Kaip vartotojo

Civilinės aviacijos administracija

Jei keliauji lėktuvais, tai būtent ta organizacija, kuri apgins tavo teises. Ji taip pat kontroliuoja, kaip laikomasi kompensavimo keleiviams už atsisakymą juos vežti tvarkos.

http://www.caa.lt
Europos vartotojų centras

Nemokama pagalba, jei Europos Sąjungos šalyse ir Norvegijoje bei Islandijoje įsigijai netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

http://www.ecc.lt
Lietuvos metrologijos inspekcija prie Teisingumo ministerijos

Ši inspekcija kontroliuoja matavimo priemones, kurios naudojamos nustatant produktų ir žaliavų kokybę, prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę.

http://www.metrinsp.lt
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

Dalyvauk vartotojų temos forumuose ir susipažink su tarptautiniais projektais. Jei turi nusiskundimų, čia yra telefono numeris, kuriuo gali susisiekti tiesiogiai su federacija.

http://vartotojuteises.lt/
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija

Kreipkis į šią instituciją, jei kilo ginčų su draudiku dėl draudimo sutarties.

http://www.dpk.lt
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba

Ši taryba garantuoja, kad Europos Sąjungos konkurencijos įstatymai būtų įgyvendinami Lietuvoje. Čia gali rasti tarybos ataskaitas, kai kurias bylas ir apklausas. Spaudos pranešimai yra dažnai atnaujinami.

http://www.konkuren.lt
Lietuvos Respublikos Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Į šią tarnybą gali kreiptis, jei manai, kad buvo pažeistos tavo teisės dėl informacijos apie prekes ir paslaugas pateikimo, prekių ir paslaugų saugos ir kokybės maisto produktų srityje.

http://vmvt.lt/
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Analizuoja psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės bei narkomanijos prevencijos būklę šalyje, rengia metodines rekomendacijas ir koordinuoja narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei narkomanijos prevencijos programų įgyvendinimą, organizuoja atitinkamus tyrimus, ūkio subjektams išduoda ir panaikina tabako gaminių ir alkoholio produktų gamybos bei prekybos licencijas, kontroliuoja juridinius bei fizinius asmenis, teikia konsultacijas, susijusias su psichoaktyvių medžiagų kontrolės įstatymais, savivaldybėms, juridiniams bei fiziniams asmenims.

http://www.ntakd.lt/
Ryšių reguliavimo tarnyba

Gina vartotojų teises telekomunikacijų bei ryšių sektoriuje.

http://www.rrt.lt
Skundų portalas, pirkusiems už ES ribų

Šiame portale galima pateikti skundą dėl internetu įsigytų daiktų, taip pat piniginių perlaidų užsienio kompanijoms.

http://www.econsumer.gov/english/