Taisyklės

Eurodesk Lietuva ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros jaunųjų žurnalistų tinklo
„Žinau viską“ narystės taisyklės

Pirmiausia, pateikdamas narystės jaunųjų žurnalistų „Žinau viską“ tinkle anketą, patvirtinu, kad:

 1. jei esu nepilnametis (iki 18 m. amžiaus), turiu tėvų sutikimą savo pateiktos profilio nuotraukos ir kitų savo asmeninių duomenų viešinimui „Žinau viską“ portalo Komanda skiltyje;
 2. anketoje pateikiau teisingus duomenis;
 3. sutinku, kad mano duomenis apdirbtų ir saugotų Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – Tinklo moderatorius);
 4. sutinku, kad mano vardą, pavardę, miestą, el. pašto adresą, trumpą savęs aprašymą, profilio nuotrauką ir informaciją apie pasiekimus ir parengtus darbus Tinklo moderatorius talpintų žinauviską.lt portalo Komanda skiltyje.

Taip pat:

 1. susipažinau su tinklo aprašymu, o jei kils daugiau klausimų kreipsiuosi į Tinklo moderatorių;
 2. sutinku gauti mėnesinį tinklo naujienlaiškį su naujausia informacija apie tinklo veiklą;
 3. kai rengsiu ir pateiksiu darbus (straipsnius, nuotraukas, vaizdo reportažus ir kt.) Tinklo moderatoriui, sutinku, kad be atskiro mano sutikimo Tinklo moderatorius viešai naudotų, viešai paskelbtų, perleistų, perduotų ir / ar atgamintų mano darbus, kaip Tinklo moderatoriui atrodo tinkama, be geografinių ar kitų apribojimų, tačiau nekeičiant darbų (kūrinių) turinio bei nurodant ir gerbiant mano autorystę;
 4. suprantu, kad esu pats atsakingas už pateikiamų darbų autentiškumą (tai yra mano kūrybos darbas), tikrumą, pateikiamos informacijos tikslumą, etiškumą ir prisiimu už tai visą susijusią atsakomybę.
 5. suprantu, kad man nedalyvaujant tinklo veikloje ilgiau nei 3 mėn. nuo prisijungimo ar paskutinio darbo pateikimo, t. y. nepristatant darbų, nedalyvaujant susitikimuose, galiu būti pašalintas iš tinklo. 

Tinklo moderatorius:

 1. parengia, vykdo ir užtikrina efektyvią tinklo veiklą;
 2. viešai naudoja, skelbia, perleidžia, perduoda ir / ar atgamina tinklo nario darbus, kaip Tinklo moderatoriui atrodo tinkama, be geografinių ar kitų apribojimų, tačiau nekeičiant darbų (kūrinių) turinio bei nurodant ir gerbiant autorystę;
 3. konsultuoja, suteikia informaciją ar padeda ją atrasti tam, kad tinklo narys galėtų parengti išsamų darbą;
 4. atsako į kiekvieną gautą laišką;
 5. ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas pateikia komentarą apie atsiųstą tinklo nario informaciją arba informuoja, kada komentaras bus patikslintas;
 6. palaiko motyvavimo sistemą.