Organizacijos

Ieškoti Lietuvos žemėlapyje
„Jaunieji liberalcentristai"
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Jonavos r.
Telefonas: +37065326817
E. paštas: jlc.jonava@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.jlc.lt

Asociacija „Jaunieji liberalcentristai” (JLC) yra nepriklausoma nevyriausybinė jaunimo organizacija, jungianti nuosaikiai liberalių pažiūrų jaunimą.

Asociacija „Už Jonavos futbolo ateitį“
Veiklos sritis: Sporto organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Kalnų g. 8, Jonava
Telefonas: 8-687-75404
E. paštas: valdaszinys@yahoo.com

Asociacijos tikslas – propaguoti sveiką gyvenseną, populiarinti futbolo žaidimą, skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą.

Asociacija „Visuomenės pažangos institutas“
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Chemikų g. 136, Jonava
Telefonas: 8 601 07135
E. paštas: info@vpinstitutas.lt
Interneto svetainė: http://www.vpinstitutas.lt

Asociacija „Visuomenės pažangos institutas“ yra ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, siekianti tenkinti kultūrinius, pilietinius ir kitus poreikius vykdant visuomenei naudingą veiklą. Taip pat skatinti visuomenės narių mokymąsi visą gyvenimą, sudaryti jiems kuo palankesnes sąlygas tobulėti, plėsti akiratį, vystyti darbo bei meninius įgūdžius, ugdyti kultūrines ir kitas vertybes, siekiant formuoti pažangią, kūrybišką asmenybę.

Iniciatyvių ir kūrybingų žmonių klubas „Homo ludens“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Jonavos r.
Adresas: Žeimių g. 15, Jonava, LT-55158
Telefonas: (8~349) 5 16 61
E. paštas: jurgitau@mail.lt
Iniciatyvų vystymo centras
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Kauno g. 13-7, Jonava
Telefonas: 8-615-94411
E. paštas: info@ivcentras.lt

Tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą kultūrinėje, meninėje, švietimo, mokslinėje, ugdymo, pilietiškumo skatinimo, verslumo skatinimo ir kt. srityse.

Jaunimo organizacija DARBAS, Jonava
Veiklos sritis: Socialinės organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Chemikų g.136, Jonava
Telefonas: 8-678-05101
E. paštas: info@jod.lt
Interneto svetainė: http://www.jod.lt

Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet aktyviai veikia ir periferijoje. Tai suteikė organizacijai galimybę atspindėti įvairiapusę Lietuvos jaunimo poziciją. Vienu iš svarbiausių JOD ilgalaikių tikslų yra užtikrinti glaudžius ryšius tarp organizacijos ir jos narių. JOD siekia, kad organizacijos nariai galėtų realizuoti savo poreikius ir visuomeninė veikla jiems taptų papildomu motyvu siekiant profesinės karjeros.

Jaunųjų konservatorių lygos Jonavos filialas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Chemikų g.136, Jonava
Telefonas: +37063148683
E. paštas: jonavajkl@gmail.com
Interneto svetainė: http://libertaspietas.lt/

Kad įvykdytų užsibrėžtus tikslus, skyrius rengia įvairias diskusijas, seminarus, minėjimus, mokymus, vyksta į kitų skyrių ir bendrus visos Jaunųjų Konservatorių lygos renginius, aktyviai dalyvauja politiniame savo savivaldybės ir Lietuvos gyvenime. Taip pat skyriaus nariai atstovauja savo organizacijai ir skyriui kitų organizacijų renginiuose bei veikloje.

Jonavos jaunimo centras
Veiklos sritis: Jaunimo užimtumo organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Chemikų g. 136, Jonava LT-55222
Telefonas: (8 349) 47516
Faksas: (8 349) 47516
E. paštas: JJCentras@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.jjcentras.blogas.lt/

Pagrindinis Jonavos jaunimo centro tikslas – telkti ir ugdyti jaunimą, siekiant užtikrinti jo užimtumą bei savirealizaciją, skatinant prasmingas ir visuomenei naudingas veiklas. Jonavos jaunimo centre rasite:

 • nemokamą vietą saviraiškai (šokiams, muzikuoti ir t.t.);   
 • futbolo ir teniso stalus;   
 • TV, namų kino sistemą, projektorių;   
 • mini virtuvėlę, kurioje galėsi iškepti blyną, užkąsti, išgerti kavos ar arbatos; 
 • nemokamą bevielį internetą;   
 • informacijos apie jaunimo veiklas ir užimtumo galimybes;   
 • stalą ir kėdes posėdžiams, debatams, susitikimams;   
 • minkštą kampą ir stalo žaidimus; 
 • kolegą, draugą, kompanioną.
Jonavos liberalus jaunimas
Veiklos sritis: Politinės organizacijos
Jonavos r.
Telefonas: +37062812327
E. paštas: medajakaite@gmail.com
Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas
Veiklos sritis: Organizacijų sąjunga
Jonavos r.
Adresas: Chemikų g. 136, Jonava LT-55222
Telefonas: 8-678-64509
E. paštas: jonasbiuras@gmail.com

Ką veikia JonAS?

 • atstovavimas/dalyvavimas Jonavos rajono savivaldybės komisijose, jaunimo reikalų taryboje;
 • dalyvavimas Lietuvos jaunimo reikalų tarybos (LiJOT) vykdomose veiklose;
 • regioninės politikos plėtra ir „Apskritųjų stalų“ bendradarbiavimas;
 • vykdomi jaunimo organizacijų poreikių ir situacijos tyrimai;
 • seminarai, mokymai, susitikimai;
 • jaunimo konferencijos/diskusijos/debatai;
 • tarptautiniai jaunimo mainai;
 • jaunimo organizacijų mugės atstovavimas/dalyvavimas Jonavos rajono savivaldybės komisijose, jaunimo reikalų taryboje;
 • Jonavos „Apskritasis stalas“ į Jonavos rajono jaunimo reikalų tarybą deleguoja keturis asmenis, o likusius keturis – Jonavos rajono savivaldybė. Pagrindiniai jaunimo reikalų tarybos tikslai: bendradarbiaujant su Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;
 • koordinuoti Jonavos rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
 • užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Jonavos rajono savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
 • stiprinti bendradarbiavimą tarp Jonavos rajono savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų, verslo sektoriumi.
Jonavos Sporto Savanoriai
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Kultūrinės organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Savanoriškos veiklos organizacijos, Sporto organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Žeimių g. 17, Jonava
Telefonas: +3706 06 34450
Interneto svetainė: www.savanoriai.jkksc.lt

Jonavos sporto savanoriai – organizacija, kuri gimė Jonavos mieste. Ši organizacija vienija žmones mylinčius sportą, aktyvų laisvalaikį bei sveiką gyvenimo būdą, žmones, kurie nori įgauti įvairios patirties, tobulėti, taip pat keisti nuomonę apie savanorystę! Esame įkurti Jonavos Kūno kultūros ir sporto centro iniciatyva, aktyviai gausėjant renginiams Jonavoje. Jonavos Sporto Savanoriai padeda organizuoti ir įgyvendinti sporto renginius, šventes visoje Jonavoje! Manome, kad galime ir mokame, visada stengiamės tobulėti ir įgauti kuo daugiau renginių organizavimo patirties! Manome, kad kiekvieno renginio puošmena – pavargę, tačiau visada laimingi savanorių veidai!

Katalikiškojo jaunimo centras „Vartai"
Veiklos sritis: Religinės organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Vilniaus g. 11, 55181 Jonava, Lithuania
Telefonas: 8-620-77433
Kauno apskrities Vytauto Didžiojo II-osios šaulių rinktinės Jonavos Justino Vareikio 11-oji kuopa
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Klaipėdos g. 15, Jonava
Telefonas: 8-622-02828
Faksas: 8-349-53298

Savanoriška, pilietinės savigynos savaveiksmė visuomenės organizacija. Lietuvos Šaulių Sąjunga yra sukarinta organizacija, integruota į Lietuvos gynybinę sistemą. Organizacija stiprina valstybės gynybinę galią, ugdo pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtojame valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikiame pagalbą policijai bei civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijoms. Drauge su kariniu mokymu šauliai plačiai vykdo tautos kultūrinimo darbą. Vyksta įvairių kursų: pirmosios medicinės pagalbos, ugniagesybos ir t.t. Šauliai nuo pat susikūrimo populiarino dainą, muziką, sportą, lietuvišką žodį, kultivuoja sporto šakas: lengvąją atletiką, kovos menus, vandens sportą.

Labdaros ir paramos fondas „Iššūkis jaunimui“
Veiklos sritis: Kitos organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Klaipėdos g. 36a-5, Jonava
Telefonas: 8-604-08261

Pagrindiniai tikslai – labdaros, paramos, kitokios pagalbos teikimas visuomenei naudingose ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse; rizikos grupės vaikų ir paauglių laisvalaikio užimtumo organozavimas.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Jonavos skyriaus jaunimas
Veiklos sritys: Savanoriškos veiklos organizacijos, Socialinės organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Chemikų g. 136 LT-55222 Jonava
Telefonas: +37061073857
Interneto svetainė: www.facebook.com/raudonasiskryzius

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimas yra Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos dalis, vienijanti jaunus savanorius visoje šalyje, veikianti pagal tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimo principus.

• Socialinė pagalba labiausiai pažeidžiamiems žmonėms; 
• pirmosios pagalbos mokymas;
• prevencinė veikla mokyklose;
• darbas su savanoriais, jų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas;
• lėšų kaupimas (paraiškos fondams, akcijos, kampanijos); 
• tarptautinės humanitarinės teisės sklaida; 
• tarptautinio RK judėjimo principų ir vertybių skleidimas;
• tarptautinis bendradarbiavimas ir daugiašaliai projektai;
• ekstremalių situacijų pasiruošimo ir gelbėjimo būrių veikla; 
• visuomenės nuomonės ir RK jaunimo įvaizdžio formavimas; 
• strateginis veiklos planavimas ir jaunimo organizacijos valdymas; 
• veiklos kiekybinis ir kokybinis vertinimas; 
• novatoriški projektai.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Jonavos skyrius
Veiklos sritis: Pilietinės organizacijos
Jonavos r.
Adresas: J, Basanavičiaus g. 2, Jonava
Telefonas: 8-686-80324
Interneto svetainė: www.jaunimieciai.lt

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – tai pati seniausia, nepriklausoma, nacionalinė, savanoriškumo pagrindu veikianti nevyriausybinė kairiosios politinės pakraipos jaunimo organizacija. LSDJS misija – skleidžiant organizacijos vertybes, ugdyti veržlų bei pilietišką jaunimą Lietuvoje.

Maironiečiai
Veiklos sritis: Moksleiviškos organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Žeimių g. 20, Jonava
Telefonas: 8 699 69726
E. paštas: TTomaS28@gmail.com
Interneto svetainė: http://http://www.jralio.lt
Panoterių miestelio jaunimo klubas „Notera“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Jonavos r.
Adresas: Panoteriai, Jonavos r.
Telefonas: 8 637 84554
E. paštas: kuodelyte@gmail.com

Jaunimo klubas vienija aktyvius, komunikabilius jaunuolius. Visi klubo nariai rūpinasi jaunimo užimtumu, organizuoja sportinę, kūrybinę, pažintinę veiklą sau ir kitiems.

Patriotinio Jaunimo Sąjunga
Veiklos sritis: Savanoriškos veiklos organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Chemikų g. 136
Telefonas: 863968179
E. paštas: pjssajunga@gmail.com

Patriotinio Jaunimo Sąjunga yra neformalus jaunimo judėjimas, skatinantis patriotiškumą, pilietiškumą, ir meilę savo Tėvynei.

Sporto mėgėjų klubas „Vikingai“
Veiklos sritys: Jaunimo užimtumo organizacijos, Laisvalaikio organizacijos, Neformalaus ugdymo organizacijos, Sporto organizacijos
Jonavos r.
Adresas: Jonava

Sporto mėgėjų klubas (SMK) „Vikingai“ – tai visuomeniniais pagrindais veikianti organizacija, vienijanti įvairaus sporto mėgėjus ir bendraminčius. SMK „Vikingai“ siekia skatinti ir puoselėti aktyvų sportinį gyvenimo būdą bei prasmingą laisvalaikio užimtumą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir populiarinti netradicines sporto šakas.

Visuomeninė organizacija „Juškonių bendruomenės centras“
Veiklos sritis: Jaunimo klubai
Jonavos r.
Telefonas: 8 600 80557
VšĮ „Deko resto“
Veiklos sritis: Neformalaus ugdymo organizacijos
Jonavos r.
Adresas: J.Basanavičiaus g. 13, Jonava
Telefonas: +370682 63772
E. paštas: medioksa@gmail.com

VšĮ „DEKO RESTO“ įkurta 2009 metais. Pagrindinis tikslas – tenkinti viešuosius interesus įvairių socialinių grupių žmonių ugdant jų meninius gebėjimus ir įgūdžius vykdant visuomenei naudingą veiklą. Įgyvendiname įvairius socialinius, kultūrinius ir edukacinius projektus. Organizuojame renginius. Konsultuojame projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais. Vedame menų terapijos užsiėmimus.

Susijusios naujienos Daugiau

Hakatonų ciklas „Startuoliai, keičiantys visuomenę”
Hakatonų ciklas „Startuoliai, keičiantys visuomenę”
Dalyvauk DiscoverEU nuotraukų konkurse!
Dalyvauk DiscoverEU nuotraukų konkurse!
Dalyvauk vaizdo įrašų konkurse „ERIC“!
Dalyvauk vaizdo įrašų konkurse „ERIC“!

Susiję straipsniai Daugiau

Devynis mėnesius Ispanijoje savanoriavusi Ugnė: „Pradėjau vertinti tokius dalykus, kurių anksčiau nevertinau“
Devynis mėnesius Ispanijoje savanoriavusi Ugnė: „Pradėjau vertinti tokius dalykus, kurių anksčiau nevertinau“
Turkijoje savanoriavęs Domas: „Suvokiau, jog ne visi žmonės gyvena kaip aš“
Turkijoje savanoriavęs Domas: „Suvokiau, jog ne visi žmonės gyvena kaip aš“
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?