Eurodesk

Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 36 Europos šalyse ir teikiantis išskirtinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu. 

Eurodesk pagrindas yra informacija apie finansavimo programas, iš kurių yra finansuojamos jaunimo iniciatyvos, bei mobilumas (studijos, stažuotės, darbas, savanorystė ir pan.) Europoje. Taip pat yra įtraukiama informacija kitomis jaunimui aktualiomis temomis. Net jei neturėsime atsakymo į Tavo klausimą, būtinai nukreipsime tinkama linkme ir patarsime, kur galėtum ieškoti reikiamos informacijos. 

Eurodesk paslaugos yra teikiamos nemokamai jaunimui, dirbantiems su jaunimu (mokytojams, jaunimo darbuotojams ir pan.) bei nevyriausybinėms organizacijoms ar įstaigoms, susijusioms su jaunimo veikla visose Eurodesk šalyse partnerėse.

Kiekvienoje Eurodesk tinkle dalyvaujančioje šalyje veikia taip vadinami nacionaliniai, regioniniai bei vietiniai partneriai. Nacionaliniai partneriai yra nacionalinės jaunimo agentūros arba organizacijos, dirbančios jaunimo srityje, galinčios teikti Eurodesk paslaugas ir koordinuoti tinklo veiklą visoje šalies teritorijoje. Lietuvoje Eurodesk veiklą koordinuoja Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT).

Šie nacionaliniai partneriai dirba drauge kaip vienas europinis tinklas, kurio veiklą koordinuoja Europos Eurodesk biuras, esantis Briuselyje, bei kas dvejus metus renkama Valdyba bei Prezidentas. Šiuo metu Prezidento pareigas eina Lietuvos atstovė.

Visoje Europoje Eurodesk nacionaliniai partneriai bendradarbiauja su daugiau nei 1100 regioninių ir vietinių informacijos tiekėjų, siekdami padidinti Eurodesk siūlomos informacijos kiekį. Šie informacijos tiekėjai vadinami Eurodesk regioniniais ir vietiniais partneriais. Partneriams Eurodesk siūlo mokymus, informavimo priemones, pagalbą ir paramą teikiant Europos bei vietinę informaciją – taip sudaromos sąlygos dar geriau skleisti informaciją Europos jaunimui.

Europos Eurodesk biuras Briuselyje veikia kaip Eurodesk tinklo koordinatorius. Personalas Briuselyje užsiima informacijos paieška tinklui ir prižiūri komunikacijos struktūrą bei Eurodesk duomenų bazes. Briuselio biuras taip pat užsiima jaunimo informavimo tyrimais ir naujų priemonių paieška efektyvesnei Europos informacijos sklaidai

 Susipažink su mūsų tinklu Europoje: https://map.eurodesk.eu/?countryId

tFLnsFbLhbs[