Organizacijos

Ieškoti Lietuvos žemėlapyje
Aistiškių neformali jaunimo grupė ,,Aista“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kalvarijos
Adresas: Aistiškių k., Akmenynų sen., Kalvarijos sav.
Telefonas: 8 654 79 264
Asociacija ,,Skambėjimas“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Kultūrinės organizacijos
Kalvarijos
Adresas: Sodų 1, Kalvarija
Telefonas: +37062664889
E. paštas: info@sonantem.lt
Interneto svetainė: www.sonantem.lt

Asociacija ,,Skambėjimas“ yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija dirbanti su jaunimu Kalvarijoje. Organizacija vienija apie 50 narių. Kolegalus organizacijos valdymo organas yra 7 asmenų Asociacijos Valdyba.  Organizacijos tikslai yra:

sakralinės, profesionaliosios muzikos sklaida;

kokybiškos kultūrinės pasiūlos ir nauju muzikinių tradicijų kūrimas;

bendradarbiavimo, savanorystės skatinimas;

nusikalstamumo ir žalingu įpročių, fizinio bei psichologinio smurto prevencija.

Asociacija „Skambėjimas“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Kultūrinės organizacijos
Kalvarijos
Adresas: Sodų 1, Kalvarija
Telefonas: +37062664889
E. paštas: info@sonantem.lt
Interneto svetainė: www.sonantem.lt

Asociacija „Skambėjimas“ yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija dirbanti su jaunimu Kalvarijoje. Organizacija vienija apie 50 narių. Kolegialus organizacijos valdymo organas yra 7 asmenų Asociacijos valdyba. Organizacijos tikslai yra: sakralinės, profesionaliosios muzikos sklaida; kokybiškos kultūrinės pasiūlos ir nauju muzikinių tradicijų kūrimas; bendradarbiavimo, savanorystės skatinimas; nusikalstamumo ir žalingų įpročių, fizinio bei psichologinio smurto prevencija.

Kalvarijos Juozo Balkaus skautų draugovė
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Kalvarijos
Adresas: Laisvės g. 17, LT-69206 Kalvarija
Telefonas: 8 621 44975

Kalvarijos Juozo Balkaus skautų draugovė vykdo projektus, socialinę ir prevencinę veiklą, organizuoja stovyklas, renginius, vaikų ir jaunimo laisvalaikį, atstovauja ir gina organizacijos jaunimo interesus valstybės ir savivaldybės įstaigose, įmonėse, organizacijose.

Kalvarijos liberalus jaunimas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Kalvarijos
Telefonas: +37065319852
E. paštas: xxkarolex@gmail.com
Kalvarijos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Kalvarijos
Adresas: Laisvės g. 17, Kalvarija
Telefonas: 8 691 78726

Organizacija bendrai veiklai buria Kalvarijos savivaldybėje veikiančias jaunimo organizacijas, skatina jaunimo pilietinį aktyvumą, stiprina jo organizuotumą ir įtaką visuomenėje, atstovauja ir gina visuomenėje bei valdžios institucijose jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų interesams, dalyvauja formuojant, tobulinant ir įgyvendinant Kalvarijos savivaldybės jaunimo politiką.

Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos Caritas
Veiklos sritys: Savanoriškos veiklos organizacijos, Socialinės organizacijos
Kalvarijos
Adresas: Ugniagesių g. 18, LT-69206 Kalvarija
Telefonas: 8 621 44 975

Caritas vienija savanorius socialinei veiklai vykdyti ir plėtoti, dalija paramą maisto produktais, vykdant ES Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programą, organizuoja renginius, akcijas, atstovaudami vargstančiųjų interesams, bendradarbiauja su kitais Caritas skyriais, NVO ir vyriausybinėmis struktūromis, ieškodami finansavimo šaltinių socialiniams projektams vykdyti.

Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas „Arka“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kalvarijos
Adresas: Laisvės g. 17, Kalvarija
Telefonas: 8 691 78726

Klubas organizuoja vaikų ir jaunimo laisvalaikį, renginius, vykdo projektus, dalyvauja kitų organizacijų organizuojamuose renginiuose, susirinkimuose, atstovauja vaikams ir jaunimui valstybinėse ir savivaldos institucijose, gina jų teises ir interesus šiose institucijose.

Lietuvos šaulių sąjungos Marijampolės apskrities šaulių 4-sios rinktinės Kalvarijos šaulių 1-oji kuopa
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Kalvarijos
Adresas: Vytauto g. 36, LT-69222 Kalvarija
Telefonas: 8 685 06 971
E. paštas: minliet@zebra.lt.
Interneto svetainė: http://www.sauliusajunga.lt

Sukarinta visuomenės organizacija, integruota į Lietuvos gynybos sistemą. Kuopą sudaro jaunųjų šaulių (11 – 18 m.) ir suaugusiųjų šaulių (nuo 18 m.) būriai. Organizacija aktyviai dirba su jaunimu: organizuoja žygius, stovyklas, bendradarbiauja su kitomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis struktūromis, atstovaudama nariams, rengia ir dalyvauja įvairiuose savivaldybės renginiuose.

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos jaunieji rėmėjai
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kalvarijos
Adresas: Vytauto g. 13, LT-69216 Kalvarija
Telefonas: (8 ~ 343) 52 186
Faksas: (8 ~ 343) 52 191

Kalvarijos policijos komisariatas vykdo vaikų ir jaunimo prevencinę veiklą, organizuoja konkursus, akcijas, vykdo vietos ir tarptautinio lygio projektus. Prie policijos komisariato veikia judėjimas ,,Jaunieji policijos rėmėjai“ – savanoriškas moksleivių susivienijimas, įsteigtas padėti teisėsaugos institucijoms įgyvendinti nepilnamečių nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją. Jaunieji policijos rėmėjai veikia 5 Kalvarijos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose. Kalvarijos policijos pareigūnams talkina policijos rėmėjai (asmenys nuo 18 m.), padedantys užtikrinti konstitucines žmogaus teises ir laisves bei palaikyti viešąją tvarką, visuomenės rimtį ir tvarką.

 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas Kalvarijos vaikų dienos centras „Žiniukas“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Kalvarijos
Adresas: Suvalkų g. 11-25, LT-69210 Kalvarija
Telefonas: 867153943
E. paštas: caritas@vk.lcn.lt
Interneto svetainė: http://vilkaviskis.lcn.lt/

Organizacijos tikslas dienos centrą paversti traukos centru organizuojant vaikų laisvalaikio užimtumą ir socialinių įgūdžių ugdymą, dvasinių vertybių puoselėjimą, vaikų ir jų šeimų švietimą. Įgyvendinti tikslą organizuojamas socialinių ir ugdymo paslaugų teikimas 6 – 17 metų vaikams, dvasinis vaikų ir jų šeimų ugdymas, vaikų maitinimas, individualus darbas su vaikais ir jų tėvais, darbinių įgūdžių ugdymas, vykdomi projektai, prevencinė veikla.

Susijusios naujienos Daugiau

Hakatonas Vilniaus miesto pažangai
Hakatonas Vilniaus miesto pažangai
Hakatonų ciklas „Startuoliai, keičiantys visuomenę”
Hakatonų ciklas „Startuoliai, keičiantys visuomenę”
Dalyvauk DiscoverEU nuotraukų konkurse!
Dalyvauk DiscoverEU nuotraukų konkurse!

Susiję straipsniai Daugiau

Devynis mėnesius Ispanijoje savanoriavusi Ugnė: „Pradėjau vertinti tokius dalykus, kurių anksčiau nevertinau“
Devynis mėnesius Ispanijoje savanoriavusi Ugnė: „Pradėjau vertinti tokius dalykus, kurių anksčiau nevertinau“
Turkijoje savanoriavęs Domas: „Suvokiau, jog ne visi žmonės gyvena kaip aš“
Turkijoje savanoriavęs Domas: „Suvokiau, jog ne visi žmonės gyvena kaip aš“
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?