Profesinis mokymasis

Profesinis mokymasis – kai asmuo įgyja ar tobulina kvalifikaciją, atitinkančią profesinį standartą, reikalingą darbui ar funkcijai atlikti.

Profesinio mokymo įstaigose galima mokytis nuo 14 metų. Į profesinio mokymo įstaigas priimami mokiniai, baigę 9, 10 arba 12 klasių. Mokymasis paprastai trunka nuo 1 iki 3 metų. 

Į profesinio mokymo įstaigas iš užsienio atvykę jaunuoliai priimami tokia pačia tvarka, kaip ir gyvenantieji Lietuvoje. 

Pirminis ir tęstinis profesinis mokymas

Profesinis mokymas yra pirminis ir tęstinis. Galima mokytis ir pameistrystės forma – tada profesijos mokomasi tiesiogiai pas darbdavį.

Pirminis profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas:

  • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;

  • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;   

  • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti.

Stojimas į profesines mokyklas

Stojimas vyksta internetu per bendrojo priėmimo sistemą LamaBPO.

Profesinių mokyklų sąrašą Lietuvoje rasi čia.