, kurie darytų ženklią ir teigiamą įtaką šiuolaikinei Lietuvos jaunimo kultūrai. Tai daroma per neformalų jaunimo ugdymą, nuolatinę veiklą kuopose su kuopų globėjais, akademinius savaitgalius, akademijas, stovyklas.

Europos studentų teisininkų asociacijos VDU filialas
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: Jonavos g. 66, 107 kabinetas, 44191 Kaunas
Telefonas: +37064192573
E. paštas: vdu@lt.elsa.org
Interneto svetainė: www.elsa-lithuania.org

The European Law Students' Association yra didžiausia ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija pasaulyje, vienijanti teisės studentus ir jaunuosius teisininkus. 1997 m. ELSA gavo Jungtinių Tautų patarėjo statusą. ELSA VDU yra nacionalinės grupės ELSA Lietuva filialas. ELSA rūpinasi jaunų žmonių teisiniu švietimu, organizuoja paskaitas, diskusijas, jaunųjų teisininkų konkursus, stažuotojų mainus. Organizacijoje veikia daug sričių, iš kurių svarbiausios yra S&C, AA bei STEP sritys. Naujiems ELSA nariams suteikiamos galimybės iš karto aktyviai įsilieti į organizacijos veiklą.

Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras
Veiklos sritys: Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos
Kauno m.
Adresas: Šakių g. 11, Kaunas
Telefonas: 8673 28927
E. paštas: info@jatc.lt
Interneto svetainė: http://www.jatc.lt

Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras – tai su jaunimu dirbanti pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinė misija yra programos „Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“ populiarinimas Lietuvoje. Pagrindinės organizacijos veiklos sritys ir tikslai:

 • Vykdyti ir skleisti „Tarptautinių jaunimo apdovanojimų“ programą, užtikrinti jos įgyvendinimo kokybę ir bendradarbiauti tarptautiniame programos tikle.
 • Skatinti ir sudaryti sąlygas aktyviam jaunimo dalyvavimui vietiniu ir tarptautiniu lygmeniu.
 • Skleisti neformalaus ugdymo idėjas ir mokyti neformaliu ugdymu besidominčius asmenis.
Jaunimo organizacija „Jaunieji lyderiai“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Socialinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Antanavos g. 10-6
Telefonas: +37068788068
Interneto svetainė: www.jaunieji-lyderiai.lt

Jaunimo organizacija „Jaunieji lyderiai“, ne pelno siekianti organizacija, kurios vienas iš tikslų ugdyti jaunų žmonių iniciatyvumą, kūrybingumą, kultūringą, harmoningą, sveiką gyvenseną, bendradarbiavimo bei lyderystės įgūdžius, gebėjimą pačiam atsinaujinti ir keistis.

Jaunimo organizacija DARBAS, Kaunas
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Kauno m.
Telefonas: 8 624 96728, 8 600 18823
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją.

Jaunųjų konservatorių lygos Kauno filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Savanorių pr. 214, Kaunas
Telefonas: 8 658 20038
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/
Jaunųjų tautininkų organizacija
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Laisvės al. 99 – 13, LT - 44291 Kaunas
Telefonas: 8 647 03453
Junior Chamber International Lietuva
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Verslo klubai
Kauno m.
Adresas: Kauno m. J. Žemgulio g. 5-8
Telefonas: (8 5) 2639542
E. paštas: info@jcikaunas.lt
Interneto svetainė: http://www.jcikaunas.lt
Kauno Apskrities Liberalaus Jaunimo Organizacija
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Laisvės al. 65B-1
Telefonas: 861549163

Kauno liberalus jaunimas – tai jokiai politinei partijai nepriklausanti, liberaliai mąstančius žmones jungianti organizacija. Kauno liberalaus jaunimo susirinkimai vyksta kiekvieną antradienį, 18 valandą. Per susirinkimus diskutuojame aktualiomis temomis, aptariame būsimus renginius/akcijas/projektus, dirbame darbo grupėse.

Kauno arkivyskupijos jaunimo centras
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Vilniaus g. 7, Kaunas
Telefonas: (8 37) 322578, +370 68798265
E. paštas: info@kajc.lt
Interneto svetainė: http://www.kajc.lt
Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centras
Veiklos sritys: Kitos organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Socialinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Pramonės pr. 31, Kaunas
Telefonas: 837 452885
Faksas: 837 451575

Tai vienintelis tokio pobūdžio centras Kauno mieste, kuriame sutelktos kompleksinės paslaugos paaugliams ir jaunimui, orientuotos į psichologinę pagalbą, sveikatos stiprinimą, prevencines sveikatos paslaugas 13 – 26 m. jaunuoliams, nesvarbu prie kokios gydymo įstaigos jie būtų prisirašę, teikiamos psichologų, socialinių darbuotojų, gydytojos ginekologės, gydytojo urologo, bendruomenės slaugytojos konsultacijos. Taip pat vyksta užsiėmimai grupėse, paskaitos, diskusiniai seminarai, akcijos, renginiai, konkursai ir pan. Visos teikiamos paslaugos yra nemokamos.

Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Kauno m.
Adresas: Gedimino g. 33-20, Kaunas
Telefonas: 8 627 03246
E. paštas: pirmininkas@kjosas.lt
Interneto svetainė: http://www.kjosas.lt

Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (KJOSAS) yra skėtinė jaunimo organizacija, įkurta 1996 m. rugsėjo mėn. 19 d. „Apskritasis stalas“ buvo viena pirmųjų sąjungų (jaunimo regioninių tarybų), vienijančių jaunimo organizacijas miesto lygmeniu. Jaunimo organizacijų steigimosi banga, kaip ir viso Lietuvos NVO sektoriaus plėtra, sutapo su padidėjusiomis galimybėmis pritraukti finansinių išteklių iš vakarų atėjusių fondų skirtų demokratijos plėtrai rytų ir centrinėje Europoje. Sąjungos kūrėjais tapo 18 tuo metu Kauno mieste aktyviai veikiančių jaunimo organizacijų. Šiuo metu sąjunga vienija 39 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizaciją.

Vizija:
Stipriausia regioninė jaunimo organizacijų sąjunga, pripažinta jaunimo politikos dalyvė ir patikima socialinė partnerė.

Misija:
Jungdami ir atstovaudami aktyviausias Kauno jaunimo organizacijas, identifikuojame ir sprendžiame jaunimui aktualias problemas.

Kauno jaunimo žiniasklaidos centras
Veiklos sritis: Laisvalaikio organizacijos
Kauno m.
Telefonas: 8 698 10456
E. paštas: kadras@kadras.lt
Kauno kolegijos studentų atstovybė
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: Pramonės pr. 20, LT - 50468, Kaunas
Telefonas: (8 37) 40 75 56, 8 604 77814, 8 683 40048
Interneto svetainė: http://www.kksa.lt

Kauno kolegijos studentų atstovybė – visos kolegijos studentų veidas. Veidas turi daugybę išraiškų, jis – linksmas, protingas, susimąstęs, liūdnas ar susikaupęs. MES – studentų atstovybė – nuolat besikeičiantis ir vis kažkuo nustebinantis veidas. Esame linksmas, veiklus ir svarbiausia didelis bei darnus kolektyvas, kuris siekia užsibrėžtų tikslų. Mes tiek atstovaujame studentų interesams, tiek stengiamės gerinti studijų kokybę ir, žinoma, organizuojame renginius. Nestovime vietoje, nuolat judame, sukame galvas, kaip kultūrinti kolegijos studentus ir dėstytojus, atkreipti dėmesį į mums rūpimus dalykus. Mes aktyviai dalyvaujame akademiniuose ir socialiniuose kolegijos reikaluose. Esame viena didelė komanda, kuri dirba studentų labui ir jų gerovei.

Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Kauno m.
Adresas: Panerių g. 151, Kaunas
E. paštas: kkjo2007@gmail.com
Interneto svetainė: http://kkjo.weebly.com/

Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos tikslai: rūpintis neprigirdinčių ir visiškai kurčių jaunuolių integracija į visuomenę; atstovauti kurčiųjų, ypač jaunimo, interesus.

Kauno liberalus jaunimas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Kauno m.
Telefonas: +37065661020
Kauno technologijos universiteto studentų atstovybė (KTU SA)
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: K. Donelaičio g. 73, Kaunas
Telefonas: (8 37) 300857
Faksas: (8 37) 300962
E. paštas: info@ktusa.lt
Interneto svetainė: https://http://www.sa.ktu.edu

KTU Studentų atstovybė atstovauja Universiteto studentų interesams. Studentų atstovybę sudaro studentų susirinkimo (konferencijos) išrinkti studentai. KTU SA susideda iš aštuonių fakultetinių studentų atstovybių ir vienos centrinės atstovybės. KTU SA atstovauja studentams KTU Senate, rektorate, fakultetų tarybose ir Lietuvos studentų sąjungoje, kurioje turi itin svarų balsą.Renginiai, akcijos, projektai Tai Kaune ir visoje Lietuvoje žinomi renginiai ir festivaliai: „Dizaino dienos“, „InfoShow“, Kauno miesto studentų lyga (KMSL), studentų fakultetinių atstovybių organizuojamos fuksų stovyklos, krikštynos, kiti. Kiekvienais metais KTU SA vykdo ir dalyvauja daugybėje vietinių ir tarptautinių projektų. Tai galimybė susipažinti ir pabendrauti su Lietuvos ir užsienio universitetų studentais ar įvairių jaunimo organizacijų atstovais.

KTU Karjeros centras
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: K. Donelaičio g. 73-104, Kaunas
Telefonas: (8~37) 321330
E. paštas: karjera@ktu.lt
Interneto svetainė: http://www.karjera.ktu.lt/

KTU Karjeros centras – aktyvius studentus vienijanti organizacija, kuri tiesiogiai bendradarbiauja su įmonėmis, Universitetu ir studentais. Pagrindinis KTU Karjeros centro komandos tikslas – padėti KTU studentams pasiruošti atvirai darbo rinkai.

Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija
Veiklos sritis: Švietimo organizacijos
Kauno m.
Adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas
Telefonas: (8 37) 22 17 23
Faksas: (8 37) 20 59 90
E. paštas: info@lipria.lt
Interneto svetainė: http://www.lipria.lt.

Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija (LIPRĮA) vienija 36 inovatyvias profesinio rengimo įstaigas. Tai visuomeninė, profesinė, savanoriška, nepriklausoma, švietėjiška, nesiekianti pelno, nepolitinė organizacija, atvira visoms profesinio rengimo įstaigoms, siekiančioms dalyvauti profesinio rengimo sistemos tobulinime.

Asociacijos vizija – atvira, atsakinga, veikli asociacija, skatinanti inovatyvią mąstymo ir veikimo kultūrą profesiniame rengime.  
Asociacijos misija – per inovacijas didinti profesinio rengimo patrauklumą ir kokybę; Asociacija vienija ir telkia profesinio rengimo įstaigas inovatyviai veiklai, orientuotai į profesinio rengimo kokybės gerinimą ir prestižo didinimą.
Asociacijos uždaviniai:

 • Ugdyti kūrybiškumą, kritinį mąstymą, atvirumą naujovėms; 
 • palaikyti ir skleisti inovatyvias narių patirtis;
 • ugdyti mokinių verslumą;
 • ugdyti lyderystę;
 • skatinti profesinių mokyklų mokinių tarybos veiklą;
 • skatinti pedagogų bendradarbiavimą ir kvalifikacijos tobulinimą;
 • organizuoti konferencijas, seminarus, konsultacijas, apskrito stalo diskusijas, pasitarimus ir kitus renginius profesinio mokymo kokybės tobulinimo klausimais;
 • organizuoti konkursus, stovyklas ir kitus renginius mokiniams;
 • dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose;
 • bendradarbiauti su socialiniais partneriais, tobulinant profesinį rengimą;
 • bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos bei užsienio organizacijomis, skatinančiomis inovatyvią profesinio rengimo veiklą;
Lietuvos jaunųjų socialliberalų sąjungos Kauno skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Rotušės a. 29, Kaunas

Organizacija bendradarbiauja su valstybės institucijomis bei kitomis asociacijomis, taip pat su Lietuvos ir tarptautinėmis jaunimo organizacijomis, organizuoja susitikimus, seminarus, diskusijas, švietėjiškus ir kitus renginius ne tik sau, bet ir kitiems. Mes siekiame skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti Lietuvos valstybės, visuomenės gyvenime, ugdyti politinę jaunimo kultūrą ir savivoką.

Lietuvos Kolpingo draugija
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Raguvos g. 7, Kaunas
Telefonas: 8 699 25640, (8 37) 203610
Faksas: (8 37) 203610
E. paštas: kjs@kolping.lt
Interneto svetainė: http://www.kolping.lt

Pagrindinė mūsų veiklos sritis yra bendruomenės ir regionų plėtra.

Veiklos tikslai:
1. Vadovautis krikščioniškos moralės nuostatomis, padėti savo nariams būti tikrais krikščionimis gyvenime, tai yra darbe ir profesijoje, santuokoje ir šeimoje, visuomenėje ir valstybėje.
2. Teikti pagalbą savo nariams ir visuomenei;
3. Savo narių bei grupių veikla skatinti krikščioniškai suprantamą bendrąjį gėrį, prisidėti prie nuolatinio visuomenės atnaujinimo ir humanizavimo;
4. Remiantis katalikišku socialiniu mokymu, skatinti Draugijos narių ir Kolpingo šeimų darbą;
5. Siekti aktyvios bendruomeninės, socialinės ir profesinės veiklos, kurios tikslas – nuolatinis Bažnyčios ir visuomenės atsinaujinimas;
6. Skatinti jaunimo dalyvavimą parapijų bendruomenių veikloje, ugdyti jaunimo lyderius šiai veiklai.
7. Bendradarbiauti su Tarptautine Kolpingo draugija, remti jos veiklą ir padėti įgyvendinti jos uždavinius.

Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA)
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas
Telefonas: 867552021
E. paštas: president@limsa.lt
Interneto svetainė: http://www.limsa.lt
Lietuvos moksleivių sąjungos Kauno mokinių savivaldų informavimo centras
Veiklos sritis: Moksleiviškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: K. Donelaičio g. 20-003
Telefonas: +37064711071
E. paštas: kaunas@moksleiviai.lt
Interneto svetainė: http://www.facebook.com/kauno.msic

Kauno mokinių savivaldų informavimo centras (MSIC) – Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) padalinys Kauno mieste

Lietuvos neprigirdinčiųjų asociacija
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Kauno m.
Telefonas: 8 685 42952
E. paštas: klimarija@gmail.com
Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Laisvės al. 48-3, Kaunas
Telefonas: (8 37) 20 98 98, 8 687 97736
Lietuvos sakaliukų sąjungos Kauno skyrius
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Laisvės alėja 99, Kaunas
Telefonas: 8 624 14961
Interneto svetainė: http://www.sakaliukai.lt
Lietuvos skautų sąjungos Kauno kraštas
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Kauno m.
Telefonas: 8 616 86134
E. paštas: info@skautas.lt
Interneto svetainė: http://www.skautas.lt
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) Kauno skyrius
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Laisvės al. 99-8, Kaunas
Telefonas: +370 657 71 737
Faksas: (+370 37) 206348
Interneto svetainė: http://jaunimieciai.lt/
Lietuvos studentų laikraštis „Savas"
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: 8 601 01364
E. paštas: savas@savas.lt
Interneto svetainė: http://www.savas.lt

„Savas“ – nemokamas dvisavaitinis laikraštis studentams, platinamas universitetuose Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje. Tai patikimas informacijos nešėjas, kuriame pateikiamos akademinio gyvenimo naujienos ir analizuojamos studentams aktualios problemos. „Savas“ misija – atsakingai informuoti skaitytojus bei suteikti jauniems žmonėms praktinės patirties ateičiai.

Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Laisvės al. 34, Kaunas
Telefonas: (8 37) 209844, 8 614 73714
E. paštas: edgaras.ug@gmail.com
Miguelio de Cervanteso ispanų kultūros ir kalbos klubas
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Kultūrinės organizacijos, Studentiškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: K. Donelaičio g. 52-603

Miguelio de Cervanteso klubas siekia populiarinti ispanų kalbą ir kultūrą supažindinant su ispaniškai kalbančių šalių tradicijomis ir papročiais, literatūra, istorija, muzika, šokiais bei viskuo, kas mus žavi pietiečių kultūroje. Klubas veiklą pradėjo 2011 m. balandžio 18 d. Tuomet dar Pablo Neruda vardu pasivadinusi organizacija surengė pirmąjį renginį, kurio metu pristatytos ispanų tradicijos švenčiant didžiąją savaitę (isp. la Semana Santa). 2011 m. rudenį klubas, persivadinęs Miguelio de Cervanteso vardu, pradėjo veikti oficialiai. 

Nacionalinė moksleivių akademija
Veiklos sritis: Moksleiviškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: Studentų g. 63A – 206, Kaunas, LT-51369
Telefonas: +37068304646
E. paštas: info@nmakademija.lt
Interneto svetainė: Http://nmakademija.lt

Nacionalinė moksleivių akademija (NMA) – tai unikali papildomo ugdymo institucija, skirta mokslui ir muzikai gabiems Lietuvos vaikams. Akademijoje, veikiančioje jau dešimtus metus, šiais mokslo metais mokosi apie 400 talentingiausių vaikų iš įvairių Lietuvos kampelių. Akademijos idėja – stiprinti Lietuvos intelektinį potencialą, investuojant į aukštus pasiekimus ir motyvaciją turinčius vaikus. Nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, gabiems ir motyvuotiems mokiniams sudaromos sąlygos mokytis pas geriausius Lietuvos ir kitų šalių dėstytojus bei mokytojus. Šiuo metu Nacionalinėje moksleivių akademijoje veikia 9 dalykinės sekcijos: biochemijos, chemijos, ekonomikos, informatikos, istorijos, fizikos, lietuvių filologijos, matematikos ir muzikos.

Nepriklausomas Jaunimo Judėjimas
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Taikos pr. 55-28
Telefonas: +37060181967
 • NJJ tai perspektyvi savanoriška, nepolitinė jaunimo organizacija, vienijanti pilietiškus, aktyvius bei gabius jaunus žmones. 
 • NJJ skatina jaunimo iniciatyvas ne viename sektoriuje – visuomeninė veikla gali būti itin plataus masto: pradedant bendraminčių vienijimu, baigiant paramos ieškojimu ar kt.
 • Organizacija siekia sukurti palankų klimatą įvairiausioms jaunimo idėjoms ir originaliems projektams įgyvendinti.
 • Čia skatinama pažanga per diskusiją ir pagalbą vienas kitam, remiamasi principu „ Jaunimas – jaunimui“.
 • NJJ kolektyvą sudaro skirtingo amžiaus, ineteresų ir pažiūrų žmonės. 
 • NJJ siekia padėti pilietiškai sąmoningam, savo požiūrį ir nuomonę turinčiam žmogui, todėl neprimeta jokių išankstinių politinių ar ideologinių nuostatų.
 • Nepriklausomas jaunimo judėjimas siekia padėti ugdyti naujus įgūdžius, asmeninę, darbo patirtį ir taip atrasti save.
 • Kiekvienas NJJ narys gali prisidėti prie organizacijos struktūros, ideologijos formavimo ir svarbiausia – bendros ateities vizijos kūrimo.
Sporto savanorių sąjunga
Veiklos sritis: Savanoriškos veiklos organizacijos
Kauno m.
Adresas: Sporto g. 6, Kaunas
Telefonas: 8 682 56270
Interneto svetainė: http://www.sportosavanoriai.lt

Sporto savanorių sąjunga – visuomeninė ne pelno siekianti organizacija, kurios nariai savanoriškumo principu organizuoja ir dirba sporto bei kituose renginiuose. 

Sąjungos uždaviniai:

 • Organizuoti sporto savanorių mokymus;
 • dalyvauti kultūriniuose renginiuose;
 • rengti kursus, seminarus, paskaitas, kultūrinius renginius, vakarus, susitikimus, koncertus, kino ir vaizdo filmų peržiūras, nuotraukų parodas savanoriškumo sporte tema arba siekiant populiarinti savanoriškumą sporte įgyvendinant asociacijos tikslus;
 • organizuoti agitacinius informacinius renginius, propaguoti sporto savanorystės formas per žiniasklaidos ir kitas visuomenines informavimo priemones;
 • teikti organizacinę ir metodinę pagalbą kolektyvams, mokymo, sporto ir kitoms organizacijoms;
 • ieškoti rėmėjų bei paramos tikslu plėsti sporto savanorystę visuomenėje bei suteikti galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims užsiimti sporto savanorystės veikla;
 • teikti įvairią pagalbą, paramą sporto veteranams, neįgaliesiems.
Tarptautinė filmų kūrėjų asociacija „Freimas“
Veiklos sritis: Laisvalaikio organizacijos
Kauno m.
Adresas: Draugystės g. 2-114
Telefonas: 8 698 18261
Tautinė lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithuania“
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Kauno m.
Adresas: Parodos g. 26, Kaunas
Telefonas: +37062984985
Faksas: +370 37 422483
E. paštas: neo.valdyba@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.neolithuania.lt
Tolerantiško jaunimo asociacija Kauno skyrius
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Savanorių pr. 66-220, Kaunas
Telefonas: 8 671 06106
E. paštas: tja.kaunas@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.tja.lt

Tolerantiško jaunimo asociacija (TJA) siekia skatinti pagarbą visuomenėje kitaip mąstantiems žmonėms bei diskriminuojamų asmenų grupėms, vienydami tolerantišką jaunimą ir skleisdami informaciją apie toleranciją.

Telkdami bendraminčius TJA Kauno skyriuje mes:

 • užsiimame aktualios informacijos sklaida;
 • rengiame mokymus ir seminarus;
 • organizuojame socialinius vakarus: filmų peržiūras, stalo žaidimus, šokių pamokas, kultūrinius vakarus, diskusijas ir pan.;
 • rengiame vasaros stovyklas, išvykas;
 • įgyvendiname įvairius projektus;
 • bendradarbiaujame su kitomis organizacijomis.

http://www.facebook.com/Tja.Kaunas 

VDU akademinio jaunimo mokslinė draugija „Modusas“
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: Vileikos g. 8, Kaunas
Telefonas: 8 67052099
Interneto svetainė: http://modusas.vdu.lt/

AJMD „Modusas“ – tai grupė iniciatyvių ir kūrybingų VDU Gamtos mokslų fakulteto studentų. Mūsų misija – populiarinti gamtos mokslus akademinėje visuomenėje, mokyklose bei gimnazijose, skatinti mokinius rinktis gamtos mokslų studijas. Vienas pirmųjų „Moduso“ žingsnių – Kauno rajono moksleiviams skirtas projektas „Nuo genų – baltymų link“. „Modusas“ skatina Lietuvos ir užsienio studentų bei jaunųjų mokslininkų bendradarbiavimą, prisideda tobulinant universiteto studijų programas, mokymosi procesą. Draugija organizuoja vasaros stovyklas, mokslines konferencijas, seminarus, diskusijas, rengia įvairias viešas programas bei akcijas. „Modusas“ yra nuolatinis mokslo festivalių „Erdvėlaivis žemė“, „Pamatyk kitaip“, VDU Pavasario šventės svečias. Programoje „Stebuklingoji mokslo dėžė“ studentai pasakoja apie gamtos mokslus, demonstruoja tokius eksperimentus kaip stebuklingą žvakės liepsnos užgesinimą, nykstančias dėmes, piešimo paslaptis, DNR išskyrimą iš brokolių.

Vytauto Didžiojo universiteto japonistikos klubas „Hashi“
Veiklos sritis: Kultūrinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Vaižganto g. 30, LT-44229, Kaunas
Telefonas: +370 633 85226
E. paštas: hashi@asc.vdu.lt
Interneto svetainė: http://hashi.vdu.lt/

„Hashi“ – japoniškų studentiškų klubų modeliu paremtas klubas, kurį administruoja tik studentai ir moksleiviai. Nepaisant to, klubo organizuojami renginiai atviri visai plačiajai visuomenei. Mūsų klubas siekia visiems pristatyti Japonijos kultūrą bei padėti Kaune viešintiems japonams pamatyti kai ką daugiau, nei paprasti turistai. „Hashi“ yra visuomeninė nepelno siekianti organizacija, visuomet atvira naujiems nariams ir idėjoms.

Vytauto Didžiojo universiteto studentų atstovybė
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: S. Daukanto g. 27-201, Kaunas
Interneto svetainė: https://vdusa.lt

Dinamiška, nes visad sprendžia tas problemas, kurios nuolat iškyla studentams. VDU SA tolygiai pasiskirsčiusi darbus, nors prioritetinė sritis yra akademiniai ir socialiniai reikalai. Pagrindinis VDU SA tikslas – atstovauti ir ginti VDU studentų interesus. Atstovybėje yra dar šešios veiklos sritys, kurios susijusios su studentais, tai, be jau minėtų akademinių–socialinių reikalų, yra kultūros, ryšių su visuomene, finansų, projektų ir tarptautinių ryšių, žmogiškųjų išteklių sritys. Atitinkamai šioms sritims veikia VDU SA komitetai.

VšĮ „Gumulas“
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Jaunimo užimtumo organizacijos, Kitos organizacijos, Verslo klubai
Kauno m.
Adresas: Kuršių g. 60-45, Kaunas
Telefonas: +37064565870
E. paštas: info@gumulas.lt
Interneto svetainė: www.facebook.com/gumulas

Kas mes? VšĮ „Gumulas“ – pelno nesiekianti NVO jaunimo verslumo organizacija.

Mūsų misija: Skatinti bei ugdyti jaunų žmonių verslumą ir prisidėti prie Lietuvos verslo bei ekonomikos vystymo.

Mūsų vizija: Būti didžiausia grandimi jungiančia jaunųjų verslininkų bendruomenę.  Būna, kad mintyse kyla originali ir sėkmę pranašaujanti verslo idėja. Beveik visada pasvajoji ir supranti, kad vienas nesusitvarkysi, kad neturi pakankamai žinių ir draugų, kurie padėtų plėtoti tavo idėją. O kažkur šalia sėdi žmogus, norintis investuoti savo žinias, tobulinti jas, bet... neturi kur! Mūsų VšĮ „Gumulas“ kuriama platforma bei renginių ciklai tam ir yra skirti!

Idėjos žmogau, papasakok apie savo projektą visai Lietuvai.

Specialiste, nesnausk – surask sau patinkantį projektą ir prisidėk prie jauno verslo plėtros!

VšĮ „Gumulas“ – lipdome verslią ateitį!

VšĮ „Miegantys drambliai“
Veiklos sritis: Sporto organizacijos
Kauno m.
Adresas: V. Krėvės pr. 49
Telefonas: +370 617 64640
Interneto svetainė: http://www.miegantysdrambliai.lt

Dėl geros nuotaikos, dėl atsipalaidavimo, dėl sporto, ir taip, žinoma, dėl adrenalino!

Didžiausias Lietuvoje laipiojimo centras.

Všį „Miegantys drambliai“ – laipiojimo sporto ir aktyvaus laisvalaikio klubas, turintis laipiojimo uolomis salę, savo darbą pradėjo 2007 metais, Kaune. Tai vienintelis, Lietuvos laipiojimo sporto asociaciją atstovaujantis klubas Kaune, turintis vieną moderniausių ir saugiausių laipiojimo salių Lietuvoje. Tai nevyriausybinė pelno nesiekianti organizacija, raginanti visuomenę aktyviai bei sveikai gyventi, užsiimanti laipiojimo propagavimu Lietuvoje, bei visuomenės švietimu apie šią sporto rūšį. Mes stengiamės užtikrinti profesionalių treniruočių bei varžybų organizavimą, kelti savo kvalifikaciją, bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis visame pasaulyje, kartu vykdyti visuomeninius projektus. Organizacijos misija yra aktyviai veikti visuomenės labui, populiarinant ir organizuojant turiningą ir sveiką laisvalaikį. Skatinant savanorišką veiklą kurti atsakingą ir sąmoningą bendruomenę.

Mūsų tikslai:
• Suburti atsakingus žmones, skatinti savanorystę Lietuvoje;
• organizuoti turiningą vaikų ir jaunimo užimtumą;
• nuolat kelti savo kvalifikaciją, bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis visame pasaulyje, semiantis iš jų ptirties;
• vykdyti visuomeninius projektus.

Pagrindinės veiklos rūšys:
• laipiojimo treniruotės;
• laipiojimo varžybų rengimas;
• aktyvaus poilsio stovyklų Lietuvoje ir užsienyje organizavimas;
• visuomeninių renginių organizavimas.

VšĮ „Sėkmės mokykla”
Veiklos sritis: Studentiškos organizacijos
Kauno m.
Adresas: Baltijos g. 100-34, Kaunas
Telefonas: (8 52) 608634
Faksas: +37052784976
E. paštas: info@sekmesmokykla.lt
Interneto svetainė: http://www.sekmesmokykla.lt

VšĮ „Sėkmės mokykla” yra 2007 m. veiklą pradėjusi organizacija, siekianti prisidėti prie sėkmingų, aktyvių ir atsakingų piliečių visuomenės kūrimo Lietuvoje.

„Sėkmės mokyklos” veikla apima paskaitų ir praktinių seminarų Lietuvos mokyklose,konferencijų, savaitgalio klubų, vasaros stovyklų ir kitų švietėjiškų renginių vyresniųjų klasių moksleiviams organizavimą. Visų renginių metu yra siekiama perteikti žinias ir supažindinti su metodais, leidžiančiais veiksmingiau mokytis, ugdyti charakterį, sėkmingai siekti užsibrėžtų tikslų ar tiesiog pamėginti atrasti vidinius talentus.

 Nuo 2009 m. rudens „Sėkmės mokykla” yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) stebėtoja.

 

VšĮ „Verslo iniciatyva“
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Verslo klubai
Kauno m.
Adresas: Savanorių pr. 281-405, Kaunas
Telefonas: 8 620 20499
E. paštas: info@vini.lt
Interneto svetainė: http://www.vini.lt

Viešoji įstaiga „Verslo iniciatyva“ yra nevyriausybinė organizacija, siekianti paskatinti ir ugdyti jaunimo verslumą. Organizacija skatina ir padeda jauniems asmenims kurti verslo įmones, įgyvendina verslumo skatinimo krypties projektus ir atlieka su šia sritimi susijusius tyrimus Kaune bei visoje Lietuvoje.

VšĮ Actio Catholica Patria
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Kauno m.
Adresas: Smalininkų g. 9, Kaunas
Telefonas: (8-37) 204185, 8 600 19550
E. paštas: info@patria.lt
Interneto svetainė: http://www.patria.lt

VšĮ „Actio Catholica Patria“ yra su jaunimu dirbanti organizacija Kaune, kurios pagrindinis tikslas – savarankiškam gyvenimui pasiruošęs jaunas žmogus. Patria sudaryta iš savarankiškumo ugdymo centro „Kitaip“, savanorių centro, atviro jaunimo centro „Vartai“ bei metodinio centro.

VšĮ Gerumo rankos
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kauno m.
Adresas: Radvilėnų pl. 11, Kaunas
Telefonas: 863049997
E. paštas: info@gerumorankos.eu
Interneto svetainė: www.gerumorankos.eu

VšĮ „Gerumo rankos“ – organizacija, dirbanti su jaunimu, vaikų užimtumu, skatiname ir remiame įvairias popamokines veiklas.

Vizija – vaikų neformalus ugdymas, socialinė pagalba siekiant sėkmingos integracijos į visuomenę, savanorystės skatinimas.

Misija – padėti vaikams, jaunimui ir jų tėvams pasirinkti teisingą gyvenimo kelią, remiantis krikščioniškomis vertybėmis.

VšĮ Gerumo rankos
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kauno m.
Adresas: Radvilėnų pl. 11, Kaunas
Telefonas: 863049997
E. paštas: info@gerumorankos.eu
Interneto svetainė: www.gerumorankos.eu

VšĮ „Gerumo rankos“ – organizacija, dirbanti su jaunimu, vaikų užimtumu, skatiname ir remiame įvairias popamokines veiklas.

Mūsų Vizija – vaikų neformalus ugdymas, socialinė pagalba siekiant sėkmingos integracijos į visuomenę, savanorystės skatinimas.

Misija – padėti vaikams, jaunimui ir jų tėvams pasirinkti teisingą gyvenimo kelią, remiantis krikščioniškomis vertybėmis.

VŠĮ KITAS VARIANTAS
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Moksleiviškos organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Švietimo organizacijos
Kauno m.
Adresas: Kauno g. 34, 03202, Vilnius
Interneto svetainė: http://kitasvariantas.lt/

VšĮ KITAS VARIANTAS – neformalaus ugdymo organizacija, vienintelė Lietuvoje jau devynerius metus rengianti NEMOKAMUS tęstinius mokymus 14-19 metų amžiaus moksleiviams. Praktiniuose užsiėmimuose ugdome laisvas, drąsias ir mąstančias asmenybes, kuriančias geresnę Lietuvą. Organizacija yra ne pelno siekianti ir veikia savanorišku pagrindu. Nori tapti savanoriu? Prisijunk prie vienos iš savanorių komandos.

Parašyk mums: hr@kitasvariantas.lt

VŠĮ VDU verslo praktikų centras
Veiklos sritys: Kitos organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Verslo klubai
Kauno m.
Adresas: S. Daukanto g. 28, Kaunas
Interneto svetainė: http://www.verslopraktikos.lt/

VDU Verslo praktikų centras, puoselėdamas vertę kuriančių jaunų žmonių ir verslo bendruomenių partnerystę, suteikia studentams bei moksleiviams galimybę įgyti entrepreneriams būdingas 6 verslumo kompetencijas - savęs vertinimą, komandinį darbą, kūrybiškumą, problemų sprendimą, veiklumą, ryšių mezgimą. Inovatyvios mokymų programos dalyviai užmezga kontaktus su didžiausių Lietuvos įmonių atstovais, sprendžia realias verslo problemas, geriau pažįsta save bei patobulina komandinio darbo įgūdžius.

VšĮ„ Gumulas“
Veiklos sritys: Jaunimo klubai, Jaunimo užimtumo organizacijos, Kitos organizacijos, Verslo klubai
Kauno m.
Adresas: Kuršių g. 60-45, Kaunas
Telefonas: +37064565870
E. paštas: info@gumulas.lt
Interneto svetainė: www.facebook.com/gumulas

Kas mes? VšĮ „Gumulas“ – pelno nesiekianti NVO jaunimo verslumo organizacija.

Mūsų misija: Skatinti bei ugdyti jaunų žmonių verslumą ir prisidėti prie Lietuvos verslo bei ekonomikos vystymo.

Mūsų vizija: Būti didžiausia grandimi jungiančia jaunųjų verslininkų bendruomenę. 

Būna, kad mintyse kyla originali ir sėkmę pranašaujanti verslo idėja. Beveik visada pasvajoji ir supranti, kad vienas nesusitvarkysi, kad neturi pakankamai žinių ir draugų, kurie padėtų plėtoti tavo idėją. O kažkur šalia sėdi žmogus, norintis investuoti savo žinias, tobulinti jas, bet... neturi kur! Mūsų VšĮ „Gumulas“ kuriama platforma bei renginių ciklai tam ir yra skirti!

Idėjos žmogau - papasakok apie savo projektą visai Lietuvai.

Specialiste, nesnausk – surask sau patinkantį projektą ir prisidėk prie jauno verslo plėtros!

VšĮ „Gumulas“ – lipdome verslią ateitį!

Susijusios naujienos Daugiau

#NATO2030 vaizdo įrašų konkursas
#NATO2030 vaizdo įrašų konkursas
Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
Hakatonas Vilniaus miesto pažangai
Hakatonas Vilniaus miesto pažangai

Susiję straipsniai Daugiau

Devynis mėnesius Ispanijoje savanoriavusi Ugnė: „Pradėjau vertinti tokius dalykus, kurių anksčiau nevertinau“
Devynis mėnesius Ispanijoje savanoriavusi Ugnė: „Pradėjau vertinti tokius dalykus, kurių anksčiau nevertinau“
Turkijoje savanoriavęs Domas: „Suvokiau, jog ne visi žmonės gyvena kaip aš“
Turkijoje savanoriavęs Domas: „Suvokiau, jog ne visi žmonės gyvena kaip aš“
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?