Dalyvavimas ir pilietybė

Kiekvienas turi teisę į pilietybę. Iš nei vieno negali būti savavališkai atimta pilietybė arba teisė ją pakeisti. Tu turi teisę tiesiogiai arba per laisvai išrinktus atstovus dalyvauti savo šalies valdyme – išreikšti nuomonę periodiškuose ir teisinguose rinkimuose. Savo nuomonę gali išsakyti ir burdamasis į taikius susirinkimus ar asociacijas. Niekas negali tavęs versti priklausyti kokiai nors asociacijai.

                  

Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Atšventei savo 16 metų gimtadienį? Sveikiname! Laikas turėti asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos piliečio pasą. Norint gauti šiuos dokumentus, tau reikia kreiptis į pasirinktą migracijos tarnybą.

Jei gyveni užsienyje, dėl paso išdavimo ar keitimo reikia kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę  ar konsulinę įstaigą arba atvykti į Lietuvą, į pasirinktą migracijos tarnybą.

Dar neturi 16 metų, bet tau reikia asmens tapatybės kortelės ar paso? Tokiu atveju prašymą migracijos tarnybai turi pateikti vienas iš tėvų (įtėvių ar globėjų).

Daugiau informacijos apie pasų ir asmens tapatybių kortelių išdavimą gali rasti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje.

Rinkimų teisė

Rinkimų teisę turi piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Būti išrinktam į savivaldybių tarybų narius galima sulaukus 18 metų, Europos Parlamento narius – 21  metų, Seimo narius – 25 metų, prezidentus – 40 metų.

Kandidatavimas

Meras, savivaldybės taryba
Meru ar savivaldybės tarybos nariu gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra sukakę 18 metų.

Seimas
Seimo nariu gali būti renkamas nuolat Lietuvoje gyvenantis,  rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 25 metų Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu su užsienio valstybe. Nuolat gyvenančiu Lietuvos Respublikoje laikomas Lietuvos Respublikos pilietis, kurio duomenys apie gyvenamąją vietą įrašyti Lietuvos Respublikos gyventojų registre, arba pilietis, kuris pagal Civilinį kodeksą pripažįstamas turinčiu nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Prezidentas
Respublikos Prezidentu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, ne mažiau kaip trejus pastaruosius metus gyvenęs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos yra suėję ne mažiau kaip 40 metų ir jeigu jis gali būti renkamas Seimo nariu.

Europos Parlamentas
Lietuvos Respublikoje Europos Parlamento nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis ar kitas, nuolat gyvenantis Lietuvoje, Europos Sąjungos šalies narės pilietis, kuris rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 21 metų ir nėra kandidatas į Europos Parlamentą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje.

Daugiau informacijos apie balsavimą ir kandidatavimą galima rasti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje:http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm ir Lietuvos Respublikos vyriausios rinkimų komisijos tinklalapyje: http://www.vrk.lt/lt/.

Teisė inicijuoti referendumą

Referendumas gali būti skelbiamas, kai to pareikalauja 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.

Piliečių įstatymų iniciatyvos teisė

50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, gali teikti Seimui įstatymo projektą ir Seimas privalo jį svarstyti.

Peticijų teisė

Peticijų teisė yra raštiškas kreipimasis į Seimą, Vyriausybę ar vietos savivaldos valdžios institucijas su reikalavimas ar siūlymais priimti naują teisės aktą, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios galiojantį teisės aktą.

Susirinkimų, demonstracijų, mitingų teisė

Susirinkimų organizatoriais gali būti 18 metų asmenys. Susirinkimai ar pavienio asmens akcija gali vykti viešosiose vietose, gyvenamųjų vietovių gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose ir bendrojo naudojimo pastatuose visomis savaitės dienomis nuo 8 iki 22 valandos.

Susirinkimo, kuriame dalyvauja ne daugiau nei 15 žmonių, organizatoriai turi laisva forma pranešti apie susirinkimą savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui. Apie susirinkimą, kuriame dalyvauja daugiau nei 15 žmonių, organizatoriai privalo pranešti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos susirinkimo dienos ir pateikti savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui rašytinį pranešimą.

Savivaldybių kontaktai: http://www.lsa.lt/nariai-savivaldybes/.