Medijų ir informacinis raštingumas

2014/12/13

STRAIPSNĮ PARENGĖ:

Justė Jankauskaitė
Jaunasis žurnalistas
Medijų ir informacinis raštingumas

Ar žinai, kad skirtingos kartos medijų bei informacinį raštingumą supranta skirtingai? Vieniems apie tai galvojant kyla asociacijos, susijusios su informacinėmis technologijomis, kitiems tai atrodo visai neįkandama sritis. Tad pirmoji užduotis, kurią derėtų atlikti norint suvokti medijų ir informacinį raštingumą, tai susipažinti su sąvokomis. Juk dėvėdamas statybininko kombinezoną, bet neturėdamas suvokimo, kaip statyti pamatus – namo savo horizonte dar ilgai nepamatytumėme! Kiekvieną dieną susidurdamas su dideliais informacijos kiekiais turi suvokti, kaip nepasiklysti informacijos sraute, atsirinkti tinkamus šaltinius bei kaip jais atsakingai naudotis. Įgijęs žinių ir turėdamas nors minimalų suvokimą, galėsi lengviau plėtoti akademinę veiklą, o informaciją efektyviau ir deramai įvertinti. Juk turėdamas įgūdžių ir aktyviai juos taikydamas, galėsi pasiekti Olimpo viršūnę bei įvertinti savo raštingumą šioje srityje!

Kas yra kas?

Vienu iš svarbiausių reiškinių kultūros raidai, neabejotinai galime laikyti informacines technologijas, kurios šiandien suprantamos kaip informavimo priemonė. Televizija, radijas, internetas – priemonės, vadinamos bendru terminu – medijomis. Plačiąja prasme, medijos – tai komunikacijos priemonė perduodanti informaciją. Jų paskirtis – žmonių informavimas apie aktualius ir svarbius įvykius, tačiau nederėtų pamiršti, kad vis daugiau suaugusiųjų ir jaunimo informaciją gauna būtent iš televizijos, radijo, interneto, o spauda lieka nuošalyje. Informacinis raštingumas mums yra gebėjimas identifikuoti, gauti ir vertinti informaciją iš įvairių informacijos šaltinių. Tai žmones įgalina pasiekti asmeninių, socialinių, darbo ir švietimo tikslų. O tai yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių skaitmeniniame pasaulyje. 

Kokie įgūdžiai reikalingi, kad gebėtum kritiškai vertinti medijų turinį?

Nenuginčijamas faktas, kad skaitmeniniame pasaulyje, visuomenė privalo turėti įgūdžių naudotis informaciniais šaltiniais ir būti raštinga šioje srityje. Informacinis raštingumas apima įgūdžius identifikuoti, gauti, adekvačiai vertinti, atrinkti ir etiškai bei atsakingai naudoti informaciją, gautą iš mums pasiekiamų informacinių šaltinių. Koja kojon eina ir medijų raštingumas, kuris paveikia medijų vaidmens suvokimą, funkcijas demokratinėje visuomenėje, bendradarbiavimą su medijomis ir gebėjimą jų turinio sukūrimui.

Kodėl informacinis raštingumas mums būtinas kasdieniame gyvenime?

Informacinė sklaida visuomenei leidžia įsitraukti į bendravimą visame pasaulyje, perduoti įvairias žinias ir vystyti demokratiją, tačiau šiomis informavimo priemonėmis galima pasinaudoti ir manipuliavimo tikslais. Greiti technologijų kitimai negali mums užkirsti kelio, privalome išvien žengti su jomis, susidoroti su informacijos srautais ir išvengti visuomenės atsilikimo nuo technologijų pokyčių.

Dar vienas labai svarbus faktorius – asmens duomenų saugumas internete. Visi vartotojai turėtų nepamiršti, jog socialiniuose tinkluose viešinamus duomenis gali išvysti kiekvienas, todėl asmeniniai duomenys palaipsniui tampa vieši. Informacijos ir medijų suvokimas kasdieniniame gyvenime didina žmonių supratimą ir gali apsaugoti nuo tapimo viešais taikiniais.

Gąsdina ir teikia vilčių

Informacinės technologijos mokyklas veikia dvejopai. Tradicinis mokymosi stilius praranda savo tikrąją vertę, ir laikai, kai mokytojas padiktuodavo reikiamą informaciją, kuri buvo vienintelis visiems turimas šaltinis, šiuolaikiniam mokiniui sukeltų tik šypseną. Informacijos srautas tampa sunkiai valdomu, o vyresnės kartos mokytojų – tai reikalauja naujų kompetencijų . Tačiau galime įžvelgti ir teigiamą viso to prasmę: švietimo sistema papildoma naujovėmis, ugdymo metodai, į pagalbą pasitelkiamos IT priemonės, kurios padeda įsisavinti informaciją ir lengviau ją suprasti. Nei vienas mokinys nedrįstų suabejoti, kad interaktyvios pamokos, pasitelkiant šiuolaikiniais informacijos perdavimo priemones, yra ne tik smagesnės, bet ir naudingesnės!

Tam, kad nekiltų klausimai, argi svarbu, kam priklauso internete rasta nuotrauka; ar galiu ramia širdimi cituoti „Vikipediją“ ir būti užtikrintas, kad pateikiama informacija yra teisinga; ar plagijavimas vis dar nusikaltimas, ar tai – leistina veikla; reikia pasitelkti medijų ir informacinį raštingumą. Nuo mažens  užaugdami su internetu, jaučiamės puikiai, tačiau tam yra būtinas papildomas ugdymas, parodantis, kaip reikia elgtis su informacija, kuri pasiekia mus ne tik per internetą, bet ir įvairius leidinius ar televiziją.