Santykiai ir šeima

Tu turi teisę be jokių apribojimų (rasės, pilietybės ar religijos) tuoktis ir kurti šeimą. Santuoka sudaroma tik laisva abiejų žmonių valia ir bendru susitarimu. Vaikai ir jauni žmonės turi teisę gyventi su savo tėvais, ir tik dėl itin svarbių priežasčių ši teisė gali būti atimta. Tėvams išsiskyrus tu turi teisę palaikyti ryšius su abiem iš jų.

                        

Vaikų, tėvų teisės ir pareigos

Iki pilnametystės ar emancipacijos esi prižiūrimas tėvų. Jie turi teisę ir pareigą dorai auklėti bei prižiūrėti tave, rūpintis tavo sveikata, išlaikyti, atsižvelgdami į tavo fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad būtum pasirengęs savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Tu turi neatimamą teisę gyventi bei sveikai vystytis ir nuo gimimo turėti vardą bei pavardę. Vaikų, gimusių susituokusiems tėvams, ir vaikų, gimusių nesusituokusiems tėvams, teisės yra lygios.

Smurtas šeimoje

Tu turi teisę gyventi šeimoje nepatirdamas smurto, kuris sukelia skausmą ar sveikatos problemas, negali būti mušamas, stumdomas ar spardomas. Taip pat kiti negali tavęs įžeidinėti, šaipytis iš tavęs, grasinti ar kitais būdais tave skaudinti.

Jei ši tavo teisė pažeidžiama, tau gali padėti šios organizacijos:

Pagalbos vaikams linija
El. paštas: info@pagalbavaikams.lt
Trumpasis nemokamas tel.: 116 111
http://www.pagalbavaikams.lt/ 

Vaiko teisių ir apsaugos skyriai (tarnyba)

Savivaldybėse veikiantys vaiko teisių ir apsaugos skyriai rūpinasi vaiko teisių apsauga, organizuoja ir prižiūri be tėvų globos likusių vaikų globą (rūpybą). Savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų sąrašas: http://www.socmin.lt/index.php?-2048446139

Jaunimo linija
Naugarduko g. 34, Vilnius
Tel.: 8 800 28888
El. paštas: laiskai@jaunimolinija.lt

Tėvų skyrybos

Tėvams išsiskyrus tu turi teisę bendrauti su abiem iš jų, nepriklausomai nuo to, su kuriuo iš tėvų gyveni. Turi būti užtikrinama tavo teisė bendrauti tiesiogiai ir nuolat.

Tėvams išsiskyrus tu gyvensi su vienu iš jų. Gyvenamoji vieta yra nustatoma bendru tėvų sutarimu, priimant bendrą ir visus tenkinantį sprendimą. Priimant sprendimą, su kuriuo iš tėvų gyvensi, turi būti atsižvelgiama į tavo norus ir pažiūras.

Gyvenimas atskirai nuo tėvų

Jei sulaukei 16 metų ir norėtum gyventi atskirai nuo tėvų, turi gauti jų leidimą. Tu, tavo tėvai ar globėjai turėtų kreiptis į gyvenamosios vietos apylinkės teimą dėl tavo, kaip nepilnamečio, veiksnumo pripažinimo. Tik įgijęs visišką veiksnumą, gali sudaryti sandorius.

Santuoka ir partnerystė 

Santuoką galima sudaryti sulaukus 18 metų amžiaus, tačiau numatoma galimybė sumažinti amžiaus ribą.

Jei santuoką nori sudaryti dar nesulaukęs 18 metų ir tam nėra svarbių priežasčių, pvz.: nėštumo, teismas gali nagrinėti tavo prašymą ir sumažinti santuokinį amžių iki 15 metų. Jei santuokos sudarymo priežastis – nėštumas, leidimą tuoktis taip pat duoda teismas, tačiau šiuo atveju jis gali leisti tuoktis dar nesulaukus 15 metų amžiaus. Santuokinis amžius yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse: http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=50802&strnr=3.14.

Lietuvoje registruota partnerystė nepripažįstama. Registruota partnerystė – galimybė oficialiai įteisinti partnerystę nesituokiant. Registruota partnerystė – tai, kai du, kaip pora gyvenantys žmonės, savo sąjungą užregistruoja atitinkamoje gyvenamosios šalies institucijoje.

Lytiniai santykiai

Lytiniai santykiai leidžiami nuo 14 metų. Šis amžius vienodas tiek heteroseksualinių, tiek homoseksualinių santykių atžvilgiu. Svarbu seksualinio apsisprendimo laisvė – laisva valia pasirinkti partnerį ir bendravimo su juo būdą.

Baudžiami šie santykiai:

 • Pilnamečio lytiniai santykiai su jaunesniu negu 16 metų asmeniu;
 • Lytiniai santykiai su nepilnamečiais, pasiūlius, suteikus ar pažadėjus piniginį ar kitą atlygį;
 • Tėvo, motinos, globėjo, rūpintojo ar kito teisėto vaiko atstovo lytiniai santykiai su nepilnamečiu;
 • Lytiniai santykiai, kurių tu nenorėjai, bet buvai priverstas.

Santykiuose – „ne“ visada reiškia „ne“ 

Kai nusprendi, kad seksas tau įdomus, sutikimas turėti lytinių santykių yra tai, nuo ko turi prasidėti bet koks ryšys. Sutikimas (angl. k. „consent“) yra saugių ir abiems pusėms malonių santykių pagrindas, jo reikia ne tik užsiimant seksu, bet ir bučiuojantis, liečiant ar glamonėjant žmogų, su kuriuo nori būti daugiau nei draugai. Toks sutikimas reiškia, kad abu žmonės nori lytinių santykių, į juos įsitraukia laisva valia bei sutaria dėl abiems priimtinų seksualinio bendravimo būdų. Kitaip tariant, jei inicijuoji, įsitikink, kad partneris / partnerė nori jų taip pat stipriai, kaip ir tu.

 • Geriausias būdas suprasti, ar tu ir kitas žmogus nori to paties, yra tiesiog tiesiai to paklausti. Šis sutikimas turi būti duotas laisva valia, t.y., jei partnerį / partnerę tenka įkalbinėti ar jam/ jai grasinti, santykiai tampa prievartiniais.
 • Nepamiršk, kad pasakius „taip“, galima pasakyti ir „ne“. Tu visuomet turi teisę apsigalvoti nepriklausomai nuo to, kaip toli su partneriu nuėjai sekso metu. „Ne“ galima pasakyti ne tik seksui apskritai, bet ir bet kuriems veiksmams jo metu. Tai, kad nori ir sutikai daryti tam tikrus dalykus, neįpareigoja tavęs sutikti daryti bet ką, ko nori partneris / partnerė. Taip pat, jei sutikai mylėtis vieną kartą arba padaryti kažką, ko tavo partneris/ė norėjo, neprivalai tą patį daryti kitą kartą.
 • Sutikimas galioja tik tai situacijai, konkrečiu metu ir  konkretiems seksualiniams veiksmams. Sutikimas negali būti automatiškai perkeliamas kitam susitikimui, nes kiekvienu atveju tau patinkančio žmogaus savijauta, nusiteikimas, noras ir jausmai gali būti skirtingi. Kaip ir tavo paties! Todėl kas kartą paklausk, net jei anksčiau su tuo žmogumi jau bendravai seksualiai.
 • Jei tau pasako „ne“, tu privalai sustoti.  Juokeliai apie „ne reiškia taip“ čia negalioja. „Ne“ seksualiniuose santykiuose visuomet reiškia „ne“.
 • Nepamiršk, kad seksu užsiima du žmonės. Jei tau patinkantis žmogus yra netekęs sąmonės, apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų, jis / ji duoti sutikimo negali. Net jei prieš tai buvot sutarę mylėtis, parneriui / partnerei netekus sąmonės, užmigus ar apsvaigus toks sutarimas nebegalioja. Bet kokie seksualiniai veiksmai jo atžvilgiu yra  ne meilės išraiška, o nusikaltimas.
 • Prisimink, kad sutikimo turėti seksualinių santykių taisyklės galioja visiems, todėl jei vakarėlio metu ar kokioje kitoje situacijoje pastebi, kad kažkas jų nesilaiko (pavyzdžiui, mėgina santykiauti su sąmonės netekusiu ar apsvaigusiu žmogumi), nelik tik stebėtoju, neleisk šiai situacijai vystytis pats arba kviesk pagalbą. Prievartiniai lytiniai santykiai ilgam fiziškai ir emociškai sužaloja juos patyrusį žmogų.

Daugiau informacijos gali rasti čia

Kontracepcija ir nėštumo nutraukimas

Nėštumo nutraukimas Lietuvoje leidžiamas nesuėjus 12 nėštumo savaičių. 

Skubiosios kontracepcijos tablečių galima nusipirkti vaistinėje, pateikus receptą. Nuo 16 metų sprendimus, susijusius su sveikatos priežiūra, gali priimti savarankiškai, tačiau iki to amžiaus tavo gydymo ar sveikatos priežiūros procese turi dalyvauti tėvai, globėjai ar atstovai. 

Kontraceptinių priemonių yra labai daug – jos skiriasi efektyvumo laipsniu, veikimo principu ir kaina. Daugumą jų galima įsigyti be recepto, jas nesudėtinga naudoti, jos turi minimalų šalutinį poveikį, todėl gydytojo konsultacija – nebūtina.

Kontraceptinės priemonės, kurias gali įsigyti ir naudoti be gydytojo konsultacijos

 • Viena tokių priemonių –  prezervatyvai. Juos gali naudoti visi norintys turėti sveiką lytinį gyvenimą, nepriklausomai nuo amžiaus. Prezervatyvų nesunku nusipirkti – juos rasi ne tik vaistinėse, bet ir įprastose maisto prekių parduotuvėse, degalinėse už nepalyginamai mažesnę nei kitų kontraceptinių priemonių kainą. Jie apsaugo ne tik nuo neplanuoto nėštumo, bet ir nuo daugumos lytiškai plintančių ligų ir infekcijų bei padeda kontroliuoti priešlaikinį sėklos išsiliejimą. Prezervatyvas yra vienas iš prieinamiausių ir patogiausių pasirinkimų. Tačiau tam, kad jis būtų veiksmingas, svarbunaudoti prezervatyvą teisingai, nes jis gali plyšti ar nuslysti. Egzistuoja mitas, jog du prezervatyvai – saugiau nei vienas, tačiau tai netiesa – tai tik padidina plyšimo tikimybę dėl atsirandančios trinties. Prieš naudojant prezervatyvą būtina patikrinti jo galiojimo laiką, ar yra CE ženklas bei ar neišsileidęs oras pakelio viduje. Atidarant įpakavimą negalima naudoti aštrių įrankių, dantų, nagų, o panaudotą prezervatyvą reikėtų išmesti į šiukšliadėžę, prieš tai jį tvirtai surišus ir suvyniojus į popierinį rankšluostėlį. Svarbiausia nepamiršk, jog prezervatyvą galima naudoti tik vieną kartą!
 • Kitos priemonės, kurias gali įsigyti be gydytojo išrašyto recepto yra spermicidai, diafragma, gimdos kaklelio gaubtuvėlis, kempinė. Jos naudojamos prieš seksą – į makštį įdedama spermicidinio kremo, želė, žvakutė ar gimdos kaklelio gaubtuvėlis su spermicidu, kuris neutralizuoja spermatozoidus neleisdamas jiems judėti ir patekti į gimdą. Šios priemonės tinka tau, jei lytinių santykių turi retai, tačiau jų kontraceptinis efektas nėra didelis (mažesnis nei prezervatyvo), tad verta paieškoti alternatyvų.
 • Skubioji kontracepcija. Skubiąja kontracepcija vadinamos tabletės, kurios naudojamos „ekstra“ atvejais – po neplanuotų, nesaugių lytinių santykių, plyšus prezervatyvui ar po išprievartavimo. Pirmąją tabletę reikia išgerti per 72 valandas po tokių santykių, antrąją – po 12 valandų. Šios tabletės slopina ir vėlina ovuliaciją, lėtina apvaisinimo procesą arba neleidžia apvaisintam kiaušinėliui implantuotis gimdoje. Tačiau jei mergina jau yra nėščia, ši priemonė nėštumo nenutrauks. Deja, skubiosios kontracepcijos vartojimas gali paankstinti ar pavėlinti mėnesines, neapsaugo nuo lytiniu keliu plintančių ligų ir turi labai ribotą veiksmingumo laikotarpį.Skubioji kontracepcija naudojama tik kraštutiniais atvejais, ji neturėtų tapti nuolatine priemone!

Kontraceptinės priemonės, kurias gali įsigyti po konsultacijos su gydytoju

 • Sudėtinės kontraceptinės tabletės (SKT) yra saugios ir patikimos, tačiau prieš pradedant jas vartoti būtina pasikonsultuoti su gydytoju. Jei esi jaunesnė nei 16 metų, konsultacijoje turi dalyvauti ir tavo mama / tėtis, jei esi 16 – 18 metų amžiaus, tėvai dalyvauti neprivalo, bet turi pritarti tavo apsilankymui pas gydytoją. Sudėtinės kontraceptinės tabletės yra vienas efektyviausių apsisaugojimo nuo nėštumo būdų. Jos slopina ovuliaciją ir gimdos gleivinės gebėjimą priimti apvaisintą kiaušinėlį, tirština gimdos kaklelio gleivines. Tačiau, kaip ir su kitomis priemonėmis, tam, kad jos būtų veiksmingos, svarbu laikytis tikslių vartojimo nurodymų. Nepamiršk išgerti tabletės kiekvieną dieną tuo pačiu metu, jei bent kartą pamiršai, artimiausią savaitę naudok papildomą kontracepciją. Jei atsiranda šalutinių negalavimų būtinai kreipkis į akušerį ginekologą!
 • Gydytojo konsultacija reikalinga norint naudoti kontraceptinius makšties žiedus, kurie savarankiškai dedami į makštį bei transderminį kontraceptinį pleistrą. Pastarasis yra klijuojamas ant sėdmenų, pilvo, išorinės žasto dalies arba nugaros, yra patogus bei patikimas. Tačiau jis neužtikrina slaptumo bei netinka daugiau nei 90 kg sveriančioms merginoms.

Nei sudėtinės kontraceptinės tabletės, nei makšties žiedas ar kontraceptinis pleistras neapsaugo nuo lytiškai plintančių infekcijų! Šios priemonės taip pat gali sukelti nepageidaujamų reiškinių – pykinimą, galvos svaigimą, neciklinį kraujavimą.

Daugiau informacijos gali rasti čia