Išmok paprasčiau

„EUABC“ – ES žodynėlis interneto vartotojams

Elektroninis žodynėlis su trumpais terminų paaiškinimais, naudojamais ES debatuose; pateikiamos ir naudingos nuorodos. Šio žodyno tikslas yra supažindinti vartotojus su Europos ateities problemomis. Čia galima rasti daug terminų, susijusių su politinės įtampos problemomis, diskusijomis ir debatais.

http://en.euabc.com/
Astronomija

Žemės, planetų vaizdai iš kosmoso. Nuotraukos iš palydovų.

http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/gallery
Chemijos žaidimas

Populiaraus kompiuterinio žaidimo pagrindu sukurta oksidacinių laipsnių mokymosi sistema. Pabandyk ir negalėsi sustoti, o chemija staiga pasidarys įdomi ir lengva!

http://www2.stetson.edu/mahjongchem/
Eurydice – Europos žodynėlis švietimo terminams – duomenų bazė

Šiame žodyne pateikiami terminai, susiję su egzaminais, kvalifikacijomis, titulais, švietimo institucijomis, mokymo personalu, vadovavimu ir kontroliavimu. Duomenų bazėje yra apie 2100 terminų ir jų paaiškinimų. Patys terminai, susiję su švietimu, yra nurodyti originalo kalba, bet jų paaiškinimus galima rasti anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php/portal/page/portal/Eurydice/Glossary
EURODICAUTOM: terminologijos žodynėlis įvairiomis kalbomis

Tai labai gera pagalbinė priemonė, jeigu ieškote vertimo į vieną iš 23 oficialių ES kalbų.

http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991c...
Eurožargonas

ES institucijų darbuotojai ir apie ES informuojantys žiniasklaidos atstovai dažnai vartoja „eurožargono“ žodžius ir posakius, kuriuos jie vieni ir tesupranta. Eurožargonas visuomenei gali būti labai miglotas, todėl ir parašytas šis „Eurožargono aiškinamasis žodynėlis“.

http://europa.eu/abc/eurojargon/index_lt.htm
IATE duomenų bazė

Tai ES terminologijos duomenų bazė, čia rasite daugiau nei 8,7 milijono terminų visomis 24 oficialiomis ES kalbomis.

http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load
Jaunimas ir mokymas Europoje – žodynėlis

Praktinė informacija mokymų vadovams.

http://www.salto-youth.net/index.php?page=/glossary/
Klaidutis

Nekomercinis projektas, skirtas pasitikrinti savo lietuvių kalbos rašybos ir kalbos kultūros žinias. Sistema naudinga ruošiantis brandos egzaminams, kontroliniui mokykloje ar savo noru gilinant lietuvių žinias.

http://www.klaidutis.lt/
Lietuvių kalba ir jos istorija

Viskas apie lietuvių kalbą ir jos istoriją: rašyba, fonetika, morfologija, sintaksė, skyryba, leksikologija, kirčiavimas, stilistika, kalbos kultūra, jos istorija. „Svetainė skiriama visiems, norintiems taisyklingai šnekėti ir rašyti“.

http://www.gerbkimezodi.lt/