Studentams

Valstybinis studijų fondas

Fondo misija – valstybės studijų politikos įgyvendinimas, užtikrinant aukštojo mokslo prieinamumą, kokybę ir skaidrų finansinės paramos studentams administravimą, pagrįstą šiuolaikiškomis technologijomis, elektroninėmis viešosiomis paslaugomis.

http://www.vsf.lt/