Bendradarbiaukime

Informacijos sklaida
Eurodesk Lietuva yra vienas didžiausių jaunimo informacijos portalų Lietuvoje – mūsų tinklapį kas mėnesį aplanko virš 50 000 jaunų žmonių. Jei organizuoji jauniems žmonėms skirtą renginį, padėsime paskleisti informaciją apie jį visai Lietuvai. Eurodesk Lietuva portale skelbiame apie nekomercinius visiems jauniems žmonėms skirtus renginius. Tau tereikia apsilankyti skiltyje „Pranešk apie naujieną“ bei užpildyti joje esančius laukus. Eurodesk komandos atstovai susisieks su tavimi norėdami pranešti apie naujienos patalpinimą mūsų tinklapyje ar gauti platesnės informacijos.

Atsiųstų tekstų publikavimo tvarka

Eurodesk Lietuva, teikdama nuotolinio jaunimo informavimo paslaugas ir portale publikuodama vartotojų atsiųstą informaciją, vadovaujasi šia atsiųstų tekstų publikavimo tvarka:

 • Už informacijos parengimą ir teisingumą atsakingas informacijos siuntėjas. Eurodesk Lietuva pasilieka teisę nepublikuoti neteisingos informacijos.
 • Gautą informaciją tikrina Eurodesk Lietuva programos redaktorius.
 • Siunčiama naujiena turi atitikti minimalius reikalavimus – joje turi būti pateikiama tokia informacija: kas (renginys, konferencija, susitikimas, konkursas ir t. t.), kada (tiksli data arba periodas, kada naujiena yra aktuali), kur (vieta, kurioje vyks renginys, konferencija, susitikimas, konkursas ir t.t.), terminai, iki kada galima dalyvauti, pateikti paraišką, registruotis ir t.t., trumpas naujienoje esančio renginio, konferencijos, susitikimo, konkurso ir t. t. aprašymas, dalyviams keliami reikalavimai (jei tokie yra), visa reikalinga kontaktinė informacija.
 • Eurodesk Lietuva pasilieka teisę taisyti ir keisti tekstą, kad jis atitiktų lietuvių kalbos norminius reikalavimus ir portalo kalbos stilistiką (jaunatviška, aiškiai suprantama kalba, tiesioginiai kreipiniai, atsisakant formalumo), nepakeičiant pirminės atsiųstos informacijos prasmės.
 • Informacijos siuntėjas informuojamas apie sprendimą publikuoti arba nepublikuoti atsiųstos informacijos per tris darbo dienas, nurodant sprendimo priežastis. Esant galimybei siuntėjas informuojamas apie tikslią publikavimo datą.
 • Portale pateikiamos informacijos srautą reguliuoja Eurodesk Lietuva programos redaktorius, atsižvelgdamas į tai, kad atsiųsta naujiena būtų publikuota laiku, t. y. anksčiau nei pasibaigia naujienoje esantis (-ys) galutinis (-iai) terminas (-ai).
 • Publikuojant informaciją nurodomas pirminis informacijos šaltinis su aktyvia nuoroda į jo interneto svetainę, jeigu tokia yra.
 • Portale pateikiama jauniems žmonėms aktuali ir pridėtinę vertę turinti informacija.
 • Portale publikuojama informacija apie savanorišką veiklą, mokymąsi, studijas, darbą, keliones, laisvalaikį, jaunų žmonių teises, Europos Sąjungą, ES ir pasaulines galimybes, finansavimo programas, stažuotes ir praktiką, vietos, nacionalinio ir tarptautinio lygmens renginius, mokymus, konkursus. Taip pat apimamos tokios bendrinio jaunimo informavimo temos kaip sveikata, asmeninių finansų valdymas, finansinis raštingumas ir verslumas, psichologinė ir socialinė pagalba, internetinis (informacinis) raštingumas.
 • Portale nepublikuojama siauram žmonių ratui aktuali informacija bei komercinė informacija. Taip pat nepublikuojama informacija apie pasibaigusius renginius, konkursus, konferencijas, susitikimus ir t. t. bei jų rezultatus. 

Eurodesk Lietuva informacijos perpublikavimas

 • Jaunųjų žurnalistų medžiaga gali būti perpublikuojama Eurodesk Lietuva programos ilgalaikių partnerių interneto svetainėse bei pačių jaunųjų žurnalistų iniciatyva. Perskelbiant jaunojo žurnalisto darbą būtina nurodyti autorystę ir pirminį informacijos talpinimo šaltinį. Rekomenduojama jaunojo žurnalisto vardą ir pavardę aktyvuoti į jo profilį, esantį čia: http://www.zinauviska.lt/lt/kas-mes/komanda, bei straipsnio pabaigoje talpinti tokią informaciją: „Žinau viską“ yra jaunųjų žurnalistų tinklas, sukurtas jaunimo informacijos tinklo Eurodesk Lietuva ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) iniciatyva. Eurodesk pagrindas yra informacija apie finansavimo programas, iš kurių yra finansuojamos jaunimo iniciatyvos bei mobilumas (studijos, stažuotės, darbas ir savanorystė) Europoje. JTBA užtikrina tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo vystymąsi bei sėkmingą Lietuvos jaunimo dalyvavimą Europos Sąjungos programose jaunimui, gerina jaunimo neformaliojo ugdymo ir jaunimo darbo kokybę Lietuvoje.
 • Visa portale talpinama informacija yra Eurodesk Lietuva programos nuosavybė ir gali būti perpublikuojama ilgalaikių nuolatinių programos partnerių savo interneto svetainėse, nurodant portalą kaip informacijos šaltinį, jei tik įmanoma – rekomenduojama naudoti „Žinau viską“ logotipą. Taip pat galimas tiesioginio srauto sujungimas. Kitu atveju informaciją galima skelbti tik gavus Eurodesk Lietuva komandos sutikimą ir pasirašius bendradarbiavimo sutartį.
 • Kiekvienos perpublikuojamos informacijos pabaigoje privaloma talpinti tekstą, nurodantį, kas yra Eurodesk Lietuva, logotipą ir aktyvią nuorodą į www.žinauviską.lt interneto svetainę. Rekomenduojamas tekstas: Eurodesk yra 34 Europos šalyse veikiantis jaunimo informacijos tinklas, teikiantis nemokamą aukštos kokybės informaciją ir patarimus apie Europos Sąjungos teikiamas galimybes: studijas, savanorystę, jaunimo mainus, keliones, įsidarbinimo galimybes, prasmingą laisvalaikį bei finansavimo programas. Eurodesk veiklą Lietuvoje vykdo Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). Lietuvos jaunimo organizacijų taryba yra 1992 m. įkurta didžiausia nevyriausybinių jaunimo organizacijų Lietuvoje sąjunga, vienijanti 68 nacionalines jaunimo organizacijas ir regioninių jaunimo organizacijų sąjungas.
 • EurodeskTV komandos sukurtą produkciją galima skelbti kituose interneto kanaluose su Eurodesk Lietuva komandos leidimu.
 • Perpublikuotos informacijos sklaida socialiniuose tinkluose yra leidžiama tik tokiu atveju, jeigu įkeliama nuoroda veda į www.žinauviską.lt talpintą tekstą, o ne perpublikuotojo interneto svetainę.
 • Gali būti perpublikuojama 20 % Eurodesk Lietuva originalios informacijos. Su nuolat informaciją perpublikuojančiomis organizacijomis turi būti sudaryta sutartis šiuo klausimu. Skatinama naudoti tiesioginio srauto (RSS) išvedimo partnerio kanale galimybę, kai aktyvi nuoroda atidaroma www.žinauviską.lt portale.

Eurodesk komandos atstovai tavo renginyje
Viena pagrindinių Eurodesk tinklo teikiamų paslaugų yra informavimas apie Europos Sąjungą ir jos teikiamas galimybes jaunimui. Tinklo atstovai gali atvykti į tavo renginį bei pristatyti specifinę temą, su kuria dirba Eurodesk Lietuva tinklas (savanoriška veikla, studijos Europoje ar finansavimo programos), arba pristatyti patį Eurodesk tinklą. Mielai pasidalinsime turimomis žiniomis. Kviečiame susisiekti su mumis e. paštu eurodesk@eurodesk.lt arba telefonu Vilniuje (8 5) 279 1014, pristatyti mums savo renginį ir kartu ieškoti būdų sudominti renginio dalyvius mūsų turima informacija.

Prisijunk prie mūsų
Esi jaunas, kupinas energijos, turi įdomių idėjų ir nežinai, kur jas realizuoti? Prisijunk prie Eurodesk Lietuva komandos ir kartu dirbkime Lietuvos ir Europos jaunimui!

Eurodesk Lietuva nuolat ieško jaunų, iniciatyvių žmonių, besidominčių jaunimo informavimu ir norinčių prisijungti prie tinklo veiklos, turinčių idėjų ir planuojančių jas įgyvendinti per savanorišką veiklą. Siūlome galimybę dirbti didžiausioje jaunimo organizacijoje Lietuvoje ir puikias darbo sąlygas draugiškame kolektyve. Susisiek su mumis ir kartu aptarkime būdus, kuriais gali prisidėti prie Eurodesk Lietuva veiklos.

Esi jaunas, idėjų kupinas žmogus, kuriam daugiau nei 14, bet vis dar mažiau nei 29 metai? Geriausias tavo draugas – tušinukas ir užrašų knygutė, turi savo nuomonę ir nebijai jos išsakyti? Galbūt iš rankų nepaleidi fotoaparato ir mėgsti įamžinti veiksmą, vykstantį aplink? Tapk jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų komandos dalimi! Plačiau rasi čia: http://www.zinauviska.lt/prisijunk.

Jei neradai informacijos apie bendradarbiavimo formą, kuri tave domina, nenusimink! Kviečiame su mumis susisiekti ir pristatyti savo idėją ar tiesiog išsakyti savo nuomonę apie Eurodesk Lietuva veiklą.